פסח

דיני ברכת האילנות

על אלה אילנות מברכים, מהי הברכה, ומתי ניתן לברך? מדריך הלכתי מקוצר

| ב' ניסן התשע"ה |
אא

 

הקדמה

- הרואה בחודש ניסן אילנות מאכל שמוציאים פרחים, מברך: ''ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם  שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות ליהנות בהם בני אדם''

 

תנאים לברכה

- רק כאשר מתקיימים ג' תנאים כולם, ניתן לברך ברכה זו, והם:

1. אילנות מאכל (ולא על אילן סרק)

2. אילנות עם פרחים (אפילו אם נשרו חלק מהפרחים כל שיש פרחים מותר לברך)

3. שני אילנות אפילו מאותו המין (והמברך על מיני אילנות שונים הרי זה משובח)

- אם נפלו כל הפרחים מן העץ לא ניתן לברך עוד

- אילנות המורכבים מין בשאינו מינו, יש אומרים שאין לברך עליהם ברכת האילנות, שהואיל וקיומם נגד רצון הבורא, אין לברך ולהודות להשי''ת על כך. ויש חולקים ואומרים שהברכה היא על כללות הבריאה, ולכן יכול לברך על אילנות מורכבים. ואף על פי שהרוצה לסמוך על סברא שניתן לברך עליהם אין למחות בידו, מכל מקום הבא לשאול מורים לו שלא יברך, שספק ברכות להקל

 

מה נחשב מין במינו ומין בשאינו מינו

- עצים שאינם מורכבים כלל: זית, תאנה, רימון..

- עצים מורכבים מין במינו: תפוח, תפוז, אפרסק, נקטרינה..

- עצים מורכבים מין באינו מינו: שזיף, אגס, מישמש..

- ובכל שאלה ניתן להתייעץ עם תלמיד חכם

 

זמן הברכה

- בחודש אדר: מותר בדיעבד אם לא יכול לברך בזמן אחר (בתנאי שקיימים התנאים לברכה כמו שיבואר)

- בחודש ניסן: הזמן הראוי לברכה לכול הדעות

- בחודש אייר: מותר בדיעבד אם לא יכול לברך בזמן אחר (בתנאי שקיימים התנאים לברכה)

- בחודש תשרי/חשון: מקום שפריחת האילנות רק בחודש תשרי או בחשון, רשאים לברך ברכה זו בזמן זה

- מותר לברך ברכת האילנות בשבת ויום טוב

- אפשר לברך בין ביום ובין בלילה

- מברכים פעם אחת בשנה

 

החייבים בברכת האילנות

- גברים ונשים חייבים בברכה זו

- עיור לא יברך ברכת האילנות, שברכה זו תלויה ב''ראיה'', והוא אינו רואה. ונכון שישמע מפי שליח צבור או מאדם אחר שמברך

 

היכן מברכים

- טוב לברך ברכת האילנות על אילנות הנטועים בגנות ופרדסים שמחוץ לעיר

- ומכל מקום אין זה מעכב, ולכן אם קשה לו לצאת אל מחוץ לעיר מסיבת טירדא או חולשה, ומכל שכן מפני חשש ביטול תורה, יוכל לברך ברכת האילנות גם על אילנות שבתוך העיר

- מה טוב שיצטרפו עשרה ויעשו כולם אגודה אחת בכנסיה לשם שמים לצאת לברך ברכת האילנות, אך אין זה מעכב וניתן לברך לבד ללא מניין שזריזים מקדימים למצוות

 

עצי עורלה

- מותר לברך ברכת האילנות על עצי ערלה שהם בתוך שלש שנים לנטיעתם לכל הדעות


דרגו את המאמר - ותעזרו לקידומו בגוגל:

ממוצע 5 (78 מדרגים)
הנקראים ביותר
הידברות שופס

יומן "שנה וברכותיה" לשנת תש"פ - הרבנית ימימה מזרחי

65לרכישה

מוצרים נוספים

ערכת חזרה ללימודים לבנות - חיים ולדר וילדות מספרות על עצמן

ערכת חזרה ללימודים לבנים - חיים ולדר וילדים מספרים על עצמם

ערכת חזרה ללימודים - מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל

ילדים מספרים על עצמם בקומיקס 3 - חיים ולדר

60 גיבורים - הרב יוסף ברוק

סדר הדורות הקצר - הרב שלמה בניזרי

לכל המוצרים