הרב עמנואל מזרחי

הרב עמנואל מזרחי - סגולה לברכה ועשירות

הרב עמנואל מזרחי

הרב עמנואל מזרחי במספר דקות על מצוות נטילת ידיים המסוגלת לברכה ועשירות

(אורך 2:36)