x
הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - שבת והמאכל

הרב הרצל חודר

מהו הקשר שבין קידוש אישה למאכלי שבת? איך אפשר לקדש את ימי החול? כיצד ניתן בפעולה גשמית למחוק עוונות קשים מאוד? היכן מוחבא ריח הקטורת מאז חורבן הבית? מהו הסוד לאושר? מהו התיקון למי שפגם במאכלות אסורים? הרב הרצל חודר בשיעור מרתק