הרב בועז שלום

סקרנות אינטלקטואלית מול אדישות פסיבית - פרשת יתרו - הרב בועז שלום

הרב בועז שלום

הר סיני נקרא כן – שממנו ירדה שינאה מהשם לאומות העולם שסירבו לקבל התורה. מדוע אין הוא נקרא באופן חיובי – הר נעשה ונשמע – על שם שבנ"י כן הסכימו לקבל את התורה? כיצד הגיבו העמים כששמעו שהשם נותן תורה לעמ"י? ומה זכה יתרו בעקבות התעניינותו?