x
הרב אפרים פרידמן

ביהדות המשפחה עושה "סדר"

הרב אפרים פרידמן

מה הופך את פסח לחג הראשון והיסודי ביותר ביהדות? מדוע בכל הדורות מרבית העם היהודי חגג את ליל הסדר כהלכתו? התשובה טמונה במסר הפילוסופי של החג.