x
הרב ברוך רוזנבלום

צדקה תציל ממות - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום במדרשים נפלאים מתוך פרשת השבוע. והפעם: איך אפשר לעבור על כמה איסורים בשעת נתינת צדקה? מה עושה הקדוש ברוך בצדקה שאדם מפריש? למה כתב שלמה המלך פעמים "וצדקה תציל ממוות"? מה ענה הקמצן שלא תרם מימיו בבית דין של מעלה? איך מועילה מצות הצדקה לכפר על כל העוונות? מדוע לא מוזכר בכל התורה ראש השנה כיום הדין? ובזכות אלו 2 מצוות נברא העולם?

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 4.4 (103 מדרגים)