הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - לא הכל זה בשר

הרב הרצל חודר

כשהגיעו המלאכים לביתו של אברהם אבינו הוא כיבד אותם בלשונות. מה הסוד שטמון כאן? הרב הרצל חודר מבאר כלל חשוב בהכנסת אורחים

(אורך 1:40)