הרב ברוך רוזנבלום

אחד מי יודע - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

למה באמת לא נכנס משה לארץ ישראל? מדוע לא מוזכר משה רבנו בהגדה של פסח אפילו פעם אחת? וכיצד יכול להיות שהאומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם - הרי כולנו אומרים עשרות פעמים דברים בשם אומרם ולא נגאלנו?