הרב זמיר כהן - איך מתקנים עבירות שנעשו בעבר?

הרב זמיר כהן

איך מתקנים עבירות שנעשו בעבר? והאם חזרה בתשובה יכולה לכפר על הנזק שנגרם מעשיית העבירות? הרב זמיר כהן בתשובה מחזקת ומעודדת 

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,185 --> 00:00:01,526
"שלום לרב זמיר כהן.

2
00:00:01,561 --> 00:00:04,116
"אני בחורה צעירה, מאוד מתחזקת.

3
00:00:04,307 --> 00:00:06,330
"יש לי חבר כבר מספר שנים.

4
00:00:06,355 --> 00:00:08,185
"היום אני מבינה שהקשר לא בריא

5
00:00:08,214 --> 00:00:10,010
"מצד ההלכה והיהדות.

6
00:00:10,332 --> 00:00:12,438
"בעקבות ההתחזקות אנחנו מרגישים צורך

7
00:00:12,448 --> 00:00:14,210
"לשנות יחד ולתקן.

8
00:00:14,310 --> 00:00:15,788
"אבל מצד שני, יש לי חשש

9
00:00:15,795 --> 00:00:17,933
"בגלל האיסורים שנכשלנו בהם.

10
00:00:18,713 --> 00:00:20,169
"אני מאוד אוהבת את בן זוגי

11
00:00:20,192 --> 00:00:22,220
"ויש לנו קשר מאוד מוצלח.

12
00:00:22,403 --> 00:00:24,370
"האם העבר יכול להשפיע גם על העתיד

13
00:00:24,400 --> 00:00:25,588
"כשעושים תשובה?"

14
00:00:27,721 --> 00:00:29,606
בלי תשובה הרי רואים בהרבה משפחות

15
00:00:29,625 --> 00:00:32,412
שלפני החתונה הכול היה נראה נחמד,

16
00:00:32,425 --> 00:00:34,470
ואחרי החתונה מחלוקות וריבים

17
00:00:34,500 --> 00:00:36,310
וכעסים וגירושין.

18
00:00:38,540 --> 00:00:41,004
לעניין תשובה, יש כמה דרגות בתשובה.

19
00:00:41,059 --> 00:00:43,988
יש תשובה שהיא בגדר של "כתינוק שנולד".

20
00:00:44,240 --> 00:00:46,160
כלומר, אדם שעושה תשובה מעומק הלב,

21
00:00:46,188 --> 00:00:49,527
שזו חרטה לגמרי על כל הטעויות שעשינו בעבר

22
00:00:49,708 --> 00:00:51,050
והתחלה חדשה.

23
00:00:51,470 --> 00:00:53,511
כשיש באמת חרטה אמיתית,

24
00:00:53,980 --> 00:00:56,745
כהלכות תשובה: חרטה על העבר, קבלה לעתיד,

25
00:00:56,774 --> 00:00:58,820
וידוי ועזיבת החטא -

26
00:00:58,992 --> 00:01:01,808
אז האדם יכול להיטהר ולהתנקות

27
00:01:01,856 --> 00:01:03,124
כתינוק שנולד.

28
00:01:04,342 --> 00:01:06,720
גר שמתגייר הוא כמו תינוק שנולד.

29
00:01:07,440 --> 00:01:11,164
כשאדם עושה תשובה אמיתית, טהורה, מושלמת,

30
00:01:11,190 --> 00:01:12,580
הוא כמו תינוק שנולד.

31
00:01:12,931 --> 00:01:14,473
ואז כבר מה שהיה בעבר,

32
00:01:14,505 --> 00:01:16,656
התחושה היא: זה שייך לגלגול הקודם.

33
00:01:16,691 --> 00:01:18,180
זה לא אני, זה היה מישהו אחר.

34
00:01:18,441 --> 00:01:20,980
כמו זיכרונות מגלגול אחר.

35
00:01:21,142 --> 00:01:22,761
ואז באמת אפשר לתקן

36
00:01:22,786 --> 00:01:25,650
ולהשלים את הכול בצורה טובה.

37
00:01:26,854 --> 00:01:29,946
רק נקודה שחשוב להדגיש,

38
00:01:30,656 --> 00:01:33,380
שאסור לאדם שיאמר "אחטא ואשוב".

39
00:01:33,737 --> 00:01:34,950
כלומר, אסור לאדם לומר

40
00:01:34,970 --> 00:01:36,739
"טוב, מכיוון שאפשר לעשות תשובה,

41
00:01:36,777 --> 00:01:39,123
"אז ניקח עכשיו עוד כמה חודשים של עוונות

42
00:01:39,158 --> 00:01:40,284
"ואחרי זה נעשה תשובה,

43
00:01:40,307 --> 00:01:41,940
"כי הנה, יש אפשרות של תשובה".

44
00:01:42,233 --> 00:01:43,720
זה נקרא "אחטא ואשוב".

45
00:01:44,019 --> 00:01:45,716
"האומר אחטא ואשוב

46
00:01:46,252 --> 00:01:48,690
"אין מספקין בידו לעשות תשובה".

47
00:01:48,883 --> 00:01:50,320
מה פירוש המילים האלה?

48
00:01:50,553 --> 00:01:52,310
לא שהוא לא יכול לעשות תשובה.

49
00:01:52,336 --> 00:01:53,290
יכול לעשות תשובה,

50
00:01:53,360 --> 00:01:55,230
אבל יהיה לו מאוד מאוד קשה.

51
00:01:55,974 --> 00:01:57,676
כי כל התשובה זה חסד אלוקי

52
00:01:57,686 --> 00:01:59,673
שהקב"ה נתן לנו אפשרות

53
00:01:59,699 --> 00:02:01,310
להיכנס לארכיון של הסרטים,

54
00:02:01,340 --> 00:02:03,292
למחוק את כל הקטעים הלא טובים

55
00:02:03,328 --> 00:02:04,200
שעשינו בעבר.

56
00:02:04,230 --> 00:02:07,046
זה חסד אלוקי עצום שנתן אפשרות של תשובה.

57
00:02:07,065 --> 00:02:08,272
לא כמו כאלה שחושבים

58
00:02:08,294 --> 00:02:10,084
שתשובה "אני עושה טובה לאלוקים".

59
00:02:10,627 --> 00:02:11,876
זו טובה שהוא עשה איתנו.

60
00:02:12,502 --> 00:02:13,411
כמו שכותב הרמח"ל:

61
00:02:13,427 --> 00:02:15,680
אדם שהרס את ביתו של חברו,

62
00:02:15,712 --> 00:02:16,800
אחר כך בא, מבקש סליחה.

63
00:02:16,830 --> 00:02:18,680
הוא יגיד לו: "קודם תשלם. מה זה סליחה?"

64
00:02:18,982 --> 00:02:21,610
וכאן הקב"ה אומר: אני אתקן כל מה שקלקלת.

65
00:02:21,628 --> 00:02:22,550
אם אתה עושה תשובה אמיתית,

66
00:02:22,566 --> 00:02:24,590
"שובו אליי ואשובה אליכם".

67
00:02:24,617 --> 00:02:27,100
"שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם".

68
00:02:27,130 --> 00:02:29,800
כל אלה פסוקים שהקב"ה אומר אותם.

69
00:02:30,377 --> 00:02:31,942
אז התשובה היא חסד אלוקי

70
00:02:31,958 --> 00:02:33,296
שהקב"ה עשה איתנו.

71
00:02:33,324 --> 00:02:35,171
אם בא אדם ואומר "אחטא ואשוב",

72
00:02:35,196 --> 00:02:37,130
"הרי בסוף אפשר לעשות תשובה, נכון?

73
00:02:37,152 --> 00:02:38,540
"אז בוא עוד חודש נעשה עוונות,

74
00:02:38,565 --> 00:02:40,001
"נחלל שבת, ניכשל בזה,

75
00:02:40,020 --> 00:02:41,079
"אחרי זה נעשה תשובה" -

76
00:02:41,500 --> 00:02:43,657
אין מספקין בידו לעשות תשובה.

77
00:02:43,683 --> 00:02:45,734
האדם הזה ניצל את הטוב לב האלוקי

78
00:02:45,740 --> 00:02:47,100
שנתן לו אפשרות.

79
00:02:47,286 --> 00:02:48,464
כשהוא בא לעשות תשובה,

80
00:02:48,510 --> 00:02:50,564
פתאום הוא רואה מחסומים נוראים.

81
00:02:50,896 --> 00:02:52,534
בדרך כלל אדם שבא לעשות תשובה,

82
00:02:52,550 --> 00:02:54,624
יש לו אורות וסייעתא דשמיא,

83
00:02:55,737 --> 00:02:57,494
מסייעים בידו לעשות תשובה.

84
00:02:57,529 --> 00:02:59,900
אבל ב"אחטא ואשוב" פתאום מחסומים,

85
00:02:59,945 --> 00:03:00,908
קשיים, מפריעים לו.

86
00:03:00,928 --> 00:03:03,238
עד שהוא מחליט לזוז, באה מכה מכאן,

87
00:03:03,260 --> 00:03:05,127
פה לא מסתדר, דברים נתקעים.

88
00:03:05,776 --> 00:03:07,222
והוא לא מבין: "כבר שנים אני רוצה

89
00:03:07,244 --> 00:03:09,148
"לעשות תשובה. למה אני לא מצליח?"

90
00:03:09,193 --> 00:03:10,790
הוא לא יודע, זה בגלל שהוא היה אז

91
00:03:10,835 --> 00:03:13,228
במצב של "אחטא ואשוב".

92
00:03:13,257 --> 00:03:14,528
מה הפתרון במצב כזה?

93
00:03:14,556 --> 00:03:17,168
שיתעקש, שיתעקש על התשובה,

94
00:03:17,427 --> 00:03:20,748
כי אין מצב שהאדם לא יוכל לתקן.

95
00:03:20,764 --> 00:03:23,430
יהיה לו יותר קשה, יהיו לו הרבה הפרעות,

96
00:03:23,632 --> 00:03:24,739
אבל אם הוא יתעקש

97
00:03:24,768 --> 00:03:26,550
בסופו של דבר הוא יצליח.

98
00:03:26,854 --> 00:03:29,123
כי אפילו עוונות שכתוב עליהם

99
00:03:29,145 --> 00:03:33,116
ברמה שאי אפשר לתקן או כמעט אי אפשר לתקן,

100
00:03:33,132 --> 00:03:34,883
כל זה בא לומר שאותה עבירה חמורה,

101
00:03:34,905 --> 00:03:37,360
אבל אין עבירה שאי אפשר לתקן.

102
00:03:37,475 --> 00:03:39,120
על זה אמרו בדרך רמז,

103
00:03:40,659 --> 00:03:43,258
כתוב: "כל מה שאומר לך בעל הבית - עשה,

104
00:03:43,568 --> 00:03:44,605
"חוץ מצא".

105
00:03:45,795 --> 00:03:46,682
מה הכוונה?

106
00:03:46,960 --> 00:03:48,780
ואם הוא יאמר לך לגנוב, תגנוב?

107
00:03:48,816 --> 00:03:49,740
ודאי שלא.

108
00:03:49,900 --> 00:03:51,273
"כל מה שיאמר לך בעל הבית",

109
00:03:51,321 --> 00:03:52,711
הכוונה, באת להתארח.

110
00:03:53,113 --> 00:03:55,616
בעל הבית אומר לך: "שב בראש השולחן".

111
00:03:56,204 --> 00:03:57,673
אתה מרגיש "לא נעים לי לשבת פה,

112
00:03:57,696 --> 00:03:59,100
"אני רוצה לשבת שם".

113
00:04:00,124 --> 00:04:02,640
אומר לך בעל הבית: "שב פה" - תעשה.

114
00:04:02,736 --> 00:04:04,124
למה? כי יש לו את השיקולים שלו.

115
00:04:04,153 --> 00:04:05,513
הוא מארח, יכול להיות שהוא מתכבד

116
00:04:05,552 --> 00:04:06,524
בזה שאתה יושב כאן,

117
00:04:06,540 --> 00:04:07,520
הוא רוצה שההוא ישב שם.

118
00:04:07,539 --> 00:04:10,103
יש לו את החשבונות שלו. אל תתווכח איתו.

119
00:04:10,368 --> 00:04:13,488
כלומר, תכבד את בעל הבית, הוא מארח אותך.

120
00:04:13,510 --> 00:04:16,256
אז במה שנוגע לאווירה הטובה של הבית.

121
00:04:17,587 --> 00:04:20,502
"חוץ מצא", אם הוא מבזה אותך, משפיל אותך,

122
00:04:20,534 --> 00:04:21,488
אתה לא חייב לשמוע לו.

123
00:04:21,523 --> 00:04:22,690
זה פשט הדברים.

124
00:04:23,177 --> 00:04:26,640
אבל אמרו בדרך רמז שבעל הבית זה הקב"ה.

125
00:04:26,915 --> 00:04:30,030
כל מה שאומר לך בעל הבית - עשה.

126
00:04:30,297 --> 00:04:31,344
אבל אם הוא אומר לך "צא",

127
00:04:31,353 --> 00:04:32,931
"אני לא מקבל את התשובה שלך" -

128
00:04:32,972 --> 00:04:35,481
אל תשמע לו, תתעקש, תעשה תשובה

129
00:04:35,520 --> 00:04:37,010
ואז תראה שהוא מקבל אותך.

130
00:04:37,142 --> 00:04:38,825
כי גם כשהוא אומר לך "אני לא רוצה",

131
00:04:38,851 --> 00:04:43,113
כמו שאלישע בן אבויה ששמע בת קול שאומרת:

132
00:04:43,150 --> 00:04:46,220
"שובו בנים שובבים חוץ מאלישע", חוץ ממנו.

133
00:04:46,422 --> 00:04:48,110
אז הוא אמר: "טוב, אותי לא רוצים".

134
00:04:48,281 --> 00:04:49,596
על זה אמרו: גם אם אתה שומע

135
00:04:49,609 --> 00:04:51,417
שבעל הבית אומר לך "צא",

136
00:04:51,446 --> 00:04:53,542
שאני לא מקבל את התשובה - אל תוותר.

137
00:04:53,574 --> 00:04:56,150
זה רק נועד להעמיד אותך בניסיון יותר גדול.

138
00:04:56,166 --> 00:04:58,220
אבל אם תהיה עקבי, תהיה רציני,

139
00:04:58,268 --> 00:05:01,213
גם התשובה שלך תתקבל בסופו של דבר.

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה