הרב זמיר כהן - מסרים מחכמת שלמה: האיזון הנכון

הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן מבאר את ספר קהלת מתוך ניסיון להבין מעט מדברי חכמתו של שלמה המלך, על פי מסרים הנוגעים למציאות חיינו בעבודת המידות, שלום בית, כוחות הנפש, חינוך ילדים ועוד. לפניכם פרק 17

תמלול ההרצאה

1
00:00:29,640 --> 00:00:34,160
האמת היא, אם לפני שנה היו שואלים אותי
אם בעוד שנה אתה תוציא ספר קהלת,

2
00:00:34,160 --> 00:00:35,570
לא חשבתי על זה בכלל,

3
00:00:36,000 --> 00:00:40,020
אבל היה כאן בציבור ביקוש
שהשיעור יהיה על ספר קהלת.

4
00:00:40,440 --> 00:00:44,500
ובכל שבוע, תוך כדי הכנת
השיעור גם רשמנו את הדברים.

5
00:00:44,800 --> 00:00:48,740
אז פה כמובן זה מתומצת יותר מהשיעורים,
בשיעורים הרחבנו יותר.

6
00:00:48,960 --> 00:00:51,800
אבל זה באמת
תודה רבה גם לציבור כאן,

7
00:00:51,840 --> 00:00:56,980
וכמובן למשה חיים היקר,
שאנחנו רוצים להעניק לו כאן את הספר.

8
00:00:58,280 --> 00:00:59,380
תודה רבה.

9
00:01:00,440 --> 00:01:06,640
שהוא בעצם היוזם של השיעור
וכל הזכויות נזקפות לזכותו,

10
00:01:06,640 --> 00:01:10,270
שהשם ייתן לו ולרעייתו
סייעתא דשמיא,

11
00:01:10,270 --> 00:01:14,260
נחת מכל יוצאי חלציהם,
בבריאות ובשמחה.

12
00:01:15,040 --> 00:01:18,600
הספר הזה עכשיו יצא מהכריכה,
ממש בשעות האלה.

13
00:01:18,600 --> 00:01:21,820
עכשיו הביאו אותו לכאן.
אני יחד איתכם רואה אותו פעם ראשונה.

14
00:01:23,360 --> 00:01:25,370
אנחנו נמשיך בעזרת השם,

15
00:01:25,440 --> 00:01:28,560
יש לנו עוד שני פרקים
לסיים את ספר קהלת.

16
00:01:28,560 --> 00:01:30,980
הגענו לקהלת פרק י"א.

17
00:01:31,560 --> 00:01:34,370
ראינו בשיעור הקודם את הפסוק הראשון,

18
00:01:34,600 --> 00:01:39,360
"שלח לחמך על פני המים
כי ברוב הימים תמצאנו".

19
00:01:39,360 --> 00:01:42,390
כלומר, שלמה המלך מלמד את האדם:

20
00:01:42,390 --> 00:01:46,780
אל תהיה קצר ראייה,
אל תסתכל רק לטווח הקצר,

21
00:01:47,240 --> 00:01:50,030
אלא גם "שלח לחמך על פני המים",

22
00:01:50,030 --> 00:01:55,080
אתה לא רואה תוצאה מיידית,
אבל תשקיע, תיתן.

23
00:01:55,080 --> 00:01:58,750
סיפרנו כמה סיפורים
מדברי חז"ל בשיעור הקודם במדרש,

24
00:01:58,750 --> 00:02:01,120
מה שכתוב על העניין הזה

25
00:02:01,120 --> 00:02:05,190
שהמציאות מוכיחה
שאדם שנותן מעצמו,

26
00:02:05,190 --> 00:02:09,440
אף על פי שבאותה שעה
הוא לא מבין "מה יצא לי מזה.

27
00:02:09,440 --> 00:02:13,260
"זה נראה בכלל לא קשור,
אין מצב שאני מרוויח מזה משהו".

28
00:02:13,600 --> 00:02:15,840
מעין מה שכתוב "חסד של אמת",

29
00:02:15,840 --> 00:02:19,400
אדם שהולך ללוויה, אדם שעוזר לנפטר

30
00:02:19,400 --> 00:02:21,970
זה נקרא חסד של אמת. למה?

31
00:02:22,320 --> 00:02:25,860
כי כשעושים טובה לבן אדם,
אתה אומר "עוד יום אחד הוא יעזור לי".

32
00:02:26,000 --> 00:02:30,800
אבל אדם שעושה טובה עם המת,
עד תחיית המתים, איפה יעזור?

33
00:02:30,800 --> 00:02:32,040
רק אתה עזרת לו.

34
00:02:32,040 --> 00:02:38,100
אומר שלמה: יש מצבים שהאדם
גם בחיים מרגיש שזה כמו חסד של אמת.

35
00:02:38,440 --> 00:02:40,720
כמו הסיפור שסיפרנו
על רבי אלעזר בן שמוע

36
00:02:40,720 --> 00:02:45,090
שראה את אותו רומאי שטבע,
כל הספינה טבעה בים.

37
00:02:45,240 --> 00:02:53,140
עזר לו, לימים הוא נהיה הקיסר הרומאי
ועזר על פי הבקשה של רבי אלעזר בן שמוע.

38
00:02:53,400 --> 00:02:54,400
מי יכול לחשוב על זה?

39
00:02:54,400 --> 00:02:59,520
אתה עוזר לבן אדם גוי, ניצול מאונייה,
בלי בגדים יצא מהים, הכול טבע שם.

40
00:02:59,520 --> 00:03:01,200
שום דבר. מה יצא ממנו?

41
00:03:01,200 --> 00:03:04,580
התחושה היא, ועוד עם ישראל
כועס על הרומאים באותה תקופה.

42
00:03:04,680 --> 00:03:07,900
אבל אמר "זה אדם פרטי,
אדם מסכן, צריך לעזור לו".

43
00:03:08,360 --> 00:03:10,070
"ברוב הימים תמצאנו".

44
00:03:10,070 --> 00:03:13,760
אז פשט הפסוק הזה
מדבר על העניין של בין אדם לחברו,

45
00:03:13,760 --> 00:03:18,300
שגם כשאתה לא רואה תוצאה מיידית,
"שלח לחמך על פני המים".

46
00:03:18,880 --> 00:03:21,090
אבל יש בזה ברובד היותר עמוק

47
00:03:21,200 --> 00:03:26,020
לא רק בבחינת נתינה לאחרים,
דבר שאתה לומד.

48
00:03:27,200 --> 00:03:30,530
בלימוד תורה לפעמים מרגישים "מה ההלכה
הזאת קשורה אליי?"

49
00:03:30,600 --> 00:03:34,000
יש כאלה לומדים גמרא,
מגיעים לשור שנגח את הפרה.

50
00:03:34,000 --> 00:03:35,640
אומר "לי אין שור ולא פרה.

51
00:03:35,640 --> 00:03:39,180
"בשביל מה אני צריך עכשיו ללמוד
את הדין של שור שנגח את הפרה?"

52
00:03:39,680 --> 00:03:45,960
אבל לאחר זמן הוא רואה איך
פרוטה לפרוטה הצטרף לחשבון גדול,

53
00:03:45,960 --> 00:03:48,760
למד את המסכת הזאת, אחר כך את המסכת הזאת,

54
00:03:48,840 --> 00:03:50,940
את ההלכות האלה, את המוסר...

55
00:03:51,120 --> 00:03:57,140
פתאום הוא מקבל אישיות של תלמיד
חכם שבקי בכל כך הרבה ידיעות.

56
00:03:57,600 --> 00:04:00,650
גם במהלך החיים נפגשים במצבים שונים

57
00:04:00,920 --> 00:04:04,040
שפתאום האדם יכול
להפיק מוסר השכל

58
00:04:04,040 --> 00:04:07,400
מאותה הלכה שהייתה נראית
לו לא קשורה בכלל.

59
00:04:07,400 --> 00:04:09,090
היה מעשה בתל אביב,

60
00:04:09,120 --> 00:04:13,340
משפחה שאחד הבנים
נתפס לאיזו כת בהודו

61
00:04:13,920 --> 00:04:18,000
ועזב את המשפחה ושקע בתוך
הכת הזו, ממש נהיה חלק מהכת.

62
00:04:18,000 --> 00:04:20,040
וההורים שבורים ורצוצים.

63
00:04:20,040 --> 00:04:23,140
לאחר כמה שנים שהיה שם,
בא לבקר בארץ.

64
00:04:23,160 --> 00:04:25,600
אחיו הפציר בו שיבוא
איתו לשיעור תורה.

65
00:04:25,600 --> 00:04:27,320
הוא בא כמה ימים וחוזר לשם.

66
00:04:27,320 --> 00:04:31,740
והוא לא רצה לבוא לשיעור, אבל מרוב
שהפציר בו, אמר לו "בסדר, נלך לשיעור".

67
00:04:32,880 --> 00:04:37,840
הלכו לשיעור, היה מרצה קבוע
שמדבר חיזוק בדברי יהדות,

68
00:04:37,840 --> 00:04:39,430
אבל אותו היום הוא לא הרגיש טוב,

69
00:04:39,430 --> 00:04:43,820
שלח את החבר שלו, החברותא מהכולל,
שיבוא למסור את השיעור.

70
00:04:44,480 --> 00:04:50,880
החברותא מהכולל הוא לא רגיל לדבר דברי
הנהגה ומוסר והוכחות לאמיתות התורה,

71
00:04:51,040 --> 00:04:52,600
הוא יודע ללמוד הלכות.

72
00:04:52,960 --> 00:04:55,720
אמר להם שהוא לא מרגיש טוב,
באתי במקומו.

73
00:04:55,840 --> 00:04:57,960
היום נלמד הלכות השבת אבידה.

74
00:04:57,960 --> 00:05:00,670
האח שהביא את אחיו נפל לו הלב,

75
00:05:00,670 --> 00:05:03,160
"עד שהבאתי אותו לשיעור,
חשבתי שהוא יתחזק,

76
00:05:03,200 --> 00:05:05,820
"הוכחות לתורה מן השמיים, למצוות.

77
00:05:05,920 --> 00:05:09,280
"אולי משהו יידלק אצלו.
עכשיו ילמד הלכות?"

78
00:05:09,280 --> 00:05:11,160
אבל טוב, זה השיעור, מה יעשו?

79
00:05:11,160 --> 00:05:12,900
שמעו הלכות השבת אבידה.

80
00:05:13,440 --> 00:05:17,760
אדם שמצא אבידה, אם יש בה סימן,
אין בה סימן, מתי חייב להכריז,

81
00:05:17,760 --> 00:05:20,220
מתי "הרי אלו שלו", פרטי דינים.

82
00:05:21,360 --> 00:05:24,420
כשיצאו משם, אחיו אומר לו
"לא יודע בשביל מה הבאת אותי לפה".

83
00:05:24,960 --> 00:05:26,940
אמר לו "תראה, לא ידעתי", התנצל.

84
00:05:27,520 --> 00:05:34,340
ההוא חזר שוב לאותה כת במזרח
הרחוק והוא חי ביניהם.

85
00:05:34,400 --> 00:05:39,040
יום אחד הוא הלך על חוף הים
עם הגורו, ראש הכת,

86
00:05:39,360 --> 00:05:44,620
שהוא בעיניו הדמות הנערצת ביותר,
הוא הדמות לחיקוי, הוא הגורו שלו.

87
00:05:45,760 --> 00:05:50,040
לפתע ראו שם ארנק
שנמצא על חול הים.

88
00:05:50,040 --> 00:05:51,920
הגורו הזה הרים את הארנק,

89
00:05:52,040 --> 00:05:57,540
ראו ממש חבילה של שטרות
של 100 דולר, המון כסף היה בפנים.

90
00:05:58,880 --> 00:06:03,740
והוא מסתכל, הוא רואה שיש שם פתק,
כתוב פרטים, שם, טלפון, הכול.

91
00:06:04,120 --> 00:06:08,220
הגורו הזה הוציא את הפתק,
זרק אותו, את כל הכסף הכניס לכיס והלך.

92
00:06:09,120 --> 00:06:13,480
הוא אומר לו "תסלח לי, אדוני,
רשום כאן למי זה שייך.

93
00:06:13,480 --> 00:06:16,140
"צריכים להחזיר לו".
עשה לו תנועה של ביטול.

94
00:06:16,920 --> 00:06:21,160
אמר לעצמו: כל הדיבורים שהגורו הזה
מדבר איתי גבוהה גבוהה,

95
00:06:21,160 --> 00:06:26,900
סיגופים, לייסר את הגוף, החומריות
היא הבל הבלים, הכול שטויות,

96
00:06:27,200 --> 00:06:30,290
ברגע שהוא עומד בניסיון של כסף,

97
00:06:30,760 --> 00:06:34,460
שהוא יודע שזה לא שלו,
הוא מוכן לגזול את זה לעצמו.

98
00:06:34,760 --> 00:06:36,710
ואני הייתי שבוע שעבר בשיעור,

99
00:06:36,710 --> 00:06:39,940
שמעתי שם מה זה ביהדות
"הלכות השבת אבידה".

100
00:06:40,200 --> 00:06:45,020
אדם שמוצא אבידה אפילו בלי שם,
אם יש בה סימן - חייב להכריז.

101
00:06:45,320 --> 00:06:46,000
זו ההלכה.

102
00:06:46,000 --> 00:06:50,100
אדם שמוצא שעון יד ברחוב,
אבל יש המון שעונים כאלה,

103
00:06:50,240 --> 00:06:52,220
הרי אלו שלו.
אין בזה סימן.

104
00:06:52,520 --> 00:06:55,450
אבל אם יש בזה סימן, מדבקה כתומה,

105
00:06:55,600 --> 00:06:59,260
על הרצועה שם יש מדבקה כתומה,
רוב השעונים לא כך

106
00:06:59,360 --> 00:07:02,700
אסור לו להשתמש בזה,
אסור לו לקחת לעצמו, צריך להכריז.

107
00:07:03,040 --> 00:07:06,980
אמר לעצמו "אם זו היהדות
אני חייב ללמוד אותה".

108
00:07:07,320 --> 00:07:10,230
חזר שוב לארץ ישראל,
חזר בתשובה שלמה,

109
00:07:10,230 --> 00:07:13,220
הקים בית יהודי,
עלה על דרך המלך.

110
00:07:14,120 --> 00:07:19,020
כשהאח לקח את אחיו ושמע את
השיעור הזה של ההלכות, מאוד התאכזב.

111
00:07:19,280 --> 00:07:20,650
הוא הרגיש "מה יצא מזה?"

112
00:07:21,280 --> 00:07:23,320
אבל ייתכן שאם היה שומע שיעור אחר,

113
00:07:23,320 --> 00:07:25,280
השיעור ההוא לא היה
מחזיר אותו ליהדות.

114
00:07:25,280 --> 00:07:28,360
היה שומע הוכחות לתורה מן השמיים,
אולי זה לא היה מדבר אליו.

115
00:07:28,760 --> 00:07:32,600
אבל לקחת אותו לשיעור, עשית
"שלח לחמך על פני המים",

116
00:07:32,680 --> 00:07:36,520
לא ראית עכשיו תוצאה,
אל תדאג, "ברוב הימים תמצאנו".

117
00:07:36,520 --> 00:07:38,180
אתה תעשה את ההשתדלות שלך.

118
00:07:38,480 --> 00:07:43,320
וכך בכל תחום, כשאדם עושה
את מה שנכון לעשות, מה שמוטל עליו,

119
00:07:43,320 --> 00:07:45,410
גם אם הוא לא רואה תוצאה מיידית,

120
00:07:45,480 --> 00:07:48,490
אתה תעשה את הנכון
ואת הטוב בעיני השם,

121
00:07:48,520 --> 00:07:50,000
"ברוב הימים תמצאנו",

122
00:07:50,000 --> 00:07:53,300
יכול להיות עוד 20 שנה,
עוד 70 שנה, אבל בסוף זה יגיע.

123
00:07:54,680 --> 00:07:56,690
ממשיך שלמה בפסוק ב':

124
00:07:57,140 --> 00:08:00,500
"תן חלק לשבעה וגם לשמונה

125
00:08:00,800 --> 00:08:03,700
"כי לא תדע מה יהיה רעה על הארץ".

126
00:08:03,840 --> 00:08:04,930
פשט הפסוק:

127
00:08:05,400 --> 00:08:10,500
אומר שלמה, כשעשית חסד
לבן אדם נזקק, ראית אדם עני ועזרת לו,

128
00:08:11,080 --> 00:08:14,760
אל תגיד: אני יצאתי ידי חובה,
שלחתי את לחמי על פני המים.

129
00:08:14,760 --> 00:08:16,460
אני עכשיו צריך לעזור לכולם?

130
00:08:16,920 --> 00:08:18,700
"שלח לחמך" כבר עשיתי.

131
00:08:18,800 --> 00:08:20,190
"ברוב הימים תמצאנו",

132
00:08:20,190 --> 00:08:22,940
יום אחד אני אצטרך משהו,
הבן אדם הזה יעזור לי.

133
00:08:23,320 --> 00:08:25,970
אומר לו שלמה:
אל תסתפק בבן אדם אחד,

134
00:08:26,000 --> 00:08:29,740
תן חלק של צדקה לשבעה,
אפילו שבעה אנשים,

135
00:08:29,920 --> 00:08:32,280
אחר כך באו עוד שמונה - תעזור גם להם.

136
00:08:32,280 --> 00:08:34,770
כל זמן שאתה יכול לעזור תעזור,

137
00:08:34,960 --> 00:08:37,280
"כי לא תדע מה יהיה רעה על הארץ",

138
00:08:37,280 --> 00:08:41,710
אתה לא יכול לדעת בזמנים שתצטרך
מי בדיוק יוכל לעזור לך,

139
00:08:41,710 --> 00:08:44,280
הראשון או השמיני או ה-15,

140
00:08:44,440 --> 00:08:47,700
אבל "ברוב הימים תמצאנו".
זה פשט הפסוק.

141
00:08:48,880 --> 00:08:54,140
אבל כידוע, שלמה בכל פסוק קיפל
רבדים רבדים של עומק, החכם מכל אדם.

142
00:08:54,520 --> 00:08:57,380
למה הוא אמר
"תן חלק לשבעה וגם לשמונה"?

143
00:08:57,520 --> 00:08:59,100
דיברת קודם על אחד?

144
00:08:59,160 --> 00:09:01,160
תגיד "לשניים וגם לשלושה",

145
00:09:01,880 --> 00:09:05,340
תגיד "לעשר וגם לעשרים".
למה "שבעה ושמונה"?

146
00:09:05,960 --> 00:09:09,180
בתורת הסוד יש בזה משמעות גדולה.

147
00:09:09,480 --> 00:09:10,920
קודם כול נאמר את הדרש.

148
00:09:10,920 --> 00:09:13,080
כל פסוק יש לו פשט,
רמז, דרש וסוד.

149
00:09:13,080 --> 00:09:17,980
אז פשט מה שראינו, שמדובר על עני
לעזור לו, אפילו אם יותר אנשים באים.

150
00:09:18,560 --> 00:09:21,420
במדרש כתוב, נקרא את לשון המדרש.

151
00:09:22,220 --> 00:09:26,420
מדרש רבא, ויקרא י"ד, ז' אומר כך:

152
00:09:41,840 --> 00:09:43,650
שלמה המלך רומז כאן:

153
00:09:44,120 --> 00:09:45,690
אדם שרוצה ילדים

154
00:09:46,500 --> 00:09:48,820
וממתין ורואה שהילדים לא הגיעו,

155
00:09:49,080 --> 00:09:53,000
שיחזק את עצמו בטהרת המשפחה,
ללמוד את ההלכות.

156
00:09:53,000 --> 00:09:57,220
כשאתה נותן לקב"ה חלק לשבעה,
הוא ייתן לך שמונה.

157
00:09:57,440 --> 00:09:59,590
אתה נותן לו את טהרת המשפחה,

158
00:09:59,590 --> 00:10:03,900
הוא ייתן לך שתזכה לברית מילה
שמתקיימת ביום השמיני

159
00:10:04,160 --> 00:10:07,860
כי תמיד המידה כנגד מידה
נעשית באותו תחום.

160
00:10:08,200 --> 00:10:12,720
יש אנשים שוודאי שומרים טהרת המשפחה,
אבל אם לא לומדים את ההלכות

161
00:10:12,800 --> 00:10:14,540
הם לא יודעים מה מותר, מה אסור.

162
00:10:14,720 --> 00:10:19,700
חושבים שרק דברים קיצוניים אסורים
באותם הימים של שמירת הטהרה.

163
00:10:20,240 --> 00:10:23,690
או יש כאלה חושבים שרק בימים
הלא נקיים אסורים במגע,

164
00:10:23,720 --> 00:10:26,760
אבל אחרי שהסתיימו הימים האלה,
אפילו שלא הלכה למקווה,

165
00:10:26,880 --> 00:10:28,500
אומר "מה, היא כבר לא נידה".

166
00:10:28,800 --> 00:10:32,820
זה לא נכון, בלי מקווה היא לא
תהיה טהורה מהעניין הזה של הנידה.

167
00:10:33,120 --> 00:10:36,170
בנידה, בתורת הסוד מוסבר,

168
00:10:36,640 --> 00:10:42,020
הרי כל העניין של המחזור
זה איבוד פוטנציאל של חיים.

169
00:10:42,480 --> 00:10:46,320
הרחם בונה רפידה כדי לקבל
את העובר ולהזין אותו.

170
00:10:46,320 --> 00:10:48,100
הרפידה היא מלאה כלי דם.

171
00:10:48,600 --> 00:10:52,580
אם אין עובר, אין היריון,
כל הרפידה מתפרקת ויוצאת החוצה.

172
00:10:53,280 --> 00:10:56,700
כלומר, יש כאן סוג
של איבוד פוטנציאל של חיים.

173
00:10:57,480 --> 00:11:00,170
בטבע הבריאה צריך לדעת
שזה לא היה,

174
00:11:00,360 --> 00:11:03,960
כשחוה נבראה לא היה בכלל
כל העניין הזה של המחזור,

175
00:11:03,960 --> 00:11:06,020
דבר שהוא נראה מיותר לחלוטין.

176
00:11:06,560 --> 00:11:09,930
רק אחרי שאדם וחוה
אכלו מעץ הדעת

177
00:11:09,960 --> 00:11:13,240
ואז כתוב "בעצב תלדי בנים",

178
00:11:13,480 --> 00:11:18,740
כל מה שקשור לילודה
הפך להיות דבר שיש בו קשיים.

179
00:11:19,400 --> 00:11:21,950
אז נהיה המחזור,
זה התחיל רק מאז,

180
00:11:21,950 --> 00:11:25,100
כל העניין הזה של הדימום
זה תיקון לעץ הדעת.

181
00:11:26,160 --> 00:11:30,900
כשאישה יולדת סובלת צירים, כאבים.

182
00:11:31,760 --> 00:11:34,260
על פי טבע הבריאה
זה לא היה צריך להיות כך.

183
00:11:34,480 --> 00:11:37,260
מי שראה פעם תרנגולת
איך היא מטילה ביצה.

184
00:11:38,040 --> 00:11:40,090
תרנגולת, כשרוצה להטיל ביצה,

185
00:11:40,340 --> 00:11:43,080
מטיילת בגינה, אוכלת,
שותה מה שהיא רוצה,

186
00:11:43,080 --> 00:11:46,100
הולכת לפינה, יושבת,
מטילה ביצה, ממשיכה ללכת.

187
00:11:46,560 --> 00:11:48,980
היא לא מרגישה
שהיא עשתה פה איזה עניין גדול.

188
00:11:49,320 --> 00:11:51,700
אישה גם הייתה
צריכה ללדת בצורה כזו.

189
00:11:52,320 --> 00:11:57,340
כל הצער והייסורים זה תיקון
לעץ הדעת, לאותו חטא קדמון.

190
00:11:57,720 --> 00:12:01,570
וכמו שיש עניין של דימום באישה,
יש גם דימום בגבר,

191
00:12:02,040 --> 00:12:03,940
כל העניין של הברית מילה.

192
00:12:04,160 --> 00:12:07,500
אדם הראשון כשהוא
נברא לא הייתה לו ערלה.

193
00:12:07,720 --> 00:12:09,580
הגמרא אומרת שכל הערלה,

194
00:12:10,720 --> 00:12:13,400
העניין הזה התחיל
רק אחרי שאכל מעץ הדעת.

195
00:12:13,400 --> 00:12:15,450
כשמורידים את העור של הערלה,

196
00:12:15,720 --> 00:12:19,320
אנחנו מחזירים את הילד
לצורה של אדם הראשון

197
00:12:19,320 --> 00:12:21,180
לפני שהוא אכל מעץ הדעת.

198
00:12:21,360 --> 00:12:25,460
לא כמו שיש כאלה שחושבים
שברית מילה אתה פוגם בילד, הפוך.

199
00:12:25,520 --> 00:12:27,200
זה כמו גידול מיותר שיש לו.

200
00:12:27,200 --> 00:12:29,960
הגידול הזה הוא לא טוב,
עושים ניתוח, מורידים את הגידול,

201
00:12:30,040 --> 00:12:33,040
חוזר לצורה של אדם הראשון
לפני החטא.

202
00:12:33,040 --> 00:12:37,330
אז אצל הגבר יש את
הדימום הזה של המילה

203
00:12:37,840 --> 00:12:41,560
ואצל האישה יש את העניין
של טהרת המשפחה,

204
00:12:41,560 --> 00:12:43,740
שזה איבוד פוטנציאל של חיים.

205
00:12:44,120 --> 00:12:47,920
מבחינה טבעית הכול אותו דבר,
אבל מבחינה רוחנית,

206
00:12:47,920 --> 00:12:51,460
מגע בינו לבינה
הוא לא טוב לו ולא טוב לה.

207
00:12:51,800 --> 00:12:53,380
איך היא יכולה להיטהר?

208
00:12:53,440 --> 00:12:55,980
על ידי שהיא תחזור
לגן עדן העליון.

209
00:12:56,240 --> 00:12:57,920
איך אפשר לחזור לגן עדן העליון?

210
00:12:57,920 --> 00:13:00,800
מישהו מאיתנו יכול לחזור
לגן עדן שהיה שם אדם הראשון?

211
00:13:00,800 --> 00:13:04,770
בתורה הקבלה מוסבר
כשאדם הראשון אכל מעץ הדעת,

212
00:13:05,440 --> 00:13:08,120
כל העולם התלכלך מבחינה רוחנית.

213
00:13:08,120 --> 00:13:09,840
החומר נהיה חשוך.

214
00:13:09,880 --> 00:13:14,740
אנחנו רואים היום חומר,
נראה לנו שהוא נראה בסדר.

215
00:13:14,880 --> 00:13:16,820
בפועל הוא היה כמו פרוז'קטור.

216
00:13:17,200 --> 00:13:20,230
כשאדם הראשון אכל מעץ הדעת

217
00:13:20,230 --> 00:13:23,340
זה כמו שהוא הוריד את המתג,
החשיך את כל הבריאה.

218
00:13:24,240 --> 00:13:30,540
המקום היחיד שנשאר טהור
בטהרת גן עדן העליון זה המקווה.

219
00:13:30,680 --> 00:13:34,810
מקוואות, מעיינות, מקומות
של מי גשמים שלא נשאבו,

220
00:13:34,960 --> 00:13:40,540
אלה המקומות היחידים שהם נשארו
בקדושת גן עדן העליון עם אותה טהרה.

221
00:13:40,840 --> 00:13:43,510
לכן לפני שהאישה טובלת במקווה,

222
00:13:43,510 --> 00:13:48,340
גם גבר אם הוא רוצה לטבול,
צריך להסיר כל סוג של חציצה.

223
00:13:48,640 --> 00:13:52,620
אם יש לה לק, מסירה את הלק,
אם יש לה טבעות, מוציאה את הטבעות.

224
00:13:52,840 --> 00:13:56,400
כך גם גבר, רוצה לטבול, אם יש לו
טבעת נישואין יוציא את הטבעת

225
00:13:56,400 --> 00:13:59,410
אם הוא רוצה שהטבילה
לכתחילה בהידור גדול,

226
00:13:59,480 --> 00:14:01,940
צריך להוציא כל מה שחוצץ.

227
00:14:02,120 --> 00:14:04,780
לכן האישה הולכת
שעה לפני הזמן למקווה,

228
00:14:05,080 --> 00:14:08,760
מסרקת את עצמה,
מתארגנת, מקבלת שם חדר פרטי.

229
00:14:08,880 --> 00:14:12,050
לאחר שהיא טובלת ויוצאת,

230
00:14:12,340 --> 00:14:15,160
יש כאלה שבתקשורת
שעשו מזה רעש

231
00:14:15,160 --> 00:14:17,900
למה צריך בלנית
שתראה אותה כשהיא טובלת?

232
00:14:18,080 --> 00:14:19,160
זה לטובתה.

233
00:14:19,160 --> 00:14:23,060
אם אפילו שערה אחת תישאר
מחוץ למים, כאילו היא לא טבלה.

234
00:14:23,720 --> 00:14:25,910
במילים אחרות, כשאישה טובלת

235
00:14:25,910 --> 00:14:28,500
זה כמו שהיא
יצאה מחוץ לאטמוספרה,

236
00:14:28,760 --> 00:14:31,900
טבלה במי גן עדן העליון וחזרה הביתה.

237
00:14:32,000 --> 00:14:32,940
לא פחות.

238
00:14:33,040 --> 00:14:37,780
יש נשים עם רגישות רוחנית שיכולות להעיד
שהן מרגישות שקרה להן משהו שם,

239
00:14:37,960 --> 00:14:39,680
כמו אור פנימי לאחר טבילה.

240
00:14:39,680 --> 00:14:44,840
גם גברים, יש שאחרי טבילה מרגישים
היטהרות, מרגישים מעלה גדולה.

241
00:14:44,840 --> 00:14:48,640
רק גבר לא חייב לטבול,
זו מעלה של קדושה, של טהרה.

242
00:14:48,640 --> 00:14:51,100
אצל אישה יש חובה
בזמנים שהיא טובלת.

243
00:14:51,240 --> 00:14:52,770
גם בצילומי הילה

244
00:14:53,037 --> 00:14:56,780
רואים כשמצלמים אישה לאחר טבילה,
צבע ההילה שלה משתנה.

245
00:14:56,960 --> 00:14:58,990
זה אומר שהיא קיבלה במקווה אנרגיות

246
00:14:58,990 --> 00:15:03,520
שהאמבטיה של בית לעולם לא תיתן
את מה שהמקווה יכול לתת.

247
00:15:03,520 --> 00:15:07,180
אומר רק בקצרה,
אמרתי שמי גשמים שלא נשאבו.

248
00:15:07,440 --> 00:15:09,260
מקווה באמת זה מי גשמים?

249
00:15:09,600 --> 00:15:13,100
הרי המקווה זה מים של מקורות,
מחליפים כל פעם את המים.

250
00:15:13,440 --> 00:15:17,000
מי גשמים, אחרי כמה
חודשים מי יוכל לטבול שם?

251
00:15:17,000 --> 00:15:19,680
אז איך באמת למקווה
יש דין של מי גשמים?

252
00:15:19,680 --> 00:15:25,100
נאמר בקצרה כדי שנקבל ידיעה
מה המשמעות בכלל של המקווה.

253
00:15:25,880 --> 00:15:28,310
כשבונים מקווה,
כל מי שטובל או טובלת,

254
00:15:28,310 --> 00:15:32,860
יכולים לראות שיש בקיר
חור כזה עם פקק.

255
00:15:33,320 --> 00:15:34,200
מה זה החור הזה?

256
00:15:34,200 --> 00:15:38,500
מעבר לקיר יש אוצר
של מי גשמים שלא נשאבו.

257
00:15:38,880 --> 00:15:42,500
כל מקווה בחורף, עכשיו בחורף,
השבוע היו גשמים,

258
00:15:42,680 --> 00:15:47,480
כל מקווה,
מנקים את הגג לפני בוא הגשמים,

259
00:15:47,480 --> 00:15:51,420
יש שם צינור מיוחד
שמוריד מים לאוצר של המי גשמים.

260
00:15:51,560 --> 00:15:55,000
אז בחורף מרוקנים את האוצר הזה.
שם אף אדם לא טובל.

261
00:15:55,000 --> 00:15:58,810
באוצר של מי הגשמים,
אף אחד לא נותנים לו שיטבול

262
00:15:58,840 --> 00:16:03,220
כדי שהמים האלה יישארו
נקיים וצלולים, מי גשמים טהורים.

263
00:16:03,920 --> 00:16:05,510
כשיש 40 סאה,

264
00:16:05,510 --> 00:16:09,280
על פי ההלכה, כשיש 40 סאה,
של מי גשמים שלא נשאבו,

265
00:16:10,160 --> 00:16:13,110
גם אם נוסיף מכליות של מים שאובים,

266
00:16:13,110 --> 00:16:17,100
כולם מתבטלים אליהם
והופכים להיות מים חיים שיכולים לטהר,

267
00:16:17,200 --> 00:16:18,780
כולם הופכים להיות כמו המקווה.

268
00:16:18,800 --> 00:16:22,360
אם יש פחות מ-40 סאה,
אין לו כוח לטהר.

269
00:16:22,360 --> 00:16:25,480
ארבעים סאה, תוסיף עליו
כמה שאתה רוצה מים שאובים,

270
00:16:25,480 --> 00:16:29,260
הכול מתבטל ונהיה
מים חיים שיכולים לטהר.

271
00:16:29,320 --> 00:16:32,440
על פי ההלכה
הזאת בונים את המקוואות.

272
00:16:32,440 --> 00:16:37,100
מעבר לקיר יש אוצר של
מי גשמים שהם נקיים לחלוטין.

273
00:16:37,480 --> 00:16:40,260
בבריכת הטבילה
כל יום מחליפים את המים.

274
00:16:41,240 --> 00:16:45,280
במקוואות של נשים כל יום
מחליפים את המים, מנקים היטב.

275
00:16:45,280 --> 00:16:48,800
לאחר שממלאים את הבריכה,
פותחים את הפקק,

276
00:16:48,800 --> 00:16:53,840
יוצרים השקה בין המים שבאוצר
לבין המים האלה.

277
00:16:53,880 --> 00:16:57,260
המים האלה נושקים לאלה,
הכול הופך להיות בריכה אחת.

278
00:16:57,480 --> 00:16:59,660
ואז מה הדין של המים השאובים?

279
00:16:59,840 --> 00:17:03,900
יש להם דין של מקווה,
של מי גשמים שלא נשאבו.

280
00:17:03,960 --> 00:17:06,910
וכשטובלים בזה,
בעצם זה פטנט שעשו

281
00:17:06,910 --> 00:17:09,500
במקום שנשים יצטרכו כמו בימים ההם

282
00:17:09,640 --> 00:17:15,300
ללכת לטבול במעיינות,
בבורות, במערות.

283
00:17:15,600 --> 00:17:20,900
אפשר לראות, בדרך לירושלים
מצאו מקוואות מתקופת בית המקדש.

284
00:17:20,960 --> 00:17:24,090
אתה רואה מערה
עם מדרגות שחצבו בסלע

285
00:17:24,200 --> 00:17:27,240
והיו טובלים שם ורואים
שמפה היו יורדים...

286
00:17:27,280 --> 00:17:31,490
אלה שהיו עולים לירושלים
היה אסור להיכנס להר הבית מי שהוא טמא

287
00:17:31,760 --> 00:17:36,720
אז היו יורדים מכאן הטמאים
ועולים משם אחרי הטבילה.

288
00:17:36,720 --> 00:17:38,860
אפילו הכניסה
הייתה במקום אחר.

289
00:17:38,880 --> 00:17:42,460
רואים את זה
בארכיאולוגיה במחקרים.

290
00:17:42,600 --> 00:17:45,420
בעזרת השם בספר הבא,
לא זה שיצא השבוע.

291
00:17:45,680 --> 00:17:47,840
השבוע יצא ספר
על ארכיאולוגיה תנ"כית.

292
00:17:47,840 --> 00:17:50,160
בכרך הבא יהיה לנו
על בית המקדש השני.

293
00:17:50,160 --> 00:17:52,800
בכרך הזה יש
על התקופה היותר קדומה.

294
00:17:52,800 --> 00:17:56,120
נוכל לראות תמונות ממש
של מקוואות מתקופת בית שני

295
00:17:56,280 --> 00:17:58,570
איך היו טובלים, באיזו מסירות נפש.

296
00:17:59,000 --> 00:18:04,020
בתוך מערות מים
לפעמים באושים, קרים ודאי,

297
00:18:04,657 --> 00:18:07,240
לפעמים יצורים
שונים היו קופצים להם שם,

298
00:18:07,240 --> 00:18:08,680
צפרדעים, בתוך המים.

299
00:18:08,680 --> 00:18:09,680
וככה היו טובלים.

300
00:18:09,680 --> 00:18:12,070
סיפרה לי אישה מבוגרת שעלתה ממרוקו,

301
00:18:12,070 --> 00:18:14,440
שתהיה בריאה,
היום היא כבר בסביבות ה-90,

302
00:18:14,440 --> 00:18:16,460
אבל היא סיפרה לי את זה לפני עשר שנים.

303
00:18:17,360 --> 00:18:21,380
הבן שלה למד אצלנו בישיבה,
גם הבן וגם הנכד שחזרו בתשובה.

304
00:18:21,480 --> 00:18:26,120
היא סיפרה שהיא התחתנה
במרוקו כשהייתה בגיל 14.

305
00:18:26,120 --> 00:18:30,460
ואומרת "כשהייתי הולכת למקווה,
הייתי רוצה רק את חמותי".

306
00:18:30,960 --> 00:18:32,300
זה נדיר דבר כזה.

307
00:18:32,360 --> 00:18:35,500
היא רוצה רק את חמותה
כי אותה היא אהבה יותר מכולם.

308
00:18:35,760 --> 00:18:37,800
מאוד קשורה לחמותה,
מאוד אוהבת אותה.

309
00:18:37,800 --> 00:18:41,680
אפשר להגיע לזה
שכלה וחמותה יהיו אוהבות בלב ונפש.

310
00:18:41,680 --> 00:18:46,040
פעם דיברנו כמה עצות איך ליצור
את הקשר בין הכלה לבין חמותה.

311
00:18:46,040 --> 00:18:47,940
אם נספיק אולי נדבר היום שוב.

312
00:18:49,760 --> 00:18:51,380
אוהבות בלב ונפש.

313
00:18:51,800 --> 00:18:53,850
והיא אומרת "כשהייתי הולכת למקווה

314
00:18:54,600 --> 00:18:57,040
"הייתי לוקחת בתיק כל מה שצריך",

315
00:18:57,040 --> 00:19:01,940
מגבת גדולה, כל הפרטים,
והייתה לוקחת גם גרזן.

316
00:19:03,160 --> 00:19:05,500
כשאמרה "גרזן" זה קצת מלחיץ.

317
00:19:05,840 --> 00:19:07,260
איומים?
מה קורה שם?

318
00:19:07,760 --> 00:19:13,760
אבל היא אומרת שהיא גרה באזור
שבחורף הנהר היה קופא, קרח,

319
00:19:14,133 --> 00:19:17,040
והיו שתיהן לפי תור שוברות את הקרח

320
00:19:17,480 --> 00:19:20,800
והיא הייתה יורדת לטבול במים הקפואים

321
00:19:20,800 --> 00:19:23,880
כשחמותה משגיחה עליה
שהיא לא תברח לה שם מתחת הקרח,

322
00:19:23,880 --> 00:19:25,460
איפה היא תמצא אותה אחר כך?

323
00:19:27,240 --> 00:19:29,540
היא אומרת
"כך אנחנו היינו טובלות".

324
00:19:29,680 --> 00:19:33,360
והיום נשים מתפנקות,
עושים להן ספא, עושים להן...

325
00:19:33,360 --> 00:19:36,660
היום במקוואות יש להן
את כל התנאים שבעולם.

326
00:19:37,560 --> 00:19:41,320
אבל האמת שברוך השם רואים
היום תנועה אדירה של נשים,

327
00:19:41,320 --> 00:19:44,040
אפילו כאלה שלא שומרות שבת,
אבל מקווה מקפידות

328
00:19:44,040 --> 00:19:46,340
ולאט לאט עולות ממדרגה למדרגה.

329
00:19:46,440 --> 00:19:48,220
כמה באמת חשוב העניין הזה.

330
00:19:48,400 --> 00:19:52,080
רק כאן לימדו אותנו חז"ל,
אנשים מחפשים היום סגולות לילדים.

331
00:19:52,080 --> 00:19:54,980
נשוי כמה שנים,
עדיין אין ילדים, מה הסגולה?

332
00:19:55,120 --> 00:19:57,220
להתחזק בטהרת המשפחה.

333
00:19:57,400 --> 00:19:58,870
"תן חלק לשבעה" -

334
00:19:58,870 --> 00:20:02,340
אתה תיתן לקב"ה חלק
לשבעת ימים של נידה,

335
00:20:02,560 --> 00:20:06,480
"וגם לשמונה", אחר כך אתה תראה
שהגעת לשמונת ימי מילה.

336
00:20:06,480 --> 00:20:11,140
זו הסגולה הכי טובה
שהאדם יזכה להיפקד בילדים.

337
00:20:12,560 --> 00:20:16,440
ברובד של הסוד יש בפסוק הזה
עומק וקומה נוספת.

338
00:20:16,440 --> 00:20:22,100
בתורת הקבלה המספרים
שבע ושמונה יש להם משמעות מאוד גבוהה.

339
00:20:23,200 --> 00:20:25,060
לא שלמספרים יש כוח.

340
00:20:25,640 --> 00:20:27,800
מספר אין לו כוח, לאותיות יש כוח.

341
00:20:27,800 --> 00:20:29,820
הקב"ה ברא את העולם באותיות.

342
00:20:29,960 --> 00:20:35,240
"בראשית ברא אלוהים את השמיים
ואת הארץ ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור".

343
00:20:35,240 --> 00:20:36,280
איך נהיה האור?

344
00:20:36,280 --> 00:20:40,920
בספר יצירה מוסבר
שלפני שהקב"ה ברא את העולם

345
00:20:40,920 --> 00:20:45,180
הוא יצר כלים רוחניים ובהם
הוא השתמש כדי לברוא את העולם.

346
00:20:45,520 --> 00:20:48,610
כמו שנגר יש לו כלים כדי ליצור שולחן,

347
00:20:48,640 --> 00:20:50,740
בנאי יש לו כלים לבנות בית,

348
00:20:50,960 --> 00:20:55,980
הקב"ה כביכול יצר כלים רוחניים
ובהם הוא השתמש כדי לברוא את העולם.

349
00:20:56,160 --> 00:20:57,660
מהם הכלים האלה?

350
00:20:57,840 --> 00:21:03,660
עשרים ושניים כוחות שונים שאותם
הוא הטמין ב-22 האותיות.

351
00:21:04,160 --> 00:21:07,500
מה פירוש המילה "אות" בעברית?
מה זה "אות"?

352
00:21:08,080 --> 00:21:09,780
סימן.
סימן למה?

353
00:21:09,920 --> 00:21:12,320
לכוח הרוחני שטמון באותה האות.

354
00:21:12,320 --> 00:21:16,180
האות א' מאוד רוחנית,
מייצגת את אלופו של עולם.

355
00:21:16,520 --> 00:21:21,580
האות ב' היא כבר 2,
צירוף של חלקים, בנייה.

356
00:21:21,760 --> 00:21:24,420
האות ג' - כוח הנתינה, גמילה.

357
00:21:24,480 --> 00:21:26,320
ד' - דליה מול דלות.

358
00:21:26,320 --> 00:21:30,390
בספר "הצופן" הקדשנו פרק
לכל נושא, לכל אות ואות,

359
00:21:30,390 --> 00:21:33,800
ובסוף הפרק אם האות
מופיעה בשם האדם

360
00:21:33,800 --> 00:21:38,800
על מה כדאי לו להתאמץ יותר,
להשתדל יותר, איזה ניסיונות יש לו.

361
00:21:38,800 --> 00:21:42,040
ואנשים העידו שממש מה שכתוב
בספר יצירה על סוד האותיות

362
00:21:42,040 --> 00:21:45,320
בשמות של בני אדם,
רואים את זה ממש ביומיום.

363
00:21:45,320 --> 00:21:48,780
אדם שמשתדל באותם תחומים
רואה שדברים מסתדרים.

364
00:21:48,880 --> 00:21:51,120
סוד האותיות דבר מדהים.

365
00:21:51,120 --> 00:21:53,200
אני אומר, מזה לבד
אפשר לחזור בתשובה.

366
00:21:53,200 --> 00:21:54,980
רק ללמוד את סוד האותיות.

367
00:21:55,320 --> 00:21:59,380
ואנשים אמרו לי, ספר "הצופן" החזיר
אותם יותר מדברים אחרים שלמדו.

368
00:21:59,800 --> 00:22:02,920
אתה רואה שזה אלוקי.
לא יכול להיות שזה אנושי.

369
00:22:02,920 --> 00:22:04,710
"יהי אור" - פירושו של דבר,

370
00:22:04,710 --> 00:22:08,380
אני פוקד
על הכוח הרוחני שטמון ב-א',

371
00:22:08,680 --> 00:22:13,580
הכוח הרוחני שטמון ב-ו'
והכוח הרוחני שטמון ב-ר',

372
00:22:13,680 --> 00:22:18,260
שלושת הכוחות האלה התחברו,
מה תהיה התוצאה במציאות? אור.

373
00:22:18,560 --> 00:22:21,610
זאת אומרת, כמו בכימיה
שיש תרכובות שונות,

374
00:22:21,760 --> 00:22:25,820
האור עשוי מ-א', ו' ו-ר',
מהכוחות הרוחניים שיש בהן.

375
00:22:26,160 --> 00:22:30,440
לכן רואים בעברית שכל המילים
שקשורות לאותו עניין,

376
00:22:30,440 --> 00:22:35,420
תמיד יהיו אותיות מקבילות
כי יש את המכנה המשותף לכולם.

377
00:22:35,720 --> 00:22:38,900
למשל, האות ע' היא כוח של ראייה.

378
00:22:39,000 --> 00:22:42,700
למה יש לנו עין בגוף?
כי יש את האות ע'.

379
00:22:42,760 --> 00:22:44,210
על פי תורת הקבלה,

380
00:22:44,280 --> 00:22:48,940
אם אלוקים היה בורא את העולם
עם 21 אותיות, לא הייתה האות ע',

381
00:22:49,160 --> 00:22:54,160
לא הייתה מציאות של ראייה בעולם
כי השורש של הראייה באות ע'.

382
00:22:54,160 --> 00:22:58,580
לכן האות ע' כתובה בצורה שיש לה זוג
עיניים למעלה, איך שזה כתוב בספר תורה.

383
00:23:00,360 --> 00:23:04,780
אז האיבר של הראייה קרוי על שם האות,
לא האות על שם האיבר.

384
00:23:05,760 --> 00:23:10,060
כוח הפתיחה שקיים בעולם,
היכולת לקחת דבר ולפתוח אותו,

385
00:23:10,600 --> 00:23:11,930
טמון באות פ',

386
00:23:12,800 --> 00:23:18,420
לכן הפתח המרכזי שיש לנו בפנים
קוראים לו "פה" כי זה כוח הפתיחה.

387
00:23:18,840 --> 00:23:21,560
גם מי שרואה את האות פ',
איך היא כתובה בספר תורה?

388
00:23:21,560 --> 00:23:24,900
כמו פרצוף בצילום
פרופיל מהצד עם פה פתוח.

389
00:23:25,200 --> 00:23:26,360
לא כמו מ' סופית.

390
00:23:26,360 --> 00:23:28,860
רואים שה-פ' כמו
אף כזה והפה פתוח.

391
00:23:29,120 --> 00:23:34,300
מי שיראה בספר תורה,
יש גם אות ב' בתוך האות פ'.

392
00:23:34,520 --> 00:23:37,340
בספר הסברנו מה העניין בכל זה.
על כל פנים,

393
00:23:37,960 --> 00:23:42,340
כל המילים בעברית
שקשורות לפתיחה חייבות להתחיל באות פ'.

394
00:23:42,960 --> 00:23:47,020
למשל, פתיחה, פריצה, פציעה.

395
00:23:47,320 --> 00:23:50,460
מה זה פציעה?
היה סגור, נפצע, נפתח.

396
00:23:50,800 --> 00:23:52,800
פיצוץ, פיצוח.

397
00:23:52,800 --> 00:23:54,820
האגוז היה סוגר, פיצחו אותו.

398
00:23:55,000 --> 00:23:58,120
פענוח - הייתה חידה
סגורה, פתחו אותה.

399
00:23:58,120 --> 00:23:59,620
כל זה מתחיל באות פ'.

400
00:24:00,080 --> 00:24:02,020
פריחה.
מה זה פריחה?

401
00:24:02,440 --> 00:24:04,400
הניצן היה סגור, נפתח.

402
00:24:04,400 --> 00:24:07,340
וכך בכל האותיות.
זו בעצם המשמעות.

403
00:24:07,520 --> 00:24:12,760
כל אות בספר יצירה במשנה
הראשונה כתוב שהכוחות הרוחניים,

404
00:24:12,760 --> 00:24:17,510
או נקרא לזה בעברית של היום,
האנרגיות שזורמות באות בשלושה מסלולים:

405
00:24:17,510 --> 00:24:21,620
בצורת כתיבת האות,
הצורה הגרפית איך שכותבים את האות,

406
00:24:22,080 --> 00:24:25,000
אופן הגיית האות,
איך שאומרים אל"ף, בי"ת,

407
00:24:25,000 --> 00:24:27,640
לא כמו באנגלית "איי בי",
באנגלית זה סתם צלילים.

408
00:24:27,640 --> 00:24:29,140
אצלנו לא "איי", אל"ף,

409
00:24:29,320 --> 00:24:32,280
לא "בי", בי"ת - מלשון בית, מלשון אלוף.

410
00:24:32,280 --> 00:24:35,110
והמסלול השלישי,
הערך המספרי של האות:

411
00:24:35,110 --> 00:24:37,980
א'=1, ב'=2, ג'=3 וכן הלאה.

412
00:24:38,640 --> 00:24:42,740
המספרים שבע ושמונה,
עכשיו אנחנו מגיעים לעניין שלנו.

413
00:24:42,840 --> 00:24:47,100
המספרים שבע ושמונה,
מהיכן שואבים את הכוח שלהם?

414
00:24:47,520 --> 00:24:50,420
מהאותיות ו' ו-ז'.

415
00:24:51,560 --> 00:24:57,560
האות ו' בתורת הקבלה
מייצגת את הכוח לחבר בין פרטים,

416
00:24:57,760 --> 00:24:59,750
לכן היא מייצגת את העולם החומרי.

417
00:24:59,750 --> 00:25:04,760
העולם החומרי מורכב
מפרטים שונים ויש חיבור ביניהם.

418
00:25:04,800 --> 00:25:07,300
מה פירוש המילה ו' בעברית?
מה זה ו'?

419
00:25:07,760 --> 00:25:12,480
קרס כזה שמכניסים אותו לקיר,
גם יש לו צורה של האות ו', נכון?

420
00:25:12,520 --> 00:25:15,820
הוו הזה תוקעים אותו בקיר,
תולים עליו מעילים.

421
00:25:16,120 --> 00:25:18,540
האות ו' היא חיבור.

422
00:25:18,680 --> 00:25:24,180
לכן גם בדקדוק העברי, מי ששם לב,
איזו אות משמשת כאות החיבור?

423
00:25:24,720 --> 00:25:27,600
האות ו', ו' החיבור.
אומרים "אתה ואני".

424
00:25:27,600 --> 00:25:31,340
לא אומרים "אתה גאני",
"אתה דאני", אלה "אתה ואני".

425
00:25:31,360 --> 00:25:32,620
למה דווקא ו'?

426
00:25:32,920 --> 00:25:36,340
כי האות ו' יש בה
את היכולת של החיבור.

427
00:25:36,720 --> 00:25:39,980
נמצא שהאות ו' מייצגת את הגשמיות.

428
00:25:40,080 --> 00:25:43,330
העולם הגשמי שלנו
שמורכב מפרטים עם חיבורים,

429
00:25:43,600 --> 00:25:45,900
האות ו' מייצגת את עולם החומר.

430
00:25:46,600 --> 00:25:51,680
זו הסיבה שהחומר
מוגבל בשישה צדדים.

431
00:25:51,680 --> 00:25:54,480
רוח אין לה גבולות, נכון?
עפה לכל הכיוונים.

432
00:25:54,840 --> 00:25:57,860
אבל החומר הוא מוגבל.
כמה גבולות יש לחומר?

433
00:25:58,080 --> 00:25:59,000
שישה צדדים.

434
00:25:59,000 --> 00:26:02,410
ניקח למשל את העמוד הזה שלפנינו,

435
00:26:02,560 --> 00:26:06,020
יש לו קדימה, אחורה,
ימינה, שמאלה, מעלה ומטה.

436
00:26:06,320 --> 00:26:08,110
כדור הארץ הוא כדורי,

437
00:26:08,110 --> 00:26:11,980
אבל יש לו מזרח, מערב,
צפון, דרום, מעלה ומטה.

438
00:26:12,160 --> 00:26:14,740
כל דבר חומרי מוגבל בשישה צדדים.

439
00:26:15,440 --> 00:26:21,660
לכן המספר שש בתורת הקבלה מייצג
את העולם הגשמי, את החומר הנקי.

440
00:26:22,920 --> 00:26:25,730
הגוף שלנו, אם לא
הייתה לנו נשמה, רק גוף,

441
00:26:26,160 --> 00:26:28,720
מה היה המספר של הגוף?
שש.

442
00:26:28,720 --> 00:26:30,860
גם כן מוגבל בשישה צדדים.

443
00:26:31,680 --> 00:26:34,660
לעומת זאת,
השמונה זו קיצוניות לצד השני.

444
00:26:34,960 --> 00:26:37,900
המספר שמונה מייצג רוחניות טהורה.

445
00:26:38,600 --> 00:26:42,040
למשל, מלאך אין לו גוף,
אין לו חומר.

446
00:26:42,040 --> 00:26:43,780
מלאך הוא רוחני לחלוטין.

447
00:26:44,000 --> 00:26:47,940
בתורת הסוד מה המספר
שמייצג מלאך? שמונה.

448
00:26:48,880 --> 00:26:50,420
רוחני, אינסופי.

449
00:26:51,360 --> 00:26:56,900
בהשגחה פרטית כותבים
את המספר שמונה בצורה אינסופית.

450
00:26:57,320 --> 00:27:01,340
כל המספרים, אחד מתחיל ונגמר,
שתיים מתחיל ונגמר, נכון?

451
00:27:01,480 --> 00:27:05,200
אבל שמונה אתה יכול להמשיך אותו
כל החיים ולא תסיים,

452
00:27:05,200 --> 00:27:07,220
כל הזמן ממשיכים. זה שמונה.

453
00:27:08,120 --> 00:27:11,520
צורת המספרים זה לא מהיהדות,
לכן אני אומר זה בהשגחה פרטית.

454
00:27:11,520 --> 00:27:14,920
אין לזה מקור ביהדות,
צורת הכתיבה של המספרים.

455
00:27:14,920 --> 00:27:17,960
אבל זה סוג של השגחה
שאתה רואה שהשמונה הוא אינסופי.

456
00:27:17,960 --> 00:27:19,220
אז מה זה שבע?

457
00:27:19,600 --> 00:27:23,060
אם שש זה חומר,
שמונה זה רוח, מה זה שבע?

458
00:27:23,800 --> 00:27:27,090
השבע הוא הרוחניות שבתוך הגשמיות,

459
00:27:27,240 --> 00:27:29,020
שילוב בין חומר לרוח.

460
00:27:29,360 --> 00:27:34,420
למשל, ניקח את עצמנו בני אדם,
מה המספר שמייצג את האדם בעולם?

461
00:27:34,640 --> 00:27:37,140
שבע.
כי יש לנו גוף ויש נשמה.

462
00:27:37,360 --> 00:27:39,400
שבע זה שילוב בין חומר לרוח.

463
00:27:39,400 --> 00:27:43,130
בעולם יש מלחמת תרבויות,
זה גם קשור לחנוכה,

464
00:27:43,680 --> 00:27:48,180
יש בעולם מלחמת תרבויות בשאלה
איך ליהנות מהחיים בעולם?

465
00:27:48,600 --> 00:27:52,900
יש שמקצינים אחר החומר
ויש שמקצינים אחר הרוח.

466
00:27:53,600 --> 00:27:57,780
ושלמה כבר לימד אותנו,
אלה שמקצינים אחר החומר הם טועים.

467
00:27:58,920 --> 00:28:03,700
"דבש מצאת אכול דייך
פן תשבענו והקאתו".

468
00:28:03,960 --> 00:28:06,620
אתה רוצה ליהנות בעולם הזה?
שים גבולות.

469
00:28:06,800 --> 00:28:09,280
אם תנסה בלי גבולות
אתה כבר תפסיק ליהנות.

470
00:28:09,280 --> 00:28:12,770
שוקולד, אוכל הכי טעים,
אישה שאתה הכי אוהב,

471
00:28:12,920 --> 00:28:15,660
אם אתה חי איתה
כל הזמן ברצף, מגע,

472
00:28:16,160 --> 00:28:19,060
מגיעים למצב של מיאוס,
"אכול דייך".

473
00:28:19,200 --> 00:28:21,880
את המשל הזה הוא כתב בספר משלי:

474
00:28:25,240 --> 00:28:27,370
שזה כל ענייני החומר שבעולם,

475
00:28:27,480 --> 00:28:30,680
אבל בעיקר הוא רמז על האישה
לכן דבש בגימטרייה אישה,

476
00:28:30,680 --> 00:28:32,120
מי שיבדוק את המספרים,

477
00:28:32,200 --> 00:28:35,090
כי זו התאווה הכי גדולה
שיש בעולם הגברים,

478
00:28:35,240 --> 00:28:38,560
ולכן הוא אומר גם בזה תדע
לשמור טהרת המשפחה,

479
00:28:38,560 --> 00:28:42,400
"דייך", תדע לשים את הגבולות
שאם לא כן "תשבענו והקאתו"

480
00:28:42,400 --> 00:28:45,620
ואז תגיע למצב שאתה עושה
שטויות ומתחרט על הכול.

481
00:28:46,800 --> 00:28:50,420
אז אדם שמקצין אחר החומר
מפסיק ליהנות בעולם הזה.

482
00:28:50,880 --> 00:28:53,510
מצד שני, אדם שמקצין אחר הרוח,

483
00:28:53,510 --> 00:28:55,850
ראינו כאן בקהלת בפרקים הקודמים,

484
00:28:56,040 --> 00:28:57,520
ששלמה המלך אמר:

485
00:29:02,800 --> 00:29:04,840
אל תהיה צדיק יותר מהתורה.

486
00:29:04,840 --> 00:29:07,300
אם התורה אמרה מותר,
אתה אל תגיד אסור.

487
00:29:07,800 --> 00:29:10,280
"ואל תתחכם יותר" - יותר ממי?

488
00:29:10,280 --> 00:29:11,540
ממי שברא אותך.

489
00:29:11,880 --> 00:29:14,900
אם אלוקים אומר שזה בסדר,
אתה אל תגיד זה לא בסדר.

490
00:29:15,880 --> 00:29:20,400
"למה תשומם", אדם שמקצין אחר הרוחניות,
כמו שיש כתות כאלה בעולם,

491
00:29:20,400 --> 00:29:24,080
בשביל להיות רוחניים לא מתחתנים,
מסגפים את עצמם,

492
00:29:24,080 --> 00:29:25,520
מקצינים לצד השני,

493
00:29:25,520 --> 00:29:27,740
מגיעים למצב של שיממון נפש.

494
00:29:28,400 --> 00:29:31,440
היהדות אומרת אל תהיה
שש ואל תהיה שמונה.

495
00:29:31,440 --> 00:29:32,740
אתה חי בעולם.

496
00:29:33,440 --> 00:29:35,860
אז מה כן תהיה?
שבע.

497
00:29:36,280 --> 00:29:39,890
ובאמת כשבודקים, במצוות ביהדות

498
00:29:40,520 --> 00:29:44,480
איזה מספר כמעט בכל מצווה
שנחפש שם מספר

499
00:29:44,480 --> 00:29:46,180
נגלה את המספר הזה שם?

500
00:29:46,400 --> 00:29:48,280
איזה מספר?
שבע.

501
00:29:48,280 --> 00:29:49,880
איפה רואים למשל שבע?

502
00:29:49,880 --> 00:29:53,960
שבת - "שש ימים תעבוד
וביום השביעי תשבות".

503
00:29:53,960 --> 00:29:59,180
שמנו לב?
שש - חומר, תעבוד, זה ה-ו'.

504
00:29:59,560 --> 00:30:01,570
"ביום השביעי תשבות",

505
00:30:01,840 --> 00:30:05,500
תכניס נשמה בתוך הגוף,
זה הממד השביעי, הרוחניות.

506
00:30:05,840 --> 00:30:08,010
"שש שנים תזרע שדך

507
00:30:08,880 --> 00:30:12,400
"ובשנה השביעית תשבות",
שנת שמיטה.

508
00:30:12,600 --> 00:30:14,180
שוב, שש זה חומר.

509
00:30:14,720 --> 00:30:19,040
הייתי פעם בסמינר של "ערכים",
סמינר לרווקים,

510
00:30:19,640 --> 00:30:23,160
והיה שם בחור שהכריז לפני כולם

511
00:30:23,160 --> 00:30:26,140
שיש לו שאלה שהוא
שומר אותה הרבה זמן לסמינר

512
00:30:26,600 --> 00:30:28,660
וברור לו שאין עליה תשובה.

513
00:30:28,760 --> 00:30:31,390
במילים אחרות, הוא הולך עכשיו
לפרק את כל היהדות,

514
00:30:31,390 --> 00:30:33,860
כך הוא בא בהרגשה כזו.

515
00:30:34,800 --> 00:30:37,580
מה השאלה שלו?
"אלוקים כל יכול?"

516
00:30:38,320 --> 00:30:40,420
בוודאי שאלוקים כל יכול,
מה השאלה?

517
00:30:40,680 --> 00:30:42,490
ואז באה השאלה המנצחת:

518
00:30:42,920 --> 00:30:46,820
"אם אלוקים כל יכול למה לקח לו
לברוא את העולם בשישה ימים?

519
00:30:47,080 --> 00:30:49,020
"היה בורא את הכול בשנייה אחת.

520
00:30:49,240 --> 00:30:51,470
"אנחנו בני אדם צריכים לבנות בשלבים,

521
00:30:51,470 --> 00:30:53,700
"אבל הוא אלוקים,
למה לקח לו הרבה זמן?"

522
00:30:54,240 --> 00:30:55,820
חשב שגילה את אמריקה.

523
00:30:56,000 --> 00:30:58,500
אמרתי לו: המהר"ל כבר עונה
על השאלה שלך.

524
00:30:59,040 --> 00:31:03,980
המהר"ל אומר שוודאי שבורא עולם
יכול היה לברוא את העולם בשנייה אחת,

525
00:31:04,280 --> 00:31:07,730
אבל את העולם הוא ברא
על פי כללים, על פי קודים מסוימים

526
00:31:08,000 --> 00:31:10,200
והקוד של החומר זה שש,

527
00:31:10,440 --> 00:31:15,460
אז חומר, עד שהוא מגיע לשלמות
חייב להיברא בשישה שלבים.

528
00:31:16,120 --> 00:31:19,170
דבר נוסף, יש גם מוסר השכל בעניין הזה,

529
00:31:19,560 --> 00:31:24,100
יש אדם חוזר בתשובה,
בבת אחת רוצה להיות מלאך.

530
00:31:24,720 --> 00:31:26,710
ואם הוא נפל, החליט לשמור שבת,

531
00:31:26,710 --> 00:31:29,000
פתאום שם לב שהוא הדליק
את האור מתייאש,

532
00:31:29,000 --> 00:31:31,980
"זה לא בשבילי, אני לא שווה כלום,
כנראה אני לא מסוגל".

533
00:31:32,040 --> 00:31:37,140
או אדם רוצה לעבוד על מידת הכעס,
מתאפק, מתאפק, בסוף מתפרץ, שבר כלים.

534
00:31:37,280 --> 00:31:38,900
"כנראה שזה לא בשבילי".

535
00:31:39,400 --> 00:31:41,050
אומר לו הקב"ה:

536
00:31:41,400 --> 00:31:45,080
גם אני בתור בורא עולם
בראתי את העולם בשלבים.

537
00:31:45,080 --> 00:31:47,060
אל תצפה לקפוץ מיד למעלה.

538
00:31:47,520 --> 00:31:49,690
בראתי את העולם בשלבים ללמד אותך:

539
00:31:49,800 --> 00:31:53,560
אתה רוצה להיבנות? תעלה שלב,
תשמח בטוב שאתה עושה,

540
00:31:53,600 --> 00:31:55,450
גם אם נפלת, תקום שוב,

541
00:31:55,840 --> 00:31:58,480
תעלה עוד קומה,
נפלת עוד פעם, אל תתייאש,

542
00:31:58,480 --> 00:32:01,220
"שבע ייפול צדיק וקם",
עד שתגיע לשלמות.

543
00:32:01,360 --> 00:32:05,220
אף אחד לא נולד מלאך ואף אחד
לא בשנייה הופך להיות גדול הדור.

544
00:32:05,400 --> 00:32:07,360
הרב יצחק קוטנר כותב במכתב שלו

545
00:32:07,360 --> 00:32:11,170
לתלמיד שאמר לו "אני מיואש,
לא יכול יותר, ניסיתי, נפלתי".

546
00:32:12,400 --> 00:32:16,560
אומר הרב יצחק קוטנר שיש טעות
כשמדברים על גדולי ישראל,

547
00:32:16,560 --> 00:32:19,420
מחברים ספרים
על רבנים גדולים, על צדיקים,

548
00:32:19,600 --> 00:32:23,520
מספרים את המופתים
וכמה תורה הוא ידע ואיזה גדול הוא היה.

549
00:32:23,520 --> 00:32:25,380
אומר הרב יצחק קוטנר: זו טעות.

550
00:32:26,600 --> 00:32:31,300
צריך להתחיל לספר איך הוא התחיל,
כמה היה קשה לו בהתחלה.

551
00:32:32,280 --> 00:32:34,450
כשאנחנו רואים את השורה הסופית,

552
00:32:35,280 --> 00:32:39,600
את הגג שאותו תלמיד חכם,
אותו צדיק הגיע, נופלים בייאוש,

553
00:32:39,600 --> 00:32:42,780
"תראה את הצדיק הזה,
איפה הוא ואיפה אני", האדם מתייאש.

554
00:32:43,200 --> 00:32:45,980
אומר הרב יצחק קוטנר:
וכי הצדיק הזה נולד כזה?

555
00:32:46,040 --> 00:32:48,620
מי יודע כמה נפילות
היו לו עד שהוא הגיע לשם?

556
00:32:48,760 --> 00:32:51,100
נכון, בסוף כולם מהללים ומשבחים.

557
00:32:51,800 --> 00:32:56,260
הוא כותב שם דבר שאם לא שהוא
היה כותב היה פחד להגיד את זה,

558
00:32:56,640 --> 00:32:58,310
אבל הוא כותב במכתב הזה:

559
00:32:58,310 --> 00:33:03,220
כולם משבחים ומהללים
את החפץ חיים על שמירת הלשון שלו.

560
00:33:04,360 --> 00:33:07,400
הרב ישראל מאיר הכהן מראדין
הוא הדוגמה לשמירת הלשון,

561
00:33:07,400 --> 00:33:10,620
חיבר ספר "חפץ חיים",
נקרא על שם הספר שלו.

562
00:33:12,120 --> 00:33:17,440
כותב לו הרב יצחק קוטנר "וכי מישהו יודע
כמה נפילות היו לחפץ חיים בשמירת הלשון

563
00:33:17,440 --> 00:33:19,100
"עד שהוא נהיה החפץ חיים?"

564
00:33:20,680 --> 00:33:23,520
מה, הוא נולד מלאך?
הוא אף פעם לא נכשל בלשון הרע?

565
00:33:23,600 --> 00:33:25,880
לקח לו זמן.
בסוף הוא הגיע לשלמות.

566
00:33:25,880 --> 00:33:26,960
אז מה אתה מתייאש?

567
00:33:26,960 --> 00:33:28,700
תבנה, נפלת - תקום שוב.

568
00:33:28,880 --> 00:33:34,100
כמו ילד, לומד ללכת, נופל, קם,
נופל, קם, בסוף מגיע לשלמות שלו.

569
00:33:34,360 --> 00:33:37,720
אבל אם היה נופל ואומר לאימא
שלו "זה לא בשבילי, אני יושב פה",

570
00:33:38,080 --> 00:33:39,900
עד היום היה ממשיך לשבת שם.

571
00:33:40,120 --> 00:33:42,500
אבל הוא קם, עוד פעם,
בסוף לומד ללכת.

572
00:33:42,680 --> 00:33:44,460
כך גם בכל דבר ודבר.

573
00:33:45,600 --> 00:33:50,120
נמצא שהמספר שבע
מייצג שילוב בין חומר לרוח.

574
00:33:50,120 --> 00:33:54,560
שש חומר, לכן "שש ימים תעבוד,
ביום השביעי תשבות",

575
00:33:54,560 --> 00:33:56,970
"שש שנים תזרע שדך, בשנה השביעית...".

576
00:33:57,240 --> 00:33:59,580
קני המנורה בבית המקדש
כמה הם היו?

577
00:33:59,920 --> 00:34:04,960
שבעה קנים, אבל שישה מהצדדים
והקנה האמצעי שכל הפתילות פונות אליו.

578
00:34:05,000 --> 00:34:08,580
זה בעצם החומר שפונה לרוח,
מייצג את העניין הזה

579
00:34:08,600 --> 00:34:10,340
כמו נשמה שבתוך הגוף.

580
00:34:11,320 --> 00:34:13,260
בפסח כמה ימים יש לנו?

581
00:34:13,840 --> 00:34:17,240
שבעה ימים.
סוכות - שבעה ימים.

582
00:34:17,240 --> 00:34:20,180
שבועות הוא יום אחד,
אבל למה קוראים לו שבועות?

583
00:34:20,840 --> 00:34:22,510
"שבע שבועות תספור לך"

584
00:34:22,510 --> 00:34:26,100
שבע כפול שבע עד שהגעת
ליום החמישים, קבלת תורה.

585
00:34:26,720 --> 00:34:29,200
גם שנת היובל,
מתי מגיעה שנת היובל?

586
00:34:29,200 --> 00:34:33,420
אחרי שבע שמיטות, שבע כפול
שבע אז מגיעים לשנת היובל.

587
00:34:33,840 --> 00:34:36,160
שזה כמו ספירלה
כזו שעולים ועולים.

588
00:34:36,160 --> 00:34:39,500
גם ההקפות שעשו
סביב יריחו עד שהחומות נפלו.

589
00:34:40,120 --> 00:34:43,680
בספר של הארכיאולוגיה הבאנו
את התמונות שמצאו חומות יריחו

590
00:34:43,680 --> 00:34:47,080
שהחוקרים טוענים
שרואים שזה נבלע באדמה.

591
00:34:47,080 --> 00:34:48,040
לא חומה שנפלה.

592
00:34:48,040 --> 00:34:51,340
אפשר לראות את התמונות
עד היום של חומות יריחו מאותה תקופה.

593
00:34:52,720 --> 00:34:56,520
זה נמצא בכרך הראשון של הארכיאולוגיה
או השני, אני כבר לא זוכר,

594
00:34:56,520 --> 00:34:58,660
בתקופת הכיבוש של ארץ ישראל.

595
00:35:00,000 --> 00:35:03,700
שבע הקפות עשו,
חומות יריחו נפלו תחתיהן.

596
00:35:04,200 --> 00:35:06,440
כל הקפה זה כמו שעולים עוד קומה,

597
00:35:06,440 --> 00:35:09,240
עוד הקפה עוד קומה
עד שמגיעים לפסגה.

598
00:35:09,240 --> 00:35:12,180
כך שבעת ימי החג, כל דבר ודבר.

599
00:35:13,320 --> 00:35:15,180
חתן וכלה כמה ימים?

600
00:35:15,400 --> 00:35:17,300
שבעה ימים, שבע ברכות.

601
00:35:17,560 --> 00:35:20,940
אבלות, מהצד השני,
גם כן שבעה ימים.

602
00:35:21,160 --> 00:35:23,760
גבר מניח תפילין, שבע כריכות.

603
00:35:23,760 --> 00:35:27,700
אישה טובלת במקווה - לאחר
שבעה ימים נקיים שהיא סופרת.

604
00:35:27,840 --> 00:35:30,760
וכן הלאה.
רואים שהשביעיות בכל מקום ביהדות.

605
00:35:30,920 --> 00:35:32,660
למה?
מה הסוד של השבע?

606
00:35:33,520 --> 00:35:37,060
הסוד של השבע
הוא שילוב בין חומר לרוח.

607
00:35:37,520 --> 00:35:39,530
אומר הקב"ה ליהודי:

608
00:35:40,080 --> 00:35:43,460
אני רוצה שתיהנה
מכל מה שבראתי בעולם,

609
00:35:43,600 --> 00:35:47,420
אבל תקדש את החומר,
תכניס רוחניות בתוך הגשמיות

610
00:35:47,560 --> 00:35:50,380
ואז תגלה שיש לך עולם הזה ועולם הבא.

611
00:35:50,520 --> 00:35:52,570
אם אתה הולך רק אחר השש,

612
00:35:52,600 --> 00:35:55,820
כמו התרבות המערבית
של היום שזו בעצם תרבות יוון,

613
00:35:56,000 --> 00:35:59,200
כל התרבות המערבית,
שלצערנו חדרה גם פה לארץ,

614
00:35:59,320 --> 00:36:02,090
זו התרבות היוונית שחדרה אלינו,

615
00:36:02,640 --> 00:36:04,160
זו קיצוניות אחר החומר.

616
00:36:04,160 --> 00:36:07,480
אנשים מפסיקים ליהנות,
כבר לא טוב להם בחיים, רע להם,

617
00:36:07,600 --> 00:36:10,890
כי יש נשמה רוחנית והיא צמאה לרוחניות.

618
00:36:11,200 --> 00:36:15,580
מצד שני, אדם אומר "טוב, רע לי בגשמיות",
נהיה קיצוני לצד השני.

619
00:36:15,920 --> 00:36:17,780
אומר הרמב"ם: גם זה לא נכון.

620
00:36:18,240 --> 00:36:20,260
ב"הלכות דעות" אומר הרמב"ם:

621
00:36:37,040 --> 00:36:41,280
הוא מתכוון לכמרים הקיצוניים שהולכים
בשיטה כזאת שלא מתחתנים,

622
00:36:41,280 --> 00:36:44,000
הכמרים הנוצריים הקתולים
לא מתחתנים, מסגפים.

623
00:36:44,000 --> 00:36:45,220
הוא אומר זה לא נכון.

624
00:36:45,400 --> 00:36:47,960
"גם זו דרך רעה היא",
כך לשונו של הרמב"ם.

625
00:36:47,960 --> 00:36:52,540
אדם מנסה להיות רוחני יותר מדי,
"גם זו דרך רעה היא ואסור לילך בה.

626
00:36:52,720 --> 00:36:56,900
"המהלך בדרך זו נקרא חוטא",
כך לשונו של הרמב"ם.

627
00:36:57,120 --> 00:37:00,220
השבע זה איזון,
לא שש ולא שמונה.

628
00:37:00,360 --> 00:37:03,820
איזון בין חומר לרוח
ואז יש לך עולם הזה ועולם הבא.

629
00:37:04,040 --> 00:37:06,580
לכן כל המצוות סביב הציר של השבע.

630
00:37:06,960 --> 00:37:13,440
בזה גם נלמד סוד גדול של הסמל היהודי
שמלווה אותנו מאז משה רבנו ועד היום,

631
00:37:13,920 --> 00:37:15,050
המגן דוד.

632
00:37:16,040 --> 00:37:19,420
יש כאלה חושבים שהמגן דוד
בא לעם ישראל מאומות העולם.

633
00:37:19,880 --> 00:37:20,980
זה שיבוש.

634
00:37:21,200 --> 00:37:23,010
המקור של המגן דוד,

635
00:37:23,280 --> 00:37:26,920
כתוב שמנורת המקדש שבעה קנים,

636
00:37:26,920 --> 00:37:32,420
בראש כל קנה הייתה כוס של שמן שבה
מניחים את השמן, מדליקים את הפתילה.

637
00:37:32,760 --> 00:37:36,700
כוס השמן הזו הייתה
נמצאת על פרח שושן מזהב.

638
00:37:36,960 --> 00:37:40,240
פרח שושן זה פרח שיש
לו שישה קצוות עם האמצע,

639
00:37:40,240 --> 00:37:42,230
שזה בעצם מבנה של מגן דוד,

640
00:37:42,230 --> 00:37:46,900
על זה הייתה עומדת
הכוס שם של השמן במנורת המקדש.

641
00:37:47,520 --> 00:37:49,220
מה הסוד של המגן דוד?

642
00:37:50,440 --> 00:37:54,170
שנציין גם עוד פרט מעניין, החיד"א כותב,

643
00:37:54,720 --> 00:37:57,640
הרב החיד"א שהיה מקובל גדול,
הוא כותב:

644
00:37:57,640 --> 00:38:00,730
תדע לך שמגן דוד כשמו כן הוא,

645
00:38:01,200 --> 00:38:04,320
כשדוד היה יוצא לקרב,
מה הייתה הצורה של המגן שלו?

646
00:38:04,320 --> 00:38:05,740
מה הייתה הצורה של המגן?

647
00:38:05,960 --> 00:38:10,060
אצל אומות העולם
יש מגן מלבני, כמו ביצה, עגול.

648
00:38:10,360 --> 00:38:15,420
המגן של דוד המלך היה עם
שישה קצוות לכן קוראים לזה מגן דוד.

649
00:38:15,720 --> 00:38:21,020
ועל המגן היה חקוק "למנצח
בנגינות מזמור שיר" בצורת המנורה.

650
00:38:21,280 --> 00:38:23,760
כמו שיש בסידורים, מי שמכיר,
"למנצח בנגינות מזמור שיר".

651
00:38:24,320 --> 00:38:26,920
על "למנצח" לבד
אפשר לדבר שעה שלמה,

652
00:38:26,960 --> 00:38:30,360
על הסודות שמסתתרים שם,
וזה היה חקוק על המגן.

653
00:38:30,360 --> 00:38:33,840
כך היה יוצא לקרב עם שמירה
על-טבעית, עם הגנה על-טבעית.

654
00:38:33,840 --> 00:38:36,020
היו אויביו נופלים לפניו.

655
00:38:36,280 --> 00:38:38,080
מה יש במגן דוד הזה?

656
00:38:38,080 --> 00:38:40,070
הרי זה משולש ישר, משולש הפוך,

657
00:38:40,070 --> 00:38:43,080
חיברת אותם ביחד
קיבלת שישה קצוות ואמצע.

658
00:38:43,080 --> 00:38:44,660
מה המיוחד במגן דוד?

659
00:38:47,160 --> 00:38:52,820
בתורת הסוד כשמתבוננים
מבחינה סמלית במגן דוד,

660
00:38:55,080 --> 00:38:59,430
המשולש הישר הרי הוא לא מרובע
שהוא לכל הכיוונים בשווה,

661
00:38:59,430 --> 00:39:02,420
הוא נראה כמו מצביע
כלפי מעלה, כלפי השמיים.

662
00:39:02,840 --> 00:39:04,780
מה הוא מייצג, חומר או רוח?

663
00:39:05,400 --> 00:39:06,540
מייצג רוח.

664
00:39:06,800 --> 00:39:11,660
המשולש ההפוך מצביע
לכיוון האדמה, מייצג חומר.

665
00:39:14,120 --> 00:39:18,220
שוב, שש ושמונה, חומר ורוח.

666
00:39:19,040 --> 00:39:20,880
אבל מה אנחנו עושים בעם ישראל?

667
00:39:20,880 --> 00:39:24,260
לוקחים את החומר ואת הרוח,
מחברים אותם ביחד.

668
00:39:24,880 --> 00:39:27,260
כשחיברנו אותם ביחד מה קיבלנו?

669
00:39:27,840 --> 00:39:31,860
שישה קצוות של החומר של העולם

670
00:39:32,080 --> 00:39:36,000
וחלל שביעי מרכזי
שזה בעצם הסוד של השבע,

671
00:39:36,280 --> 00:39:38,330
הרוחניות שבתוך הגשמיות.

672
00:39:38,520 --> 00:39:41,300
כל ששת המשולשים שמסביב,
על מה הם עומדים?

673
00:39:41,840 --> 00:39:43,550
רק על המשושה הפנימי הזה,

674
00:39:43,550 --> 00:39:47,620
שהוא בעצם הממד השביעי
שתופס על עצמו את כולם.

675
00:39:48,320 --> 00:39:52,380
אומר הזוהר הקדוש:
בזה תבין את הסוד של הפרנסה.

676
00:39:52,720 --> 00:39:55,650
אנשים רוצים פרנסה, מתקשים,

677
00:39:56,360 --> 00:39:59,920
הולכים לריאיון עבודה,
מתחננים שיקבלו אותם,

678
00:39:59,920 --> 00:40:02,020
מיואשים בלילות, עצובים.

679
00:40:02,240 --> 00:40:04,660
איפה נמצא הסוד של הברכה בכסף?

680
00:40:06,160 --> 00:40:07,570
אומר הזוהר הקדוש:

681
00:40:08,920 --> 00:40:09,780
כתוב:

682
00:40:10,120 --> 00:40:13,580
"ויברך אלהים את היום השביעי"
שמנו לב?

683
00:40:13,580 --> 00:40:15,620
"היום השביעי ויקדש אותו".

684
00:40:16,000 --> 00:40:18,120
קידש אותו, כלומר שהוא הבדיל אותו.

685
00:40:18,200 --> 00:40:20,390
מה זה לקדש? "הרי את מקודשת לי",

686
00:40:20,390 --> 00:40:23,170
את נבדלת מכל הבנות
וכעת את רק איתי.

687
00:40:23,320 --> 00:40:24,780
זה הפירוש "מקודשת".

688
00:40:25,080 --> 00:40:26,960
עם ישראל הוא עם קדוש.

689
00:40:26,960 --> 00:40:30,020
מה זה קדוש?
נבדל מכל העמים.

690
00:40:30,520 --> 00:40:32,610
כך גם שבת קודש,

691
00:40:32,800 --> 00:40:35,710
"ויברך אלוהים את יום
השביעי ויקדש אותו",

692
00:40:35,710 --> 00:40:37,260
הבדיל אותו מכל הימים.

693
00:40:37,360 --> 00:40:40,420
זה יום מיוחד,
זה היום הרוחני של כל השבוע.

694
00:40:41,080 --> 00:40:42,970
שואל הזוהר שאלה גדולה:

695
00:40:43,360 --> 00:40:45,640
כתוב "ויברך אלוהים את יום השביעי",

696
00:40:45,640 --> 00:40:48,360
שהוא סידר ברכה בכסף ביום השביעי.

697
00:40:48,360 --> 00:40:52,620
ברכה, איפה שכתוב ברכה
זה ריבוי, זה עניין של פרנסה.

698
00:40:53,120 --> 00:40:57,480
שואל הזוהר: הרי במדבר
לא ירד מן ביום שבת.

699
00:40:57,480 --> 00:41:00,580
היו לוקחים ביום שישי לחם משנה,
צריכים לקחת מן כפול,

700
00:41:01,040 --> 00:41:02,570
לא ירד מן ביום שבת.

701
00:41:02,840 --> 00:41:07,340
היום אין מן, אבל מי שיש לו חנות,
יש לו עסק, בשבת העסק סגור.

702
00:41:07,960 --> 00:41:10,450
שואל הזוהר, בארמית שם זה כתוב,

703
00:41:10,640 --> 00:41:15,300
"כיוון דלא משתכח ביה מזוני
מה ברכתא אשתכח ביה"?

704
00:41:16,440 --> 00:41:21,180
אם בשבת אין מזונות, מן לא יורד,
החנות סגורה - זה ההפך מכסף.

705
00:41:21,480 --> 00:41:22,720
איפה יש ברכה בכסף?

706
00:41:22,720 --> 00:41:24,460
"מה ברכתא אשתכח ביה"?

707
00:41:24,560 --> 00:41:26,240
מה ההיגיון שיש ברכה בשבת?

708
00:41:26,240 --> 00:41:28,940
"ויברך אלוהים את יום השביעי",
איפה אתה רואה ברכה בשבת?

709
00:41:29,360 --> 00:41:32,130
אם היית עובד שבעה ימים,
היית מרוויח עוד יום של כסף,

710
00:41:32,400 --> 00:41:34,580
אבל מה זה קשור לכסף עכשיו?

711
00:41:35,080 --> 00:41:36,660
כך שואל הזוהר הקדוש.

712
00:41:38,360 --> 00:41:39,610
משיב הזוהר:

713
00:41:40,400 --> 00:41:45,080
המבנה של ימות השבוע
הוא לא כמו שנראה לנו בעין רגילה.

714
00:41:45,080 --> 00:41:49,020
אנחנו רגילים לראות ראשון,
שני, שלישי, רביעי, סדרה רצה כזו.

715
00:41:49,680 --> 00:41:52,500
אומר הזוהר: אתה יודע איך
השבוע נראה במבט רוחני?

716
00:41:53,440 --> 00:41:55,970
בעברית של היום נקרא
לזה כמו מגן דוד:

717
00:41:56,720 --> 00:42:00,860
שישה ימים מסביב
כמו ששת המשולשים של המגן דוד,

718
00:42:01,040 --> 00:42:03,020
והשבת נמצאת באמצע.

719
00:42:04,960 --> 00:42:07,350
כל משולש זה כמו באר של מים,

720
00:42:07,350 --> 00:42:10,240
אתה עובד ביום ראשון,
שואב מהבאר של יום ראשון,

721
00:42:10,240 --> 00:42:13,900
עובד ביום שני, שואב מהבאר
של יום שני, כך כל יום.

722
00:42:14,520 --> 00:42:18,510
אבל היכן נמצא המעיין
שעולה על גדותיו

723
00:42:18,510 --> 00:42:20,400
והוא זה שממלא את כל הבארות?

724
00:42:20,400 --> 00:42:22,220
הבארות מצד עצמן אין להן מים.

725
00:42:22,400 --> 00:42:25,180
איפה נמצא המעיין
שממלא את כל הבארות?

726
00:42:26,880 --> 00:42:30,580
הממד השביעי הזה,
זו השבת, הנשמה שבתוך הגוף.

727
00:42:30,760 --> 00:42:34,180
גוף בלי נשמה מתפורר,
חומר בלי רוח אין לו קיום.

728
00:42:34,560 --> 00:42:38,200
אבל כשיש את השבת
שהיא המרכז היא בעצם...

729
00:42:38,200 --> 00:42:41,260
אז נכון, במעיין אתה לא נוגע,
הוא האמצעי.

730
00:42:41,720 --> 00:42:43,250
לכן בשבת לא עובדים,

731
00:42:43,440 --> 00:42:46,860
אבל המעיין הוא זה שממלא
את כל הבארות שמסביב.

732
00:42:46,960 --> 00:42:51,600
ומזה לקח רבי שלמה אלקבץ
בשיר המפורסם שלו, בפיוט המפורסם,

733
00:42:55,480 --> 00:42:58,140
מאיפה הוא יודע את זה?
מהזוהר הזה שהזכרנו עכשיו,

734
00:42:58,440 --> 00:42:59,920
שהשבת היא מקור הברכה.

735
00:42:59,920 --> 00:43:01,860
מה זה ברכה?
מה פירוש המילה ברכה?

736
00:43:02,040 --> 00:43:04,850
הייתי פעם בהרצאה באילת, 
ניגש אליי אדם,

737
00:43:05,640 --> 00:43:07,380
הוא אומר "אני לא יודע מה קורה איתי.

738
00:43:08,760 --> 00:43:10,800
"אם תראה את תלוש המשכורת
אתה לא מאמין.

739
00:43:10,800 --> 00:43:14,860
"אין הרבה אנשים בארץ שמקבלים
בתלוש את הסכום שרשום אצלי.

740
00:43:15,520 --> 00:43:17,540
"אבל אין ברכה בכסף".

741
00:43:18,200 --> 00:43:20,480
אמרתי לו: "מה אתה מתכוון?
יש לך סכום גדול, תשתמש בזה.

742
00:43:20,480 --> 00:43:21,650
"מה פירוש אין ברכה?"

743
00:43:22,160 --> 00:43:25,620
הוא אומר: "לא יודע, אשתי פתאום באה,
טיפול שיניים, עשרות אלפי שנים.

744
00:43:26,000 --> 00:43:28,970
"אני קונה רכב עם החברים שלי, הכול,

745
00:43:29,760 --> 00:43:33,900
"המנוע מתקלקל לפני כולם,
נזקים, קלקולים, וזה רכב טוב,

746
00:43:34,000 --> 00:43:37,320
"ואני כל פעם השתתפות והשתתפות
והוצאות, דברים לא צפויים".

747
00:43:37,320 --> 00:43:41,060
הוא אומר: "אין לי ברכה".
הוא לבד השתמש במילה הזו שאין לו ברכה.

748
00:43:42,160 --> 00:43:43,250
שאלתי אותו:

749
00:43:44,480 --> 00:43:48,660
יש בתורת הסוד שני דברים
שקשורים לברכה בכסף,

750
00:43:49,080 --> 00:43:50,890
שתיהן נקראות "מלכות".

751
00:43:51,440 --> 00:43:54,980
האחת זו הרעיה היהודייה,
מוגדרת מלכה ביהדות.

752
00:43:55,440 --> 00:43:58,350
על פי הקבלה שורש הנקבה
הוא בספירת מלכות,

753
00:43:58,350 --> 00:44:00,620
יש עשר ספירות, צינורות שפע רוחניים.

754
00:44:00,760 --> 00:44:02,570
הספירה העשירית היא מלכות,

755
00:44:03,360 --> 00:44:06,660
והנקבה, השורש שלה בספירת מלכות

756
00:44:07,080 --> 00:44:08,430
לכן היא נקראת מלכה.

757
00:44:08,430 --> 00:44:10,950
כל אישה יהודייה,
כמו שכתוב בתהילים,

758
00:44:10,950 --> 00:44:13,020
"כל כבודה בת מלך פנימה".

759
00:44:13,240 --> 00:44:18,560
את מלכה, הולכת בצניעות אז תדעי
שאת מכבדת את עצמך יותר מהמלכות,

760
00:44:18,560 --> 00:44:21,060
כמו שבאנגליה ובמקומות האלה.

761
00:44:21,560 --> 00:44:23,750
מי שיראה את המלתחה של מלכת אנגליה,

762
00:44:23,750 --> 00:44:26,220
נראה שהיא למדה
ב"בית יעקב" בירושלים

763
00:44:26,400 --> 00:44:30,300
והיא יש לה תקנון הצניעות
של "בית יעקב" לפי הכללים.

764
00:44:32,600 --> 00:44:34,260
אז האישה נקראת מלכה.

765
00:44:34,680 --> 00:44:37,420
מי עוד נקראת מלכה ביהדות?

766
00:44:38,360 --> 00:44:42,460
שבת המלכה.
גם שבת נקראת בשם מלכה.

767
00:44:45,800 --> 00:44:46,940
השבת היא מלכה.

768
00:44:47,480 --> 00:44:50,280
כי גם השבת שורשה בספירת מלכות.

769
00:44:50,280 --> 00:44:53,530
שאלתי אותו: "שתי המלכות
האלה קשורות לפרנסה"

770
00:44:53,640 --> 00:44:56,520
כי השורש של הפרנסה גם נמצא בספירת מלכות,

771
00:44:56,520 --> 00:44:58,900
זה השפע של
ההוצאה מהכוח אל הפועל.

772
00:45:00,160 --> 00:45:01,840
"איך אתה בשתי המלכות האלה?"

773
00:45:01,840 --> 00:45:03,860
"אתה מכבד אותן?
אתה שומר עליהן?"

774
00:45:04,600 --> 00:45:06,840
הוא אומר:
"יש לי הרבה מה לתקן בשניהם".

775
00:45:06,840 --> 00:45:09,000
אמרתי לו: "תתחיל להקפיד
בשני הדברים האלה".

776
00:45:09,000 --> 00:45:11,920
אדם שרואה קשיי פרנסה,
שיבדוק את שני הדברים האלה,

777
00:45:11,920 --> 00:45:14,900
איך הוא מתייחס לאשתו
ואיך הוא מתייחס לשבת.

778
00:45:15,760 --> 00:45:18,070
כי כשאדם מכבד את אשתו,
צריך לדעת,

779
00:45:18,070 --> 00:45:22,200
לפעמים גבר בבית מרגיש,
"טוב, אשתי, נו, עוד אחת". זה לא כך.

780
00:45:22,200 --> 00:45:24,490
חוץ מזה שהיא החצי השני של הנשמה שלו,

781
00:45:25,160 --> 00:45:27,080
אבל כשאתה מכבד את אשתך

782
00:45:27,080 --> 00:45:31,320
אתה לא מכבד את הגוף הזה שנמצא כאן,
אתה מכבד את הנשמה.

783
00:45:31,320 --> 00:45:33,540
האדם זו נשמה, הגוף זה רק בגד.

784
00:45:33,880 --> 00:45:36,940
והנשמה הזו שורשה בספירת מלכות.

785
00:45:37,200 --> 00:45:42,780
כיבדת אותה, נתת כבוד לעולמות,
עליונים אז ממילא יורד לך שפע של פרנסה.

786
00:45:43,000 --> 00:45:47,060
אבל אם אתה מעליב אותה, משפיל אותה,
מבזה אותה, מדבר איתה לא יפה,

787
00:45:47,480 --> 00:45:49,820
אתה פוגע בשורש של הפרנסה שלך.

788
00:45:50,080 --> 00:45:51,200
וכך גם השבת.

789
00:45:51,200 --> 00:45:54,470
השבת גם היא,
אדם שמכבד את השבת,

790
00:45:54,470 --> 00:45:58,260
חשוב להדגיש, לא רק שומר שבת,
צריך גם לכבד את השבת.

791
00:45:58,320 --> 00:46:02,820
מי שלא שומר ודאי שהוא לא מכבד,
אבל גם מי ששומר צריך לכבד את השבת.

792
00:46:03,080 --> 00:46:04,120
מה זה לכבד את השבת?

793
00:46:04,120 --> 00:46:07,140
לשמור זה ללמוד את ההלכות,
לדעת מה ההלכות.

794
00:46:07,400 --> 00:46:11,800
אגב, יש לנו אפליקציה,
מישהו מלוס אנג'לס ביקש רשות,

795
00:46:11,800 --> 00:46:17,100
עשה על השם שלי אפליקציה
והכניס לאפליקציה הזאת המון הרצאות.

796
00:46:17,280 --> 00:46:23,040
ובין השאר יש שם 18 שיעורים
של הלכות שבת מתוך ה"ילקוט יוסף",

797
00:46:23,040 --> 00:46:26,220
שם הסברנו את הדברים, 18 דיסקים,

798
00:46:26,600 --> 00:46:30,660
הכול נמצא שם חינמי לחלוטין,
אדם בנסיעות יכול ללמוד הלכות שבת.

799
00:46:31,000 --> 00:46:35,060
כשאדם לומד הלכות שבת
ומכבד את השבת, מה זה מכבד?

800
00:46:35,720 --> 00:46:39,300
בשבת הוא לובש בגדים יפים
כאילו הוא יוצא לאירוע.

801
00:46:39,720 --> 00:46:42,550
תראו, בתי כנסת,
ערב שבת, אתה בא לבית כנסת,

802
00:46:42,550 --> 00:46:44,400
יש אנשים שבאים עם בגדים יפים,

803
00:46:44,400 --> 00:46:46,660
יש אנשים שבאים עם ג'ינס וטריקו.

804
00:46:46,960 --> 00:46:49,630
טוב, זה יפה שהוא בא.
גם זה צריך להגיד לו יישר כוח,

805
00:46:49,630 --> 00:46:52,620
כל הכבוד לו שבא לבית כנסת,
דבר נפלא.

806
00:46:53,320 --> 00:46:57,060
אבל זה אומר שהוא לא מבין
מה זה כבוד השבת, בלי קשר לבית כנסת.

807
00:46:57,200 --> 00:47:01,640
לפני שבת תתארגן, תתקלח,
תלבש בגדים יפים כאילו אתה יוצא לאירוע.

808
00:47:01,640 --> 00:47:03,380
גם אשתך, גם הילדים.

809
00:47:03,440 --> 00:47:05,060
כך צריך להתלבש בשבת.

810
00:47:05,160 --> 00:47:09,300
המקובלים מקפידים, אפילו גרביים,
יש להם גרביים מיוחדים לשבת,

811
00:47:10,160 --> 00:47:12,660
כדי שהשבת תהיה מיוחדת בעיניהם.

812
00:47:13,560 --> 00:47:18,040
כשאדם שומר שבת
ומכבד את השבת יש לו ברכה בכסף.

813
00:47:18,040 --> 00:47:20,480
מה פירוש המילה ברכה?
ובזה נסיים.

814
00:47:20,480 --> 00:47:21,860
מה פירוש המילה ברכה?

815
00:47:24,200 --> 00:47:25,240
מה השורש...

816
00:47:25,240 --> 00:47:28,560
בעברית תמיד אתה רוצה ללמוד מילה,
תפרק אותה לשורש שלה.

817
00:47:28,560 --> 00:47:30,660
מה אותיות השורש של המילה ברכה?

818
00:47:31,200 --> 00:47:33,140
ב.ר.כ.

819
00:47:34,080 --> 00:47:36,380
מה המיוחד בשלוש האותיות האלה?

820
00:47:36,840 --> 00:47:38,800
כמה זה ב'? שתיים.

821
00:47:38,800 --> 00:47:41,280
ר'=200, כ'=20.

822
00:47:41,280 --> 00:47:42,700
שתיים, שתיים, שתיים.

823
00:47:43,240 --> 00:47:45,340
מה המיוחד בשלוש האותיות האלה?

824
00:47:45,640 --> 00:47:49,410
אלה האותיות היחידות
שכל אחת כפולה מזו שלפניה,

825
00:47:49,480 --> 00:47:50,860
אין עוד אותיות כאלה.

826
00:47:51,960 --> 00:47:55,560
א' זה 1, ב'=2, אז ב' כפולה מ-א'.

827
00:47:55,560 --> 00:47:58,960
אבל ג' היא לא כפולה מ-ב', נכון?

828
00:47:58,960 --> 00:48:00,620
ד' לא כפולה מ-ג'.

829
00:48:01,400 --> 00:48:03,380
כך גם האות כ'.

830
00:48:03,480 --> 00:48:05,800
מה האות שלפני כ'? י'.

831
00:48:05,800 --> 00:48:09,660
י'=10, כ'=20, זה כפול,
אבל ל' היא לא כפולה מ-כ'.

832
00:48:10,240 --> 00:48:13,480
אותו הדבר ר',
ר' = 200, האות שלפני ק'.

833
00:48:13,480 --> 00:48:15,420
זה 100, זה 200, כפול.

834
00:48:15,560 --> 00:48:18,020
ב', ר', כ' - כפילות.

835
00:48:20,280 --> 00:48:22,850
אדם שיש לו ברכה בכסף
זה אומר כך,

836
00:48:23,520 --> 00:48:26,140
בתלוש משכורת שלו כתוב 7,000 שקל,

837
00:48:26,600 --> 00:48:30,820
הוא משתמש בכסף
כאילו שהוא הרוויח 14,000 שקל.

838
00:48:30,840 --> 00:48:33,660
זה הפירוש יש לו ברכה בכסף.
הכול כפול.

839
00:48:33,920 --> 00:48:37,100
כי כשאצל אחרים מתקלקל,
אצלו לא התקלקל.

840
00:48:37,560 --> 00:48:40,710
כשהוא הולך לקנות משהו,
אחרים קנו במחיר מלא,

841
00:48:40,710 --> 00:48:43,000
הוא מצא במבצע חצי מחיר, למה?

842
00:48:43,000 --> 00:48:47,500
זה מהתצוגה אבל זה חדש, רק אין לו
ניילון, אבל חדש לחלוטין, חצי מחיר.

843
00:48:48,720 --> 00:48:54,460
אז במה שהוא מרוויח,
גוזרים לו בשמיים כמה הוא ירוויח,

844
00:48:54,680 --> 00:48:56,840
אבל יש לו ברכה בכסף
כי הוא שומר שבת.

845
00:48:56,840 --> 00:49:00,700
על ידי הבחירה שלו הוא מרוויח
שיש לו ברכה כאילו הרוויח כפול.

846
00:49:01,040 --> 00:49:05,860
אדם שאין לו ברכה בכסף
הוא הרוויח 7,000,

847
00:49:06,640 --> 00:49:09,810
אבל הוא משתמש בזה
כאילו הוא הרוויח 3,500

848
00:49:10,080 --> 00:49:12,130
ושאר הכסף הולך על שטויות,

849
00:49:12,160 --> 00:49:14,900
הוא לא יודע אפילו
איך זה ברח לו בין האצבעות.

850
00:49:15,640 --> 00:49:19,210
היינו בבוסטון בהרצאה, הגיע בחור,

851
00:49:19,400 --> 00:49:23,470
לפי הקוצים והכיפה למעלה
כמו קרמבו כזה,

852
00:49:23,470 --> 00:49:24,620
אתם יודעים איך זה הולך,

853
00:49:25,440 --> 00:49:27,540
היה נראה שהוא לא רגיל
ללכת עם כיפה.

854
00:49:28,920 --> 00:49:30,460
טוב, יפה שבא להרצאה.

855
00:49:30,480 --> 00:49:33,410
אחרי ההרצאה הוא ניגש,
הוא אומר שהוא שבור ורצוץ,

856
00:49:33,960 --> 00:49:37,700
הוא עזב את הארץ לפני הרבה שנים,
בחור צעיר, נמרץ, פעיל.

857
00:49:38,680 --> 00:49:41,090
הלך על דעת
שהוא עושה שם הרבה כסף

858
00:49:42,000 --> 00:49:45,480
וחוזר לארץ כי היה לו חלום,
הוא גדל במשפחה שלא היה הרבה כסף,

859
00:49:45,480 --> 00:49:47,660
היה לו חלום
שהוא קונה בית עם בריכה.

860
00:49:48,000 --> 00:49:52,460
ובשביל זה הוא נסע לשם, עבד שם,
מי שמכיר בעגלות, בימים, בלילות.

861
00:49:52,960 --> 00:49:57,150
רוב אלה שנוסעים לעגלות חוזרים
כמו שיצאו,

862
00:49:57,150 --> 00:49:59,740
לא... כל הדמיונות, הכול חלומות.

863
00:50:00,440 --> 00:50:03,560
תראו, סתם בחורים מדמיינם,
ילכו לשם יהיו עשירים.

864
00:50:03,560 --> 00:50:05,100
יש בודדים שמצליחים.

865
00:50:05,960 --> 00:50:07,130
אבל הוא הצליח

866
00:50:08,020 --> 00:50:12,760
ומפועל הפך להיות מעביד,
מה שנקרא, בכמה קניונים,

867
00:50:12,760 --> 00:50:16,720
הביא הרבה ישראלים מהארץ.
כולם עבדו והוא יש לו את האחוזים שלו.

868
00:50:16,720 --> 00:50:20,500
והוא, בתור לא דתי,
מפעיל את העגלות שלו גם בשבת.

869
00:50:21,160 --> 00:50:24,940
חלק מהעובדים שבאו לעבוד אצלו
אמרו לו ש"אנחנו לא עובדים בשבת".

870
00:50:25,840 --> 00:50:29,060
והוא מנסה ללחוץ עליהם שחבל,
שבת הרבה הכנסות.

871
00:50:29,600 --> 00:50:33,820
והוא לא הבין מה אומרים לו,
אבל אמרו לו: "בכסף של שבת אין ברכה".

872
00:50:34,440 --> 00:50:36,520
אומר: "מה זה אין ברכה?"
הוא צחק עליהם, "מה זה אין ברכה?

873
00:50:36,520 --> 00:50:39,410
"תראו את חשבון הבנק שלי,
אני עובד בשבת כמה שנים,

874
00:50:39,520 --> 00:50:41,940
"חשבון הבנק הולך וטופח,
מה זה אין ברכה?

875
00:50:42,400 --> 00:50:43,400
"הנה, יש כסף".

876
00:50:43,400 --> 00:50:47,440
לאחר שהוא הגיע לסכום שהספיק לו כבר
לקנות דירה כמו שהוא חלם עם בריכה

877
00:50:47,440 --> 00:50:50,670
ובדק באינטרנט באיזה מושב יש
וכבר היה במשא ומתן,

878
00:50:50,670 --> 00:50:53,940
נשאר להגיע לארץ לחתום חוזה.
כבר סיכם איזו דירה הוא לוקח.

879
00:50:54,360 --> 00:50:57,440
רק צריך לבוא לארץ כדי
לחתום את החוזה, הכול סגור.

880
00:50:57,440 --> 00:51:00,670
כמה שבועות לפני שהוא בא לארץ
כבר קנה כרטיס, הכין את הכול,

881
00:51:00,670 --> 00:51:02,780
התארגן כי הוא לא התכוון להישאר שם רק...

882
00:51:03,000 --> 00:51:06,880
לצערנו יש כאלה הולכים
לא להתכוון להישאר ונתקעים שם,

883
00:51:06,920 --> 00:51:09,440
בפרט שמוצאים גויה ומתבוללים.
כמה זה נורא.

884
00:51:09,440 --> 00:51:12,700
אסור לבחורים לצאת לחוץ לארץ,
לא בחורים ולא בחורות.

885
00:51:13,520 --> 00:51:15,240
חוץ מהעניין ההלכתי שיש בזה.

886
00:51:15,240 --> 00:51:17,010
ארגן את הכול לחזור לארץ,

887
00:51:17,920 --> 00:51:22,580
סיפרו לו שיש מניה
שלאחרונה כל שבוע מכפילה את עצמה.

888
00:51:22,960 --> 00:51:25,740
התנפלו על המניה הזו
והמניה עולה ועולה.

889
00:51:26,080 --> 00:51:27,310
הוא עשה חשבון פשוט:

890
00:51:27,310 --> 00:51:30,180
אם בעבודה, אני לא יודע כמה שנים
הוא היה שם, נגיד שבע שנים,

891
00:51:30,680 --> 00:51:33,110
אם בעבודה של שבע שנים
הוא הגיע לסכום כזה,

892
00:51:33,110 --> 00:51:36,280
תוך שבועיים עד שהוא חוזר לארץ
הוא יכול להכפיל ולשלש,

893
00:51:36,280 --> 00:51:39,620
אז הוא גם קונה
את דירת חלומותיו וגם יש לו עודף.

894
00:51:40,200 --> 00:51:42,340
את כל הכסף שהיה לו הוא השקיע שם.

895
00:51:43,080 --> 00:51:46,900
באותו שבוע
המניה נפלה והכסף שלו נמחק.

896
00:51:47,920 --> 00:51:49,740
הוא אומר לי:
"תגיד, עכשיו מה אני עושה?

897
00:51:50,240 --> 00:51:55,120
"אני פתאום קולט מה שאמרו לי,
שכסף של שבת אין ברכה, הכול נמחק.

898
00:51:55,120 --> 00:51:56,560
"בדיוק עכשיו הייתה הנפילה".

899
00:51:56,560 --> 00:52:01,080
כי אחרי שמניה מתנפחת, פתאום
מתנפלים, מושכים, הייתה קריסת מערכות שם.

900
00:52:01,120 --> 00:52:04,920
אדם שהוא חכם
יודע מראש לשמור על עצמו,

901
00:52:04,920 --> 00:52:09,180
לחזק את עצמו בשמירת השבת,
כך רואה שיש לו גם ברכה בכסף.

902
00:52:09,520 --> 00:52:11,180
וזה הסוד של השבע.

903
00:52:11,480 --> 00:52:16,860
עכשיו נבין את הפסוק שאומר שלמה:
"תן חלק לשבעה וגם לשמונה".

904
00:52:17,720 --> 00:52:21,290
אומרים חז"ל במדרש:
"תן חלק לשבעה" זה יום השבת,

905
00:52:21,720 --> 00:52:23,960
"וגם לשמונה" זה ברית מילה.

906
00:52:24,720 --> 00:52:28,740
כי ביהדות יש קצת שמיניות,
אין הרבה שמיניות, הרוב זה שבעה.

907
00:52:29,120 --> 00:52:30,700
אבל יש קצת שמיניות.

908
00:52:31,120 --> 00:52:33,180
איפה יש לנו שמיניות ביהדות?

909
00:52:33,400 --> 00:52:36,650
בחנוכה השמן דלק
שמונה ימים מעל הטבע,

910
00:52:37,640 --> 00:52:40,730
ברית מילה ביום השמיני מעל הטבע,

911
00:52:42,040 --> 00:52:44,480
שמיני עצרת - מעל הטבע.

912
00:52:44,480 --> 00:52:47,200
שמיני עצרת אנשים מתייחסים
לזה בזלזול, אבל צריך לדעת,

913
00:52:47,200 --> 00:52:51,580
שמיני עצרת זה כמו התקרה
שסוגרת את כל החגים של השנה.

914
00:52:52,120 --> 00:52:54,290
פסח זה החג הראשון - שבעה ימים,

915
00:52:54,360 --> 00:52:56,980
אחר כך שבועות - יום אחד
אחרי שבעה שבועות,

916
00:52:57,120 --> 00:52:59,240
ראש השנה, כיפור, סוכות,

917
00:52:59,240 --> 00:53:04,500
שמיני עצרת זה הפסגה
לכן זה מעל הכול, חג שמיני עצרת.

918
00:53:04,680 --> 00:53:06,400
חנוכה, פורים זה תקנת חכמים.

919
00:53:06,400 --> 00:53:09,340
אבל החגים מהתורה,
שמיני עצרת הוא הסיום.

920
00:53:09,600 --> 00:53:12,770
והדבר הרביעי והאחרון
שהוא שמונה ביהדות:

921
00:53:13,440 --> 00:53:15,380
שמונת החוטים של הציצית.

922
00:53:16,040 --> 00:53:21,040
שמונת החוטים של הציצית, בגמרא כתוב
זה נותן שמירה על האדם על-טבעית,

923
00:53:21,040 --> 00:53:22,290
שמירה על-טבעית.

924
00:53:22,560 --> 00:53:26,900
אדם הולך עם ציצית מתחת בגדיו,
יש עליו שמירה מעל הטבע,

925
00:53:27,320 --> 00:53:29,500
השמונה הזה של שמונת החוטים.

926
00:53:29,680 --> 00:53:32,190
ואם הוא נשוי ויש לו ילדים,

927
00:53:32,190 --> 00:53:35,360
כתוב שדרכו יש שמירה
על הילדים שלו,

928
00:53:35,360 --> 00:53:40,900
הילדים חוצים את הכביש, בסכנה
יש עליהם שמירה כי האבא הולך עם ציצית.

929
00:53:41,120 --> 00:53:45,340
אשתו, חלילה, בסכנה יש עליה
שמירה כי הבעל הולך עם ציצית.

930
00:53:45,560 --> 00:53:48,410
לא הרבה יודעים,
אפילו כאלה שהולכים בלי כיפה,

931
00:53:48,480 --> 00:53:52,280
אבל ציצית אפשר מתחת הבגדים
ומרוויח מצווה כל רגע ורגע

932
00:53:52,280 --> 00:53:54,860
וגם עניין של השמירה העל-טבעית.

933
00:53:55,120 --> 00:53:58,050
לכן כשמדייקים בנוסח של שלמה המלך:

934
00:53:58,240 --> 00:54:00,800
"תן חלק לשבעה וגם לשמונה",

935
00:54:00,800 --> 00:54:04,250
"וגם" זה אומר קצת, אבל העיקר זה שבעה

936
00:54:04,360 --> 00:54:07,200
כי הקו של היהדות
הוא שילוב בין חומר לרוח,

937
00:54:07,200 --> 00:54:10,740
ויש רק את המעט הזה
של השמונה שהוא מעבר.

938
00:54:11,120 --> 00:54:14,040
נסיים בברכה לכל הציבור
שהשתתף איתנו כאן הערב,

939
00:54:14,040 --> 00:54:16,130
לכל הצופים בכל מקום שהם,

940
00:54:16,240 --> 00:54:19,570
שהשם ימלא משאלות לב כולם
לטובה ולברכה,

941
00:54:19,600 --> 00:54:22,800
בבריאות איתנה,
פרנסה טובה, חיים טובים,

942
00:54:22,880 --> 00:54:27,170
שהשם ישמור ויגן על עם ישראל
וחיילי ישראל בכל מקום שהם,

943
00:54:27,286 --> 00:54:29,812
שנזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן.

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה