הרב אלון אבידר

מציאת שידוך ליצחק אבינו - פרשת חיי שרה

הרב אלון אבידר

הרב אלון אבידר שואל ומשיב מדוע אברהם אברהם אבינו שולח את אליעזר למצוא שידוך ליצחק בנו למשפחתו בחרן שידועה כעובדת אלילים ומדוע התעקש להשביע את אליעזר נאמן ביתו על כך.