הרב מנחם וייס

שביעי של פסח ושירת הים

הרב מנחם וייס

לקראת שביעי של פסח בו קוראים את שירת הים - נלמד את סוד השירה שבתפילה, מעלת וסגולת תפילה זו.

שירת הים - מותאם לסמארטפון. כולל סגולות והסבר