הרב זמיר כהן - מסרים מחכמת שלמה: התגברות על יצרים

הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן מבאר את ספר קהלת מתוך ניסיון להבין מעט מדברי חכמתו של שלמה המלך, על פי מסרים הנוגעים למציאות חיינו בעבודת המידות, שלום בית, כוחות הנפש, חינוך ילדים ועוד. לפניכם פרק 15

תמלול ההרצאה

1
00:00:30,480 --> 00:00:33,040
שלום וברכה וערב טוב לכולם,

2
00:00:33,440 --> 00:00:37,760
אנחנו נמצאים בספר קהלת
פרק י', פסוק י':

3
00:00:46,960 --> 00:00:49,380
שלמה המלך עוסק כאן בבעיה מצויה

4
00:00:49,385 --> 00:00:52,860
שכל אדם במהלך החיים
יכול לעבור תקופה כזו

5
00:00:52,960 --> 00:00:56,040
שפעמים הוא מרגיש חוסר מוטיבציה,

6
00:00:56,240 --> 00:01:00,600
עצבות, דכדוך פנימי,
הרגשה של חוסר מסוגלות

7
00:01:00,640 --> 00:01:03,360
ואז מתחיל לשקוע בתוך עצמו.

8
00:01:03,360 --> 00:01:05,840
אומר שלמה: "אם קהה הברזל",

9
00:01:06,000 --> 00:01:08,240
כלומר הברזל על דרך המשל,

10
00:01:08,280 --> 00:01:13,080
הברזל כשהוא חד
אז הוא חותך, הוא מוצלח,

11
00:01:13,440 --> 00:01:18,280
אבל פעמים שהחוד נעשה קהה,
כבר לא חד כמו לפני,

12
00:01:18,720 --> 00:01:23,080
אז "אם קהה הברזל והוא לא פנים קלקל",

13
00:01:23,760 --> 00:01:26,490
כמו נחושת קלל, נחושת מבריקה.

14
00:01:27,080 --> 00:01:30,420
כלומר, מראה פניו
לא מאיר כמו לפני כן.

15
00:01:30,840 --> 00:01:33,320
לפני כן היה מלא שמחת חיים,

16
00:01:33,320 --> 00:01:36,800
אדם יכול להרגיש על עצמו,
יש לו זמנים שהוא מלא שמחת חיים,

17
00:01:36,800 --> 00:01:41,120
מרץ, מוטיבציה,
מאיר לכולם, מקרין לכולם.

18
00:01:41,640 --> 00:01:46,000
אבל הנה הוא רואה שהגיע הזמן
שהפנים לא מאירות כמו בעבר,

19
00:01:46,000 --> 00:01:49,240
לא בוהקות,
לא שמחות כמו שהיו לפני.

20
00:01:49,320 --> 00:01:53,240
החדות שהייתה לו לפני
היא כבר לא באותו מצב.

21
00:01:53,280 --> 00:01:57,020
ואם לא די בכל זה,
"וחיילים יגבר",

22
00:01:57,025 --> 00:01:58,960
לפני כן הוא דיבר על היצר הרע,

23
00:01:59,280 --> 00:02:03,920
היצר הרע רואה שהאדם הזה קשה לו,
עוד שולח תגבורת של חיילים,

24
00:02:03,920 --> 00:02:06,820
של ניסיונות, של קשיים,
של התמודדויות,

25
00:02:07,080 --> 00:02:09,520
פתאום חבטה מכאן, חבטה משם,

26
00:02:09,840 --> 00:02:13,640
והוא מרגיש אפיסת כוחות,
איך אפשר להצליח?

27
00:02:13,640 --> 00:02:18,600
אומר שלמה: אל תתייאש,
"ויתרון הכשר חוכמה",

28
00:02:18,980 --> 00:02:21,400
תדע לך שעל ידי שתפעיל את השכל,

29
00:02:21,400 --> 00:02:25,560
תקבל חוכמה נכונה
על ידי תובנות נכונות.

30
00:02:25,680 --> 00:02:31,080
אדם שעוסק בתורה מקבל הדרכה,
הולך לשיעורי תורה, מקבל תובנות,

31
00:02:31,080 --> 00:02:34,160
אדם כזה, החוכמה שהוא מקבל

32
00:02:34,160 --> 00:02:38,920
נותנת לו יתרון להתגבר
על אותם יצרים ועל אותם ניסיונות.

33
00:02:38,920 --> 00:02:41,650
זה מה שהוא אומר:
"ויתרון הכשר חוכמה".

34
00:02:41,800 --> 00:02:45,260
כי באמת כשאדם עומד מול ניסיונות

35
00:02:45,920 --> 00:02:50,880
והוא יודע שיש מלאך שזה
היצר הרע שנאבק עם יעקב אבינו,

36
00:02:50,880 --> 00:02:52,890
"ויאבק איש עימו עד עלות השחר",

37
00:02:52,892 --> 00:02:56,350
זה המלאך הזה שהוא אחראי
על כל הצרות, כל הקשיים,

38
00:02:56,353 --> 00:03:00,130
כל ההתמודדויות,
העצבויות, המחלות, הבעיות,

39
00:03:00,132 --> 00:03:02,080
הוא אחראי על כל התיק הזה

40
00:03:02,720 --> 00:03:05,820
שהוא מחטיא את האדם
ואחר כך מביא עליו צרות,

41
00:03:05,960 --> 00:03:10,000
האדם חי בתחושה
"אני בסך הכול בן אדם וזה מלאך,

42
00:03:10,000 --> 00:03:11,540
"אני יכול להתגבר עליו?"

43
00:03:11,560 --> 00:03:14,520
אומר לו הקב"ה:
"ואתה תמשול בו",

44
00:03:14,680 --> 00:03:16,320
פסוק מפורש בתורה,

45
00:03:23,040 --> 00:03:26,730
כלומר, אף על פי שאתה בן אדם
בשר ודם והוא מלאך,

46
00:03:26,732 --> 00:03:30,840
אבל תדע שנתתי לך כוחות,
אני בראתי את שניכם,

47
00:03:31,280 --> 00:03:34,880
ואני אומר לך שאתה תמשול בו,
אתה חזק יותר ממנו.

48
00:03:37,560 --> 00:03:41,920
האדם עם התבוננות נכונה
יכול להגיע לניצחון.

49
00:03:42,320 --> 00:03:44,490
ניקח כמה דוגמאות של התמודדויות

50
00:03:44,492 --> 00:03:48,580
ובאיזה כלים האדם יכול
להשתמש כדי להתגבר על היצר.

51
00:03:48,920 --> 00:03:53,460
התמודדות אחת מצויה:
הפחד מכישלונות.

52
00:03:53,800 --> 00:03:55,740
אדם שמפחד מכישלון,

53
00:03:56,080 --> 00:03:58,980
הוא הולך לבצע איזה פרויקט מסוים

54
00:03:59,360 --> 00:04:03,040
או בניסיונות שיש לו מול
היצר הרע, רוצה להתגבר

55
00:04:03,040 --> 00:04:06,320
אבל הוא מפחד,
"אולי אני אכשל", "אולי אני לא אצליח".

56
00:04:06,320 --> 00:04:11,320
עצם הידיעה שהזכרנו קודם
שלך יש כוחות יותר מהיצר,

57
00:04:11,320 --> 00:04:16,200
זה כבר נותן לאדם
את המוטיבציה ללכת ולפעול.

58
00:04:16,880 --> 00:04:22,160
נקודה שנייה שצריך לומר לעצמו:
אני לא צריך לחשוב על התוצאה,

59
00:04:22,160 --> 00:04:24,120
אני צריך לעשות את ההשתדלות שלי.

60
00:04:24,160 --> 00:04:26,400
כמו שהמשנה אומרת בפרקי אבות:

61
00:04:31,800 --> 00:04:33,330
"לא עליך המלאכה לגמור",

62
00:04:33,332 --> 00:04:37,040
כלומר לא אתה אחראי מה תהיה התוצאה,

63
00:04:37,040 --> 00:04:40,760
אבל אתה תעשה את המקסימום
של מה שאתה יכול לעשות.

64
00:04:41,240 --> 00:04:43,130
"אתה לא בן חורין להיבטל ממנה",

65
00:04:43,132 --> 00:04:46,160
כלומר מה שאתה יכול לעשות
אתה נדרש לעשות.

66
00:04:46,560 --> 00:04:48,500
אתה אומר:
"רגע, ואם אני לא אצליח?"

67
00:04:48,800 --> 00:04:50,400
זה כבר תשאיר לקב"ה.

68
00:04:50,400 --> 00:04:54,920
אם אתה עושה את ההשתדלות שלך,
מכאן והלאה אתה צריך להיות רגוע,

69
00:04:55,000 --> 00:04:59,660
לומר: "את זה אני משאיר לבורא עולם
שהוא יוביל אותי למקום הטוב ביותר"

70
00:04:59,880 --> 00:05:02,340
בכל תחום שאדם משתדל בחיים.

71
00:05:03,640 --> 00:05:05,940
אדם שמפחד לפתוח עסק,

72
00:05:06,560 --> 00:05:10,500
מפחד להתקדם
כי "אולי אני אכשל?"

73
00:05:10,680 --> 00:05:12,460
הוא באמת אף פעם לא יתקדם.

74
00:05:13,000 --> 00:05:15,420
אבל אם הוא עושה את מרב המאמצים,

75
00:05:15,520 --> 00:05:18,940
אומר לעצמו:
"אני אעשה את מה שמוטל עליי,

76
00:05:19,240 --> 00:05:23,300
"אתייעץ עם אנשים מבינים
מה לעשות כדי לא להיכשל,

77
00:05:23,600 --> 00:05:26,760
"אעשה את ההשתדלות
שלי, הכול בתבונה, בחוכמה,

78
00:05:26,760 --> 00:05:29,040
"אתאמץ עד היכן שידי מגעת.

79
00:05:29,480 --> 00:05:35,800
"מכאן והלאה, אם לפי כל ההיגיון והסבירות
והעצות שקיבלתי מאנשים נבונים וחכמים,

80
00:05:35,800 --> 00:05:37,500
"זה מה שצריך לעשות,

81
00:05:37,760 --> 00:05:43,320
"מכאן והלאה אני סומך על הקב"ה
שהתוצאה שתהיה היא הטובה ביותר עבורי".

82
00:05:43,760 --> 00:05:45,270
יש אנשים שמרוב...

83
00:05:45,280 --> 00:05:51,140
צעירים, צעירות, מרוב שכבר
פגשו ויצאו וראו והכירו, ולא התחתנו,

84
00:05:51,400 --> 00:05:56,040
מגיעים למצב של ייאוש,
של כבר חוסר חשק לצאת.

85
00:05:56,800 --> 00:06:01,640
גם בזה צריכים לומר לעצמם:
כל מי שפגשנו ונפרדנו...

86
00:06:01,640 --> 00:06:06,000
זה כמו תחנה שהאדם רוצה
לנסוע באוטובוס להגיע למקום מסוים,

87
00:06:06,000 --> 00:06:10,200
הוא יודע שבדרך יש תחנות
שעבורו הן מיותרות לחלוטין.

88
00:06:10,520 --> 00:06:13,880
אבל אם לא היו התחנות האלה,
אם האוטובוס לא היה מגיע אליהן,

89
00:06:13,880 --> 00:06:15,900
גם לא היה מגיע לתחנה הסופית.

90
00:06:16,200 --> 00:06:20,300
אז כל קושי זה עוד תחנה בדרך,
צריך לעבור את זה.

91
00:06:20,400 --> 00:06:24,160
אז את זה עברנו ואת זה
עד שמגיעים לתחנה הסופית.

92
00:06:24,160 --> 00:06:28,340
אבל חלילה לאדם להיכנס
לייאוש ולעצבות.

93
00:06:28,660 --> 00:06:32,980
רק בנקודה הזאת של ההיכרויות
כדאי להוסיף במאמר מוסגר,

94
00:06:33,560 --> 00:06:39,490
לעיתים האדם מותש
מרוב יציאות, פגישות, היכרויות,

95
00:06:40,160 --> 00:06:44,320
כי יוצאים להיפגש
עוד לפני שמבררים על הבן אדם

96
00:06:44,400 --> 00:06:47,380
אז יש המון אכזבות אחר
כך ואז באמת מתעייפים

97
00:06:47,640 --> 00:06:50,820
כי כל יציאה זו הכנה נפשית, התארגנות,

98
00:06:51,880 --> 00:06:54,900
וכשרואים שזה לא זה – נפילת מתח.

99
00:06:55,480 --> 00:07:00,320
אבל אם מבררים המון לפני,
לפני שיוצאים להיפגש עם מועמד לחתונה,

100
00:07:00,320 --> 00:07:02,540
זה אדם שנצטרך לחיות איתו כל החיים.

101
00:07:02,960 --> 00:07:06,840
כמה צריך לבדוק ולברר עליו,
על המידות שלו.

102
00:07:07,600 --> 00:07:10,460
"מידות", הכוונה לא איך
הוא מתנהג איתי בפגישה,

103
00:07:11,120 --> 00:07:13,760
אלא איך הוא מתנהג בסביבה הטבעית שלו,

104
00:07:13,800 --> 00:07:15,920
איך היא מתנהגת בסביבה הטבעית.

105
00:07:15,920 --> 00:07:19,200
בפגישות אי אפשר ללמוד
על דפוסי התנהגות של אדם

106
00:07:19,200 --> 00:07:23,060
כי מי שרוצה לרצות את
השני, אפילו שנה שלמה...

107
00:07:23,720 --> 00:07:27,820
לא שהוא מנסה לרמות אותו,
אבל זה טבעי שהוא מתנהג אחרת ממה שהוא.

108
00:07:28,440 --> 00:07:31,530
אבל כשרוצים להכיר
את הטבע האמיתי של האדם

109
00:07:31,532 --> 00:07:34,480
צריך לבדוק איך הוא מתנהג
בסביבה הטבעית שלו,

110
00:07:34,520 --> 00:07:37,960
עם האחים והאחיות,
עם ההורים, עם אנשים ברחוב,

111
00:07:37,960 --> 00:07:40,800
עם אנשים בעבודה, במקום הלימודים,

112
00:07:41,040 --> 00:07:43,820
זה המדד האמיתי
איך המידות של האדם הזה,

113
00:07:44,240 --> 00:07:46,260
מהי רמת יראת השמיים שלו,

114
00:07:46,360 --> 00:07:49,100
כמה יש לו אלוקים במהלך החיים שלו.

115
00:07:49,400 --> 00:07:52,740
כל הדברים האלה צריך לברר
אותם לפני הפגישה הראשונה.

116
00:07:53,080 --> 00:07:57,980
בפגישות עצמן צריך לבדוק
האם בשיחה נעים לנו לדבר ביחד,

117
00:07:58,000 --> 00:08:03,300
האם המראה החיצוני נראה לי בסדר,
אלה דברים שבודקים בפגישות עצמן.

118
00:08:03,600 --> 00:08:09,680
אבל אם בודקים לפני
חוסכים הרבה עוגמת נפש,

119
00:08:09,800 --> 00:08:14,120
כך לא מתעייפים ולא מותשים
מרוב שנפגשים ויוצאים.

120
00:08:14,400 --> 00:08:17,960
על כל פנים, נחזור לעניין,
האדם עושה את ההשתדלות שלו,

121
00:08:21,080 --> 00:08:26,040
מכאן והלאה משאיר לקב"ה
שהוא יעשה את הנכון והטוב.

122
00:08:27,320 --> 00:08:32,240
רק לעיתים דווקא מתוך
יראת השמיים של האדם

123
00:08:32,320 --> 00:08:36,360
עלול להגיע למצב
שהוא לא מאמין שהוא יצליח

124
00:08:36,880 --> 00:08:41,280
כי הוא אומר לעצמו
"הרי יש לי עוונות, נכשלתי בחטאים,

125
00:08:42,200 --> 00:08:44,140
"למה שהקב"ה יעזור לי?"

126
00:08:44,480 --> 00:08:46,420
הרגשה כזו של ייאוש

127
00:08:46,680 --> 00:08:50,800
בגלל הדימוי העצמי שיש לו
מתוך דברים שהוא עשה בעבר

128
00:08:51,040 --> 00:08:53,920
אז הוא מרגיש
"לא מגיע לי שהקב"ה יעזור לי",

129
00:08:54,080 --> 00:08:56,940
ואז הוא נכנס ללחצים, לפחדים.

130
00:08:58,280 --> 00:08:59,760
צריך לזכור יסוד:

131
00:08:59,760 --> 00:09:05,800
הקב"ה נתן לאדם אפשרות
לתקן כל מעשה שלילי שהוא עשה בעבר.

132
00:09:06,280 --> 00:09:09,220
אם הוא נכשל בעבירות
שבינו לבין בורא עולם,

133
00:09:09,240 --> 00:09:12,820
כמו שבת, תפילין, קידוש,

134
00:09:13,680 --> 00:09:15,280
התגלח בסכין,

135
00:09:15,560 --> 00:09:18,060
דברים שאסור לעשות כלפי בורא עולם:

136
00:09:18,400 --> 00:09:20,880
עושה תשובה – שזה חרטה על העבר,

137
00:09:21,040 --> 00:09:23,990
קבלה לעתיד – שמהיום אני מתקן את עצמי,

138
00:09:24,040 --> 00:09:28,100
מתוודה בפיו ועוזב את החטא
ואז הוא נעשה נקי.

139
00:09:28,440 --> 00:09:30,840
אם מדובר בעבירות שבין אדם לחברו:

140
00:09:30,840 --> 00:09:33,760
מפייס את חברו, מתנצל,
עשיתי כך וכך,

141
00:09:33,800 --> 00:09:37,560
אם חייב לו כסף מחזיר לו את הכסף
או שמבקש שימחל לו על זה.

142
00:09:37,560 --> 00:09:42,320
וגם אם יש מצב שהוא מרגיש
"אני חייב המון כסף, לא יודע למי אני חייב,

143
00:09:42,320 --> 00:09:44,040
"איך אני אתקן דבר כזה?"

144
00:09:44,160 --> 00:09:48,480
אם יברר את ההלכה, זה מה
שאומר כאן "ויתרון הכשר חוכמה",

145
00:09:48,480 --> 00:09:52,360
תהיה חכם, תשאל את אלה שלמדו
מה עושים במצב כזה,

146
00:09:52,400 --> 00:09:54,600
יש הלכות, יש פתרון לכל מצב.

147
00:09:54,600 --> 00:10:00,070
כתוב שאדם שגזל ולא ידע
ממי גזל יעשה בהם צורכי רבים.

148
00:10:00,320 --> 00:10:04,680
יודע לשער פחות או יותר אני לקחתי מאנשים,
אני לא יודע מי הם בכלל

149
00:10:04,840 --> 00:10:08,840
אבל אני יודע שאני חייב כסף,
מסתכם פחות או יותר בסכום כזה וכזה,

150
00:10:08,840 --> 00:10:10,680
יעשה בהם צורכי רבים,

151
00:10:10,720 --> 00:10:15,060
תורם את זה לאיזה פרויקט
גדול שעושה טוב לרבים

152
00:10:15,080 --> 00:10:21,120
ועל ידי כך הקב"ה מסובב –
בגלל שהאדם הזה כל כך רוצה לתקן,

153
00:10:21,240 --> 00:10:28,200
הקב"ה מסובב שהנגזל ייהנה מאותו
פרויקט שהאדם הזה השקיע בו

154
00:10:28,360 --> 00:10:31,400
כי הוא רוצה לעשות את שלו,
אבל אין לו דרך.

155
00:10:31,400 --> 00:10:33,640
אז הקב"ה מסובב את הדברים.

156
00:10:34,040 --> 00:10:37,680
וכך כשאדם יודע שאפשר לתקן,
הוא נעשה רגוע,

157
00:10:37,680 --> 00:10:41,260
הוא לא נכנס לפחד
שאני כל כך חוטא אז מה יהיה?

158
00:10:41,440 --> 00:10:42,920
אלוקים לא יעזור לי.

159
00:10:42,920 --> 00:10:45,960
אתה תעשה את שלך,
אלוקים יעזור לך גם בענייני תשובה.

160
00:10:45,960 --> 00:10:50,570
את זה רואים בתורה עצמה,
יש פסוק שהקב"ה אומר למשה רבנו:

161
00:10:50,572 --> 00:10:55,520
תגיד לעם ישראל
שכשיצאו למלחמה כנגד האויבים

162
00:10:56,000 --> 00:10:59,770
ופתאום יראו שיש מולם
כל כך הרבה צבא

163
00:10:59,772 --> 00:11:02,860
ומכשירי מלחמה, כלי מלחמה,

164
00:11:03,320 --> 00:11:05,900
ונופל להם הלב,
"איך אפשר לנצח אותם?"

165
00:11:06,720 --> 00:11:11,140
אומר הקב"ה למשה רבנו:
תגיד להם "לא תירא מהם.

166
00:11:11,440 --> 00:11:15,960
"זכור תזכור את אשר עשה ה'
אלוקיך לפרעה ולכל מצרים,

167
00:11:16,000 --> 00:11:18,720
"המסות הגדולות, האותות והמופתים".

168
00:11:19,480 --> 00:11:22,980
הפסוק הזה לא מובן,
עם ישראל יוצא למלחמה,

169
00:11:23,040 --> 00:11:28,140
רואים צבא אדיר, רואים מספר גדול,
הלב נופל, איך אפשר לנצח?

170
00:11:28,920 --> 00:11:31,700
היה צריך לומר: לא תירא מהם,

171
00:11:32,000 --> 00:11:36,200
זכור תזכור שאלוקים ברא
את העולם ועשה כל כך הרבה,

172
00:11:36,200 --> 00:11:37,400
אלוקים הוא גדול.

173
00:11:37,400 --> 00:11:38,400
אבל מה הוא אומר?

174
00:11:38,400 --> 00:11:42,540
"זכור תזכור את אשר עשה השם
אלוקיך לפרעה ולכל מצרים".

175
00:11:42,800 --> 00:11:48,920
לכאורה פרעה ומצרים זה פסיק קטן
בעשייה של אלוקים, בגדולה של הקב"ה.

176
00:11:49,400 --> 00:11:54,520
למה דווקא הוא אומר "זכור תזכור את
אשר עשה ה' אלוקיך לפרעה ולכל מצרים"?

177
00:11:54,880 --> 00:11:57,080
יש בזה מסר גדול לאדם:

178
00:11:57,840 --> 00:12:01,960
כשעם ישראל יוצא למלחמה
ומרגיש פחד אז מה נגיד להם?

179
00:12:01,960 --> 00:12:03,460
תזכרו את אלוקים.

180
00:12:03,880 --> 00:12:08,960
אבל ההרגשה שנכנסת ללב: אני זוכר את
אלוקים אבל אני יודע אם הוא יעזור לי?

181
00:12:09,032 --> 00:12:10,960
יש לי עוונות, אני לא בסדר.

182
00:12:11,680 --> 00:12:16,640
אומר משה רבנו: תזכרו כשהייתם
במצרים, הייתם צדיקים גדולים?

183
00:12:17,160 --> 00:12:20,480
לא הייתם צדיקים גדולים
ובכל זאת הקב"ה הציל אתכם.

184
00:12:20,680 --> 00:12:25,940
כשעם ישראל היו במצרים היו עובדי
עבודה זרה, ירדו לשפל המדרגה,

185
00:12:26,440 --> 00:12:29,860
אבל בכל זאת
"בנים אתם לה' אלוקיכם".

186
00:12:30,000 --> 00:12:34,660
לכן כשנופל פחד על האדם
והוא אומר "אולי לא מגיע לי",

187
00:12:35,160 --> 00:12:38,320
"זכור תזכור את אשר
עשה ה' אלוקיך לפרעה ולכל מצרים",

188
00:12:38,320 --> 00:12:41,000
המסות הגדולות,
איזה ניסים הוא עשה לך

189
00:12:41,040 --> 00:12:43,560
אפילו שלא היית מושלם,
לא היית מתוקן.

190
00:12:43,640 --> 00:12:47,440
אתה עושה את ההשתדלות שלך
עם שאיפות לעלות ולהתקדם הלאה,

191
00:12:47,440 --> 00:12:51,960
מתקן את עצמך,
ואז גם הקב"ה עוזר לאדם.

192
00:12:52,840 --> 00:12:57,780
זה יסוד שאומר כאן שלמה המלך
ש"אם קהה הברזל",

193
00:12:58,000 --> 00:13:01,200
האדם מרגיש שאין לו
את החדות שהייתה לו בעבר,

194
00:13:01,200 --> 00:13:05,180
הפנים כבר לא מאירות כמו לפני,
נכנס לסוג של עצבות,

195
00:13:05,280 --> 00:13:08,480
ואם לא די בכך,
בא היצר הרע "וחיילים יגבר",

196
00:13:08,480 --> 00:13:13,120
עוד מוסיף תגבורת של ניסיונות,
של קשיים, אל תיבהל,

197
00:13:13,120 --> 00:13:15,890
"ויתרון הכשר חוכמה",
יש לך יתרון עליו,

198
00:13:15,892 --> 00:13:19,120
אתה יותר חזק ממנו,
תכשיר את עצמך בחוכמה,

199
00:13:19,120 --> 00:13:24,560
בהתבוננות נכונה, לך לשיעורי תורה,
תקבל תובנות, ובעזרת השם תצליח.

200
00:13:24,920 --> 00:13:27,120
הוא ממשיך בפסוק י"א ואומר:

201
00:13:33,560 --> 00:13:38,300
כאן שלמה המלך פונה לאדם
שיכול לתרום לסביבה שלו.

202
00:13:38,600 --> 00:13:44,560
יש אדם שיכול לתרום
במילים של עידוד, בתמיכה, יכול לעזור,

203
00:13:45,360 --> 00:13:48,160
רואה אדם שבור
ואתה יכול לתת לו חיזוקים,

204
00:13:48,160 --> 00:13:50,960
לתת לו עידוד,
לפעמים מדובר בקרובי משפחה,

205
00:13:51,200 --> 00:13:55,060
לפעמים בחבר בעבודה שרואים
שהוא הולך ושוקע בתוך עצמו,

206
00:13:55,400 --> 00:14:00,600
ויש לאדם את היכולת הזאת,
יש לו את היכולת לדבר,

207
00:14:00,720 --> 00:14:03,940
לתת עצה טובה,
לתת הנחיה, לתת כוחות.

208
00:14:05,400 --> 00:14:09,440
אבל יש אנשים שאומרים
"מה אכפת לי מהעולם?

209
00:14:09,440 --> 00:14:12,060
"יש לי את החיים שלי,
יש לי את העיסוקים שלי,

210
00:14:12,640 --> 00:14:15,460
"אני לא אמור לדאוג לאחרים".

211
00:14:15,920 --> 00:14:17,120
זו טעות גדולה.

212
00:14:17,760 --> 00:14:23,480
אדם שיש לו יכולת לעזור לאחרים,
הוא מחויב בכך.

213
00:14:23,720 --> 00:14:27,360
בכל תחום שביד האדם
לעזור הוא חייב לעזור.

214
00:14:27,760 --> 00:14:34,640
וכאן שלמה, כשהוא פונה לאדם
שבדיבור יכול לעזור והוא לא עוזר,

215
00:14:34,740 --> 00:14:38,320
אומר לו שלמה המלך
על דרך המשל, נקרא את לשונו:

216
00:14:38,600 --> 00:14:41,640
"אם ישוך הנחש בלא לחש",

217
00:14:42,520 --> 00:14:45,420
בזמנם היו כאלה שהיו יודעים...

218
00:14:45,680 --> 00:14:48,780
כשנחש, היו רואים פתאום
נחש ארסי מתקרב

219
00:14:48,960 --> 00:14:53,080
היו יודעים לומר איזה
לחש והיו מייבשים אותו,

220
00:14:53,080 --> 00:14:56,620
זאת אומרת, הוא לא היה זז יותר,
היה בורח משם אותו נחש.

221
00:14:57,240 --> 00:15:02,580
אומרים שיש היום במזרח כאלה שעדיין
בקיאים בלחשים האלה של נחשים שלא יכישו.

222
00:15:02,920 --> 00:15:05,440
זה יכול להיות פסיכולוגי,
יכול להיות לא, אבל לא משנה,

223
00:15:05,440 --> 00:15:11,000
עצם העובדה שאתה יכול בדיבור
לעצור את הנחש שלא יכיש

224
00:15:11,560 --> 00:15:14,860
ולא עשית את זה והנחש הכיש,
על מי התביעה?

225
00:15:15,200 --> 00:15:18,980
אדם שיכול היה להציל
את החבר שלו מנחש שלא יכיש אותו

226
00:15:19,646 --> 00:15:24,940
ובגלל שהוא לא דיבר,
החבר שלו הוכש זה חמור מאוד.

227
00:15:25,480 --> 00:15:29,220
אומר שלמה: "אם ישוך הנחש בלא לחש",

228
00:15:29,600 --> 00:15:32,560
כמו שנחש הכיש
בגלל שלא לחשו עליו,

229
00:15:32,680 --> 00:15:34,980
"ואין יתרון לבעל הלשון",

230
00:15:35,040 --> 00:15:37,840
אדם שבדיבור
יכול היה להציל את החבר שלו,

231
00:15:38,000 --> 00:15:41,860
שהוא שוקע בתוך עצמו,
הוא נכנס לייאוש, לא טוב לו,

232
00:15:42,000 --> 00:15:44,480
ואתה יכול לעודד אותו,
אתה יכול לתמוך,

233
00:15:44,800 --> 00:15:46,920
ולא עשית וההוא נשבר,

234
00:15:46,920 --> 00:15:50,840
אתה לא עדיף מאותו אדם
שמנע את הדיבור שלו

235
00:15:50,840 --> 00:15:54,250
ועל ידי כך החבר שלו הוכש על ידי הנחש.

236
00:15:54,560 --> 00:16:00,660
כמה אחריות יש לאדם כזה שחברו
הוכש בגללו ובדיבור יכולת להציל אותו,

237
00:16:00,960 --> 00:16:03,200
כך גם "אין יתרון לבעל הלשון".

238
00:16:04,520 --> 00:16:07,920
זו נקודה חשובה
לא רק בינו לבין חברו.

239
00:16:08,360 --> 00:16:12,060
לפעמים אדם מגיע
לאיזה אירוע משפחתי,

240
00:16:12,800 --> 00:16:16,360
יכול להיות שמחה
של אירוסין, שבע ברכות

241
00:16:16,720 --> 00:16:20,140
או מהצד השני, חס ושלום,
יושבים שבעה, אבלות,

242
00:16:20,400 --> 00:16:23,800
והוא יושב איתם ואין שם
מי שיגיד דברי תורה,

243
00:16:24,040 --> 00:16:26,320
אין מי שיגיד דברי חוכמה,
אז על מה מדברים?

244
00:16:26,320 --> 00:16:29,280
סתם דברים בטלים,
מפטפטים דברי הבל ושטויות.

245
00:16:29,280 --> 00:16:32,220
והוא יש לו מה להגיד,
הוא הולך לשיעורי תורה, שומע.

246
00:16:33,280 --> 00:16:36,220
אבל הוא אומר לעצמו
"אני לא רב, מי אני בכלל?

247
00:16:36,680 --> 00:16:38,020
"מי אני שאדבר?"

248
00:16:38,280 --> 00:16:43,800
חכמים אומרים: "במקום שאין
אנשים השתדל להיות איש", משנה בפרקי אבות.

249
00:16:44,200 --> 00:16:48,060
כלומר, אם יש מי שידבר,
אתה לא צריך לדחוף את עצמך בכוח.

250
00:16:48,240 --> 00:16:50,380
אבל אם אתה רואה
זה מקום שאין אנשים,

251
00:16:50,440 --> 00:16:53,240
אם אתה לא תגיד דברי תורה,
אין מי שיגיד דברי תורה

252
00:16:53,560 --> 00:16:55,800
כי הם לא למדו,
אתה כן הולך לשיעורי תורה,

253
00:16:55,800 --> 00:17:00,900
יש לך ידיעות, אתה יכול לחזק,
אתה יכול לתמוך, יכול לעודד, אז תגיד.

254
00:17:02,200 --> 00:17:07,580
כמובן כשאומרים לבן אדם שיגיד
דברי תורה צריך שיברור מה לומר.

255
00:17:08,000 --> 00:17:09,890
צריך לראות מי הציבור שנמצא,

256
00:17:09,892 --> 00:17:13,180
לומר דברים שמתאימים לציבור,
שישמחו.

257
00:17:14,120 --> 00:17:16,560
ונקודה נוספת, שגם יזכור לסיים.

258
00:17:16,560 --> 00:17:19,080
יש כאלה, אומרים להם
"בכבוד, תגיד דברי תורה".

259
00:17:19,160 --> 00:17:22,500
מתחיל, שוכח לסיים,
מדבר ומדבר בלי סוף.

260
00:17:22,760 --> 00:17:27,500
גם בזה צריך לדעת לא להכביד
על הציבור, הכול במידה, הכול בטעם,

261
00:17:27,600 --> 00:17:30,860
שאנשים ישמחו מהדברים ששומעים

262
00:17:30,960 --> 00:17:34,620
ותמיד יישארו בטעם
של עוד, לא בטעם של הכבדה.

263
00:17:34,960 --> 00:17:40,060
אבל את זה אומרת המשנה בפרקי אבות:
"במקום שאין אנשים השתדל להיות איש".

264
00:17:40,480 --> 00:17:43,840
אם יש מישהו שעושה את זה טוב
לא פחות ממך, תן לו שהוא יעשה.

265
00:17:43,840 --> 00:17:47,720
אין מישהו אחר – תעשה את זה אתה,
גם זה נכלל במילים:

266
00:17:47,720 --> 00:17:52,820
"ואין יתרון לבעל הלשון"
כי "מוות וחיים ביד לשון".

267
00:17:53,120 --> 00:17:56,740
האדם עם עצה נכונה
יכול להציל חיים של אנשים

268
00:17:57,080 --> 00:17:59,120
על ידי עידוד, מילה טובה.

269
00:17:59,120 --> 00:18:01,090
בן אדם שבור,
אתה נותן לו מילה טובה

270
00:18:01,092 --> 00:18:04,860
שיעריך את עצמו,
שיוקיר את עצמו, הוא פורח כולו.

271
00:18:05,560 --> 00:18:07,480
ממש רואים את זה בעולם.

272
00:18:07,480 --> 00:18:11,140
מה שאמר שלמה במקום אחר:
"מוות וחיים ביד לשון",

273
00:18:11,160 --> 00:18:12,800
זה ממש כך כפשוטו.

274
00:18:13,840 --> 00:18:19,110
סיפרנו כאן פעם את המעשה שהיה
עם הרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל.

275
00:18:20,000 --> 00:18:22,810
אני אחזור על זה שוב כי זה סיפור
עם הרבה מוסר השכל

276
00:18:22,812 --> 00:18:26,340
לטובת מי שלא היה כשדיברנו,
כבר עבר הרבה זמן מאז.

277
00:18:27,120 --> 00:18:28,320
מה זה דיבור?

278
00:18:28,520 --> 00:18:32,020
איך בדיבור אפשר לשנות
מקצה לקצה את החיים.

279
00:18:32,800 --> 00:18:36,860
את הסיפור הזה שמעתי מרב קהילה
בסמינר של הידברות בלוס אנג'לס,

280
00:18:37,160 --> 00:18:42,140
יש שם כידוע מאות אלפי
ישראלים וצמאים ליהדות.

281
00:18:42,160 --> 00:18:44,660
אז משתדלים,
פעם בשנה עושים שם סמינר.

282
00:18:45,200 --> 00:18:47,610
ובאחד הסמינרים האלה
לפני מספר שנים

283
00:18:47,612 --> 00:18:51,260
בשבת ישבנו באותו שולחן
עם אחד מרבני הקהילות,

284
00:18:52,120 --> 00:18:55,180
והוא אומר לי: "אני אספר
לך סיפור שראיתי בעיניי",

285
00:18:55,560 --> 00:18:59,280
מעשה עם ראש הישיבה שלו.
הוא למד בישיבת "קול תורה".

286
00:18:59,280 --> 00:19:04,080
היום הוא כבר רב קהילה, מבוגר, אבל כשהיה
בחור למד בישיבת "קול תורה" בירושלים,

287
00:19:04,160 --> 00:19:06,680
הרב שלמה זלמן אוירבך
היה ראש הישיבה.

288
00:19:06,680 --> 00:19:11,360
כשהייתי בחור זכיתי קצת להכיר את הרב
אוירבך, לא למדתי אצלו אבל קצת ראיתי אותו,

289
00:19:11,360 --> 00:19:15,200
אדם משכמו ומעלה,
האצילות שלו, ההנהגה שלו,

290
00:19:15,840 --> 00:19:19,000
אפילו החיוך שלו,
הברק שהיה לו בעיניים,

291
00:19:19,000 --> 00:19:22,360
אנשים בדיכאון רואים אותו מחייך,
מקבלים שמחת חיים.

292
00:19:22,480 --> 00:19:27,640
היה אדם ישיש, זקן,
אבל רענן בחיות שלו, בשמחת חיים,

293
00:19:27,640 --> 00:19:29,440
והיה מגדולי הדור בתורה.

294
00:19:29,480 --> 00:19:32,980
מרן הרב עובדיה יוסף העריץ
אותו, את הגדולה התורנית שלו.

295
00:19:33,760 --> 00:19:38,970
אז סיפר לי אותו רב קהילה
שכשהוא למד בישיבה, הרבנית נפטרה.

296
00:19:39,480 --> 00:19:41,180
אשתו של הרב אוירבך נפטרה.

297
00:19:42,240 --> 00:19:45,940
הייתה לוויה גדולה,
כל התלמידים הגיעו, צפיפות.

298
00:19:46,560 --> 00:19:50,180
אז הוא בתור מקורב לרב
עם עוד כמה תלמידים

299
00:19:50,440 --> 00:19:54,680
עשו כמו מעגל כזה, טבעת סביב הרב
כדי שלא ידחקו אותו, היה מאוד זקן.

300
00:19:56,120 --> 00:19:59,780
והנה אמר להם שהוא רוצה
להתקרב יותר למיטה של הרבנית.

301
00:20:01,200 --> 00:20:02,220
התקרבו.

302
00:20:02,440 --> 00:20:07,540
יש הרבה נוהגים לבקש סליחה מהנפטר
בלוויה כי הנשמה נמצאת שם, מבקשים סליחה.

303
00:20:08,400 --> 00:20:11,500
הוא עמד ליד המיטה
של אשתו, דיבר בשקט,

304
00:20:11,920 --> 00:20:14,640
אבל הוא אומר:
"אנחנו התלמידים שהיינו צמודים אליו

305
00:20:14,640 --> 00:20:16,100
"שמענו מה שהוא אמר לה".

306
00:20:18,120 --> 00:20:22,960
הוא אמר לה: "את יודעת שאני
לא צריך לבקש ממך סליחה

307
00:20:23,920 --> 00:20:28,300
"כי במשך כל ה-54 שנים
שחיינו ביחד

308
00:20:28,780 --> 00:20:31,020
"לא פגעתי בך אפילו פעם אחת.

309
00:20:31,640 --> 00:20:33,970
"אבל אני מבקש סליחה כי כך מקובל".

310
00:20:35,760 --> 00:20:38,700
איזה גבר יכול לומר לאשתו
"לא צריך לבקש סליחה"?

311
00:20:39,240 --> 00:20:43,540
אפילו בערב של החתונה הוא יכול
להגיד לאשתו "לא צריך לבקש סליחה"?

312
00:20:44,160 --> 00:20:47,810
והוא חי איתה 54 שנים
באותה דירה,

313
00:20:47,812 --> 00:20:50,840
זוג נשוי 54 שנים
עד שהיא נפטרה,

314
00:20:51,280 --> 00:20:56,500
ובלוויה שלה בלב טהור הוא אומר לה
שהוא לא צריך לבקש סליחה כי הוא לא פגע.

315
00:20:57,400 --> 00:21:00,650
עד כאן מה שסיפר לי
אותו רב קהילה הכרתי לפני

316
00:21:00,652 --> 00:21:05,640
כי קראתי בספר שכתבו על הרב
והיו עוד ששמעו אז זה התפרסם.

317
00:21:05,640 --> 00:21:10,320
אבל המשך הסיפור, שזה
הכי חשוב, ייחודי לאותו רב

318
00:21:10,320 --> 00:21:11,800
ומאז אמרתי כדאי לפרסם.

319
00:21:11,800 --> 00:21:15,980
בספר "המדריך המלא לנישואין מאושרים"
הבאתי את הסיפור הזה,

320
00:21:16,240 --> 00:21:19,090
אחר כך אחד העוזרים
של האדמו"ר מבעלז התקשר אליי,

321
00:21:19,092 --> 00:21:22,720
אמר שהאדמו"ר מאוד התפעל
מהסיפור הזה כשראה את ה...

322
00:21:23,920 --> 00:21:26,400
המשך הסיפור הוא כך,
מספר אותו רב קהילה:

323
00:21:26,400 --> 00:21:29,580
הלוויה הסתיימה,
אני הסעתי את הרב לביתו.

324
00:21:30,800 --> 00:21:32,740
היינו שנינו לבד ברכב,

325
00:21:33,600 --> 00:21:36,040
לא התאפקתי, פניתי ואמרתי לו:

326
00:21:36,040 --> 00:21:39,220
"סליחה, כבוד הרב,
שאני שואל ביום קשה כזה,

327
00:21:39,760 --> 00:21:41,980
"אבל אני תלמיד ואני רוצה ללמוד,

328
00:21:42,800 --> 00:21:47,160
"איך ייתכן שהרב
לא פגע באשתו 54 שנים?

329
00:21:47,640 --> 00:21:49,900
"תמיד מה שכבודו רצה גם היא רצתה?

330
00:21:49,960 --> 00:21:51,560
"תמיד הייתם באותו ראש?

331
00:21:51,880 --> 00:21:54,150
"כל מה שהיא עשתה
מצא חן בעיני הרב?

332
00:21:54,152 --> 00:21:55,980
"לא היה משהו שהפריע לרב?"

333
00:21:57,200 --> 00:21:59,720
ענה לו הרב: "ודאי שהיו הבדלים בינינו,

334
00:21:59,800 --> 00:22:02,260
"אפילו תאומים שגדלו באותו בית,

335
00:22:02,960 --> 00:22:04,300
"אותה מנטליות,

336
00:22:04,640 --> 00:22:07,520
"אבל כל אחד יש לו ראש אחר
ולא תמיד...

337
00:22:07,520 --> 00:22:10,420
"ודאי שהיו דברים שהיא עשתה
או אמרה ולא מצא חן בעיניי.

338
00:22:11,200 --> 00:22:13,040
"אבל אף פעם לא פגעתי בה".

339
00:22:13,440 --> 00:22:17,450
וכאן בא משפט שאם ניקח
לעצמנו את העצה הזו

340
00:22:17,452 --> 00:22:21,700
נוכל לקבל תפנית בחיים
לכל יחסי אנוש בסביבה,

341
00:22:22,840 --> 00:22:29,160
אמר לו הרב כך: "בכל פעם שהפריע לי
דבר מה בהתנהגות שלה או בדיבור שלה,

342
00:22:29,720 --> 00:22:34,220
"לפני שהערתי לה
הייתי יושב עם עצמי וחושב

343
00:22:34,640 --> 00:22:38,680
"באיזו מחמאה
אני יכול להתחיל את הביקורת,

344
00:22:39,280 --> 00:22:42,780
"באיזו מחמאה אני יכול לסיים את הביקורת,

345
00:22:43,080 --> 00:22:47,180
"ואיך אני מנסח את הביקורת
באמצע בצורה שהיא לא תיפגע.

346
00:22:48,720 --> 00:22:50,260
"ואם היה לי ספק

347
00:22:50,640 --> 00:22:54,980
"שאולי לא מצאתי את הנוסחה הנכונה
והיא עלולה להיפגע,

348
00:22:55,360 --> 00:23:00,070
"העדפתי לשתוק ולסבול,
אבל אני לעולם לא אפגע באשתי".

349
00:23:01,680 --> 00:23:05,820
תראו מה זו גדולה של אדם,
שולט בעצמו כחומר ביד היוצר.

350
00:23:06,000 --> 00:23:07,930
אבל ניקח את העצה שהוא נתן.

351
00:23:08,622 --> 00:23:11,520
רוב המחלוקות והסכסוכים שיש בזוגיות,

352
00:23:11,520 --> 00:23:14,280
בין שכנים, בעבודה, הורים וילדים,

353
00:23:15,440 --> 00:23:16,540
מה גורם להם?

354
00:23:16,960 --> 00:23:20,650
רובם ככולם זה דיבור:
הוא אמר כך, היא החזירה לו כך,

355
00:23:20,652 --> 00:23:22,960
הוא ענה לה וכדור שלג,

356
00:23:22,960 --> 00:23:26,840
בסוף יכולים להגיע גם
לבית הדין רק מהוויכוחים האלה.

357
00:23:27,800 --> 00:23:31,080
כי יש ביקורת, והביקורת הורסת.

358
00:23:31,400 --> 00:23:34,650
מצד שני, הבעל אומר:
"אם אני לא אעיר לאשתי

359
00:23:34,652 --> 00:23:36,340
"אז איך היא תדע מה מפריע לי?"

360
00:23:36,840 --> 00:23:40,700
האישה מרגישה "אם אני לא אעיר לבעלי,
איך הוא ידע מה מפריע לי?"

361
00:23:41,200 --> 00:23:43,800
אומר הרב אוירבך:
אפשר לומר מה שמפריע,

362
00:23:43,800 --> 00:23:49,280
אבל לפני הביקורת צריך לחשוב
עם עצמנו על מה אני יכול להחמיא.

363
00:23:49,520 --> 00:23:52,190
בהתחלה האדם מרגיש
התקוממות, "מה להחמיא?

364
00:23:52,192 --> 00:23:53,860
"אני כועס עכשיו, יש לי ביקורת".

365
00:23:54,440 --> 00:23:58,780
אבל יחשוב "רגע, מה אני רוצה,
לריב עכשיו? אני מחפש לריב

366
00:23:59,000 --> 00:24:03,260
"או שאני רוצה רק לפתור את הבעיה
שיבינו מה מפריע לי בלי לריב".

367
00:24:03,400 --> 00:24:05,000
ברור, מי רוצה לריב?
אף אחד לא רוצה,

368
00:24:05,000 --> 00:24:08,340
רק צריך לומר כדי שיבינו מה מפריע.

369
00:24:08,720 --> 00:24:12,600
אם כך, אומר הרב אוירבך,
אם המטרה רק להעביר מסר,

370
00:24:12,840 --> 00:24:16,720
בוא נחשוב איך עושים את זה נכון
בצורה שהשני לא ייפגע.

371
00:24:17,800 --> 00:24:19,620
ואז מתחילים במחמאות,

372
00:24:19,960 --> 00:24:22,890
הבעל משבח את אשתו
על מה שאתמול היא עשתה

373
00:24:22,892 --> 00:24:26,720
"ואיך הספקת גם בעבודה
וגם חזרת וטיפלת בילדים

374
00:24:26,760 --> 00:24:30,860
"ועוד עשית קניות,
אני ממש מצדיע לך, את כל כך נפלאה.

375
00:24:31,600 --> 00:24:33,700
"יש רק דבר אחד שמפריע לי,

376
00:24:34,000 --> 00:24:37,620
"שבשבת ליד האורחים אמרת כך וכך,
זה מאוד העליב אותי.

377
00:24:38,960 --> 00:24:42,820
"אבל בסך הכול אני רוצה
לומר לך שאני מודה לאלוקים

378
00:24:42,960 --> 00:24:45,060
"שזכיתי לאישה כמו שיש לי".

379
00:24:46,080 --> 00:24:47,970
התחיל בשבח, סיים בשבח,

380
00:24:47,972 --> 00:24:51,260
באמצע הכניס את הביקורת
כמו סנדוויץ' כזה

381
00:24:52,080 --> 00:24:54,420
ואמרת מה שרצית.

382
00:24:54,800 --> 00:24:57,420
היא קיבלה את המסר,
אבל היא לא נעלבה.

383
00:24:57,840 --> 00:24:59,240
כי למה אנשים נעלבים?

384
00:24:59,240 --> 00:25:02,740
מבחינה פסיכולוגית,
למה קשה לבני אדם לשמוע ביקורת?

385
00:25:03,320 --> 00:25:06,540
כשמעירים לבן אדם
הוא מרגיש שתוקפים אותו.

386
00:25:07,200 --> 00:25:09,260
אפילו שמעירים לו נקודתית,

387
00:25:09,440 --> 00:25:13,200
אבל הוא מרגיש כאילו
שאמרו לו עכשיו "אתה לא בסדר"

388
00:25:13,200 --> 00:25:14,500
או "את לא בסדר".

389
00:25:15,160 --> 00:25:16,930
אף על פי שמי שאומר את הביקורת

390
00:25:16,932 --> 00:25:20,440
הוא לא מתכוון לומר שהאדם
בכלל לא בסדר, בנקודה הזו,

391
00:25:20,720 --> 00:25:23,060
אבל זה נתפס כאילו מותקפים,

392
00:25:23,520 --> 00:25:26,560
ואז כדי להתגונן
עלולים לתקוף בחזרה:

393
00:25:26,560 --> 00:25:28,920
"אני לא בסדר?
את לא בסדר!"

394
00:25:30,240 --> 00:25:31,740
ומזה מתפתח ריב.

395
00:25:32,080 --> 00:25:34,370
אבל אם מורידים את העוקץ הזה מראש

396
00:25:34,372 --> 00:25:37,540
על ידי שמתחילים בשבח,
כשמתחילים במחמאה,

397
00:25:38,040 --> 00:25:41,160
"אתה כל כך חכם, בעלי היקר,
איך עשית את זה אתמול?

398
00:25:41,160 --> 00:25:43,020
"התפעלתי מהגאונות שלך".

399
00:25:44,060 --> 00:25:46,980
הורדנו את העוקץ
של "אתה לא בסדר",

400
00:25:47,360 --> 00:25:53,440
ואז עוברים לביקורת ושוב מסיימים
בכמה מילים טובות של שבח,

401
00:25:55,000 --> 00:26:00,100
וממילא האדם נעשה פורח, מאושר.

402
00:26:00,560 --> 00:26:02,960
כי באמת, נשאל את רוב האנשים בעולם:

403
00:26:03,280 --> 00:26:05,020
כשאתה מציק לאשתך,

404
00:26:05,440 --> 00:26:07,780
אתה רוצה שהיא תאמר לך
מה מפריע לה?

405
00:26:08,480 --> 00:26:10,140
רוב הגברים מה יענו?

406
00:26:10,560 --> 00:26:13,140
"כן, אני רוצה שהיא
תאמר אבל בצורה נכונה".

407
00:26:13,720 --> 00:26:17,960
נשאל את האישה: את רוצה
שבעלך יאמר לך מה שמפריע לו?

408
00:26:17,960 --> 00:26:21,500
"ודאי, אני רוצה שהוא יהיה מרוצה,
אבל שיאמר לי את זה בצורה נכונה".

409
00:26:22,000 --> 00:26:23,700
מה זו הצורה הנכונה?

410
00:26:24,200 --> 00:26:28,660
הרב אוירבך גילה כאן
מהלך אדיר בנפש האדם

411
00:26:28,880 --> 00:26:33,060
שכשמתחילים בדברי שבח,
מסיימים בדברי שבח,

412
00:26:33,060 --> 00:26:35,040
באמצע מכניסים את הביקורת,

413
00:26:35,040 --> 00:26:38,280
הצד השני מקבל
את הדברים בהבנה ובשמחה.

414
00:26:38,680 --> 00:26:41,740
זה ממש מבחינת
מוות וחיים ביד לשון.

415
00:26:42,160 --> 00:26:46,840
כך גם בין הורים לילדים,
בין שכנים, עובד-מעביד, כל יחסי אנוש.

416
00:26:47,200 --> 00:26:50,280
נמשיך את דברי שלמה המלך, פסוק י"ב:

417
00:27:02,340 --> 00:27:05,460
אומר שלמה: "דברי פי חכם – חן",

418
00:27:06,640 --> 00:27:09,680
כשהחכם מוציא מהפה דברי חוכמה

419
00:27:10,080 --> 00:27:13,280
אנשים מקבלים את הדברים,
זה מוצא חן בעיניהם.

420
00:27:13,280 --> 00:27:16,620
זה המשך לדברים
שהוא אמר: "ואין יתרון לבעל הלשון",

421
00:27:16,880 --> 00:27:20,600
כלומר אדם שיכול לדבר ולעזור
ולא מדבר,

422
00:27:20,600 --> 00:27:24,280
הוא לא יותר טוב מאותו אדם
שלא הציל את חברו מהנחש

423
00:27:24,360 --> 00:27:27,260
על ידי הדיבור שלו שיכול היה להציל אותו.

424
00:27:27,480 --> 00:27:31,840
וזה יכול היה בדיבור לעזור
ולא עזר אז "אין יתרון לבעל הלשון".

425
00:27:31,840 --> 00:27:36,060
בהמשך לזה הוא אומר: אתה יודע
למה חשוב לדבר דברי חוכמה?

426
00:27:36,280 --> 00:27:38,100
כי "דברי פי חכם חן".

427
00:27:38,760 --> 00:27:42,890
כשאתה תגיד דברי חוכמה, אנשים רוצים
לשמוע דברים אמיתיים,

428
00:27:42,892 --> 00:27:44,620
אנשים צמאים לשמוע.

429
00:27:44,800 --> 00:27:47,900
זה היה נכון כל הדורות,
בדור שלנו פי כמה יותר.

430
00:27:48,240 --> 00:27:51,420
הדור שלנו, הקב"ה הוריד לעולם

431
00:27:52,520 --> 00:27:55,540
אור של געגועים לשמוע דברי תורה.

432
00:27:56,280 --> 00:27:58,800
יש פסוק שלפני ביאת המשיח:

433
00:28:09,360 --> 00:28:14,280
כך הנביא מתנבא, שאנשים יהיו רעבים וצמאים
לא לאוכל ושתייה, זה יהיה להם,

434
00:28:14,720 --> 00:28:16,360
ירצו לשמוע דברי תורה.

435
00:28:17,440 --> 00:28:23,560
כשהקמנו את הידברות אנשים אמרו
לנו שזה לא שפוי, זה לא הגיוני.

436
00:28:23,560 --> 00:28:26,220
"אתם רוצים הרצאות בטלוויזיה?

437
00:28:26,744 --> 00:28:29,820
"מי ישב שעה ליד מסך
ויראה בן אדם מדבר?"

438
00:28:30,480 --> 00:28:34,400
כל מפיק סרטים יודע שאתה לא יכול
להשאיר את אותה תמונה על המסך

439
00:28:34,400 --> 00:28:37,200
יותר מכמה שניות,
הכול צריך להיות קופצני.

440
00:28:37,360 --> 00:28:41,090
אחרת בלחיצת כפתור יעיפו אותך
מהמסך, יעברו למקום אחר.

441
00:28:41,440 --> 00:28:46,180
אז אנשים ישבו לראות פרצוף מדבר,
עוד עם זקן במשך שעה שלמה?

442
00:28:46,280 --> 00:28:50,440
אבל התגובות שהגיעו אחר כך,
הצמא מהארץ, מהעולם,

443
00:28:50,600 --> 00:28:54,100
רואים כמה אנשים צמאים
ליהדות, כמה אנשים רוצים.

444
00:28:54,600 --> 00:28:59,180
ממש לא רעב ללחם ולא צמא למים
כי אם לשמוע את דברי השם.

445
00:28:59,640 --> 00:29:04,160
בכלל, רואים היום המון נבואות שקשורות
לתקופה שלפני ביאת המשיח,

446
00:29:04,400 --> 00:29:07,240
כמו קיבוץ הגלויות
של עם ישראל לארץ ישראל.

447
00:29:07,240 --> 00:29:09,980
מי שיבדוק, 2,000 שנה
ישראל הייתה שממה,

448
00:29:10,520 --> 00:29:13,960
פתאום תוך 70 שנה
מתמלאת באנשים, בונים בניינים,

449
00:29:13,960 --> 00:29:18,660
מצוקת דיור, בונים ובונים,
זה חלק מההתגשמות של הנבואות.

450
00:29:19,480 --> 00:29:24,020
מקומות שוממים שהתחילו
לפרוח זו התגשמות של נבואות.

451
00:29:24,480 --> 00:29:26,220
חתונות בירושלים,

452
00:29:37,360 --> 00:29:38,540
זה הפסוק המלא.

453
00:29:38,720 --> 00:29:42,100
בחתונה אומרים את הברכה
בקצרה אז זה קטע מתוך הפסוק.

454
00:29:42,360 --> 00:29:45,100
אבל הפסוק המלא שעוד יבואו ימים

455
00:29:45,360 --> 00:29:49,040
שיישמע בערי יהודה
ובחוצות ירושלים "הנשמות",

456
00:29:49,040 --> 00:29:51,020
מה זה "הנשמות"? מלשון שממה,

457
00:29:51,160 --> 00:29:54,400
"מאין אדם ומאין יושב ומאין בהמה

458
00:29:54,480 --> 00:29:57,220
"קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה".

459
00:29:57,600 --> 00:30:02,140
כשאנחנו רואים בירושלים חתונות
צריך לדעת, זו נבואה שמתגשמת.

460
00:30:02,440 --> 00:30:05,450
הרמב"ן היה בירושלים לפני 700 שנה,

461
00:30:05,452 --> 00:30:09,340
לא הרמב"ם ב-מ',
הרמב"ן ב-נ', רבי משה בר נחמן,

462
00:30:09,720 --> 00:30:14,000
כשהגיע לירושלים כתב מכתב
לבני משפחתו בחוץ לארץ.

463
00:30:14,360 --> 00:30:20,570
הוא כותב שם: "ביקשתי בירושלים יהודים
ולא מצאתי אלא צבעי ושלושת בניו".

464
00:30:21,080 --> 00:30:26,560
אז ירושלים הייתה קטנה בין
החומות ורוב הבתים היו הרוסים.

465
00:30:26,560 --> 00:30:28,740
היום כמה עולה דירה ברובע היהודי?

466
00:30:29,000 --> 00:30:30,880
דירה הכי קטנה כמה מיליונים.

467
00:30:31,160 --> 00:30:33,940
אז הכול היה הרוס,
רק תיקח ותבנה.

468
00:30:34,600 --> 00:30:39,360
היו שם גויים ומעט מאוד יהודים,
בסך הכול צבעי ושלושת בניו.

469
00:30:39,480 --> 00:30:43,010
ארבעה יהודים היו בירושלים,
ועם הרמב"ן נהיו חמישה.

470
00:30:43,640 --> 00:30:48,040
כשהוא קרא את הפסוקים האלה
שעוד יבואו ימים שיהיו חתונות בירושלים,

471
00:30:48,600 --> 00:30:49,920
איזו תחושה הוא קיבל?

472
00:30:49,920 --> 00:30:52,860
הוא ידע, כתוב זה יהיה,
אבל זה נראה כל כך רחוק,

473
00:30:52,880 --> 00:30:56,360
אין כלה בירושלים, אפילו כלה
אחת לא הייתה, איך יהיו חתונות?

474
00:30:57,240 --> 00:31:01,640
כשאנחנו היום בדור שלנו,
מי שרוצה להזמין אולם בירושלים

475
00:31:01,640 --> 00:31:04,940
צריך כמה חודשים לפני,
תפוסה מלאה של האולמות.

476
00:31:05,600 --> 00:31:07,400
זו נבואה שמתגשמת.

477
00:31:08,200 --> 00:31:13,680
כל אדם שהולך בירושלים ורואה
זקנים וזקנות יושבים בשמש עם המקל ביד,

478
00:31:13,680 --> 00:31:16,860
ילדים וילדות משחקים ברחובות,
זה נראה לנו טבעי.

479
00:31:17,140 --> 00:31:18,340
בכלל לא טבעי.

480
00:31:18,880 --> 00:31:20,620
יש פסוק בזכריה:

481
00:31:33,720 --> 00:31:38,680
כמה זה פשוט היום, כמה היה הזוי
בזמנם כשירושלים הייתה שוממה וריקה.

482
00:31:38,760 --> 00:31:41,240
אנחנו עדים היום
להתגשמות בזה אחר זה.

483
00:31:41,480 --> 00:31:44,020
גם הצמא לרוחניות זה חלק מהעניין

484
00:31:44,040 --> 00:31:47,640
של הצמא שיש היום בארץ,
בעולם של יהודים.

485
00:31:47,640 --> 00:31:52,580
יש עוד פסוק מעניין שנוגע
להתעוררות שיש היום בארץ, בעולם,

486
00:31:52,960 --> 00:31:56,380
פסוק שבדורות הקודמים
היה קשה מאוד להבין אותו.

487
00:31:56,960 --> 00:31:59,040
כתוב שלפני ביאת המשיח,

488
00:32:08,880 --> 00:32:10,220
מה פירוש המילים האלה?

489
00:32:11,120 --> 00:32:15,580
כותב רש"י: "והשיב לב אבות
לאביהם שבשמיים על ידי בנים".

490
00:32:17,200 --> 00:32:22,300
כלומר, כשתראה דור
שההורים מתחזקים על ידי הילדים,

491
00:32:22,560 --> 00:32:25,210
תדע שהגעת לדור שלפני ביאת המשיח.

492
00:32:25,846 --> 00:32:27,730
בדורות הקודמים
אף אחד לא הבין את זה,

493
00:32:27,732 --> 00:32:30,320
כל הדורות, מי לימד את מי
להניח תפילין?

494
00:32:30,320 --> 00:32:32,140
הבן את האבא או האבא את הבן?

495
00:32:32,840 --> 00:32:34,960
כל הדורות האבא מלמד את הבן.

496
00:32:35,440 --> 00:32:37,840
מי מלמד את מי את הלכות
כשרות המטבח

497
00:32:37,840 --> 00:32:42,980
שמחבת שבישלו בו חביתה חלבית
אסור לבשל בו דבר בשרי?

498
00:32:43,400 --> 00:32:45,120
האימא לימדה את הבת.

499
00:32:46,280 --> 00:32:53,560
בדור שלנו כל שושלת הדורות שעד
לפני 150 שנה כולם היו שומרי תורה ומצוות,

500
00:32:53,780 --> 00:32:55,250
פתאום נהייתה איזו ירידה,

501
00:32:55,252 --> 00:32:59,520
דור או שניים התנתקו מהשושלת הזאת
של מאז משה רבנו ועד אלינו,

502
00:33:01,880 --> 00:33:06,160
הילדים שוב חוזרים היום,
הצעירים ברוך השם הולכים ומתחזקים.

503
00:33:07,040 --> 00:33:09,610
והאבא אומר לבן

504
00:33:09,612 --> 00:33:12,820
כשהוא רואה אותו מניח תפילין,
כבר שנתיים הבן מניח תפילין,

505
00:33:13,000 --> 00:33:15,760
האבא אומר לו: "אתה יודע,
אני כבר 20 שנה לא הנחתי תפילין,

506
00:33:15,760 --> 00:33:18,620
"כבר שכחתי איך עושים את זה,
בוא תלמד אותי איך עושים את זה".

507
00:33:18,960 --> 00:33:21,540
והבן מלמד את האבא להניח תפילין.

508
00:33:21,840 --> 00:33:26,760
הבת מלמדת את האימא שתנור
שאפו בו תבנית עם עוגה חלבית

509
00:33:26,760 --> 00:33:29,700
אסור לאפות בו אחר כך תבנית בשרית.

510
00:33:30,680 --> 00:33:34,960
"והשיב לב אבות לאביהם
שבשמיים על ידי בנים".

511
00:33:35,280 --> 00:33:39,200
זה דור שלא היה כמותו, שרואים
כל כך הרבה התעוררות והתחזקות,

512
00:33:39,200 --> 00:33:40,900
כל הסימנים שרואים היום.

513
00:33:41,760 --> 00:33:43,170
אז אנחנו גם נדרשים,

514
00:33:43,172 --> 00:33:48,280
כל אדם שיש לו מה לומר דברי תורה
ודברים נכונים ואמיתיים,

515
00:33:48,400 --> 00:33:53,530
"דברי פי חכם חן", אתה תדבר,
תראה איך אנשים צמאים ורוצים לדעת,

516
00:33:53,539 --> 00:33:56,420
רק תאמר את הדברים
בצורה נכונה, בצורה אמיתית.

517
00:33:56,640 --> 00:33:59,140
ועוד נקודה חשובה –
בלי התנשאות.

518
00:33:59,720 --> 00:34:04,040
אדם שמדבר בהתנשאות
הוא גורם שלא יאהבו אותו, יתרחקו.

519
00:34:04,040 --> 00:34:06,020
אפילו תאמר דברים הכי נכונים,

520
00:34:06,320 --> 00:34:09,140
צריך לדבר בלי התנשאות
ומתוך אהבה.

521
00:34:09,640 --> 00:34:13,080
כשאדם אוהב את מי שהוא
מדבר איתו ורוצה שיהיה לו טוב,

522
00:34:13,560 --> 00:34:15,700
לא בשביל להראות
את עצמו שהוא יודע,

523
00:34:15,840 --> 00:34:18,920
אלא אני אוהב אותך,
רוצה שיהיה לך טוב, יש פה אוצר.

524
00:34:18,920 --> 00:34:21,980
בוא תראה גם אתה, אוצר
שעשה לי טוב, תכיר אותו גם אתה.

525
00:34:22,240 --> 00:34:25,940
כשהאדם בא מתוך אהבה
ובלי התנשאות,

526
00:34:26,400 --> 00:34:30,300
הוא יראה שאנשים, כמו שכתוב כאן,
"דברי פי חכם חן".

527
00:34:31,720 --> 00:34:36,060
ממשיך שלמה ואומר:
"ושפתות כסיל תבלענו".

528
00:34:37,640 --> 00:34:42,180
השפתיים של הכסיל יכולות לבלוע
את כל דברי החוכמה של החכם.

529
00:34:42,840 --> 00:34:44,260
מה הוא רצה לומר בזה?

530
00:34:45,200 --> 00:34:49,210
אומר שלמה המלך לאדם: כשאתה
הולך לשיעורי תורה, לומד תורה,

531
00:34:49,212 --> 00:34:50,760
מקבל דברי חוכמה,

532
00:34:51,120 --> 00:34:54,780
תיזהר לא לחשוף
את עצמך לשמוע דברי כסילים,

533
00:34:54,940 --> 00:34:58,400
דברים של כפירה,
דברים של דעות מעוותות,

534
00:34:58,600 --> 00:35:01,300
תקשורת עקומה ומעוותת

535
00:35:01,400 --> 00:35:04,810
שעושה את הטוב כאילו זה רע
ואת הרע כאילו זה טוב.

536
00:35:05,120 --> 00:35:07,820
כי תדע ש"שפתות כסיל תבלענו".

537
00:35:08,080 --> 00:35:13,420
ומי ששם לב, על החכם הוא אמר פה,
"דברי פי חכם חן",

538
00:35:13,600 --> 00:35:18,180
ועל הכסיל אמר שפתיים,
לא אמר שהפה של הכסיל תבלענו.

539
00:35:18,720 --> 00:35:23,200
הוא בא לומר שאפילו אם החכם
יאמר שפע של דברי חוכמה,

540
00:35:23,200 --> 00:35:24,740
פה מלא דברי חוכמה,

541
00:35:24,880 --> 00:35:28,740
השפתיים של הכסיל החיצוניות
יכולות לשבש את הכול.

542
00:35:29,880 --> 00:35:32,540
כמה אנשים הפסידו את החיים שלהם

543
00:35:32,960 --> 00:35:36,380
רק בגלל שהם נתנו לעצמם
לשמוע דברי כסילים,

544
00:35:36,560 --> 00:35:37,860
וזה בלבל אותם.

545
00:35:39,280 --> 00:35:42,260
למשל, ניקח דוגמה, לפני כמה שנים,

546
00:35:43,680 --> 00:35:45,270
משהו כמו עשר שנים אולי,

547
00:35:46,240 --> 00:35:51,400
היה אחד שקיבל על עצמו להילחם
בתורה, במצוות, באלוקים,

548
00:35:51,880 --> 00:35:55,320
הוא נפגע מאיזה עניין והחליט
שהוא מוציא חוברות של כפירה,

549
00:35:55,320 --> 00:36:00,640
אפילו בישיבות, היה מסתובב בבני ברק,
שם בספריות שלהן חוברות של כפירה.

550
00:36:00,760 --> 00:36:04,820
והיה בא עם טענות מדעיות
כביכול נגד התורה.

551
00:36:05,080 --> 00:36:07,840
היו כאלה שמייד שרפו
את החוברות האלה,

552
00:36:07,840 --> 00:36:10,140
היו כאלה שאמרו
"בוא נשמע מה יש לומר".

553
00:36:10,840 --> 00:36:15,340
אז מי שהיה חזק וחכם,
ידע שהתורה אמת, לא התפתה לשטויות שלו.

554
00:36:15,800 --> 00:36:18,880
אבל היו, לא הרבה, אבל
היו כמה בודדים שנפלו

555
00:36:19,160 --> 00:36:22,660
ורק אחרי כמה זמן
התברר מה הייתה הטעות שלו.

556
00:36:23,280 --> 00:36:26,060
למשל, אחת הטענות שהוא פרסם שם:

557
00:36:26,800 --> 00:36:32,880
"בגמרא כתוב שכל דג
שיש לו קשקשת יש לו סנפיר.

558
00:36:33,600 --> 00:36:36,780
"ויש דג שיש לו סנפיר
ואין לו קשקשת".

559
00:36:37,160 --> 00:36:42,900
כי הרי על פי ההלכה לדגים
יש סימני טהרה, לא כל דג מותר לאכול.

560
00:36:43,520 --> 00:36:47,100
צריך שני סימני טהרה:
קשקשים וסנפירים.

561
00:36:48,000 --> 00:36:51,640
אומרת הגמרא: קיבלנו
איש מפי איש עד משה רבנו,

562
00:36:51,640 --> 00:36:53,260
זה כבר בתורה שבעל פה,

563
00:36:53,480 --> 00:36:57,600
שכל דג שיש לו קשקשים
בהכרח יש לו סנפירים.

564
00:36:59,280 --> 00:37:00,810
יש לזה השלכה הלכתית.

565
00:37:01,620 --> 00:37:03,420
אדם שמגיע לתאילנד,

566
00:37:04,320 --> 00:37:05,940
הוא לבד מסתובב שם,

567
00:37:06,360 --> 00:37:10,910
רוצה לקנות דג,
לטגן אותו ולאכול אותו.

568
00:37:11,720 --> 00:37:14,420
במסעדות אסור לאכול,
הכול שם נבלות וטרפות,

569
00:37:14,800 --> 00:37:17,600
אפילו דג כשר
מטגנים אותו ומבשלים אותו

570
00:37:17,607 --> 00:37:22,500
בכלים שהכלים האלה בישלו בהם
נבלות וטרפות. אסור לאכול.

571
00:37:23,160 --> 00:37:28,260
אז הוא אומר "טוב, אני אקנה לעצמי
איזה מנגל ואני אצלה דגים לעצמי".

572
00:37:28,960 --> 00:37:32,170
נכנס לחנות, מחפש דג
שיש לו סנפיר וקשקשת,

573
00:37:32,172 --> 00:37:34,220
יודע שזה הסימנים של דג טהור.

574
00:37:35,200 --> 00:37:37,300
הוא לא מומחה לשמות של דגים,

575
00:37:37,880 --> 00:37:42,420
אבל כשהוא נכנס לחנות הוא רואה אין
דגים שלמים, רק חתיכות של דגים.

576
00:37:42,640 --> 00:37:48,020
הוא לא יודע אם הדג הזה שהיה שלם,
היו לו סנפירים או לא היו לו סנפירים?

577
00:37:48,720 --> 00:37:52,980
אומרת הגמרא: כל דג שיש
לו קשקשים יש לו סנפירים.

578
00:37:53,280 --> 00:37:57,180
זאת אומרת, אתה רואה חתיכת דג
עם קשקשים, אתה יכול לאכול אותו.

579
00:37:57,680 --> 00:38:00,020
למה?
כי בטוח שהיו לו סנפירים.

580
00:38:02,160 --> 00:38:04,890
לומר משפט כזה זה רק
אלוקים יכול לומר.

581
00:38:05,520 --> 00:38:07,000
כמה דגים יש בעולם?

582
00:38:07,000 --> 00:38:11,880
מי יכול להחליט שכל דג שיש לו
קשקשים בהכרח שיש לו סנפירים?

583
00:38:11,880 --> 00:38:14,920
ואם ימצאו דג אחד שיש לו
קשקשים ואין לו סנפירים?

584
00:38:14,920 --> 00:38:17,880
אבל הקב"ה אומר:
תשמע, אני בראתי את העולם,

585
00:38:18,040 --> 00:38:22,880
אני אומר לך, אין מצב בעולם
שבראתי דג עם קשקשים בלי סנפירים.

586
00:38:22,880 --> 00:38:24,500
וזו הלכה, אתה יכול לאכול.

587
00:38:24,553 --> 00:38:27,860
רק שנבין באיזה סדר גודל
של מספרי דגים מדובר.

588
00:38:27,920 --> 00:38:29,540
בספר "המהפך 4"

589
00:38:30,000 --> 00:38:35,440
הבאתי את המחקר שנעשה
לפני כמה שנים, בשנת 2010,

590
00:38:35,440 --> 00:38:37,480
המחקר הראשון על הדגים,

591
00:38:37,480 --> 00:38:41,340
הספר הראשון שיצא
במה שנוגע למספר הדגים בעולם

592
00:38:41,575 --> 00:38:45,700
יצא בשנת 1686,

593
00:38:46,100 --> 00:38:48,900
הספר הראשון שיצא
עם מספר הדגים בעולם.

594
00:38:49,240 --> 00:38:52,880
והם כותבים שהמדע מכיר 400 דגים.

595
00:38:53,200 --> 00:38:55,380
זה אז היה, בספר שיצא אז,

596
00:38:55,480 --> 00:38:58,460
המדע הכיר 400 דגים,
לפני כמה מאות שנים.

597
00:38:58,920 --> 00:39:01,700
בשנת 2010 יצאו משלחות,

598
00:39:02,080 --> 00:39:07,080
אני אקריא כאן רק כדי שנראה
את ההיקף של כמה השקיעו במחקר הזה:

599
00:39:07,080 --> 00:39:09,720
"סקר תת ימי הגדול בהיסטוריה",

600
00:39:10,040 --> 00:39:15,360
השתתפו 2,700 מדענים
מ-670 מכוני מחקר בעולם.

601
00:39:15,360 --> 00:39:18,890
נדיר לעשות דבר כזה,
670 מכוני מחקר.

602
00:39:19,100 --> 00:39:23,920
הם יצאו ב-540 משלחות
כדי לגלות דגים ויצורי ים

603
00:39:23,920 --> 00:39:26,180
שעד היום לא היו מוכרים למדע.

604
00:39:26,200 --> 00:39:27,780
זה בשנת 2010.

605
00:39:28,600 --> 00:39:30,820
עם סיומו של המחקר הענק,

606
00:39:31,360 --> 00:39:36,100
פרסם החוקר האוסטרלי שעמד
בראש ועדת ההיגוי של המחקר את תוצאותיו:

607
00:39:36,440 --> 00:39:41,800
"המדע מכיר
כיום 16,764 מיני דגים".

608
00:39:42,960 --> 00:39:45,250
לפני כמה מאות שנים
הכירו 400 דגים,

609
00:39:45,252 --> 00:39:48,120
היום מכירים 16,764,

610
00:39:48,120 --> 00:39:50,380
והוא אומר יש עוד דגים,
ודאי שלא גילינו אותם.

611
00:39:51,960 --> 00:39:56,330
האם בכל הדגים שמצאו
יש דג שסותר את הכלל הזה?

612
00:39:57,520 --> 00:40:00,940
למרבה הפלא,
אין דג שסותר את הכלל הזה.

613
00:40:01,320 --> 00:40:04,460
כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר.

614
00:40:05,560 --> 00:40:08,680
לפני מספר שנים,
אותו אדם שהזכרתי קודם,

615
00:40:08,680 --> 00:40:11,660
שלח מכתבים לכל מכוני
המחקר בעולם

616
00:40:11,840 --> 00:40:15,280
ובדק האם יש דג כזה.
איך אני יודע לומר שאין?

617
00:40:15,280 --> 00:40:17,500
אני לא פניתי לכל המחקרים,
הוא פנה.

618
00:40:18,720 --> 00:40:22,720
ואז הוא יצא בחוברת שלו
עם קול רעש גדול שדג אחד...

619
00:40:22,720 --> 00:40:26,020
נכון, לא מצאו דג בכל
העולם, אבל אחד כן.

620
00:40:27,120 --> 00:40:29,840
שם הדג הזה, שם מוזר יש לו,

621
00:40:29,840 --> 00:40:33,020
מונופטרוס קוצ'יה, זה שם הדג.

622
00:40:33,440 --> 00:40:36,160
והדג הזה יש לו קשקשים
ואין לו סנפירים.

623
00:40:36,160 --> 00:40:38,380
הוא עשה מזה רעש
גדול שמצאו דג כזה.

624
00:40:40,200 --> 00:40:43,320
הרב סגל הלך לבדוק
האם זה באמת נכון.

625
00:40:43,840 --> 00:40:45,040
מה התברר?

626
00:40:45,080 --> 00:40:48,780
שהדג הזה יש לו סנפיר
מתחת הזנב

627
00:40:49,160 --> 00:40:52,960
ולא רק שיש לו סנפיר,
השם הזה מונופטרוס קוצ'יה

628
00:40:52,960 --> 00:40:56,460
פירושו בעברית חד-סנפיר.

629
00:40:56,840 --> 00:41:00,940
השם אומר שיש לו סנפיר,
שם הדג, רק הוא לא יודע לועזית,

630
00:41:01,480 --> 00:41:04,960
אז ראה שאין לו סנפירים מבחוץ,

631
00:41:04,960 --> 00:41:09,480
החליט שאין דג כזה.
והקושיה הפכה להוכחה.

632
00:41:09,480 --> 00:41:13,960
הרב סגל כותב במאמר שלו
שעשה לנו שירות טוב ליהדות.

633
00:41:14,360 --> 00:41:18,720
מי מאיתנו היה הולך עכשיו לחקור
בכל מכוני המחקר בעולם

634
00:41:18,720 --> 00:41:22,860
האם יש דג שיש לו סנפיר
ואין לו קשקשים?

635
00:41:23,520 --> 00:41:24,580
הוא בדק.

636
00:41:24,680 --> 00:41:28,040
מצא אחד שהוא חשב שלא,
והתברר שגם זה יש לו,

637
00:41:28,040 --> 00:41:30,140
והכול מתאים לכללים של התורה.

638
00:41:30,720 --> 00:41:32,140
עכשיו בואו נשאל שאלה:

639
00:41:32,800 --> 00:41:35,370
אדם שבאותם הימים,
אפילו בחור ישיבה יכול להיות,

640
00:41:35,372 --> 00:41:38,180
קרא את החוברת של הכופר הזה,
של האפיקורס הזה,

641
00:41:38,720 --> 00:41:41,200
ראה "הנה, משהו לא מסתדר עם חז"ל",

642
00:41:41,760 --> 00:41:47,380
מה היה קורה אם אחד כזה היה יורד
מתורה ומצוות בגלל השפתי כסילים הזה,

643
00:41:48,360 --> 00:41:49,680
ההבל שההוא דיבר?

644
00:41:49,680 --> 00:41:53,140
מאבד את העולם שלו, גם את העולם
הזה, גם את העולם הבא שלו.

645
00:41:53,686 --> 00:41:56,090
לכן אומר שלמה המלך:
תהיה חכם מראש,

646
00:41:56,092 --> 00:42:00,300
"דברי פי חכם חן
ושפתות כסיל תבלענו".

647
00:42:00,560 --> 00:42:03,960
הדיבורים של הכסיל יכולים
לאבד הכול אז תהיה חכם,

648
00:42:04,160 --> 00:42:08,600
אל תרשה לעצמך לשמוע
את דברי הכסילים כדי שלא תתבלבל.

649
00:42:09,560 --> 00:42:12,370
דוגמה נוספת שגם הוא,
אבל לא רק הוא,

650
00:42:12,372 --> 00:42:17,660
כבר לפני 250 שנה גם ניסו
לתקוף את היהדות בעניין הזה.

651
00:42:18,360 --> 00:42:20,240
עד היום יש הרבה שנבוכים בעניין.

652
00:42:20,240 --> 00:42:25,620
בגמרא כתוב במסכת שבת
שמותר להרוג כינה בשבת.

653
00:42:26,080 --> 00:42:28,700
אסור להרוג בעל חיים בשבת,
נטילת נשמה,

654
00:42:29,200 --> 00:42:31,760
אבל כינה, כתוב בגמרא, מותר להרוג.

655
00:42:31,760 --> 00:42:32,680
למה?

656
00:42:32,766 --> 00:42:35,340
כי כינה אינה פרה ורבה.

657
00:42:35,480 --> 00:42:38,380
מה שאסור להרוג בשבת
זה רק אם יש זכר ונקבה,

658
00:42:38,680 --> 00:42:43,080
אבל אם אין זכר ונקבה,
היצור הזה, מותר להרוג אותו בשבת,

659
00:42:43,080 --> 00:42:44,780
זה לא נקרא נטילת נשמה.

660
00:42:45,480 --> 00:42:49,340
כמה היו כופרים אפיקורסים
שחגגו על הגמרא הזאת,

661
00:42:49,600 --> 00:42:53,440
כי לפני 200 שנה,
250 שנה המדע כבר התקדם,

662
00:42:53,440 --> 00:42:56,780
בדקו את הכינים,
יש כינה זכר, יש כינה נקבה.

663
00:42:56,780 --> 00:42:59,660
לא כמו פעם שלא ידעו
איך הכינה נראית,

664
00:42:59,920 --> 00:43:03,660
היום יש בדיקות והתברר
שיש כינה זכר, כינה נקבה

665
00:43:03,720 --> 00:43:06,740
והנה, זה נגד הגמרא
ועוד יוצא חילול שבת עכשיו,

666
00:43:07,080 --> 00:43:08,720
כי אם יש זכר ונקבה אסור.

667
00:43:08,720 --> 00:43:11,830
כמה חגגו על זה נגד התורה
שחכמים לא ידעו.

668
00:43:13,400 --> 00:43:14,600
מה התברר?

669
00:43:15,960 --> 00:43:18,690
גם על זה הקדשנו פרק
שלם בספר "המהפך".

670
00:43:21,000 --> 00:43:25,130
כנגד הגמרא במסכת שבת
שכתוב שמותר להרוג כינה בשבת

671
00:43:25,132 --> 00:43:26,640
כי היא לא פרה ורבה

672
00:43:27,040 --> 00:43:31,120
יש עוד גמרא במסכת גיטין,
שם הגמרא אומרת,

673
00:43:31,120 --> 00:43:33,760
יש שם רשימה של תרופות
למחלות שונות,

674
00:43:34,600 --> 00:43:39,080
ועל אחת המחלות שם
אומרת הגמרא: "ליתי" – יביאו,

675
00:43:39,240 --> 00:43:41,760
"כינה דזכר ונקבה"

676
00:43:42,000 --> 00:43:44,720
יביאו כינה שנולדה מזכר ונקבה.

677
00:43:46,246 --> 00:43:47,600
מה רואים בגמרא?

678
00:43:47,840 --> 00:43:51,640
שהם הכירו שני סוגי כינים,
כינה אחת שהיא לא פרה ורבה,

679
00:43:51,960 --> 00:43:55,460
וכינה אחת שהיא פרה ורבה,
בפירוש כתוב: "דזכר ודנקבה".

680
00:43:56,000 --> 00:44:00,480
השאלה מה המדע אומר על זה. יש
דבר כזה כינה שהיא מזכר ונקבה ולא?

681
00:44:01,280 --> 00:44:06,720
פניתי לחוקרים דרך מישהי בהידברות
שהייתה מאוד פעילה ומבינה במדע,

682
00:44:06,720 --> 00:44:09,170
אז היא פנתה לאוניברסיטה העברית,
אוניברסיטת תל אביב,

683
00:44:09,172 --> 00:44:11,640
הפנו אותה מחוקר לחוקר,

684
00:44:11,640 --> 00:44:17,080
עד שהיא הגיעה לחוקר מספר 1 בעולם
לכינים, כנימות ועלוקות.

685
00:44:17,280 --> 00:44:21,740
יש פרופסור מיוחד שהמומחיות
שלו כינים, כנימות ועלוקות.

686
00:44:22,120 --> 00:44:24,920
הוא נחשב מספר 1 בעולם.
הבאתי בספר את שמו.

687
00:44:26,640 --> 00:44:29,280
והחוקר הזה אמר לה,
כשהיא שאלה אותו:

688
00:44:29,280 --> 00:44:33,380
"יש כינה שהיא לא פרה
ורבה? שאין שם זכרים ונקבות?"

689
00:44:33,480 --> 00:44:34,540
הוא מייד ענה לה:

690
00:44:34,960 --> 00:44:39,500
יש משפחה של כינים
שמונה 300 זנים.

691
00:44:41,960 --> 00:44:44,960
המשפחה הזאת נקראת
משפחת "הכינים הלועסות".

692
00:44:45,880 --> 00:44:49,060
והכינים האלה אין בהן זכרים ונקבות,

693
00:44:49,520 --> 00:44:52,100
אלא יש להן מה שנקרא "הפריה עצמית".

694
00:44:52,260 --> 00:44:55,780
אותה כינה היא מפרה את עצמה
והיא מטילה ביצים,

695
00:44:55,880 --> 00:44:57,980
אין שם זכרים ונקבות.

696
00:44:59,480 --> 00:45:04,260
והתברר דבר מדהים, הקושיה על התורה
הפכה הוכחה לתורה מן השמיים.

697
00:45:04,440 --> 00:45:08,320
איך חז"ל לפני 2,000 שנה ידעו
שיש כינה שהיא פרה ורבה,

698
00:45:08,320 --> 00:45:09,730
וכינה שהיא לא פרה ורבה?

699
00:45:09,732 --> 00:45:11,610
מה שהיום רוב המדענים עדיין לא יודעים,

700
00:45:11,612 --> 00:45:15,760
צריך להגיע למומחה
מספר 1 לכינים, כנימות ועלוקות

701
00:45:15,800 --> 00:45:19,620
כדי לדעת שיש כינים כאלה.

702
00:45:20,680 --> 00:45:22,160
אז מתברר שמה ההלכה?

703
00:45:22,160 --> 00:45:25,160
ההלכה היא שכינה
שהיא לא פרה ורבה,

704
00:45:25,160 --> 00:45:28,600
כמו אלה שיש להן הפריה עצמית,
אין זכרים ונקבות,

705
00:45:28,600 --> 00:45:30,300
מותר להרוג אותן בשבת.

706
00:45:30,560 --> 00:45:34,620
ואלה שפרים ורבים – את
אלה אסור להרוג בשבת.

707
00:45:35,320 --> 00:45:38,080
אבל מה היה קורה אם אדם
היה שומע דברי כסילים

708
00:45:38,160 --> 00:45:42,960
ונתפס ונופל מהיראת שמיים שלו
בגלל דברי ההבל שלהם?

709
00:45:42,960 --> 00:45:44,860
היה מפסיד את חיי הנצח שלו.

710
00:45:46,680 --> 00:45:49,450
היסוד הזה הוא חשוב
לא רק על הנקודות האלה,

711
00:45:49,452 --> 00:45:52,320
לפעמים בתקשורת שומעים
איזו מתקפה,

712
00:45:52,320 --> 00:45:56,380
המדע מצא איזה דינוזאור
שלדעתם הוא נגד התורה.

713
00:45:56,840 --> 00:46:00,300
אם לומדים את הדברים
לא נבהלים ולא מתרגשים

714
00:46:00,520 --> 00:46:03,220
ויודעים שמשה אמת ותורתו אמת.

715
00:46:05,320 --> 00:46:08,340
בכלל, צריך לדעת,
בתקשורת צריכים להיות מאוד זהירים.

716
00:46:09,120 --> 00:46:10,690
לא יודע אם הציבור כאן כולו שמע,

717
00:46:10,692 --> 00:46:15,500
השבוע יצאו נגד ארגון הידברות
וקראו לו "תמנון רב זרועות"

718
00:46:16,840 --> 00:46:18,020
באחד העיתונים.

719
00:46:18,960 --> 00:46:20,160
למה תמנון?

720
00:46:20,400 --> 00:46:23,500
כי יש לו ערוץ טלוויזיה
והוא מקרב ועושה.

721
00:46:24,240 --> 00:46:29,660
כמו שיגידו מדינת ישראל יש לה משרד
הבריאות, משרד הרווחה – רב זרועות.

722
00:46:30,600 --> 00:46:36,140
טוב, השם יעזור שגם הם יחזרו בתשובה
ויבואו לעבוד בהידברות כמו הרבה אחרים.

723
00:46:37,120 --> 00:46:38,000
נמשיך הלאה.

724
00:46:38,000 --> 00:46:43,140
ממשיך שלמה ואומר "דברי פי
חכם חן ושפתות כסיל תבלענו".

725
00:46:43,720 --> 00:46:45,160
למה? הוא מסביר:

726
00:46:45,800 --> 00:46:48,260
"תחילת דברי פיהו סכלות"

727
00:46:48,800 --> 00:46:51,160
כשהוא מתחיל לדבר, הכסיל,

728
00:46:51,640 --> 00:46:54,460
כל מי ששומע אותו
מבין שהוא מדבר שטויות.

729
00:46:54,960 --> 00:46:58,700
"תחילת דברי פיהו סכלות" – אדם
שומע, אומר "איזה שטויות הוא מדבר".

730
00:47:00,080 --> 00:47:02,900
"ואחרית פיהו הוללות רעה"

731
00:47:03,840 --> 00:47:07,640
בסיום הדברים שלו
הוא עובר להוללות רעה.

732
00:47:07,640 --> 00:47:08,940
מה זו הוללות רעה?

733
00:47:10,000 --> 00:47:13,280
מתחיל לעשות צחוק ולעג מדברים רציניים

734
00:47:13,280 --> 00:47:15,170
ובזה הוא גורם להפיל אנשים,

735
00:47:15,172 --> 00:47:17,700
בזה הוא מבלבל את האנשים
בהוללות שלו.

736
00:47:18,360 --> 00:47:20,620
הרמח"ל כותב ב"מסילת ישרים"

737
00:47:21,280 --> 00:47:26,260
שזו הסיבה שאדם שעושה
לעג וצחוק, הוא קורא לזה "ליצנות"

738
00:47:26,760 --> 00:47:30,300
מדברים טובים, מדברי תורה,
מדברים אמיתיים,

739
00:47:30,695 --> 00:47:34,095
עליו נאמר בפסוק
"נכונו ללצים שפטים"

740
00:47:34,120 --> 00:47:37,100
מקבל ייסורים האדם הזה.
למה דווקא ייסורים?

741
00:47:37,760 --> 00:47:42,600
אומר הרמח"ל: כי כל זמן
שהאדם מתייחס ברצינות,

742
00:47:42,600 --> 00:47:44,240
אתה יכול לדבר איתו רציני.

743
00:47:44,560 --> 00:47:47,720
אבל אם כל מה שתגיד לו דברי טעם
הוא יעשה ממך צחוק,

744
00:47:47,720 --> 00:47:53,140
על הכול הוא לועג, עושה ליצנות
מכל דבר אז אין לך עם מי לדבר.

745
00:47:54,600 --> 00:47:59,080
הוא ממשיל את הדבר כמו מגן
משוח בשמן, הוא אומר שהליצנות...

746
00:47:59,080 --> 00:48:02,580
צריך רק להדגיש,
ליצנות אין הכוונה לשמחה.

747
00:48:03,520 --> 00:48:08,040
אדם צריך לשמוח ויתבדח
ויבדח את האחרים.

748
00:48:08,220 --> 00:48:10,570
בגמרא יש סיפור
ששאלו את אליהו הנביא:

749
00:48:10,572 --> 00:48:12,820
"מכל השוק הזה מי בן העולם הבא?"

750
00:48:12,960 --> 00:48:17,100
הצביע על שניים שהם אוהבים
לשמח את כולם, הם בני העולם הבא.

751
00:48:18,240 --> 00:48:19,920
צריך לשמוח.
אז מה זו ליצנות?

752
00:48:19,920 --> 00:48:22,260
מה ההבדל בין שמחה לבין ליצנות?

753
00:48:23,080 --> 00:48:29,880
שמחה – כאשר האדם מספר דבר שגורם
טוב לאנשים, משמח את האנשים.

754
00:48:29,880 --> 00:48:35,340
ליצנות – לוקח דבר שהוא רציני
והופך אותו לצחוק ולעג.

755
00:48:35,840 --> 00:48:41,240
למשל, לועג לבן אדם,
משפיל אדם, מבזה אותו וכולם צוחקים.

756
00:48:41,840 --> 00:48:45,600
אדם זה דבר רציני,
האדם יש לו כבוד, יש לו חשיבות.

757
00:48:45,600 --> 00:48:48,220
איך אתה עושה ממנו לעג?
זה נקרא ליצנות.

758
00:48:48,520 --> 00:48:51,000
לוקח את התורה ועושה ממנה צחוק.

759
00:48:51,000 --> 00:48:53,580
תורה זה דבר רציני,
איך אפשר לעשות מזה צחוק?

760
00:48:55,000 --> 00:48:57,290
אמרו לי בהידברות
שיש איזו תוכנית טלוויזיה

761
00:48:57,292 --> 00:49:01,760
שלוקחים דמויות שונות
ועניינים שונים ועושים מהם צחוק,

762
00:49:01,760 --> 00:49:06,340
ואחד הדברים האהובים עליהם
לעשות צחוק מהדתיים, מהרבנים, מהתורה.

763
00:49:06,800 --> 00:49:08,660
תוכנית כזו אסור לצפות בה.

764
00:49:08,920 --> 00:49:12,940
אפילו אדם שהוא חזק והוא אומר "סתם נראה
את השטויות שלהם, נראה את הבדיחות שלהם".

765
00:49:13,120 --> 00:49:16,180
אסור לצפות בתוכניות כאלה.
זה נקרא ליצנות,

766
00:49:16,480 --> 00:49:19,420
כי הליצנות הזאת דוחה מאה תוכחות.

767
00:49:19,720 --> 00:49:24,340
כמה דברים אמיתיים שאדם ילמד,
צחוק אחד יכול לבטל את הכול.

768
00:49:24,504 --> 00:49:26,140
אדם צריך לשמור על עצמו.

769
00:49:26,360 --> 00:49:30,020
לכן אומר הרמח"ל, כתוב
בפסוק "נכונו ללצים שפטים".

770
00:49:30,200 --> 00:49:31,980
למה דווקא ייסורים?

771
00:49:32,320 --> 00:49:35,760
כי דיבור לא יעזור להם,
הם עושים צחוק מהכול.

772
00:49:35,760 --> 00:49:39,080
אז חוטף מכות,
אז פה הוא כבר לא יכול לצחוק,

773
00:49:39,080 --> 00:49:42,260
ואז השכל שלו מתחיל לעבוד
– מה נכון, מה לא נכון

774
00:49:42,320 --> 00:49:44,050
ועולה על דרך המלך.

775
00:49:53,080 --> 00:49:58,060
אומר שלמה, אחד הסימנים לזהות אדם
שמדבר דברי סכלות, דברי טיפשות,

776
00:49:58,120 --> 00:50:02,180
שהוא מרבה בדברים –
"לא ידע האדם מה שיהיה".

777
00:50:02,640 --> 00:50:03,640
הוא מוסיף...

778
00:50:03,646 --> 00:50:07,860
הרי אין לו באמת משנה מסודרת לומר,
אין לו איזה מסר אמיתי,

779
00:50:08,240 --> 00:50:10,120
אז איך הוא מצליח לבלבל אנשים?

780
00:50:10,120 --> 00:50:13,960
מדבר, מקשקש, מוסיף מילים
בלי קשר אחד לשני.

781
00:50:13,960 --> 00:50:16,900
מי ששומע מתרשם
שמי יודע מה הוא אמר עכשיו

782
00:50:17,000 --> 00:50:21,340
כי הרי הוא דיבר כל כך הרבה, רק אתה
חושב שאני לא זכיתי לרדת לעומק דבריו.

783
00:50:21,680 --> 00:50:26,130
אבל אומר שלמה: תדע,
אם היה מדבר דברים שהם רציניים,

784
00:50:26,132 --> 00:50:30,340
דברים שהם נכונים,
היה מעביר את המסר בהיר וחד,

785
00:50:30,440 --> 00:50:34,140
אבל הסכל ירבה דברים,
לא ידע האדם מה שיהיה.

786
00:50:34,313 --> 00:50:36,940
הוא יכול להגיד לך
"והתחזית תהיה כך וכך",

787
00:50:37,080 --> 00:50:40,420
וזה לא נכון בכלל,
הכול מבוסס על דברי ההבל שלו.

788
00:50:40,840 --> 00:50:43,340
"ואשר יהיה מאחריו מי יגיד לו".

789
00:50:44,060 --> 00:50:49,040
אומר שלמה: הסכל שמתיימר
לצפות ולומר ו"תעשה כך ויהיה כך",

790
00:50:49,040 --> 00:50:52,060
כאילו נותן לך עצות טובות,
פסיכולוג, פסיכיאטר,

791
00:50:52,520 --> 00:50:54,870
אבל הכול לא מבוסס על דברים נכונים.

792
00:50:54,874 --> 00:50:57,960
יש פסיכולוגים שהולכים
על פי תורה, על פי יראת שמיים,

793
00:50:58,080 --> 00:51:01,300
יש אנשים שלא יודעים כלום,
רק תיאוריות ותיאוריות.

794
00:51:01,800 --> 00:51:04,410
הוא אומר: יש אדם שיכול לדבר הרבה,

795
00:51:04,412 --> 00:51:06,800
אבל אפילו מי שעומד מאחוריו
הוא לא יודע.

796
00:51:06,800 --> 00:51:08,940
"ואשר יהיה מאחריו מי יגיד לו"

797
00:51:09,120 --> 00:51:13,000
שאפילו לזה הוא צריך מישהו
שיגיד לו כי הוא לא קולט מה יש פה,

798
00:51:13,000 --> 00:51:14,480
אז הוא יכול להגיד לך עתידות?

799
00:51:18,960 --> 00:51:21,320
אדם שמי שמדריך אותו הוא כסיל,

800
00:51:21,800 --> 00:51:23,960
אז בסוף הוא ירגיש מותש.

801
00:51:23,960 --> 00:51:27,420
"עמל הכסילים תייגענו",
את מי שהולך אחריהם.

802
00:51:27,600 --> 00:51:28,160
למה?

803
00:51:28,160 --> 00:51:30,060
"אשר לא ידע ללכת אל עיר".

804
00:51:30,200 --> 00:51:32,960
הוא לא יודע להדריך את האדם,
הוא לא יודע לכוון נכון,

805
00:51:33,000 --> 00:51:34,700
הוא רק מדבר דברי הבל.

806
00:51:35,160 --> 00:51:38,220
אבל אדם שהוא חכם,
נצמד לדברי חכמים,

807
00:51:38,960 --> 00:51:41,460
מקבל וגם נותן לאחרים.

808
00:51:41,680 --> 00:51:47,550
על אליעזר עבד אברהם כתוב "דמשק
אליעזר" – היה דולה ומשקה מתורת רבו.

809
00:51:48,520 --> 00:51:53,380
מרן הרב עובדיה יוסף כותב
בהקדמה שלו לספר "טהרת הבית"...

810
00:51:54,240 --> 00:51:59,000
אתם יודעים, הוא היה איש הלכה,
לא מיסטיקה וחלומות ודברים כאלה,

811
00:51:59,000 --> 00:52:02,340
הוא כולו היה איש הלכה,
מאוד רציונל עם התורה.

812
00:52:02,800 --> 00:52:05,490
אבל נדיר מאוד,
ממש באופן נדיר,

813
00:52:05,492 --> 00:52:08,840
בהקדמה שלו לספר "טהרת הבית"
על הלכות טהרת המשפחה

814
00:52:08,840 --> 00:52:12,300
הוא מספר על חלום שהוא חלם,
כתב שם חלום שהוא חלם.

815
00:52:13,640 --> 00:52:16,220
הוא מספר שהוא היה מאוד מוטרד מכך

816
00:52:17,000 --> 00:52:20,450
שהוא צריך הרבה להסתובב בארץ
למסור שיעורים

817
00:52:20,520 --> 00:52:22,540
וזה בא על חשבון ההתקדמות שלו.

818
00:52:23,200 --> 00:52:24,880
הוא יכול לשבת ללמוד.

819
00:52:24,880 --> 00:52:27,900
מי שמכיר את ספרי ההלכה
של הרב עובדיה יוסף,

820
00:52:28,160 --> 00:52:31,960
זה עומק בלתי נתפס,
היקף ידיעות בלתי נתפס

821
00:52:32,160 --> 00:52:36,580
כשהוא לוקח נושא ומפרק אותו,
ללבן אותו בהלכה – גאונות עצומה.

822
00:52:36,920 --> 00:52:42,040
גם בהיקף הידיעות שלו, גם בעומק
הסברה להשוות בין דבר לדבר,

823
00:52:42,259 --> 00:52:45,220
לשון מאוד עשירה יש לו בכתיבה,
מי שמכיר.

824
00:52:45,760 --> 00:52:50,720
כשהיה מדבר בשיעורים אז היה לפעמים
מוריד את עצמו לרמה הפשוטה

825
00:52:50,720 --> 00:52:55,240
כדי שאנשים ירגישו שהוא חבר שלהם,
אז יוכל לקרב אותם יותר.

826
00:52:55,360 --> 00:52:59,180
אבל בספרות רואים איזו לשון גבוהה
יש לו, בספרי "יביע אומר".

827
00:53:01,520 --> 00:53:05,300
והוא כותב שם שהייתה לו
התלבטות גדולה עם עצמו,

828
00:53:05,560 --> 00:53:10,280
"האם אני לא מבזבז את הזמן כשאני יוצא
ומדבר עם אנשים על דברים פשוטים?

829
00:53:10,280 --> 00:53:12,740
"לא יותר טוב לשבת ללמוד,
להתקדם בעצמי?

830
00:53:12,819 --> 00:53:15,860
"ללמוד עוד ספרים, להחכים יותר,
לחבר עוד ספרים?"

831
00:53:16,440 --> 00:53:20,080
בדרשות שלו היה לפעמים הולך לפשוטי העם,
מדבר בדברים מאוד פשוטים.

832
00:53:20,080 --> 00:53:23,100
והוא אומר שבחלום ראה את הבן איש חי,

833
00:53:23,840 --> 00:53:28,420
רבי יוסף חיים המקובל הגדול,
גאון עצום מבבל.

834
00:53:28,560 --> 00:53:32,050
והוא בא אליו בחלום וראה אותו
שהוא מסתובב אצלו בספרייה

835
00:53:32,052 --> 00:53:34,140
ומתבונן בספרים שלו,

836
00:53:34,680 --> 00:53:37,300
והוא אומר שהוא שפך
בפניו את ליבו בחלום.

837
00:53:37,640 --> 00:53:40,500
אמר לו "כבוד הרב, אני מאוד
מתחבט, אני לא יודע מה לעשות.

838
00:53:40,760 --> 00:53:45,100
"אני מסתובב, מבזבז את הזמן.
מצד אחד זה זיכוי הרבים.

839
00:53:45,320 --> 00:53:48,220
"מצד שני, אני מפסיד
בעצמי, אני יכול להתקדם".

840
00:53:48,840 --> 00:53:53,300
ענה לו הבן איש חי: "אחוז
בזה וגם מזה אל תנח ידך".

841
00:53:54,520 --> 00:53:58,620
אתה צריך להקדיש זמן להתקדמות שלך,
אבל גם אל תשכח את האחרים.

842
00:53:58,800 --> 00:54:03,410
צריך גם למצוא את הזמן לחזק אחרים,
לקרב אחרים, לעודד אותם,

843
00:54:03,412 --> 00:54:07,900
לרומם אותם כדי שלא
יישארו למטה ורק אתה תעלה.

844
00:54:08,160 --> 00:54:13,130
החת"ם סופר אומר שעל אברהם
אבינו הקב"ה אמר "אברהם אוהבי",

845
00:54:13,132 --> 00:54:17,040
כינה אותו בשם "אוהבי",
מה שלא כינה גדולים אחרים,

846
00:54:17,320 --> 00:54:20,740
כי אברהם היה הולך ויושב
עם אנשים הכי פשוטים,

847
00:54:21,120 --> 00:54:23,720
עם ערבים שהיו משתחווים
לאבק רגליהם,

848
00:54:23,720 --> 00:54:26,020
הייתה עבודה זרה כזו
לאבק של הרגליים,

849
00:54:26,080 --> 00:54:29,800
היה יושב איתם אברהם
ומלמד אותם שזו עבודה זרה

850
00:54:29,800 --> 00:54:31,160
וזה דברי הבל, תעבוד...

851
00:54:31,160 --> 00:54:33,840
אברהם נביא,
לדבר על שטויות כאלה?!

852
00:54:33,840 --> 00:54:36,200
לשכנע אנשים
שאבק זה לא אלוהים?

853
00:54:36,240 --> 00:54:37,700
זה תת-רמה בשבילו,

854
00:54:38,080 --> 00:54:41,400
אבל היה אכפת לו מהאחרים
לקרב אותם לקב"ה.

855
00:54:41,400 --> 00:54:45,020
לאדם כזה הקב"ה
קורא "אברהם אוהבי".

856
00:54:45,240 --> 00:54:47,770
כמה כל אדם שברוך השם
כבר יש לו ידיעות,

857
00:54:47,772 --> 00:54:50,740
וכל מי שמשתתף בשיעורי תורה
ודאי שיש לו ידיעות,

858
00:54:50,960 --> 00:54:55,240
מי שמנצל את הזמנים של הנסיעות,
של העבודה בבית, עבודה בחוץ,

859
00:54:55,240 --> 00:54:58,080
היום יש אפשרות בדרכים
לשמוע דברי תורה,

860
00:54:58,080 --> 00:54:59,940
כל הזמן להחכים בדברי תורה,

861
00:55:01,040 --> 00:55:03,280
מוטל עליו גם כן לדאוג לאחרים.

862
00:55:03,280 --> 00:55:06,860
כשיש לו את ההזדמנות,
דולה ומשקה, נותן לאחרים.

863
00:55:07,200 --> 00:55:09,690
ונסיים בברכה לכל הציבור שנמצא איתנו,

864
00:55:09,692 --> 00:55:11,340
לכל הצופים שבבית,

865
00:55:11,440 --> 00:55:13,840
שהשם יברך את כולם בבריאות איתנה,

866
00:55:13,840 --> 00:55:16,540
פרנסה טובה, זיווגים הגונים,

867
00:55:16,560 --> 00:55:20,140
שנזכה במהרה לגאולה שלמה, אמן ואמן.

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה