הרב זמיר כהן - מסרים מחכמת שלמה: לחשוב קדימה

הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן מבאר את ספר קהלת מתוך ניסיון להבין מעט מדברי חכמתו של שלמה המלך, על פי מסרים הנוגעים למציאות חיינו בעבודת המידות, שלום בית, כוחות הנפש, חינוך ילדים ועוד. לפניכם פרק 16

תמלול ההרצאה

1
00:00:30,160 --> 00:00:32,500
,שלום וברכה וערב טוב לכולם

2
00:00:33,960 --> 00:00:36,020
,אנחנו לומדים את ספר קהלת

3
00:00:36,600 --> 00:00:40,760
ובפסוקים הבאים שלמה
,המלך מלמד יסוד גדול לחיים

4
00:00:41,800 --> 00:00:46,820
,"איזהו חכם הרואה את הנולד"
תוקף את הנושא הזה מזוויות שונות

5
00:00:47,320 --> 00:00:51,120
עד כמה חשוב שהאדם יחשוב
,על הצעדים הבאים

6
00:00:51,120 --> 00:00:53,940
לא רק על מה שהוא
.רואה עכשיו בטווח המיידי

7
00:00:54,960 --> 00:00:57,540
,דבר שדורש לפעמים דחיית סיפוקים

8
00:00:57,840 --> 00:01:02,640
בא לי לעשות ואני לא עושה"
."כי אני חושב מה התוצאה, מה ההמשך

9
00:01:03,320 --> 00:01:06,440
ואדם שמרגיל את עצמו להנהגה הזו

10
00:01:06,440 --> 00:01:10,460
עם הדוגמאות הרבות שנראה
,בהמשך ששלמה המלך מביא לנו

11
00:01:11,160 --> 00:01:14,800
זהו אדם שיראה
.תפנית בחיים לטובה ולברכה

12
00:01:14,800 --> 00:01:20,900
,אם עד היום נתקל בקשיים, עשה טעויות
,התחרט בסופו של דבר

13
00:01:21,420 --> 00:01:24,160
,אבל סוף מעשה במחשבה תחילה

14
00:01:24,240 --> 00:01:28,460
,מראש חושב מה הלאה
מה יצא ממה שאני עושה היום

15
00:01:28,960 --> 00:01:30,540
.ומתנהל על פי זאת

16
00:01:30,720 --> 00:01:34,160
,נראה את דברי שלמה המלך
:פרק י', פסוק ט"ז

17
00:01:48,480 --> 00:01:54,940
אי לך ארץ" – אי מלשון אוי, כלומר"
.מסכנה אותה ארץ שהמלך שלה הוא נער

18
00:01:55,520 --> 00:01:57,480
?מה פירוש נער
?למה הוא לא אמר ילד

19
00:01:57,480 --> 00:02:00,400
?גיל הנערות, מדוע נער נקרא נער

20
00:02:00,480 --> 00:02:04,340
,ילד כי הוא קרוב לזמן של הלידה
.הוא לא כמו אדם בוגר

21
00:02:05,000 --> 00:02:06,960
.אז הילד מלשון לידה

22
00:02:06,960 --> 00:02:09,500
.תינוק מלשון יונק
?אבל מה זה נער

23
00:02:10,440 --> 00:02:14,120
הגיל הזה מתאפיין
.בהתנערות מאחריות

24
00:02:14,280 --> 00:02:17,080
,לא רוצה לקבל עליו אחריות
."בא לי, אני עושה"

25
00:02:17,080 --> 00:02:20,620
,ממילא זה גם סוג של התנערות מחוכמה

26
00:02:20,640 --> 00:02:23,600
,שהוא עדיין לא מספיק בשל
,לא מספיק חכם

27
00:02:23,600 --> 00:02:28,920
,לא רכש ידע, אין לו ניסיון חיים
.לא הספיק ללמוד מהספרים

28
00:02:28,920 --> 00:02:32,340
שדרך אגב נציין, זו הבעיה
.הכי גדולה של גיל ההתבגרות

29
00:02:32,680 --> 00:02:36,260
למה כל כך קשה להורים
?עם ילד בגיל ההתבגרות

30
00:02:36,840 --> 00:02:39,620
לא אצל כולם, אבל
.מצוי שיש קשיים כאלה

31
00:02:40,280 --> 00:02:43,980
כי כשהילד ילד
,הוא מבין שהוא לא מבין

32
00:02:44,240 --> 00:02:47,460
.אז הוא מקבל הדרכה, מקבל מרות

33
00:02:48,160 --> 00:02:52,000
,כשהאדם בוגר הוא עצמאי
,הוא מנהל לעצמו את החיים

34
00:02:52,000 --> 00:02:56,280
,לא כמו ילד שאומרים לו "קום, לך
."עכשיו תתקלח, לך לישון, עכשיו בית ספר

35
00:02:56,600 --> 00:02:58,900
אדם בוגר הוא מנהל
.לעצמו את החיים

36
00:02:59,600 --> 00:03:03,800
גיל הנערות זהו גיל המעבר
,שבין הילדות לבין הבגרות

37
00:03:03,800 --> 00:03:05,600
וגיל מעבר הוא תמיד קשה

38
00:03:05,760 --> 00:03:09,940
כי הילד מצד עצמו מרגיש
,בשינויים שחלו בו, שהוא כבר גדול

39
00:03:10,240 --> 00:03:12,300
.הוא לא רוצה שיכתיבו לו מה לעשות

40
00:03:12,880 --> 00:03:17,440
,מצד שני, עם כל הכבוד לכך שגדלת
,אבל אין לך את הניסיון חיים של ההורים

41
00:03:17,440 --> 00:03:21,380
,את החוכמה שלהם
.את הפיקחות שלהם, את הידע שלהם

42
00:03:21,840 --> 00:03:23,480
.אז חשוב שתקבל הדרכה

43
00:03:23,480 --> 00:03:25,040
.אבל קשה לו לקבל מרות

44
00:03:25,040 --> 00:03:29,800
אז כשאומרים לו הוא מתמרד
.וההורים מצד עצמם עומדים מתוסכלים

45
00:03:29,800 --> 00:03:32,540
ובאמת כמה חשוב שהורים בגיל הזה

46
00:03:32,840 --> 00:03:36,720
ידברו עם הנער או הנערה
,בגיל של ההתבגרות

47
00:03:37,120 --> 00:03:40,140
.לדבר איתם בצורה מאוד מכובדת

48
00:03:40,880 --> 00:03:44,850
כלומר, אם מנחיתים עליו הנחיות
,"תעשה כך, תעשה כך"

49
00:03:44,850 --> 00:03:46,940
."הוא מתמרד כי הוא מרגיש "אני גדול

50
00:03:47,800 --> 00:03:51,720
,אבל אם מדברים איתו כמו בוגר
,הרי הוא גם רוצה שיהיה לו טוב בחיים

51
00:03:51,960 --> 00:03:54,300
,אם מכבדים אותו, מכבדים את דעתו

52
00:03:54,520 --> 00:03:57,660
,מדברים לליבו, מסבירים לו
,"אומרים לו "אתה תחליט

53
00:03:58,200 --> 00:04:00,140
,לא מכתיבים לו
.לא כופים עליו

54
00:04:00,320 --> 00:04:03,300
אתה תחליט, אבל כמו
:שהקב"ה אומר לעם ישראל

55
00:04:03,520 --> 00:04:08,280
,ראה החיים והמוות נתתי לפניך"
."את הטוב ואת הרע, ובחרת בחיים

56
00:04:08,280 --> 00:04:11,560
,בסופו של דבר אתה מחליט
:אבל תפקידי להראות לך

57
00:04:12,240 --> 00:04:16,200
,הדרך הזו מובילה לשם
.זה מוביל לכאן, תשמע לי יהיה לך טוב

58
00:04:16,280 --> 00:04:20,450
:אומר שלמה המלך
,אוי לך ארץ שהמלך

59
00:04:20,450 --> 00:04:23,360
,מי שמנהיג את המדינה הזו
.הוא נער

60
00:04:23,360 --> 00:04:24,260
.זה משל

61
00:04:24,760 --> 00:04:25,900
?מה הנמשל

62
00:04:26,180 --> 00:04:30,680
,בנמשל הוא מדבר על גוף האדם
:ואומר שלמה המלך לאדם

63
00:04:31,140 --> 00:04:37,240
,אוי לו לאותו אדם שמה שמנחה אותו
.מוביל אותו בחיים זה נער

64
00:04:37,240 --> 00:04:40,520
כלומר, הוא לא חושב צעד
.קדימה, מה שבא לו הוא עושה

65
00:04:40,600 --> 00:04:42,640
,"ושרייך בבוקר יאכלו"

66
00:04:42,640 --> 00:04:47,360
,השרים של הארץ הזאת
,במקום שבבוקר ילכו למשרדי הממשלה

67
00:04:47,360 --> 00:04:50,860
,ינהלו את המדינה
,ידאגו שהכול יתפקד כמו שצריך

68
00:04:50,860 --> 00:04:52,790
,מה קורה בביטחון, בכלכלה

69
00:04:53,160 --> 00:04:56,500
?מה עושים השרים
.הולכים בבוקר למסיבות

70
00:04:57,000 --> 00:04:59,080
למה, הוא שר אז הוא
.מרשה לעצמו ללכת

71
00:04:59,080 --> 00:05:01,040
,אבל יש מדינה
.אתה צריך לנהל אותה

72
00:05:01,040 --> 00:05:02,380
.הוא לא חושב על ההמשך

73
00:05:02,640 --> 00:05:04,820
.מדינה כזאת תתפרק לחלוטין

74
00:05:04,960 --> 00:05:07,680
,אם המלך נער והשרים בבוקר יאכלו

75
00:05:07,680 --> 00:05:12,180
הולכים למשתאות במקום
.למשרדי הממשלה, כל המדינה תתמוטט

76
00:05:12,680 --> 00:05:15,800
,"אשרייך ארץ שמלכך בן חורים"

77
00:05:16,320 --> 00:05:20,160
כלומר הוא משוחרר. תכף נראה למה
.הוא לא אומר את ההפך מנער

78
00:05:20,160 --> 00:05:23,580
היה צריך לומר
."אשרייך ארץ שמלכך הוא בוגר"

79
00:05:24,120 --> 00:05:26,080
,"אבל הוא אומר ש"מלכך בן חורים

80
00:05:26,300 --> 00:05:27,880
.כלומר לא משועבד

81
00:05:28,280 --> 00:05:30,460
"ושרייך בעת יאכלו"

82
00:05:30,920 --> 00:05:34,710
השרים שלך, גם אם הם רעבים בבוקר
,ובא להם ללכת לאיזו מסיבה

83
00:05:34,710 --> 00:05:36,600
,אומרים "תחכה, עכשיו יש מה לעשות

84
00:05:36,600 --> 00:05:39,080
,צריך לעשות את הנכון והראוי"

85
00:05:39,080 --> 00:05:41,420
."כשיגיע הזמן נאכל"
."בעת יאכלו"

86
00:05:41,840 --> 00:05:43,800
- "בגבורה ולא בשתי"

87
00:05:43,840 --> 00:05:47,900
,הם מנהלים את החיים שלהם בגבורה
כלומר עם דחיית סיפוקים

88
00:05:48,120 --> 00:05:49,820
.ולא מה שבא לו הוא עושה

89
00:05:50,000 --> 00:05:54,760
ולא בשתי" – "שתי" הכוונה"
,משתה ויין ודברים כאלה

90
00:05:54,960 --> 00:05:57,400
.אלא באמת האדם מפקח על עצמו

91
00:05:58,520 --> 00:06:00,310
,למה אמר כאן שלמה המלך

92
00:06:00,310 --> 00:06:04,140
כשהוא מדבר על אדם
,שהוא עם שליטה עצמית ודחיית סיפוקים

93
00:06:04,480 --> 00:06:07,500
הוא אומר
?"אשרייך ארץ שמלכך בן חורים"

94
00:06:07,880 --> 00:06:09,520
?"למה תפס את המילה "בן חורים

95
00:06:09,520 --> 00:06:14,900
בכלל, כל המושג הזה, בליל הסדר אומרים
"גם כן את העניין ב"הא לחמא עניא

96
00:06:15,240 --> 00:06:18,520
."ש"לשנה הבאה בארעא דישראל בני חורין

97
00:06:18,520 --> 00:06:19,660
?מה זה בני חורין

98
00:06:20,040 --> 00:06:23,800
שם בארמית בני חורין
.עם נ', בעברית בני חורים

99
00:06:23,880 --> 00:06:26,460
.חורין בארמית זה חורים בעברית

100
00:06:27,320 --> 00:06:29,840
מה הקשר בין אדם
?משוחרר לבן חורים

101
00:06:29,840 --> 00:06:31,380
?מה זה בכלל בן חורים

102
00:06:31,440 --> 00:06:32,780
?ההורים שלו חורים

103
00:06:33,240 --> 00:06:35,480
?הוא הבן של החורים
?מה זה בן חורים

104
00:06:35,560 --> 00:06:39,590
,אבל פירושו של דבר כך
,נעמיק קצת ביופי של השפה העברית

105
00:06:39,590 --> 00:06:42,140
.נגלה כאן מפתח גדול לחיים

106
00:06:43,040 --> 00:06:44,620
?"מה פירוש המילה "חור

107
00:06:46,040 --> 00:06:48,560
,כדי שיהיה חור חייב להיות חומר

108
00:06:48,800 --> 00:06:54,300
"שמי ששם לב גם במילה "חומר
.'המילה חור מופיעה עם האות מ

109
00:06:54,960 --> 00:06:59,740
.חומר שהוא נקוב יש בו חור

110
00:07:00,640 --> 00:07:03,700
.תהפוך את האותיות של חור: רוח

111
00:07:04,280 --> 00:07:07,780
כלומר, כשיש רוח
.בתוך החומר זה חור

112
00:07:09,280 --> 00:07:13,320
,עץ, קדחת בו חור יש עכשיו רוח
.אוויר בתוך החור הזה

113
00:07:13,320 --> 00:07:15,420
.לכן חור זה רוח בהיפוך אותיות

114
00:07:16,240 --> 00:07:18,180
:הגמרא אומרת במסכת מגילה

115
00:07:23,760 --> 00:07:26,120
לוחות הברית, כשמשה רבנו הוריד אותם

116
00:07:26,740 --> 00:07:29,400
,הם לא היו כמו שמציירים ציירים

117
00:07:29,400 --> 00:07:32,390
לקחו את זה מאיזה לא יהודי
שעשה פיסול של משה רבנו

118
00:07:32,390 --> 00:07:35,180
אז הוא החליט איך נראו
.לוחות הברית וכך כולם מציירים

119
00:07:35,320 --> 00:07:38,480
.אפילו בתי כנסת מציירים כך
ואין בזה איסור

120
00:07:38,480 --> 00:07:42,320
כי זה בסדר, זו לא איזו כפירה
או משהו אז מציירים ציור יפה

121
00:07:42,320 --> 00:07:44,900
עם לוחות הברית
.עם שני חצאי העיגול למעלה

122
00:07:45,480 --> 00:07:48,420
אבל בגמרא כתוב איך היו
.נראים שני לוחות הברית

123
00:07:48,960 --> 00:07:52,450
...לוחות הברית היו עשויים

124
00:07:52,470 --> 00:07:54,890
,עשויים, "לוח" זה לשון זכר

125
00:07:54,920 --> 00:08:00,010
,לוחות הברית היו עשויים מאבן סנפירינון

126
00:08:00,020 --> 00:08:03,420
,אבן ספיר, כלומר בצבע סגול

127
00:08:04,480 --> 00:08:06,320
,אבן ספיר היא אבן מאוד יקרה

128
00:08:07,000 --> 00:08:11,800
,וכל לוח היה אמה על אמה
.חצי מטר על חצי מטר

129
00:08:11,800 --> 00:08:16,460
כלומר, שני לוחות הברית, משה רבנו
.החזיק אותם בשני הידיים, לוחות נפרדים

130
00:08:16,920 --> 00:08:20,900
כל לוח היה חצי מטר
.על חצי מטר של אבן יקרה

131
00:08:22,760 --> 00:08:24,900
.והיו כמה ניסים בלוחות הברית

132
00:08:26,620 --> 00:08:29,780
.הכתב היה חרוט מעבר לעבר

133
00:08:30,260 --> 00:08:32,120
.לא כמו שכותבים על מצבה

134
00:08:32,120 --> 00:08:36,620
,כשכותבים על מצבות
.קצת ככה דופקים, מורידים וצובעים בצבע

135
00:08:37,320 --> 00:08:43,640
,בלוחות הברית היית מסתכל כמו חלון
.היה "מעבר לעבר", היה חור ממש

136
00:08:44,240 --> 00:08:45,660
.והיו בזה כמה ניסים

137
00:08:45,760 --> 00:08:52,500
נס אחד: אדם שייקח אבן
,ויחרוט בה אותיות מעבר לעבר

138
00:08:53,080 --> 00:08:55,360
כשהוא קורא מכאן
.אז הוא קורא את מה שהוא כתב

139
00:08:55,360 --> 00:08:57,540
,אם הוא יסתכל מהצד השני
?מה הוא רואה

140
00:08:58,000 --> 00:08:59,700
.כתב ראי, כתב הפוך

141
00:09:00,320 --> 00:09:04,030
,בלוחות הברית היה נס
,"אתה קורא מכאן "אנוכי ה' אלוקיך

142
00:09:04,030 --> 00:09:07,560
מסתכל מהצד השני, קורא
."בדיוק אותו דבר: "אנוכי ה' אלוקיך

143
00:09:07,600 --> 00:09:11,540
,לא היה שם כתב ראי
.להראות שיש כאן על-טבעי

144
00:09:12,160 --> 00:09:17,660
:כמה ניסים היום שם, אחד הניסים
.מ' ו-ס' שבלוחות בנס היו עומדים

145
00:09:18,440 --> 00:09:21,280
.'מ' הכוונה מ' סופית וס

146
00:09:21,480 --> 00:09:22,860
?למה הן היו בנס

147
00:09:23,280 --> 00:09:27,280
אלה שתי אותיות
שכשאתה קודח מסביב

148
00:09:28,320 --> 00:09:33,920
נשאר באמצע גוש אבן שהוא צריך ליפול
.כי הוא חרוט מסביב

149
00:09:33,920 --> 00:09:35,250
.בנס היו עומדים

150
00:09:35,600 --> 00:09:40,740
,היית רואה מ' סופית חקוק מסביב
,אבל הפנים נשאר שם

151
00:09:40,920 --> 00:09:45,180
'לכן אומרת הגמרא במסכת מגילה מ' ו-ס
.שבלוחות בנס היו עומדים

152
00:09:46,360 --> 00:09:48,360
למה הקב"ה היה צריך
?לעשות את הנס הזה

153
00:09:48,360 --> 00:09:50,220
,נכון, הוא כל יכול
.אין לו שום בעיה

154
00:09:50,480 --> 00:09:53,540
מה הוא רצה? איזה מסר
?הוא רצה להעביר בעניין הזה

155
00:09:54,580 --> 00:09:57,440
,הקב"ה ביקש ללמד לדורות עולם

156
00:09:59,120 --> 00:10:05,640
בדרך כלל אנשים חיים בעולם עם
.תחושה שהחומר הוא זה שמחזיק את הרוח

157
00:10:05,640 --> 00:10:10,860
:כלומר, העיקר זה החומר, זה הבסיס
.הגשמיות, כסף, גוף, תאוות, עולם הזה

158
00:10:11,540 --> 00:10:14,580
ויש את הנשמה
.שבפנים, יש את הרוחניות

159
00:10:14,820 --> 00:10:17,210
:גם בהתנהלות, רוב האנשים מרגישים

160
00:10:17,280 --> 00:10:20,920
,דבר ראשון שתהיה לי דירה
,כסף, אוכל, כל הגשמיות

161
00:10:20,920 --> 00:10:24,460
אחר כך נראה בזמן שיישאר
.קצת שיעורי תורה, קצת מצוות

162
00:10:25,180 --> 00:10:29,780
אז התחושה הטבעית של אנשים
.בעולם שהחומר מחזיק את הרוח

163
00:10:30,220 --> 00:10:32,360
?מה עשה הקב"ה בלוחות הברית

164
00:10:32,360 --> 00:10:36,360
:הראה את ההפך הגמור
.הרוח היא זו שמחזיקה את החומר

165
00:10:36,360 --> 00:10:39,650
,אתה רואה מעגל של רוח
,שזה בעצם החור

166
00:10:39,760 --> 00:10:41,780
,אבל הוא מחזיק את החומר שבתוכו

167
00:10:42,160 --> 00:10:44,980
לומר לאדם: אל תיתן
.לעולם לבלבל אותך

168
00:10:45,080 --> 00:10:48,600
,אם תלך בדרך אמת
,תלך בהנחיה של התורה

169
00:10:48,600 --> 00:10:52,810
של בורא עולם שהוא נתן את
,ההוראות יצרן איך להשתמש בעולם

170
00:10:53,040 --> 00:10:55,780
.אתה תגלה שהרוח מחזיקה את החומר

171
00:10:56,540 --> 00:11:01,180
לכן אומרת הגמרא: אין לך בן
.חורין אלא מי שעוסק בתורה

172
00:11:01,540 --> 00:11:03,370
,את זה הגמרא אומרת על הפסוק

173
00:11:04,420 --> 00:11:08,240
כתוב שהכתב היה כתב של אלוקים

174
00:11:08,560 --> 00:11:09,970
,"חרות על הלוחות"

175
00:11:10,040 --> 00:11:12,300
."כך לשון התורה, "חרות על הלוחות

176
00:11:12,520 --> 00:11:16,580
,בעברית כשמדברים על חריטה
.'בדרך כלל חריטה כותבים ב-ט

177
00:11:16,980 --> 00:11:19,060
.'בתורה כתוב חרות ב-ת

178
00:11:19,260 --> 00:11:22,290
:אומרת הגמרא
,"אל תקרא חרות, אלא חירות"

179
00:11:22,360 --> 00:11:24,290
כלומר ה-ת' שם באה לומר

180
00:11:24,560 --> 00:11:28,820
שהחריטה מלמדת אותך איך להיות
.בן חורין, איך להיות משוחרר

181
00:11:29,220 --> 00:11:30,940
?עכשיו הבנו מה זה בן חורין

182
00:11:31,660 --> 00:11:35,940
.כלומר, אתה הבן של החור, של הרוח

183
00:11:36,300 --> 00:11:41,060
כשאתה יודע שהרוחניות היא זו
.שמחזיקה את הגשמיות, אתה אדם משוחרר

184
00:11:41,540 --> 00:11:44,770
,ובאמת רואים את זה בעולם
אנשים שחיים בגשמיות

185
00:11:45,380 --> 00:11:49,340
הם לא שמים לב כמה הם הופכים
.להיות משועבדים, הם לא משוחררים

186
00:11:50,480 --> 00:11:54,320
הוא הולך לקנות בגד, הבגד הזה
.בכלל לא נוח לו, לא מתאים לו

187
00:11:54,320 --> 00:11:56,340
אבל מה הוא יעשה
?שזו האופנה עכשיו

188
00:11:56,740 --> 00:11:59,840
,הולך לקנות משקפיים
לא נוחים לו המשקפיים האלה

189
00:11:59,960 --> 00:12:02,880
,אבל המסגרת הזאת הולכת עכשיו
.אין לו ברירה, קונה

190
00:12:02,880 --> 00:12:06,020
,הוא משועבד לחברה, הוא לא משוחרר
.הוא לא עושה מה שהוא מבין

191
00:12:06,460 --> 00:12:09,280
הולך להסתפר, התספורת הזאת
,לא מוצאת חן בעיניו

192
00:12:09,720 --> 00:12:13,000
?אבל מה לעשות שכולם מסתפרים כך
.אז הוא גם מסתפר כמו כולם

193
00:12:13,000 --> 00:12:15,540
?אתה משוחרר
?אתה חי את עצמך

194
00:12:16,100 --> 00:12:17,530
,וזה עוד חצי נחמה

195
00:12:18,000 --> 00:12:22,120
,יש אנשים שמענים את עצמם
,"גברים, נשים, "אומרים שאני שמן

196
00:12:22,120 --> 00:12:24,400
?אז הוא סובל עכשיו קשות, למה

197
00:12:24,400 --> 00:12:26,900
כדי להיות רזה
.כדי שלא יגידו שהוא שמן

198
00:12:27,360 --> 00:12:31,800
אם אתה מבין מצד עצמך שמטעמי בריאות
,אתה רוצה להיות יותר רזה, בסדר

199
00:12:31,800 --> 00:12:35,200
אז תשאל את הרופא
.מה לעשות כדי להרזות

200
00:12:35,200 --> 00:12:36,980
?אבל בגלל שאנשים חושבים

201
00:12:37,720 --> 00:12:43,720
המצב הזה של אנשים שיותר מדי עושים
.חשבון לסביבה הוא מצב של שעבוד

202
00:12:43,720 --> 00:12:46,880
,יש אנשים עם טלפון בעייתי
,"הוא יודע "אני נכשל פה

203
00:12:46,880 --> 00:12:51,100
,מסתכל בטלפון הזה בדברים שהם לא טובים
.הוא לא רוצה את זה יותר, רוצה להפסיק

204
00:12:51,680 --> 00:12:54,030
אבל אם אני אעבור לטלפון אחר
,או אם זה

205
00:12:54,030 --> 00:12:57,180
,פתאום החבר יגיד, אז מה
?אז אני בחברה לא אהיה מעודכן

206
00:12:57,400 --> 00:13:01,030
שוב, משועבד לחברה
,יכול להזיק לעצמו לחיים

207
00:13:01,030 --> 00:13:02,740
."הכול בשביל ה"מה יגידו

208
00:13:03,120 --> 00:13:04,580
:לכן אומרת הגמרא

209
00:13:06,760 --> 00:13:08,380
?אתה יודע מה זה להיות משוחרר

210
00:13:08,600 --> 00:13:11,750
אתה תאמר לעצמך לא מעניין אותי
,מה אנשים חושבים עליי

211
00:13:11,750 --> 00:13:15,400
אותי מעניין האם אני מתנהל
.על פי התורה או לא על פי התורה

212
00:13:15,400 --> 00:13:18,190
,אם אני צועק על מישהו
מבזה, משפיל אותו

213
00:13:18,190 --> 00:13:21,420
זה נגד התורה אז אני אתקן
.את עצמי כי זה לא בסדר

214
00:13:21,680 --> 00:13:25,010
,אם אני עוזר, מכבד
,מסייע וצוחקים עליי

215
00:13:25,040 --> 00:13:26,640
.לא מעניין אותי שיצחקו עליי

216
00:13:26,720 --> 00:13:31,000
,כי אם אני יודע שזה מה שנכון לעשות
לעזור לאותו אדם שנמצא במצוקה

217
00:13:31,000 --> 00:13:33,430
,גם אם כל החברים לועגים לו ויורדים עליו

218
00:13:33,430 --> 00:13:37,140
אבל אני אעזור לו כי אני יודע
.שזה רצון השם, כך על פי התורה

219
00:13:37,520 --> 00:13:40,230
כשאדם מתנהל על פי התורה
,הוא הופך להיות משוחרר

220
00:13:40,230 --> 00:13:42,420
.הוא כבר לא משועבד יותר לאחרים

221
00:13:42,800 --> 00:13:48,840
,לכן כאן כשהוא דיבר על החיסרון
,"הוא אומר "אי לך ארץ שמלכך נער

222
00:13:48,840 --> 00:13:54,520
,שמי ששולט בגוף האדם מנוער
.הוא לא לוקח אחריות, לא צופה את העתיד

223
00:13:54,520 --> 00:13:56,990
,"אשרייך ארץ שמלכך בן חורים"

224
00:13:56,990 --> 00:14:00,800
,אשרי אדם שמי שמולך בו
,כלומר המוח שמוביל אותו

225
00:14:00,800 --> 00:14:04,150
ההחלטות שהוא מקבל
,אלה החלטות משוחררות

226
00:14:04,150 --> 00:14:07,400
לא מתוך שעבוד
.למה יגידו ומה חושבים ומה אומרים

227
00:14:07,400 --> 00:14:09,450
,"ושרייך בעת יאכלו"

228
00:14:10,020 --> 00:14:12,920
כלומר גם אם מתחשק לו
,הוא לא עושה את זה עכשיו

229
00:14:12,920 --> 00:14:14,880
.נשאיר לאחר כך, תמיד צופה

230
00:14:14,880 --> 00:14:16,500
."בגבורה ולא בשתי"

231
00:14:17,760 --> 00:14:21,750
הזכרנו כאן בעבר את המחקר
המפורסם שנערך בארה"ב

232
00:14:21,750 --> 00:14:24,100
.והתפרס על פני שנים רבות

233
00:14:24,360 --> 00:14:27,490
נתנו לילדים לאכול ממתק
,שהם מאוד אוהבים

234
00:14:27,820 --> 00:14:32,570
אבל אמרו להם "מי שיתאפק עשר דקות
,וימתין עד שנחזור לכאן

235
00:14:33,160 --> 00:14:34,780
."יקבל ממתק כפול"

236
00:14:35,320 --> 00:14:37,790
,החוקרים יצאו
,השאירו את הילדים ליד השולחן

237
00:14:37,790 --> 00:14:41,540
כל ילד יש בסמוך אליו
.ממתק שהוא אוהב בצלחת

238
00:14:42,400 --> 00:14:46,260
ויש שם מצלמות, על כל ילד
.יש מצלמה שמצלמת את ההתנהגות

239
00:14:46,540 --> 00:14:48,540
.היו ילדים שמייד לקחו ואכלו

240
00:14:49,700 --> 00:14:51,840
.ממתק, אמרו לו יש רשות, אכל

241
00:14:51,840 --> 00:14:53,700
.הוא ילד, בן ארבע, בן חמש

242
00:14:54,440 --> 00:14:58,010
היו ילדים שרואים בצילומים איך הם
,נאבקים עם עצמם

243
00:14:58,100 --> 00:14:59,860
.האם לאכול או לא לאכול

244
00:15:00,320 --> 00:15:02,290
,יש שם הסרטה של ילדה קטנה

245
00:15:02,520 --> 00:15:05,960
רואים שהיא מושיטה
,את היד לצלחת ומייד מחזירה אחורה

246
00:15:05,960 --> 00:15:07,600
.ושוב מושיטה ושוב מחזירה

247
00:15:07,600 --> 00:15:09,980
רואים על הפנים שלה
.את המאבק עם עצמה

248
00:15:10,220 --> 00:15:13,140
היא רוצה לאכול אבל אומרת
."לעצמה "אני אפסיד כפול

249
00:15:13,380 --> 00:15:16,920
בסופו של דבר היא דוחפת
,את הצלחת לצד, נשענת על היד

250
00:15:16,920 --> 00:15:19,420
,לא רוצה להסתכל
.להתגבר על היצר הרע

251
00:15:21,200 --> 00:15:24,220
עקבו אחרי הילדים
.האלה במשך שנים רבות

252
00:15:24,640 --> 00:15:30,020
התברר שאותם שהתאפקו ולא אכלו מייד
,"כי חשבו "אני אתאפק אקבל כפול

253
00:15:30,680 --> 00:15:35,740
הפכו להיות בבגרותם אנשים
,מוצלחים בכל התחומים

254
00:15:36,320 --> 00:15:40,610
,בכספים, התעשרו
,בזוגיות, שלום בית

255
00:15:41,040 --> 00:15:42,560
.אנשים שונים לחלוטין

256
00:15:42,560 --> 00:15:44,810
,ואלה שלא התאפקו
,מה שבא להם עשו

257
00:15:46,120 --> 00:15:48,040
.זה לימד על כל הקו שלהם בחיים

258
00:15:48,040 --> 00:15:50,480
,מכעיסים אותו הוא מייד מגיב
?אז איך יהיה לו שלום בית

259
00:15:50,480 --> 00:15:51,860
.אין לו שליטה עצמית

260
00:15:52,080 --> 00:15:55,300
יש לי פיתוי, הוא מייד נופל
?אז איך יהיה לו שלום בית

261
00:15:56,000 --> 00:15:59,370
,וכך כל תחום ותחום, גם בכספים

262
00:15:59,720 --> 00:16:03,880
,במקום להשקיע את הכסף
,לשמור אותו ולקנות מה שצריך לקנות

263
00:16:03,880 --> 00:16:05,410
,להתבסס עם בית

264
00:16:05,560 --> 00:16:07,880
,הולך לרחוב קונה את זה
.מתחשק לו את זה

265
00:16:07,920 --> 00:16:10,820
?איך הוא יתקדם בחיים
?איך הוא יגיע לדירה משלו

266
00:16:10,960 --> 00:16:13,400
,הוא לא יודע להתאפק
.הוא לא יודע לדחות סיפוקים

267
00:16:13,400 --> 00:16:15,250
,אבל אדם שיודע להתאפק

268
00:16:15,600 --> 00:16:17,560
אף על פי שזה נראה לו
,פרוטה בסך הכול

269
00:16:17,560 --> 00:16:19,620
?הוא אומר: מה יש בזה
.סתם לקנות עכשיו

270
00:16:19,880 --> 00:16:22,670
,הכסף הזה הוא כלום
,אבל הוא יודע, תחשוב על העתיד

271
00:16:22,670 --> 00:16:26,200
פרוטה לפרוטה
...מצטרף לחשבון גדול, שקל ועוד

272
00:16:26,200 --> 00:16:27,940
.אל תזלזל אפילו בשקל

273
00:16:28,120 --> 00:16:30,100
.בסופו של דבר אתה תגיע לדירה

274
00:16:30,160 --> 00:16:33,420
,אתה מזלזל בכספים קטנים
.בסופו של דבר מפסיד את הכול

275
00:16:33,920 --> 00:16:39,440
לכן המחקר הזה של דחיית סיפוקים

276
00:16:39,440 --> 00:16:43,370
הוא מוכיח בצורה ברורה
,את הדברים שאומר כאן שלמה המלך

277
00:16:43,460 --> 00:16:47,680
,שכשהאדם מתאפק, שומר
,מצליח לאורך ימים ושנים

278
00:16:47,680 --> 00:16:49,950
,כי גם כשמכעיסים אותו
,הוא יודע עדיף לי לשתוק

279
00:16:49,950 --> 00:16:53,200
נכון שבא לי לומר, אבל אם אני
,אומר יצא מזה ריב

280
00:16:53,200 --> 00:16:55,820
.עזוב, בוא נתאפק עכשיו לא נדבר

281
00:16:56,040 --> 00:16:56,980
?למה

282
00:16:57,240 --> 00:17:02,100
נפתור את הבעיה מחר בדרכי שלום
.באווירה רגועה, לא עכשיו במתח ובעצבים

283
00:17:02,400 --> 00:17:07,560
כך אדם משיג כשהוא חושב
,על כל מילה, על כל משפט איך להתנסח

284
00:17:07,560 --> 00:17:10,720
,מה לעשות עם הכסף
.מצליח בכל תחומי החיים

285
00:17:10,760 --> 00:17:13,150
ממשיך שלמה המלך מזווית נוספת

286
00:17:13,150 --> 00:17:16,820
את העניין הזה של לחשוב
.על העתיד ולא מה מתחשק לי עכשיו

287
00:17:23,440 --> 00:17:25,970
בעצלתיים", אדם שמתנהל בעצלות"

288
00:17:26,120 --> 00:17:29,180
זה יגרום בסופו של דבר
.שהתקרה תתמוטט

289
00:17:30,040 --> 00:17:32,630
,"ובשפלות ידיים ידלוף הבית"

290
00:17:32,630 --> 00:17:35,360
,אדם שמשפיל את ידיו
.משפיל כלומר מוריד אותן

291
00:17:35,360 --> 00:17:39,660
הוא רואה חור בתקרה – תרים את
.הידיים, תסתום את הפרצה, גשם עוד מעט

292
00:17:40,680 --> 00:17:43,530
,אבל הוא מתעצל, משפיל את ידיו

293
00:17:44,100 --> 00:17:48,420
,הגשם דולף לאט לאט
.בסופו של דבר כל התקרה תתמוטט

294
00:17:48,920 --> 00:17:51,050
- "בעצלתיים יימך המקרה"

295
00:17:51,080 --> 00:17:54,100
.המקרה זה התקרה, היא תלך ותונמך

296
00:17:54,440 --> 00:17:57,100
."ובשפלות ידיים ידלוף הבית"

297
00:17:57,400 --> 00:17:59,540
.זה משל
?מה הנמשל

298
00:18:00,000 --> 00:18:01,770
:אומר שלמה המלך לאדם

299
00:18:02,080 --> 00:18:04,720
,כשהגעת לתובנה שכך נכון לעשות

300
00:18:04,760 --> 00:18:07,320
מצוי מאוד שאנשים אומרים
.תשמע, אני יודע, זו האמת"

301
00:18:07,680 --> 00:18:10,600
,יום יבוא ואני אעשה את זה"
,אני יודע שזה צריך להיות כך

302
00:18:10,600 --> 00:18:12,730
,להתחיל עם שיעורי תורה כל יום"

303
00:18:12,880 --> 00:18:16,520
,לשמור שבת, להניח תפילין"
."להתחזק בשמירת עיניים

304
00:18:16,520 --> 00:18:19,060
הוא אומר "אני יודע שזו
.האמת, אני יודע שאני לא בסדר

305
00:18:19,200 --> 00:18:20,880
."יום יבוא ואני אעשה את זה"

306
00:18:20,880 --> 00:18:22,280
?למה יום יבוא

307
00:18:22,280 --> 00:18:24,700
,אם החלטת שזה נכון
.תתחיל מעכשיו

308
00:18:25,080 --> 00:18:28,810
,בעצלתיים", העצלות הזאת"
,כשאדם לא צופה את העתיד

309
00:18:28,880 --> 00:18:32,000
תראה בסוף הכול מתמוטט
.ואז כבר יהיה מאוחר לתקן

310
00:18:32,240 --> 00:18:35,070
,עכשיו, כשהמצב עדיין טוב
,כשהראש לא מלא בשטויות

311
00:18:35,070 --> 00:18:37,230
כשההתנהלות של האדם
,היא עדיין סבירה

312
00:18:37,230 --> 00:18:38,880
.תפוס את עצמך בידיים

313
00:18:38,920 --> 00:18:42,420
,החיים לפניך, אתה יכול להתקדם
.אתה יכול לבנות את עצמך

314
00:18:42,840 --> 00:18:45,260
.אבל אל תיתן לעצלות להשתלט עליך

315
00:18:45,520 --> 00:18:48,820
:זו עוד זווית שאומר שלמה
.תתבונן על העתיד

316
00:18:49,880 --> 00:18:51,890
:קודם הוא דיבר מצד דחיית סיפוקים

317
00:18:51,920 --> 00:18:54,440
בא לך לעשות דבר לא טוב
.– תבלום את עצמך

318
00:18:54,440 --> 00:18:56,610
:עכשיו הוא מדבר הפוך
בא לך לא לעשות

319
00:18:56,720 --> 00:18:59,060
אבל אתה יודע
,שזה מה שנכון לעשות

320
00:18:59,320 --> 00:19:02,820
.הצדק אומר שכך צריך לעשות
,אל תתעצל

321
00:19:03,120 --> 00:19:06,000
תזדרז, תעשה את הדברים מייד
.וכך תרוויח

322
00:19:06,000 --> 00:19:08,560
,"לשחוק עושים לחם"
,הוא מדבר עכשיו בכאב

323
00:19:08,560 --> 00:19:10,580
,הוא אומר: תראה בפועל מה קורה בעולם

324
00:19:10,840 --> 00:19:13,880
לשחוק", בשביל לעשות"
.שחוק והוללות עושים לחם

325
00:19:13,880 --> 00:19:16,900
,לחם זה שם של סעודה
.עושים סעודות

326
00:19:17,280 --> 00:19:21,070
."ויין ישמח חיים והכסף יענה את הכול"

327
00:19:21,070 --> 00:19:23,260
הוא אומר: תראה מה אנשים
,מחפשים היום בעולם

328
00:19:23,640 --> 00:19:29,580
רוצים סעודות, מסיבות, רוצים יין
.בשביל להרגיש שמחה ורוצים כסף

329
00:19:30,240 --> 00:19:33,820
,"והכסף יענה את הכול"
.זה מה שמטעה את האנשים

330
00:19:34,200 --> 00:19:36,810
במקום שישקיעו
,במה שצריך להשקיע

331
00:19:37,040 --> 00:19:41,300
אז משקיעים במסיבות
,של הוללות, בשתיית יין

332
00:19:41,960 --> 00:19:44,860
,"ויין ישמח חיים"
,כך אנשים מבינים

333
00:19:45,520 --> 00:19:47,210
."והכסף יענה את הכול"

334
00:19:47,760 --> 00:19:50,840
איך באמת ביהדות
?מתייחסים ליין ולכסף

335
00:19:50,840 --> 00:19:52,260
?איך הגישה הנכונה

336
00:19:53,080 --> 00:19:59,380
הגמרא אומרת במסכת גיטין שהיין הוא
.אחד הדברים שמיעוטו יפה וריבויו מזיק

337
00:19:59,960 --> 00:20:03,600
,היהדות היא לא כמו האסלאם למשל
.שאומר שאסור לנגוע ביין

338
00:20:03,680 --> 00:20:05,580
.באסלאם אסור לנגוע באלכוהול

339
00:20:06,120 --> 00:20:08,990
,היהדות אומרת אדרבה
,קידוש תעשה על היין

340
00:20:08,990 --> 00:20:11,360
,הבדלה על היין
,פורים תשתה יין

341
00:20:11,560 --> 00:20:14,840
,חתונה עושים את החופה על היין

342
00:20:14,880 --> 00:20:16,820
.הברכות, כל שבע הברכות

343
00:20:18,600 --> 00:20:20,030
.היין מיעוטו יפה

344
00:20:20,030 --> 00:20:24,480
גם הרמב"ם כותב שלבריאות
.של הגוף טוב לשתות יין

345
00:20:24,480 --> 00:20:25,880
...היום הרופאים טוענים

346
00:20:25,880 --> 00:20:27,880
,הרמב"ם לא מחלק
,מה שראיתי על כל פנים

347
00:20:27,880 --> 00:20:31,000
לא ראיתי שהוא מחלק
,בין יין אדום ליין לבן

348
00:20:31,040 --> 00:20:34,660
,אבל כנראה שגם הוא התכוון לאדום
.שזה היין המצוי והמקובל

349
00:20:34,720 --> 00:20:39,300
היום ידוע שיין אדום מנקה
.את כלי הדם מכולסטרול, משומנים

350
00:20:40,240 --> 00:20:43,010
,רק הרמב"ם מציין
,והיום זה גם מוכח מדעית

351
00:20:43,040 --> 00:20:45,620
.שהיין יהיה מזוג במים

352
00:20:45,880 --> 00:20:50,490
כלומר, יין לבד הוא יכול להעמיס
,מזוויות אחרות

353
00:20:50,720 --> 00:20:55,440
אבל כשהיין מעורבב עם מים
.ושותים אותו הוא מנקה את הדם

354
00:20:55,800 --> 00:20:59,420
"לעניין ברכת "בורא פרי הגפן
צריך תמיד לבדוק כמה מים

355
00:20:59,680 --> 00:21:04,080
,כי אם הרוב מים, או אפילו חצי מים
,"כבר לא מברכים עליו "הגפן

356
00:21:04,080 --> 00:21:05,920
."מברכים עליו "שהכול נהיה בדברו

357
00:21:06,040 --> 00:21:07,740
.מדברים עכשיו על יין נקי

358
00:21:07,880 --> 00:21:11,000
לפעמים ביקב עצמו
,מוסיפים עוד מים וחומרים אחרים

359
00:21:11,000 --> 00:21:14,900
אז תמיד צריך לשקול
."מה הכמות לעניין "בורא פרי הגפן

360
00:21:15,080 --> 00:21:19,180
,אבל על כל פנים, כשיש רוב יין
."מיעוט מים – מברכים "הגפן

361
00:21:19,640 --> 00:21:25,720
לעניין הבריאות, יין מזוג במים מנקה
.את הדם, מועיל מאוד לבריאות של האדם

362
00:21:25,720 --> 00:21:28,560
,אז היין מיעוטו יפה
.גם נותן שמחה

363
00:21:28,560 --> 00:21:30,970
,"כתוב בפסוק "ויין ישמח לבב אנוש

364
00:21:31,200 --> 00:21:34,360
,אבל אל תשקע בתוך זה
.לא שהיין יוציא אותך מדעתך

365
00:21:34,360 --> 00:21:37,380
קצת מצב רוח טוב
.בסדר, אבל לא להגזים

366
00:21:38,520 --> 00:21:41,710
,וכסף, אומר שלמה המלך
מה שמטעה את האנשים

367
00:21:41,710 --> 00:21:44,240
שהם מרגישים
,"ש"הכסף יענה את הכול

368
00:21:44,240 --> 00:21:47,840
,אם יש לי כסף יש לי הכול
.אומר שלמה: תדע שזו טעות

369
00:21:47,840 --> 00:21:51,860
כסף, תמיד צריך לזכור
,שהוא כלי, הוא לא מטרה

370
00:21:52,760 --> 00:21:55,320
.הוא כלי כדי לחיות נכון, לחיות טוב

371
00:21:55,320 --> 00:21:58,480
,אדם שיש לו כסף ולא טוב לו בחיים
?מה יצא מכל הכסף

372
00:21:58,480 --> 00:21:59,700
.אז הוא השיג כסף

373
00:21:59,840 --> 00:22:05,700
יש אנשים שהחיים שלהם
בזוגיות נהרסו בגלל כסף

374
00:22:06,480 --> 00:22:10,960
,כי אין לו זמן לאשתו
הוא רואה שהוא כישרוני וחכם ופיקח

375
00:22:11,040 --> 00:22:12,450
,והוא יכול לעשות כסף

376
00:22:13,040 --> 00:22:15,820
אז הוא כל הזמן
.סביב הציר הזה של לעשות כסף

377
00:22:16,280 --> 00:22:20,200
וכשמגיע לבית אז הוא כבר עייף והולך
,לישון וקם בבוקר ועוד פעם כסף

378
00:22:20,200 --> 00:22:22,760
אז פעם בכמה זמן
מנסה לפצות את המשפחה

379
00:22:22,760 --> 00:22:26,860
,לצאת לאיזה טיול בחוץ לארץ
.מבזבז שם הרבה כסף

380
00:22:27,200 --> 00:22:29,820
.אבל המשפחה מתמוטטת, אין קשר

381
00:22:30,640 --> 00:22:33,960
,תאצ'ר, שהייתה ראש ממשלת בריטניה
,הציבור עוד זוכר אותה

382
00:22:34,040 --> 00:22:36,520
היו קוראים לה
."גברת הברזל של בריטניה"

383
00:22:37,240 --> 00:22:40,110
הראו לי ריאיון אחרון
,לפני שהיא הלכה מהעולם

384
00:22:40,110 --> 00:22:42,580
,כשהייתה כבר מאוד מבוגרת
,לפני שנפטרה

385
00:22:43,120 --> 00:22:46,810
בריאיון היא אומרת לעיתונאים שם

386
00:22:47,200 --> 00:22:50,420
שהיא מצטערת על הרגע
.שהיא נכנסה לפוליטיקה

387
00:22:50,920 --> 00:22:53,980
הם אומרים לה "אבל העולם
"?העריץ אותך, למה את מתחרטת

388
00:22:54,320 --> 00:22:56,500
."היא אמרה "כי איבדתי את המשפחה

389
00:22:57,080 --> 00:23:03,320
שני ילדים יש לה וכשהיא כבר עזבה
,את הפוליטיקה ורצתה קצת משפחתיות

390
00:23:03,440 --> 00:23:07,400
,הם התנכרו אליה
.הם אמרו שהם לא מכירים אותה

391
00:23:07,440 --> 00:23:13,060
היא רצתה קשר, אבל הם הרגישו
.שהם לא מכירים אותה מספיק

392
00:23:14,000 --> 00:23:16,070
,והיא עצמה התחרטה על כך

393
00:23:16,070 --> 00:23:19,520
,היא אומרת "אז קיבלתי כסף
,קיבלתי כבוד, קיבלתי תהילה בעולם

394
00:23:19,520 --> 00:23:21,340
."אבל הפסדתי את המשפחה שלי"

395
00:23:21,800 --> 00:23:27,840
כמה האדם צריך כשהמצב טוב
,להשקיע בזוגיות, להשקיע במשפחה

396
00:23:27,960 --> 00:23:30,070
.לא רק לחשוב על הכסף

397
00:23:30,070 --> 00:23:33,460
,לפעמים אין ברירה, אין מה לאכול
.אז חייבים להוסיף עוד שעות של עבודה

398
00:23:33,680 --> 00:23:37,410
,אבל כשאפשר להסתדר בלי
,לחשוב: יש קביעות עיתים לתורה

399
00:23:38,120 --> 00:23:39,500
,תפילה בבית כנסת

400
00:23:39,840 --> 00:23:42,580
יש עוד דברים בחיים
.חוץ מהעניין הזה של הכסף

401
00:23:43,040 --> 00:23:48,580
יש כאלה צעירים שהורסים
.לעצמם את הבריאות בשביל כסף

402
00:23:48,960 --> 00:23:53,280
קם ב-04:00 בבוקר, מחלק עיתונים
.בתיבות דואר, יש לו כבר משכורת אחת

403
00:23:53,280 --> 00:23:57,160
,ב-07:00 חוזר לבית, מתקלח
,אוכל משהו, הולך לעבודה השנייה

404
00:23:57,560 --> 00:23:59,470
.עובד עד 16:00-17:00 בצוהריים

405
00:23:59,470 --> 00:24:04,260
,חוזר לבית, מתקלח, אוכל משהו
...יוצא להיות מלצר במסעדות, בכל

406
00:24:04,560 --> 00:24:07,000
והוא רואה איך חשבון
.הבנק שלו הולך ותופח

407
00:24:07,000 --> 00:24:10,620
,מספרים שהיה עשיר אחד בארה"ב
כשהגיע לגיל 70

408
00:24:10,960 --> 00:24:13,180
,אסף את כל המשפחה
,עשו לו יום הולדת

409
00:24:13,800 --> 00:24:16,280
.יום הולדת מפואר
.והוא היה אדם חכם

410
00:24:16,320 --> 00:24:20,060
אמרו לו "סבא, תן לנו עצה טובה
.לחיים מתוך ניסיון החיים שלך

411
00:24:20,800 --> 00:24:24,000
אתה עברת מסלול חיים"
."והקמת משפחה ויש לך כסף

412
00:24:24,000 --> 00:24:27,420
כבר הבריאות שלו הייתה
.גרועה, אבל כסף ומשפחה היו לו

413
00:24:29,080 --> 00:24:30,740
."תן לנו עצה טובה לחיים"

414
00:24:31,800 --> 00:24:35,050
,הוא הרהר לרגע
:ואז הוא אמר להם את המשפט הבא

415
00:24:35,720 --> 00:24:40,620
בחצי הראשון של החיים שלי"
,הוצאתי את הבריאות על הכסף

416
00:24:41,120 --> 00:24:44,740
ובחצי השני של החיים"
."את הכסף על הבריאות

417
00:24:45,200 --> 00:24:47,900
כל הכסף שעשה שם
.היה צריך לשלם אותו לרופאים

418
00:24:48,240 --> 00:24:50,260
?למה
.כי הוא היה ברדיפה

419
00:24:50,480 --> 00:24:54,640
,אדם חכם צריך לדעת את האיזון
.יודע כסף זה כלי, זה לא מטרה

420
00:24:54,640 --> 00:24:56,830
,צריך שיהיה כסף כדי להתפרנס

421
00:24:56,830 --> 00:24:58,600
אבל זה לא
,"הכסף יענה את הכול"

422
00:24:58,600 --> 00:25:01,320
כמו שאנשים חושבים
.שאם יש לך כסף יש לך הכול

423
00:25:01,440 --> 00:25:06,480
,יש עוד דברים בחיים: יש עולם הבא
.כמה אדם צובר, מה הוא לוקח איתו לשם

424
00:25:06,480 --> 00:25:08,160
.אלה דברים של חשבון נפש

425
00:25:08,160 --> 00:25:10,280
:ממשיך שלמה המלך ואומר

426
00:25:24,360 --> 00:25:29,500
:עוד עצה נותן שלמה מזווית נוספת
.תחשוב על העתיד, אל תעשה מה שבא לך

427
00:25:30,240 --> 00:25:33,850
לפעמים יושבים ואדם מרגיש
,צורך לדבר, כועס על משהו

428
00:25:34,240 --> 00:25:36,580
,אז הוא אומר את מה שיש לו לומר

429
00:25:37,200 --> 00:25:42,780
אבל בסופו של דבר כשהמשפט שהוא אמר עכשיו
,מתגלגל ומגיע לאותו אדם שהוא דיבר עליו

430
00:25:43,200 --> 00:25:46,450
,הוא יכול להיות האויב שלו
,להתנקם בו, להזיק לו

431
00:25:46,640 --> 00:25:49,100
...לתבוע אותו על לשון הרע ועל

432
00:25:49,600 --> 00:25:52,460
על משפט אחד
.שהוא אמר יכול להינזק

433
00:25:52,920 --> 00:25:56,860
:לכן אומר שלמה
."גם במדעך מלך אל תקלל"

434
00:25:57,360 --> 00:26:01,120
המפרשים כאן מסבירים
למה חילק שלמה המלך

435
00:26:01,120 --> 00:26:06,420
גם במדעך מלך אל תקלל ובחדרי"
."משכבך אל תקלל עשיר

436
00:26:06,720 --> 00:26:08,950
כשהוא דיבר על עשיר
,"אמר "בחדרי משכבך

437
00:26:08,950 --> 00:26:10,960
."כשדיבר על מלך אמר "במדעך

438
00:26:10,960 --> 00:26:12,820
.אצל שלמה כל מילה מדויקת

439
00:26:13,240 --> 00:26:15,940
,מדעך", מסביר רש"י"
.הכוונה מחשבותיך

440
00:26:16,120 --> 00:26:20,760
,בדעה שלך, במחשבות שלך
,"גם במדעך מלך אל תקלל"

441
00:26:20,760 --> 00:26:24,220
והוא מרמז כאן על מלכו
.של עולם, על הקב"ה

442
00:26:24,640 --> 00:26:27,460
לפעמים יש לאדם
.טענות כלפי בורא עולם

443
00:26:27,780 --> 00:26:33,480
בפה הוא לא יגיד כלום, אבל בתוכו
,הוא מלא תלונות מול הקב"ה

444
00:26:33,720 --> 00:26:36,030
"?למה עשה לי את זה"
"?למה קיבלתי חיים כאלה"

445
00:26:36,030 --> 00:26:38,980
"?למה הוא הזיק לי פה"
"?למה כאן לא הסתדר לי כמו שרציתי"

446
00:26:39,240 --> 00:26:40,980
.יש לו תלונות וטענות

447
00:26:41,280 --> 00:26:44,250
על זה הוא אומר
,גם במדעך", במחשבות שלך"

448
00:26:44,640 --> 00:26:48,260
,תהיה רגוע כלפי אלוקים
.תסמוך עליו שהוא יודע מה שהוא עושה

449
00:26:48,640 --> 00:26:51,440
אתה לא רואה עתידות, אתה לא יודע
,את הגלגולים הקודמים שלך

450
00:26:51,440 --> 00:26:54,180
לא יודע מה הטוב שיצא
,לך ממה שקורה עכשיו

451
00:26:54,680 --> 00:26:58,220
אבל אם אתה תכין
את עצמך בצורה כזו

452
00:26:58,580 --> 00:27:00,730
,שאתה שולט גם במחשבות שלך

453
00:27:01,220 --> 00:27:07,660
ש"במדעך מלך אל תקלל
,"ובחדרי משכבך אל תקלל עשיר

454
00:27:08,100 --> 00:27:09,850
,כאן הוא מדבר על חדר השינה

455
00:27:10,400 --> 00:27:13,380
,שם אתה מרגיש שאתה לבד
,אין מי ששומע אותך

456
00:27:13,840 --> 00:27:17,160
?אבל גם שם אל תקלל עשיר. למה

457
00:27:17,160 --> 00:27:19,460
."כי עוף השמיים יוליך את הקול"

458
00:27:19,840 --> 00:27:21,340
...מה שדיברת כאן

459
00:27:21,880 --> 00:27:24,830
,עוף השמיים זה על דרך המשל
,כלומר דברים מתפרסמים

460
00:27:24,830 --> 00:27:28,380
,אל תחשוב שדיברת, אף אחד לא שמע
.אף אחד לא ידע. זה יתפרסם

461
00:27:28,760 --> 00:27:30,790
."ובעל כנפיים יגיד דבר"

462
00:27:30,790 --> 00:27:34,600
פה בעל כנפיים הוא מרמז
,על מלאך, זה נקרא בעל כנפיים

463
00:27:34,720 --> 00:27:37,280
?יגיד דבר" – על מה זה מתייחס"

464
00:27:37,280 --> 00:27:41,920
:לגבי העשיר הוא אמר
,"כי עוף השמיים יוליך את הקול"

465
00:27:41,920 --> 00:27:45,620
,מה שדיברת בחדר משכבך
.עוף השמיים יוליך את הקול

466
00:27:45,720 --> 00:27:49,170
לגבי המחשבות שחשבת
,דיבורים נגד בורא עולם

467
00:27:49,520 --> 00:27:51,480
,"ובעל כנפיים יגיד דבר"

468
00:27:51,600 --> 00:27:56,800
,המלאך, שיודע את המחשבות שלך
הוא זה שיעלה את הדברים לפני הקב"ה

469
00:27:56,800 --> 00:28:00,010
.ויגיד מה חשבת לפני בית דין של מעלה

470
00:28:00,280 --> 00:28:04,800
לכן הוא אומר: גם בעולם הזה
.תשמור על הדיבור שלך שלא תזיק לעצמך

471
00:28:04,800 --> 00:28:07,580
.יש לך דעות, תשמור אותן לעצמך

472
00:28:08,000 --> 00:28:13,960
חז"ל מספרים על אחד מחכמי ישראל
שאחרי שהורדוס הרג את חכמי ישראל

473
00:28:13,960 --> 00:28:16,730
,ועשה הרבה צרות והוא היה עיוור

474
00:28:16,800 --> 00:28:21,360
אז הוא בא לשמוע מה הוא יגיד עליו
,כי החכם הזה עיוור, אותו תנא

475
00:28:21,760 --> 00:28:23,740
.והוא לא ידע שזה המלך בעצמו

476
00:28:24,080 --> 00:28:27,960
אז הוא בא ואמר לו: "מה אתה אומר
"?על המלך הרשע הזה, על המלך הגרוע הזה

477
00:28:27,960 --> 00:28:30,880
רצה להוציא ממנו מילים
?נגד עצמו בעצם, כן

478
00:28:30,880 --> 00:28:33,060
.אבל כדי להפליל את אותו רב

479
00:28:33,560 --> 00:28:36,940
.והרב נזהר בלשונו
.הוא לא יודע שלפניו המלך בעצמו

480
00:28:37,320 --> 00:28:39,160
.שום מילה לא רצה לדבר

481
00:28:39,160 --> 00:28:40,860
."אמר לו "טוב, לפחות קלל אותו

482
00:28:41,200 --> 00:28:44,570
אמר לו: "כתוב 'גם בחדר משכבך
,אל תקלל עשיר

483
00:28:44,680 --> 00:28:46,720
,'גם במדעך מלך אל תקלל"

484
00:28:46,720 --> 00:28:49,100
."למדנו, צריך להיזהר"
.הוא לקח את הפסוק הזה

485
00:28:49,480 --> 00:28:53,590
ואז הוא גילה לו: "אני המלך, ואם
הייתי יודע שחכמי ישראל כל כך זהירים

486
00:28:53,590 --> 00:28:56,860
,שלא לדבר נגד המלכות, נגדי"
.לא הייתי הורג אותם

487
00:28:57,280 --> 00:28:59,210
"?מה אעשה כדי שיתכפר עווני"

488
00:28:59,760 --> 00:29:01,440
."אמר לו: "תבנה את בית המקדש

489
00:29:01,440 --> 00:29:05,960
.ואז באמת בנה את בית המקדש השני
.כבר הבית היה בנוי, אבל מאוד קטן

490
00:29:05,960 --> 00:29:11,560
,הוא שיפץ אותו, בנה אותו, הגדיל אותו
.עשה ממנו משהו מפואר ביותר

491
00:29:11,560 --> 00:29:15,640
כשאדם לוקח לעצמו את העצה הזאת
,של לשמור על המחשבה

492
00:29:15,640 --> 00:29:18,340
,לשמור על הדיבור
?אברהם אבינו מה גידל אותו

493
00:29:18,840 --> 00:29:23,200
עשרה ניסיונות הוא התנסה
,אברהם אבינו ועמד בכולם

494
00:29:23,200 --> 00:29:27,340
הקב"ה בחר בו – אתה
,וזרעך אחריך תייצגו אותי בעולם

495
00:29:27,840 --> 00:29:31,640
ואתם תהיו לי ממלכת"
."כהנים וגוי קדוש", "בני בכורי ישראל

496
00:29:31,640 --> 00:29:33,300
?למה דווקא עם ישראל זכה

497
00:29:33,960 --> 00:29:36,320
,הוא ניסה הרבה
.אבל אחרים לא עמדו בניסיון

498
00:29:36,320 --> 00:29:42,020
אברהם עמד בעשרת הניסיונות
,בלי להרהר אפילו נגד בורא עולם

499
00:29:42,160 --> 00:29:45,740
,"אמר לו "אתה וזרעך אחריך
.אתם תייצגו אותי בעולם

500
00:29:45,920 --> 00:29:47,460
על זה אנחנו מברכים עד היום

501
00:29:50,440 --> 00:29:51,660
?"למה דווקא "בנו

502
00:29:51,680 --> 00:29:54,940
אנחנו באנו מאברהם אבינו
.שעמד בכל הניסיונות האלה

503
00:29:55,720 --> 00:30:00,000
בהתחלה, כשהוא היה
,היחיד שמאמין בקב"ה

504
00:30:00,200 --> 00:30:03,340
נמרוד אומר לו "או שתשתחווה
."לפסל או שאני הורג אותך

505
00:30:03,680 --> 00:30:08,180
זה גם לחץ חברתי, תהיה כמו כולם, כולם
?משתחווים לפסל, למה אתה שונה מכולם

506
00:30:08,600 --> 00:30:11,360
?אם לא – אתה רואה את כבשן האש"
."אני זורק אותך לאש

507
00:30:11,680 --> 00:30:13,920
הוא אומר לו: "אתה יכול לשרוף
.לי את הגוף, לא את הנשמה

508
00:30:13,920 --> 00:30:15,480
."אני נאמן לבורא עולם"

509
00:30:15,680 --> 00:30:17,160
.השליך אותו לאש, הוא ניצל

510
00:30:17,160 --> 00:30:20,500
אבל אדם אחר, מה היה
?צריך באותה שעה לומר בלב

511
00:30:20,920 --> 00:30:22,740
?אלוקים, זה מה שמגיע לי"

512
00:30:23,200 --> 00:30:25,800
.אני כל כך נאמן לך"
,תראה, כולם עובדי עבודה זרה

513
00:30:25,800 --> 00:30:28,120
רק אני בסדר איתך"
"?אז אותי צריכים לזרוק לאש

514
00:30:28,120 --> 00:30:30,310
,אבל השאלה אפילו לא עלתה לו בראש

515
00:30:30,310 --> 00:30:33,840
כי אם זה מה שבורא עולם
.רוצה, סמוך עליו. ניצל

516
00:30:33,840 --> 00:30:37,330
אומר לו "לך לך מארצך", תעזוב
,את המשפחה, את האזור, את הסביבה

517
00:30:37,400 --> 00:30:38,900
."אל הארץ אשר אראך"

518
00:30:39,120 --> 00:30:40,940
.זה לא פשוט לעזוב את הכול

519
00:30:41,080 --> 00:30:45,060
הוא אומר לו: כשתגיע לשם
.ואברכך ואגדלה שמך", יהיה לך שם טוב"

520
00:30:45,160 --> 00:30:48,440
,בא לארץ ישראל
?רק מגיע, מה כתוב בפסוק

521
00:30:48,440 --> 00:30:50,500
.ויהי רעב בארץ", אין מה לאכול"

522
00:30:51,400 --> 00:30:52,720
?מה היה אברהם צריך לומר

523
00:30:52,720 --> 00:30:54,620
,ריבונו של עולם"
?איפה כל ההבטחות

524
00:30:55,040 --> 00:30:57,700
,עזבתי את המשפחה בשבילך"
."עזבתי את המדינה

525
00:30:57,920 --> 00:31:02,440
היום עוד יש מטוסים, אז נתאר לעצמנו
,על חמורים וגמלים לעבור ממדינה למדינה

526
00:31:02,440 --> 00:31:05,880
,אפילו הוא לא יודע לאיפה הוא הולך
,אין טלפון, אין מכתבים, אין כלום

527
00:31:05,880 --> 00:31:09,250
.אין תקשורת עם המשפחה
,לא שואל שאלות, גם בראש אפילו

528
00:31:10,000 --> 00:31:11,300
.סומך על אלוקים

529
00:31:11,720 --> 00:31:14,500
,טוב, יש רעב
.אין מה לאכול, ירד למצרים

530
00:31:15,000 --> 00:31:18,130
,הגיע למצרים, מתקרב שם לגבול

531
00:31:18,920 --> 00:31:23,320
,ראו שומרי הגבול את היופי של שרה
,הייתה יפת תואר ביותר

532
00:31:23,680 --> 00:31:25,180
.סיפרו לפרעה

533
00:31:25,720 --> 00:31:28,890
הם סיפרו לשרים, והשרים
,"ויהללו אותה אל פרעה"

534
00:31:29,360 --> 00:31:31,180
.לקחו את האישה לבית פרעה

535
00:31:32,080 --> 00:31:33,420
?מה אברהם היה צריך לומר

536
00:31:33,560 --> 00:31:35,820
אני עושה את רצון"
.השם, גם את אשתי לקחו

537
00:31:36,600 --> 00:31:40,660
"?אז איפה"
.שום שאלה, אפילו לא במחשבה

538
00:31:41,520 --> 00:31:44,010
,עד הניסיון העשירי של עקידת יצחק

539
00:31:44,440 --> 00:31:46,640
קח נא את בנך, את יחידך"
...אשר אהבת, את יצחק

540
00:31:46,640 --> 00:31:49,540
והעלהו שם לעולה"
."על אחד ההרים אשר אומר אליך

541
00:31:49,880 --> 00:31:51,420
!איזה ניסיון עצום

542
00:31:53,000 --> 00:31:55,820
ואברהם מוכן, אם הקב"ה
.אומר זה מה שאני עושה

543
00:31:56,240 --> 00:31:58,210
,עמד בעשרת הניסיונות

544
00:31:58,680 --> 00:32:01,940
:אמר לו הקב"ה
.אני בוחר בך ובזרעך אחריך

545
00:32:02,440 --> 00:32:06,450
,"זו גדולה של אדם שגם "במדעך
גם במחשבות שלו

546
00:32:06,720 --> 00:32:09,380
הוא לא מרשה לעצמו
.להתלונן על הקב"ה

547
00:32:09,960 --> 00:32:13,890
ודרך אגב נציין, אדם שבאמת
מרגיל את עצמו

548
00:32:14,600 --> 00:32:18,240
,להיות רגוע ושלם עם הקב"ה
,כמו שכתוב בפסוק

549
00:32:19,600 --> 00:32:20,700
?מה זה תמים

550
00:32:21,240 --> 00:32:23,360
.תמים זה שלם, כמו תם ונשלם

551
00:32:23,360 --> 00:32:25,780
.תהיה שלם איתו, כלומר תהיה רגוע

552
00:32:26,360 --> 00:32:29,920
,אדם כזה הוא אדם יותר בריא בגוף ובנפש

553
00:32:29,920 --> 00:32:31,860
,הוא אדם שהוא מלא שמחת חיים

554
00:32:32,040 --> 00:32:34,180
.הוא לא מריר, הוא לא מתוסכל

555
00:32:34,320 --> 00:32:37,560
יש אנשים כל הזמן תלונות
,"וטענות, "למה ולמה

556
00:32:37,680 --> 00:32:41,290
הם הופכים להיות
עם תחושה של רוע פנימי

557
00:32:41,600 --> 00:32:43,870
עד שעלולים בעצמם
,להיות גם אנשים רעים

558
00:32:43,870 --> 00:32:47,900
מרוב שרע להם מהסבל שלהם
.הם הופכים להיות גם רעים לסביבה

559
00:32:48,280 --> 00:32:53,080
,אבל אדם שמראש מרגיל את עצמו
,אמונה, ביטחון, סומך על בורא עולם

560
00:32:53,080 --> 00:32:55,490
,רגוע, שלם עם הקב"ה

561
00:32:55,840 --> 00:33:00,660
זה אדם שיראה את התוצאות
.כל החיים בשמחת חיים, בבריאות, בשלווה

562
00:33:00,960 --> 00:33:02,740
.הנפש מאוד משפיעה על הגוף

563
00:33:02,880 --> 00:33:07,500
אפילו תווי הפנים של האדם מושפעים
.מההתנהלות שלו, מהתחושות שלו

564
00:33:07,680 --> 00:33:11,460
כשהוא מלא שמחת חיים
.הוא מקרין את זה לעצמו ולסביבה

565
00:33:11,640 --> 00:33:13,250
,כאן כדאי גם לציין

566
00:33:13,760 --> 00:33:16,800
:פה שלמה המלך אומר
."כי עוף השמיים יוליך את הקול"

567
00:33:16,800 --> 00:33:20,560
,את זה הוא אומר על זמנו
שעדיין לא היו הקלטות ולא היו הסרטות

568
00:33:20,560 --> 00:33:22,650
.ולא היו מצלמות נסתרות

569
00:33:23,240 --> 00:33:28,120
בדור שלנו, כנראה הקב"ה
,רצה לעזור לנו שיותר נשמור על עצמנו

570
00:33:28,120 --> 00:33:30,130
,על הדיבור ועל המעשים

571
00:33:30,480 --> 00:33:33,500
אז נתן חוכמה
.לאנשים שיהיה אפשר להקליט

572
00:33:33,760 --> 00:33:34,860
...תראו כמה

573
00:33:35,200 --> 00:33:37,640
,אנשים מדברים בטלפון
.מקליטים אותם, מפרסמים

574
00:33:37,640 --> 00:33:41,840
זה דיבר משהו – פתאום הוא רואה מצלמה
.נסתרת שצילמו אותו ומתעדים את הכול

575
00:33:41,840 --> 00:33:43,620
.זה יצא צדיק, ההוא יצא רשע

576
00:33:43,760 --> 00:33:47,580
.ככה מפרסמים את הדברים

577
00:33:48,840 --> 00:33:54,620
זה כנראה חסד השם שעשה איתנו בדור
.הזה, שכל אדם יותר יתרגל לפקח על עצמו

578
00:33:54,840 --> 00:33:59,340
בדורות הקודמים אנשים הרגישו
"?אני לבד. מי רואה, מי שומע, מי יודע"

579
00:34:00,200 --> 00:34:02,460
,החפץ חיים אמר כבר על זמנו

580
00:34:02,960 --> 00:34:04,600
...הוא אמר שבדורות שלפניו

581
00:34:04,600 --> 00:34:06,850
בזמנו של החפץ חיים
,לא היו עדיין מצלמות

582
00:34:07,240 --> 00:34:10,720
בסוף ימיו כבר היו מצלמות
יש איזה קצת תמונות שלו

583
00:34:10,720 --> 00:34:12,130
,בסוף ימיו כשהיה זקן

584
00:34:12,520 --> 00:34:16,740
אבל עוד שנים לפני המציאו
:את הטלפון אז החפץ חיים אמר

585
00:34:17,640 --> 00:34:19,050
,בדורות הקודמים

586
00:34:20,360 --> 00:34:23,680
כשיהודי קרא את המשנה
:בפרקי אבות, כתוב

587
00:34:29,920 --> 00:34:35,140
,יהודי ראה את זה, האמין שגם אם אני לבד
,אבל יש עין רואה של בורא עולם

588
00:34:35,440 --> 00:34:38,080
.יש אוזן שומעת וכל המעשה מתועד

589
00:34:38,080 --> 00:34:40,380
,בא לעולם האמת
.יראו לו כל מה שהוא עשה

590
00:34:41,280 --> 00:34:44,520
:אומר החפץ חיים
,אבל בזמננו, כך הוא אמר על זמנו

591
00:34:44,640 --> 00:34:48,460
בזמננו אנשים כבר לא בעלי
.אמונה תמימה כמו בעבר

592
00:34:48,760 --> 00:34:52,370
...יש עדיין, אבל לא
,הרבה פחות מבעבר

593
00:34:52,760 --> 00:34:56,080
ואנשים מרגישים
?מה זה עין רואה ואוזן שומעת"

594
00:34:56,080 --> 00:34:57,650
"אני לבד עם אשתי בבית"

595
00:34:57,960 --> 00:35:01,160
ואז הוא מרגיש אם הוא יכול
לצעוק עליה ולבזות אותה ולהשפיל אותה

596
00:35:01,160 --> 00:35:03,740
,אף אחד לא יודע
.אף אחד לא ראה

597
00:35:03,960 --> 00:35:05,580
?מה עשה הקב"ה

598
00:35:06,080 --> 00:35:10,300
סידר חוכמה, נתן תבונה
.לאנשים שייצרו טלפון

599
00:35:10,560 --> 00:35:13,300
,אתה מדבר כאן
.שומעים אותך בארה"ב

600
00:35:13,440 --> 00:35:14,800
?אתה רואה שיש אוזן שומעת

601
00:35:14,800 --> 00:35:18,100
,אף על פי שאתה לבד פה
.אבל שומעים אותך במרחקים

602
00:35:18,360 --> 00:35:20,680
,אחר כך נהיה גם "עין רואה" שמצלמים

603
00:35:20,680 --> 00:35:22,880
,"וכל מעשיך בספר נכתבים"

604
00:35:22,920 --> 00:35:26,920
מתעדים כל אדם ואדם
.ומראים לו בעתיד מה שהוא עשה

605
00:35:27,000 --> 00:35:29,110
,יש עדויות של אנשים שחזרו ממוות קליני

606
00:35:29,110 --> 00:35:33,260
מספרים ששם בעולם האמת
.מראים להם את מה שעשו במהלך החיים

607
00:35:33,600 --> 00:35:36,500
יש גם סיפור שהתפרסם
.פה בארץ לפני כמה שנים

608
00:35:38,760 --> 00:35:42,210
,הייתה חתונה מפוארת
,שתי משפחות מאוד עשירות

609
00:35:43,520 --> 00:35:48,300
והצ'קים שהגיעו, המתנות, גם צ'קים
.מכובדים בהתאם לרמה של המשפחה

610
00:35:48,760 --> 00:35:55,560
והנה לאחר החתונה חיפשו
,את התיק שבו אספו את כל המעטפות

611
00:35:55,560 --> 00:35:58,500
,הכניסו אותן לאיזו שקית
.לאיזה תיק, נעלם

612
00:35:58,680 --> 00:35:59,980
.זה המון כסף

613
00:36:00,480 --> 00:36:05,660
,חשדו במלצרים, חשדו בבעל האולם
.חשדו בכל מי שאפשר לחשוד, משטרה

614
00:36:05,880 --> 00:36:08,020
.המון כסף, אבל נעלם

615
00:36:08,520 --> 00:36:09,900
.טוב, התייאשו מזה

616
00:36:10,680 --> 00:36:17,420
והנה, כמה שבועות אחרי החתונה
,קיבלו את הסרט של הצילום מהצלם

617
00:36:17,680 --> 00:36:21,390
ישבו כל המשפחה יחד, החתן
,והכלה, ההורים משני הצדדים

618
00:36:21,390 --> 00:36:23,600
,הילדים, בני הדודים
,הסבתות, הסבים

619
00:36:23,600 --> 00:36:27,020
.כולם ישבו מסביב צופים בסרט, בריקודים

620
00:36:27,600 --> 00:36:33,220
והנה רואים את האבא של החתן
.לוקח את הכסף הזה וגונב אותו

621
00:36:33,960 --> 00:36:36,320
.אוי לאותה בושה, אוי לאותה כלימה

622
00:36:36,320 --> 00:36:38,800
והוא יושב שם ורואה
.איך כולם רואים שהוא הגנב

623
00:36:38,880 --> 00:36:40,340
!איזו בושה באותה השעה

624
00:36:40,800 --> 00:36:43,640
זה "כל מעשיך בספר
.נכתבים", זו המחשה

625
00:36:44,440 --> 00:36:46,300
...זה מעשה שהיה, אבל

626
00:36:46,600 --> 00:36:49,100
,אדם מגיע לעולם האמת
.מראים לו הכול

627
00:36:49,640 --> 00:36:53,050
,אומר שלמה: מראש תהיה חכם
,איזהו חכם הרואה את הנולד

628
00:36:53,320 --> 00:36:58,340
כי עוף השמיים יוליך"
."את הקול ובעל כנפיים יגיד דבר

629
00:36:58,680 --> 00:37:01,600
.'הגענו לפרק י"א, פסוק א

630
00:37:01,600 --> 00:37:03,480
.זה המשך
.המשך הפרקים

631
00:37:03,480 --> 00:37:05,490
,הציבור יודע שהפרקים בתנ"ך

632
00:37:05,800 --> 00:37:09,120
'פרק א', ב', ג
.זה לא מהמקורות של היהדות

633
00:37:09,120 --> 00:37:11,170
,המדפיסים סידרו את זה איך שהם רוצים

634
00:37:11,620 --> 00:37:15,160
אז לא תמיד זה מדויק הפרקים
.שחילקו אותם במקומות הנכונים

635
00:37:15,160 --> 00:37:19,220
,למשל כאן, פרק י"א זה אמצע הנושא
.היה צריך להיות המשך

636
00:37:19,520 --> 00:37:21,740
.אבל המדפיסים עשו לפי הבנתם

637
00:37:22,520 --> 00:37:29,580
פרק י"א, פסוק א': "שלח לחמך על
."פני המים כי ברוב הימים תמצאנו

638
00:37:29,880 --> 00:37:33,490
אני רק רוצה להדגיש, הפסוקים
,הם ודאי במקורות של היהדות

639
00:37:33,520 --> 00:37:35,800
,איפה כל פסוק נגמר זה ביהדות

640
00:37:35,800 --> 00:37:37,870
'אבל מה שנתנו לזה א', ב', ג

641
00:37:37,870 --> 00:37:42,100
,'ופה נגמר פרק ג
.פה פרק ד' זה דבר חדש

642
00:37:46,320 --> 00:37:48,800
,פסוק מאוד מפורסם שאומר אותו שלמה המלך

643
00:37:48,800 --> 00:37:50,940
.פסוק שיש בו מוסר השכל גדול

644
00:37:51,480 --> 00:37:54,100
,במילים פשוטות
?מה הוא אומר במשל

645
00:37:54,440 --> 00:37:57,320
,קח לחם, זרוק למים
?לא חבל על הלחם הזה

646
00:37:57,320 --> 00:38:01,260
יבוא יום ואתה תמצא אותו כשאתה
.תהיה רעב מאוד אתה תאכל את הלחם הזה

647
00:38:01,400 --> 00:38:03,000
.זה משל
?מה הנמשל

648
00:38:03,000 --> 00:38:04,130
:נראה את דברי רש"י

649
00:38:21,520 --> 00:38:23,370
כלומר, גם אדם שאתה רואה

650
00:38:23,960 --> 00:38:26,560
,אני לא אפגוש אותו לעולם"
."לא מכיר אותו בכלל

651
00:38:26,560 --> 00:38:29,760
,יש אנשים שאתה עושה להם טובה
.אתה אומר "טוב, זה השכן שלי

652
00:38:29,760 --> 00:38:32,020
,היום הוא צריך אותי"
."מחר אני אצטרך אותו

653
00:38:32,440 --> 00:38:34,700
זה לא נקרא
."שלח לחמך על פני המים"

654
00:38:34,960 --> 00:38:39,400
על פני המים" זה אומר שאתה רואה"
.שהלחם הולך לאבדון, הוא לעולם לא יחזור

655
00:38:39,400 --> 00:38:41,180
:ואיזה מקרה זה? אומר רש"י

656
00:38:41,320 --> 00:38:43,320
אדם שאתה
...רואה שאתה לעולם

657
00:38:43,320 --> 00:38:46,380
הלב שלך אומר לך זה אדם
.שאתה לא תפגוש אותו לנצח

658
00:38:46,960 --> 00:38:52,060
אבל עכשיו הוא צריך עזרה – תעזור
."לו בכל זאת, "כי ברוב הימים תמצאנו

659
00:38:52,520 --> 00:38:54,430
,או תמצאנו על ידי שהוא עצמו

660
00:38:54,430 --> 00:38:58,220
אתה לא יכול לדעת איך החיים
,מסתובבים ואתם תיפגשו שוב

661
00:38:58,440 --> 00:39:03,440
או מצד בורא עולם שיעזור לך לחסד
.שעשית, אז הוא ייתן לך גם כן את גמולך

662
00:39:03,440 --> 00:39:06,900
אבל כל מעשה טוב שאתה
.עושה, תדע שזה יחזור

663
00:39:07,360 --> 00:39:09,850
,נותן רש"י דוגמה, מביא מדברי חז"ל

664
00:39:09,960 --> 00:39:13,680
,ראה מה נאמר ביתרו"
."קראן לו ויאכל לחם

665
00:39:13,680 --> 00:39:19,040
כשבאו בנות יתרו מהבאר והוא שאל אותן
"?מה קרה שחזרתן היום מוקדם"

666
00:39:19,040 --> 00:39:20,940
.היו לו שבע בנות רועות צאן

667
00:39:21,240 --> 00:39:22,850
,יתרו היה כוהן מדיין

668
00:39:23,400 --> 00:39:27,920
היה ראש העבודה הזרה שלהם
,והגיע למסקנה שעבודה זרה היא שטויות

669
00:39:27,920 --> 00:39:31,840
עזב את כל העבודה הזרה
וכעסו עליו, והיו מציקים לו

670
00:39:31,960 --> 00:39:35,380
כי ראש הכנסייה שלהם
.הפך להיות אדם מאמין באלוקים

671
00:39:35,880 --> 00:39:38,360
,אז היו מציקים לו
.מציקים לבנותיו

672
00:39:38,360 --> 00:39:41,740
,כשבאו להשקות את הצאן
.באו הרועים, גירשו אותן

673
00:39:42,000 --> 00:39:44,570
,אבל משה ברח ממצרים, הגיע למדיין

674
00:39:45,000 --> 00:39:47,800
ראה בנות באות להשקות
.והרועים מגרשים אותן

675
00:39:47,800 --> 00:39:48,820
.זה הפריע לו

676
00:39:48,960 --> 00:39:53,580
,אז הוא עמד כנגד הרועים
.לקח את הכבשים, את הצאן, השקה אותם

677
00:39:54,600 --> 00:39:57,240
כשהן חזרו ליתרו, שאל אותן
?מה קרה חזרתן היום מוקדם"

678
00:39:57,240 --> 00:39:58,400
."כל יום מציקים לכן"

679
00:39:58,400 --> 00:40:02,240
,אמרו "גם היום הציקו לנו
."אבל איש מצרי הצילנו מיד הרועים

680
00:40:02,240 --> 00:40:05,250
,הוא היה לבוש כמו מצרי
משה רבנו כשהוא ברח ממצרים

681
00:40:05,680 --> 00:40:11,580
אחרי הסיפור של השניים
,שרבו והלשינו עליו

682
00:40:11,760 --> 00:40:14,680
.אז הוא ברח משם, בא למדיין

683
00:40:14,680 --> 00:40:17,500
אמר להן יתרו
?אז למה השארתן אותו שם"

684
00:40:18,040 --> 00:40:19,740
."תקראו לו שיבוא לאכול"

685
00:40:19,960 --> 00:40:21,260
.הן לא חשבו על זה

686
00:40:21,440 --> 00:40:24,120
,אדם זר מציל אותן
.בסדר, חזרו הביתה רגועות

687
00:40:24,120 --> 00:40:29,140
,אבל יתרו עם הלב הטוב שלו
."אמר "קראן לו ויאכל לחם

688
00:40:29,480 --> 00:40:31,860
,לחם הכוונה סעודה
.שיבוא לאכול איתנו

689
00:40:32,640 --> 00:40:35,060
."וסבור שהוא מצרי ולא יראנו עוד"

690
00:40:35,240 --> 00:40:38,500
?מה יתרו תכנן באותה שעה
.היה בטוח זה מצרי, חוזר למצרים

691
00:40:38,720 --> 00:40:41,460
,"מה היה בסופו? נעשה חתנו"

692
00:40:41,600 --> 00:40:44,930
בסופו של דבר התחתן
,עם ציפורה, בתו של יתרו

693
00:40:45,080 --> 00:40:46,780
,"ומלך על ישראל"

694
00:40:47,320 --> 00:40:50,250
משה רבנו נהיה המנהיג
,של עם ישראל, מלך

695
00:40:50,640 --> 00:40:53,420
,"והכניסו תחת כנפי השכינה"

696
00:40:53,880 --> 00:40:55,640
.הוא הכניס אותו גם ליהדות

697
00:40:55,640 --> 00:40:57,370
,הוא בהתחלה רק עזב עבודה זרה

698
00:40:57,480 --> 00:41:01,100
אחרי שמשה רבנו וכל הניסים
,אז הוא הצטרף לעם ישראל

699
00:41:01,360 --> 00:41:05,290
וזכו בניו ובני בניו"
,"לישב בלשכת הגזית

700
00:41:06,120 --> 00:41:08,460
.היו מחברי הסנהדרין של עם ישראל

701
00:41:09,520 --> 00:41:11,560
."זה "שלח לחמך על פני המים

702
00:41:11,560 --> 00:41:14,130
אתה בסך הכול קראת
,לבן אדם שיבוא לאכול

703
00:41:14,200 --> 00:41:16,340
.תראה כמה רווח הרווחת בעתיד

704
00:41:16,960 --> 00:41:22,020
יש גם סיפור שמופיע
.במדרש קהלת על הפסוק הזה

705
00:41:22,640 --> 00:41:25,570
:אומר המדרש
,מעשה ברבי אלעזר בן שמוע

706
00:41:25,680 --> 00:41:28,000
הוא היה בתקופת
.חורבן בית המקדש השני

707
00:41:28,000 --> 00:41:31,960
ורבי אלעזר בן שמוע
.היה הולך על שפת הים הגדול

708
00:41:31,960 --> 00:41:33,820
,הים הגדול" זה הים התיכון"

709
00:41:35,000 --> 00:41:37,940
.וראה אונייה מתקרבת, אונייה רומאית

710
00:41:38,920 --> 00:41:41,870
אז היהודים היו מאוד
,כועסים על הרומאים

711
00:41:41,870 --> 00:41:43,790
...היה מתח גדול בין היהודים

712
00:41:43,790 --> 00:41:46,780
.הרומאים העריצים טבחו בהם, הרגו בהם

713
00:41:47,880 --> 00:41:51,430
,וראו אונייה רומאית מתקרבת וסערה בים

714
00:41:51,430 --> 00:41:54,360
האנשים שהיו איתו
היו עולים לרגל לירושלים

715
00:41:54,400 --> 00:41:57,860
וגם רבי אלעזר בן שמוע
.היה איתם, היה תנא גדול

716
00:41:59,040 --> 00:42:01,690
,והנה ראו שהאונייה התפרקה וטבעה

717
00:42:01,880 --> 00:42:05,420
,לא עמדה בלחץ של הסערה
.טבעו שם כולם

718
00:42:05,880 --> 00:42:10,160
וראו רומאי אחד שאחז באחד הקרשים
,של האונייה שהתפרקה

719
00:42:10,480 --> 00:42:13,560
.ומגל לגל נפלט לחוף

720
00:42:14,760 --> 00:42:16,110
.הגיע לחוף בלי בגדים

721
00:42:16,110 --> 00:42:20,460
הרומאים האלה לבשו אז כמו סדין
...שהיו עוטפים בו את עצמם. ברגע שהכול

722
00:42:20,840 --> 00:42:24,980
,אז הוא הגיע בלי בגדים
.עירום לחלוטין, הסתתר מאחורי הסלעים

723
00:42:25,360 --> 00:42:28,110
,וכשהם עברו לידו
הקבוצה של היהודים עולי הרגל

724
00:42:28,110 --> 00:42:30,620
עם כל מה שהם לוקחים
,לכיוון בית המקדש

725
00:42:30,840 --> 00:42:34,080
,התחנן לפניהם מאחורי הסלעים
,תנו לי חתיכת בד"

726
00:42:34,080 --> 00:42:36,620
,רק קצת לכסות את עצמי"
."לא יכול ללכת כך

727
00:42:37,760 --> 00:42:41,420
אמרו לו "הלוואי שלכל
."העם שלך יקרה מה שקרה לך

728
00:42:41,600 --> 00:42:45,140
מרוב שהיו כועסים על הרומאים
.לא רצו לעזור לו בכלום

729
00:42:46,360 --> 00:42:49,780
ורבי אלעזר בן שמוע
.שקוע בלימוד שלו, במחשבות שלו

730
00:42:50,160 --> 00:42:52,710
,הרומאי הזה הסתכל
,ראה את הרב ביניהם

731
00:42:52,710 --> 00:42:54,800
...ראה על הפנים שלו שזה אדם יותר

732
00:42:54,800 --> 00:42:56,620
.צעק לו עד שהוא שם לב אליו

733
00:42:57,240 --> 00:43:00,200
ואמר לו "אתה נראה לי
,אדם חכם, תעזור לי

734
00:43:00,200 --> 00:43:02,020
...תראה איך אני"
."אין לי בגדים אפילו

735
00:43:02,320 --> 00:43:05,400
,מייד הוא ניגש אליו, כשזיהה אותו
,זאת אומרת הוא לא מכיר אותו

736
00:43:05,400 --> 00:43:07,380
.אבל ראה שיש פה בן אדם במצוקה

737
00:43:07,640 --> 00:43:10,710
,מייד ניגש אליו, היו לו כמה גלימות

738
00:43:10,710 --> 00:43:13,000
,אז היו לובשים כמה
.בפרט החכמים היו לובשים

739
00:43:13,000 --> 00:43:15,640
,הוציא את הגלימה העליונה שלו
,מייד נתן לו שיתלבש

740
00:43:15,640 --> 00:43:17,610
.שלא יתבזה כמו שהוא נראה

741
00:43:18,240 --> 00:43:20,790
במקום להמשיך את התהלוכה
,לכיוון ירושלים

742
00:43:20,790 --> 00:43:23,600
אמר לו "בוא, אני גר פה
,קרוב, עכשיו יצאנו לדרך

743
00:43:23,600 --> 00:43:25,140
."בוא תיכנס אליי לבית"

744
00:43:25,400 --> 00:43:29,210
נתן לו לאכול ולשתות
,ונתן לו עוד 200

745
00:43:29,520 --> 00:43:32,040
,נגיד במושגים של היום 200 שקלים

746
00:43:32,040 --> 00:43:34,800
,שם כתוב 200 דינרים
,זה המטבעות של אז

747
00:43:34,960 --> 00:43:36,630
,נתן לו את הכסף הזה

748
00:43:36,630 --> 00:43:39,360
אמר לו "קח שיהיה לך
.עד שתחזור לבית שלך ברומא

749
00:43:39,360 --> 00:43:40,880
?כי פה איך תסתדר"

750
00:43:40,880 --> 00:43:44,650
,אני עכשיו נוסע לירושלים"
"...אז שיהיה לך בסיס שתוכל

751
00:43:44,800 --> 00:43:47,440
וליווה אותו ודאג לו
,עד שראה שהוא יוצא לדרך

752
00:43:47,440 --> 00:43:49,020
.ואחר כך הוא הלך לירושלים

753
00:43:50,400 --> 00:43:54,610
,מספרים חז"ל במדרש
לימים מת הקיסר הרומאי

754
00:43:55,040 --> 00:43:57,580
ומינו את האדם הזה
.שיהיה קיסר רומא

755
00:43:58,440 --> 00:44:02,440
,לאחר שהתמנה לקיסרות
,זמן קצר לאחר מכן שלח הודעה

756
00:44:02,440 --> 00:44:04,700
,הרי רומא שלטה על ארץ ישראל

757
00:44:04,960 --> 00:44:09,080
,להרוג את כל יושבי העיר ההיא
.שהיו שם ליד החוף

758
00:44:09,080 --> 00:44:10,500
.נניח, עכו למשל

759
00:44:10,520 --> 00:44:14,720
נתן הוראה להרוג את כל התושבים
.וכל הנשים שיהיו לביזה

760
00:44:14,720 --> 00:44:18,480
,כך כתוב במדרש, שהרומאים יבזזו
,ייקחו לעצמם את הנשים

761
00:44:18,480 --> 00:44:21,100
,יעשו מה שהם רוצים
.ואת כל הגברים להרוג

762
00:44:22,160 --> 00:44:24,490
,נבהלו כל אנשי העיר
,הם לא ידעו שזה הוא

763
00:44:25,080 --> 00:44:28,780
,רק יש הוראה מהקיסר
"?למה הוא התנפל עלינו? מה עשינו"

764
00:44:29,160 --> 00:44:32,840
,פנו לרבי אלעזר בן שמוע
,אמרו לו: כבודו חכם ומכובד

765
00:44:32,880 --> 00:44:35,170
,שיעלה לרומא, שייסע לרומא

766
00:44:35,240 --> 00:44:38,700
יבוא לפני הקיסר
.ויתחנן לפניו שיבטל את הגזירה

767
00:44:39,120 --> 00:44:43,750
,ונתנו לו 4,000 דינרי זהב שישחד שם

768
00:44:43,750 --> 00:44:47,720
,שייתן לקיסר בתור פיוס כזה
...ידעו שעם כסף שם אפשר

769
00:44:47,720 --> 00:44:49,520
?איך אמר שלמה
."הכסף יענה את הכול"

770
00:44:49,520 --> 00:44:51,570
,כשהגיע רבי אלעזר בן שמוע

771
00:44:51,940 --> 00:44:55,640
,נכנס לפני הקיסר הרומאי
,רק ראה אותו הקיסר

772
00:44:55,640 --> 00:44:57,750
,כך כתוב במדרש
,אני אקרא את הלשון

773
00:44:57,750 --> 00:45:01,640
:מדרש קהלת כתוב בארמית
,"כַּד חֲמִינֵיהּ מַלְכָּא"

774
00:45:01,640 --> 00:45:03,090
,כשראה אותו המלך

775
00:45:03,560 --> 00:45:06,680
,"שְׁדָא מֵעַל כּוּרְסְיֵיהּ"
,הפיל את עצמו מעל הכיסא

776
00:45:06,680 --> 00:45:10,820
,וּנְפַל עַל אַנְפּוֹהִי", השתחווה לפניו"
.לפני רבי אלעזר בן שמוע

777
00:45:11,040 --> 00:45:15,180
,"אֲמַר לֵיהּ מַאי עִיסְקֵיהּ דְּמָרִי הָכָא"
?מה כבודו עושה פה

778
00:45:15,520 --> 00:45:18,680
,"וּלְמָה אִיצְטָעֵר מָרִי לְהָכָא"
?למה טרחת לבוא לפניי

779
00:45:18,680 --> 00:45:20,000
.כך הקיסר אומר לו

780
00:45:20,000 --> 00:45:23,780
הוא זיהה אותו שזה שהציל לו
.את החיים, אז הוא נפל לפניו

781
00:45:25,120 --> 00:45:27,220
.איזו תדהמה לכל הנמצאים שם

782
00:45:28,240 --> 00:45:32,160
אֲמַר בְּגִין דְּתִתְרַחַם עַל הֲדָא"
,"מְדִינְתָּא וְתִתְבַּטֵּל הֲדָא גְּזֵרְתָא

783
00:45:32,160 --> 00:45:35,180
אמר לו: בשביל שתרחם על אנשי
.אותה העיר ותבטל את הגזירה

784
00:45:35,600 --> 00:45:38,250
,אני אמשיך את דברי המדרש בעל פה

785
00:45:39,040 --> 00:45:42,820
:אמר לו הקיסר הרומאי
"?תגיד לי, התורה שלכם יש בה שקר"

786
00:45:43,200 --> 00:45:45,740
,אמר לו: "חס ושלום
."התורה שלנו תורת אמת

787
00:45:46,960 --> 00:45:51,820
אמר לו: "בתורה שלכם כתוב
."'לא תתעב אדומי כי אחיך הוא'

788
00:45:52,680 --> 00:45:54,920
.אדום צאצאים של עשיו

789
00:45:54,920 --> 00:45:58,100
,אמר לו: "אני מאדום, אני מעשיו
?למה תיעבתם אותי

790
00:45:58,480 --> 00:46:00,860
?למה כך התנהגו אליי האנשים שם"

791
00:46:01,200 --> 00:46:04,630
,"ומי שעובר על התורה"
,כך אמר לו בשפה שלו

792
00:46:04,630 --> 00:46:07,860
וּמַאן דַּעֲבַר אַדְאוֹרָיְיתָא"
."חַיָּיב לְקַטָּלָא

793
00:46:08,080 --> 00:46:11,420
זה הקיסר אומר לו, מי שעובר
"על התורה שכתוב "לא תתעב אדומי

794
00:46:11,600 --> 00:46:14,160
,צריך להרוג אותו
.לכן נתתי הוראה להרוג את כולם

795
00:46:14,200 --> 00:46:16,230
:אמר לו רבי אלעזר בן שמוע

796
00:46:16,230 --> 00:46:20,200
אף על פי כן דְּהִינוּן חַיָּיבִין"
."לָךְ תִּישְׁבּוֹק וּתְרַחֵם עֲלֵיהוֹן

797
00:46:20,200 --> 00:46:23,890
,אמר לו: נכון, אפילו שהם לא בסדר היו
,התנהגו איתך לא יפה

798
00:46:24,080 --> 00:46:25,780
.אבל אני מבקש שתרחם עליהם

799
00:46:26,600 --> 00:46:27,850
:מייד אמר לו

800
00:46:28,080 --> 00:46:31,280
אַרְבְּעָה אַלְפִין"
הַלָּלוּ יְהוֹן לָךְ יְהִיבִין

801
00:46:31,280 --> 00:46:33,450
."חֲלַף תְּרֵין מָאוָון דִּיהַבְתְּ לִי"

802
00:46:34,280 --> 00:46:39,440
אמר לו: 4,000 דינרי זהב שהיהודים
שלחו איתך שתיתן לי להציל אותם

803
00:46:39,440 --> 00:46:41,920
זו מתנה בשבילך
.תמורת הכסף שנתת לי

804
00:46:41,960 --> 00:46:44,370
,וּמְדִינְתָּא כּוּלָּהּ", כל העיר"

805
00:46:44,480 --> 00:46:46,200
,"תְּהֵא מִשְׁתַּזְּבָא בְּגִינָךְ"

806
00:46:46,200 --> 00:46:48,000
.אני מציל את כולם בזכותך

807
00:46:48,000 --> 00:46:53,020
חֲלַף מֵיכְלָא וּמִישְׁתְּיָא"
,"דְּאוֹכֵלְתְּ וְאַשְׁקֵת יָתִי

808
00:46:53,120 --> 00:46:55,660
,מה שנתת לי לאכול
.אני עכשיו פוטר את כולם

809
00:46:56,320 --> 00:47:01,080
,"וְעוּל", תיכנס "לְבֵי גְּעָא וְגִנְזֵי"
,לאוצרות שלי

810
00:47:01,280 --> 00:47:04,830
,"וְסב לָך שַׁבְעִין אִיצְטַלְוון דִּלְבוּשׁן"

811
00:47:04,830 --> 00:47:07,080
תיקח לך 70 גלימות מפוארות

812
00:47:07,080 --> 00:47:09,820
.תמורת הגלימה שאתה נתת לי

813
00:47:09,880 --> 00:47:13,590
אומרים חז"ל שעל רבי אלעזר בן שמוע

814
00:47:13,590 --> 00:47:16,080
קראו כל החכמים
,באותו הדור את הפסוק

815
00:47:16,080 --> 00:47:20,660
הנה התקיים בו, "שלח לחמך על פני
."המים כי ברוב הימים תמצאנו

816
00:47:20,960 --> 00:47:23,800
,נכון, כועסים על הרומאים
,אבל אתה רואה בן אדם במצוקה

817
00:47:23,800 --> 00:47:26,900
,בן אדם מסכן
?איך אפשר להשאיר אותו כך

818
00:47:27,200 --> 00:47:28,940
.תרחם עליו, תעזור לו

819
00:47:30,080 --> 00:47:32,140
.ובסופו של דבר רואים את הפירות

820
00:47:32,480 --> 00:47:35,700
,גם בזמננו יש סיפור מעניין
.לא כל כך מפורסם

821
00:47:36,480 --> 00:47:39,850
כידוע, כשיהודי אתיופיה
רצו לעלות לארץ

822
00:47:40,480 --> 00:47:42,220
היה פה דיון הלכתי גדול

823
00:47:43,000 --> 00:47:47,120
כי יש הרבה בעולם שטוענים שהם יהודים
?אז היה דיון אם הם באמת יהודים

824
00:47:47,160 --> 00:47:50,940
,צבע העור הוא שונה
?האם יש איזו הוכחה

825
00:47:51,320 --> 00:47:54,670
,מרן הרב עובדיה יוסף ישב ודן וליבן

826
00:47:54,670 --> 00:47:57,080
,בדק היסטורית
,בדק בספרי ההלכה

827
00:47:57,080 --> 00:47:58,370
.פסק שהם יהודים

828
00:47:58,920 --> 00:48:02,820
ועל פי הפסיקה שלו החליטה
.ממשלת ישראל להעלות אותם לארץ

829
00:48:03,520 --> 00:48:07,540
הבעיה היא שאין קשר בין
.ממשלת ישראל לממשלת אתיופיה

830
00:48:07,680 --> 00:48:10,390
ביקשו ממשלת אתיופיה
,שישחררו את היהודים

831
00:48:10,390 --> 00:48:13,180
,הממשלה לא הסכימה
...לא מוכנים לשחרר את ה

832
00:48:13,400 --> 00:48:16,180
.מדינה קצת עוינת לישראל, לא מוכנים

833
00:48:16,560 --> 00:48:18,210
,ושם הייתה סכנה גדולה

834
00:48:18,280 --> 00:48:22,860
כל הקהל הגדול שהיה שם
.של יהודי אתיופיה, כמה מתו שם

835
00:48:23,360 --> 00:48:27,160
.סכנה גדולה
.גם צרות ורעב וכל מה שהיה

836
00:48:27,160 --> 00:48:32,560
ממשלת ישראל פנתה לממשלת ארה"ב
שיפעילו לחץ על ממשלת אתיופיה

837
00:48:32,560 --> 00:48:36,680
שירשו לישראל להעלות
,את יהודי אתיופיה לארץ

838
00:48:36,680 --> 00:48:39,020
וארה"ב לא התלהבו מהרעיון הזה

839
00:48:39,320 --> 00:48:42,210
כי גם להם יש עניינים מדיניים
,עם ממשלת אתיופיה

840
00:48:42,880 --> 00:48:45,080
הם גם ככה צריכים
,לבקש מהם כמה בקשות

841
00:48:45,080 --> 00:48:48,120
,יוסיפו גם את הבקשה הזאת
.זה יבוא על חשבון בקשה שלהם

842
00:48:48,120 --> 00:48:50,100
?כמה אפשר לבקש מדינה ממדינה

843
00:48:50,360 --> 00:48:52,140
?ומה אכפת להם מיהודי אתיופיה

844
00:48:52,480 --> 00:48:54,170
,ממשלת ישראל לחצה

845
00:48:54,760 --> 00:48:58,660
אז הוועדה שממונה
שם במשרד החוץ האמריקאי

846
00:48:59,200 --> 00:49:03,330
התכנסו יחד כדי להחליט
האם להיענות לבקשה הישראלית

847
00:49:03,520 --> 00:49:07,140
או לא להיענות לבקשה הישראלית
.כי זה בא על חשבון האינטרסים האמריקאים

848
00:49:07,960 --> 00:49:09,640
.והיו שם ויכוחים ודיונים

849
00:49:09,640 --> 00:49:12,810
היה אחד שישב והקשיב ושתק
,מבין כל חברי הוועדה

850
00:49:13,400 --> 00:49:16,460
,וראו בחוש, מבחינה מספרית

851
00:49:16,680 --> 00:49:22,140
מספר התומכים ומספר המתנגדים
.בדיוק 50 אחוז, 50 אחוז

852
00:49:22,640 --> 00:49:25,500
,במילים אחרות
?האצבע של מי תכריע את הכף

853
00:49:25,600 --> 00:49:28,660
האצבע של זה שיושב ושותק
.ורק מקשיב לכל הוויכוחים

854
00:49:29,600 --> 00:49:32,360
,אז בשלב מסוים השתתקו כולם
.אמרו "טוב, מיצינו

855
00:49:32,360 --> 00:49:33,710
,אתה עכשיו אמור להכריע"

856
00:49:33,710 --> 00:49:37,120
באצבע שלך אתה תחליט
האם להיענות לבקשת ממשלת ישראל

857
00:49:37,120 --> 00:49:39,930
לפנות לאתיופיה"
שהם ישחררו ואז הם ודאי ישחררו

858
00:49:40,760 --> 00:49:42,620
."או האינטרס האמריקאי גובר"

859
00:49:43,360 --> 00:49:45,170
,הוא אמר "אני רוצה לספר לכם סיפור

860
00:49:46,280 --> 00:49:47,730
אבל קודם אני אקדים"

861
00:49:48,080 --> 00:49:53,920
שאני תומך בעמדה של אותם"
שאומרים כן לדרוש ממשלת אתיופיה

862
00:49:53,920 --> 00:49:56,040
."להעלות את כל היהודים לארץ"

863
00:49:56,080 --> 00:49:58,530
,והוא לא יהודי, אבל הוא סיפר כך

864
00:49:59,240 --> 00:50:02,780
הוא אומר: לפני כמה שנים
,הוא חזר מהעבודה לבית

865
00:50:02,920 --> 00:50:06,770
,הוא שומע צפירות
.אמבולנסים, מכבי אש

866
00:50:07,160 --> 00:50:10,900
,התקרב, חשכו עיניו
הוא רואה את הבית שלו עלה באש

867
00:50:11,800 --> 00:50:16,080
,והמון אנשים מסביב
.נכנס ללחץ נורא

868
00:50:16,080 --> 00:50:18,160
,אמרו לו: "אל תדאג
."ברוך השם כולם ניצלו

869
00:50:18,160 --> 00:50:20,190
,אשתו הצליחה לצאת בכוחות עצמה

870
00:50:20,190 --> 00:50:22,650
,שני ילדים נשארו בפנים
,ילדים קטנים

871
00:50:23,320 --> 00:50:25,480
,ואף אחד לא רצה להתקרב
.להיכנס להציל אותם

872
00:50:25,480 --> 00:50:27,940
,הבית אפוף להבות
?מי יסכן את החיים שלו

873
00:50:28,720 --> 00:50:32,690
,לפתע בא יהודי עם צבע עור שחור

874
00:50:33,080 --> 00:50:35,220
,יהודי מאתיופיה אחר כך התברר

875
00:50:35,840 --> 00:50:39,190
שהוא נכנס, שם על עצמו
,שמיכה מלאה במים

876
00:50:39,190 --> 00:50:42,000
,נכנס לתוך הבית
,חיבק את הילדים, הוציא אותם

877
00:50:42,000 --> 00:50:44,860
.ממש סיכן את החיים כדי להציל אותם
.לא קרה לו כלום

878
00:50:45,320 --> 00:50:47,570
,אז הוא אומר: "אני ניגשתי אליו
,לחצתי לו את היד

879
00:50:47,840 --> 00:50:50,200
הודיתי לו בחום"
."'ש'אתה הצלת לי את הילדים

880
00:50:50,200 --> 00:50:51,680
הוא אמר לו: "אני לא מבין
,איך עשית את זה

881
00:50:51,680 --> 00:50:53,540
אף אחד פה"
."לא היה מוכן לסכן את החיים

882
00:50:53,880 --> 00:50:58,500
אמר לו: "אני יהודי ואצלנו
,בתורה יש ערך גדול לחיים

883
00:50:58,500 --> 00:51:03,320
ואני כך למדתי מהרב שלי"
,שצריכים לעשות הכול כדי להציל חיי אדם

884
00:51:03,320 --> 00:51:06,660
,וזה לא משנה יהודי או לא יהודי"
."אני אעשה הכול להציל כל אדם

885
00:51:07,320 --> 00:51:12,540
אז הוא אומר: "יהודי אתיופי הציל את הילדים
"?שלי, אני לא אצביע בעד יהודי אתיופיה

886
00:51:13,680 --> 00:51:17,780
ובזכות ההצבעה הזאת
.כל יהודי אתיופיה עלו לארץ

887
00:51:18,600 --> 00:51:20,050
,בואו נחשוב לעצמנו

888
00:51:20,680 --> 00:51:24,360
אותו יהודי מאתיופיה
שהיה בארה"ב באותם הימים

889
00:51:24,360 --> 00:51:27,120
,והלך וסיכן את חייו להציל שני ילדים

890
00:51:27,360 --> 00:51:31,290
הוא העלה בדעתו שכל יהודי אתיופיה
?יעלו לארץ בזכותו

891
00:51:31,560 --> 00:51:32,650
,הוא לא חשב על זה

892
00:51:32,920 --> 00:51:37,080
,אבל "שלח לחמך על פני המים
."ברוב הימים תמצאנו

893
00:51:37,080 --> 00:51:40,160
,אתה לא יודע מתי
אבל הקב"ה מסובב את הדברים

894
00:51:40,160 --> 00:51:43,940
וכשמגיע הזמן
.הכול קורה לטובה ולברכה

895
00:51:44,320 --> 00:51:47,070
נסיים בברכה לכל הציבור
,שאיתנו כאן בשיעור

896
00:51:47,070 --> 00:51:49,100
,לכל הצופים בכל מקום שהם

897
00:51:49,200 --> 00:51:52,210
שהשם ימלא משאלות לב כולם
,לטובה ולברכה

898
00:51:52,360 --> 00:51:55,760
שהדברי תורה יהיו
להצלחת ולשמירת כל חיילי ישראל

899
00:51:55,760 --> 00:51:57,850
,ועם ישראל בכל מקום שהם

900
00:51:57,920 --> 00:52:00,280
,שנזכה במהרה לגאולה שלמה

901
00:52:00,280 --> 00:52:01,080
.אמן ואמן

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה