הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - שבת ועמלק

הרב הרצל חודר

מהו הקשר בין שבת זכור לפקידת עקרות? ויבא עמלק - מהיכן בא? מהו עולם פגום? איך אפשר לחבר בין עולם העליון לעולם הזה? האם ניתן לפגום בשמו של ה'? הרב הרצל חודר בשיעור מרתק