חודש אלול

אל תחמיצו: כך ניתן לחזור בתשובה בתוך דקה אחת

עיקרה של מצוות התשובה היא פשוטה וקלה: חרטה. עזיבת החטא. וידוי וקבלה לעתיד. מדריך קצר לחזרה בתשובה בדקה אחת בלבד

| י"ח אלול התשע"ח |
אא

בגמרא מצוינים עשרים וארבעה דברים המעכבים את התשובה. הרמב"ם, בספרו "הלכות תשובה", מסביר את הסיבה לכך שהם מונעים מהאדם לשוב בתשובה, ומחלקם לחמש קבוצות:

 

קבוצה ראשונה - ארבעה דברים ראשונים שבהם אין הקב"ה מספק בידו של האדם לחזור בתשובה

1. המחטיא את הרבים.

2. המטה חברו מדרך טובה.

3. הרואה בנו יוצא לתרבות רעה ואינו מוחה בידו.

4. האומר אחטא ואשוב.

יש מפרשים שבארבעה דברים אלו אין הקב"ה עוזר לאדם לעשות תשובה. חומרת חטאים אלו היא בכך שאדם מכשיל את הזולת. גלי ההשפעה של חטא כזה אינם נמחים גם כאשר עושה האדם תשובה. החפץ חיים מזכיר זאת בהקשר של לשון הרע - כאשר אדם מספר לזולת לשון הרע הרי הוא מחטיא אותו בכך ומטהו מדרך טובה לדרך רעה. האומר אחטא ואשוב - מנצל את התשובה כדי לחטוא! הרי הוא משתמש בתשובה בתור זרז לחטא.

 

קבוצה שניה - חמשה דברים הנועלים דרכי תשובה בפני עושיהם

אין הכוונה שהקב"ה מענישם אלא האדם עצמו כבר לא מסוגל לחזור בתשובה. האדם נועל בעצמו את הפתח לתשובה.

1. הפורש מן הציבור.

2. החולק על דברי חכמים.

3. המלעיג על המצוות.

4. המבזה רבותיו.

5. השונא תוכחות - אנשים אלו מונעים מעצמם את האשפרות לקבל מוסר ולהתחזק מחכמים. יש בחטאים אלו ניתוק ממוקדי ההשפעה על האדם - הציבור, רבותיו, וניתוק נפשי מהמצוות.

קבוצה שלישית - חמשה דברים שהעושה אותם אי אפשר לו שישוב תשובה גמורה

1. המקלל את הרבים.

2. החולק עם הגנב.

3. המוצא אבידה ואינו מכריז.

4. האוכל שור עניים ואלמנות.

5. המקבל שוחד להטות הדין.

בקבוצה זו אין עיכוב של תשובה כעונש אלא העיכוב הוא מציאותי, טכני כיון שאין הוא יודע היכן למצוא אנשים אלו ולהחזיר להם את אשר נטל מהם.

 

קבוצה רביעית - העושה אותם אין חזקה שישוב עליהם כיון שהם נראים כחטאים קלים בעיני האדם

1. האוכל מסעודה שאינה מספקת לבעליה.

2. המשתמש בעבוט של עני.

3. המסתכל בעריות.

4. המתכבד בקלון חברו.

5. החושד בכשרים.

בכל אלו האדם אומר לעצמו 'לא נורא, לא קרה כלום, לא עשיתי דבר' ולכן לא חוזר עליהם בתשובה.

 

קבוצה חמישית - העושה אותם כבר קנה הרגל וקשה לו לפרוש מהם:

1. רכילות.

2. לשון הרע.

3. בעל חמה.

4. בעל מחשבה רעה.

5. מתחבר לרשע.

ברשימה זו הרמב"ם מלמד אותנו כי ישנן תכונות הנעשות אצל האדם כטבע שני, וכאשר אדם מתרגל בהם הן נהפכות לחלק ממנו.

אל ייאוש!

הרמב"ם מבאר כי אמנם חטאים אלו מעכבים את התשובה, אך לא מונעים אותה. הוא מעודד אותנו באומרו: "אם עשה אדם תשובה מהן, הרי זה בעל תשובה ויש לו חלק לעולם הבא".      

 

כיצד חוזרים בתשובה על דברים המעכבים את התשובה?

ב"אורות התשובה (יד, ג) מבאר הרב קוק כי על האדם שנכשל בחטאים הנ"ל לדעת כי מספיק הרהור תשובה קל וכבר הוא נחשב בעל תשובה. כדבריו: "אפילו אותם כ"ד הדברים המעכבים את התשובה... תיכף כשמבקשים ובאים לשוב עליהם שוב אינם מעכבים. אין לבטל שום נטיה של תשובה".

הרב קוק אומר שאפילו אותם עשרים וארבעה דברים המעכבים את התשובה, ברגע שאדם מגלה רצון לשוב - שוב אינם מעכבים.

על מצוות התשובה נאמר: "כי קרוב אליך הדבר מאוד". מצווה זו הינה קלה ביותר, והיצר הרע, המנסה לייאשנו, מגדיל בעינינו את העבירות ומכניס ייאוש לאדם.

יש לזכור כי מצוות התשובה היא קלה מאוד. עיקרה של המצווה הוא פשוט: רצון עז לשוב אל ה'. חרטה וצער על העבירה. שיחה מילולית קצרה עם ה' (הנקראת 'וידוי'), והחלטה פנימית בלב שלא לשוב לחטוא בחטא זה לעולם.

בחודש אלול יש סיעתא דשמיא  מיוחדת לשוב בתשובה. אפשר לקיים מצווה זו ברגע זה ממש. עצרו לרגע, הרגישו חרטה על החטאים שהרחיקו אתכם מהבורא. פנו אליו ואמרו לו 'אנא, אבא, אני כל כך מצטער שהכעסתי אותך בחטא פלוני' (יש מצווה מיוחדת לפרט את החטא במילים) והמשיכו: 'אני מקבל על עצמי לא לשוב לחטוא יותר לעולם'.

בחודש זה נמצא המלך קרוב אלינו, שקוד על שפתותינו, מאזין לדברינו, ואהבתו אלינו עצומה. חזקה על דקה אחת של תשובה, שהבורא יקבלה באהבה וברחמים.

הרב אבנר קוואס בהרצאה מרתקת על ייחודיותו של חודש אלול:

 

דרגו את המאמר - ותעזרו לקידומו בגוגל:

ממוצע 4.8 (85 מדרגים)
הנקראים ביותר
הידברות שופס

הגדה לפסח עם פירוש הרב זמיר כהן

45לרכישה

מוצרים נוספים

הגדה לפסח "ברוך יאמרו" - הרב ברוך רוזנבלום

הגדה עומדת

ערכת יודאיקה "בני מלכים" לפסח

הגדה של פסח - חבורת תריג

סט ארכיאולוגיה תנ"כית - הרב זמיר כהן

ילדים מספרים על עצמם בקומיקס 1 - חיים ולדר

לכל המוצרים