הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - לך בשבילך

הרב הרצל חודר

הקב"ה מצווה את אברהם אבינו 'לך לך'  - מה המשמעות של כך? הרב הרצל חודר בפירוש יפה

(אורך 1:29)