הרב זמיר כהן - מסרים מחכמת שלמה: לקנות חיי נצח

הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן מבאר את ספר קהלת מתוך ניסיון להבין מעט מדברי חכמתו של שלמה המלך, על פי מסרים הנוגעים למציאות חיינו בעבודת המידות, שלום בית, כוחות הנפש, חינוך ילדים ועוד. לפניכם פרק 13

תמלול ההרצאה

1
00:00:29,805 --> 00:00:31,931
שלום וברכה וערב טוב לכולם.

2
00:00:33,822 --> 00:00:38,411
אנחנו נמצאים בספר קהלת,
פרק תשיעי, באמצעו של הפרק.

3
00:00:38,930 --> 00:00:45,022
בשיעור הקודם ראינו ששלמה המלך
אומר לאדם מצד אחד, תתבונן בתכלית החיים,

4
00:00:45,110 --> 00:00:49,444
מה עיקר, מה טפל,
תשקיע בעולם הרוחני שלך,

5
00:00:49,444 --> 00:00:53,488
תבנה את העתיד הרוחני שלך,
תורה, מצוות, מעשים טובים,

6
00:00:53,488 --> 00:00:56,611
חסד, עבודת המידות, תעצב את עצמך.

7
00:00:57,511 --> 00:01:04,455
יחד עם זאת הוא אומר: אבל אל תקצין
יותר מדי עד כדי שתפרוש מכל ענייני העולם.

8
00:01:04,680 --> 00:01:06,666
אלא כפי שראינו בפסוקים האחרונים,

9
00:01:06,666 --> 00:01:10,344
שאדם שהוא יודע שהוא הולך
בדרך טובה, בדרך נכונה,

10
00:01:10,600 --> 00:01:14,877
"לך אכול בשמחה לחמך
ושתה בלב טוב יינך,

11
00:01:14,977 --> 00:01:17,577
"כי כבר רצה האלוהים את מעשיך".

12
00:01:17,600 --> 00:01:22,766
כלומר, כשאלוקים מרוצה מהמעשים שלך
אז לך תאכל ותשתה,

13
00:01:22,766 --> 00:01:24,766
"בכל עת יהיו בגדיך לבנים",

14
00:01:24,766 --> 00:01:28,366
תלבש בגדים יפים, בגדים לבנים,
בזמנם זה היה היופי,

15
00:01:28,366 --> 00:01:30,366
"ושמן על ראשך אל יחסר" -

16
00:01:30,366 --> 00:01:33,300
קרמים, משחות, דברים כאלה,
מה שאתה אוהב.

17
00:01:33,511 --> 00:01:36,200
"ראה חיים עם אישה אשר אהבת" וכו'.

18
00:01:36,200 --> 00:01:43,366
כלומר, אם אתה הולך בדרך נכונה,
אתה חי מאוזן, יש לך עולם הזה ועולם הבא.

19
00:01:43,933 --> 00:01:45,344
והפסוק הבא:

20
00:01:49,522 --> 00:01:54,644
כלומר, כל זמן שאתה חי בעולם
ותמצא ידך, יש לך את היכולת

21
00:01:54,644 --> 00:01:59,966
לעשות ולפעול, לקנות לעצמך
חיי נצח, אז תשקיע ותעשה.

22
00:02:06,133 --> 00:02:09,988
"אין מעשה" - הכוונה
מעשים של מצוות, מעשים רוחניים,

23
00:02:10,422 --> 00:02:16,966
"וחשבון" - לשבת לבדוק במה אני בסדר,
במה אני לא בסדר, מה יש לי לתקן.

24
00:02:17,222 --> 00:02:22,011
"אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה" -
כלומר, גם ללמוד תורה, להחכים,

25
00:02:22,088 --> 00:02:24,011
"בשאול" - שאול זה הקבר,

26
00:02:24,011 --> 00:02:27,833
"אשר אתה הולך שמה" - כלומר,
כל אדם בסוף יגיע לשם.

27
00:02:28,133 --> 00:02:31,666
כדור הארץ היה מלא אנשים
לפני 150, 200 שנה,

28
00:02:31,666 --> 00:02:35,888
אפילו אחד לא נשאר בעולם,
כלומר כל אדם בסוף מגיע לאותו מקום.

29
00:02:35,888 --> 00:02:40,100
כמה שהוא לא אוהב לחשוב על זה,
אבל אומר שלמה: אתה צריך לדעת את המציאות.

30
00:02:40,222 --> 00:02:43,522
אתה חי בעולם - תשמח,
תיהנה, תהיה מאושר,

31
00:02:43,522 --> 00:02:47,222
אבל גם תזכור את אותו היום
שצריך לתת את הדעת,

32
00:02:47,222 --> 00:02:52,500
מראש "איזהו חכם הרואה את הנולד",
אז תשקיע ותבנה את העולם הרוחני שלך.

33
00:02:53,266 --> 00:03:00,619
הגמרא אומרת שאחד החכמים
היה רגיל לומר לתלמידים "האי עלמא..."

34
00:03:00,640 --> 00:03:05,722
הם היו בבבל מדברים בארמית,
אמר להם "האי עלמא", העולם הזה,

35
00:03:06,022 --> 00:03:10,700
"כבי הילולא דמיא,
חטוף ואכול, חטוף ושתה".

36
00:03:10,933 --> 00:03:12,322
מה זה "בי הילולא"?

37
00:03:13,355 --> 00:03:19,211
מזמינים אותך לאולם הכי מפואר בארץ
שעושים שם איזה אירוע, חתונה,

38
00:03:19,711 --> 00:03:25,111
ויש שם מאכלים הכי משובחים,
הכי יוקרתיים וברים ומזנונים,

39
00:03:25,111 --> 00:03:29,844
תבחר מה שאתה רוצה,
כל מעדני עולם נמצאים שם והכול בחינם,

40
00:03:29,844 --> 00:03:32,288
אתה אורח, מוזמן לחתונה,
תאכל מה שאתה רוצה.

41
00:03:32,288 --> 00:03:35,188
תפנה לכאן, תפנה לשם, תבקש את זה.

42
00:03:36,020 --> 00:03:41,811
אבל מה קורה לאחר שהחתונה הסתיימה?
פינו את השולחנות,

43
00:03:42,266 --> 00:03:46,933
המלצרים, העובדים שם שוטפים את הרצפה,
פתאום אתה בא,

44
00:03:46,933 --> 00:03:51,700
אומר "אני לא הגעתי בזמן.
אפשר לקבל שניצל?"

45
00:03:52,488 --> 00:03:54,500
יראו לו את פתח היציאה.

46
00:03:55,400 --> 00:04:02,700
"אדוני, הייתה כאן חתונה, הכול היה
מאורגן, מי שבא בזמן יכל לקחת".

47
00:04:03,860 --> 00:04:11,088
כך היה אומר לתלמידיו: העולם הזה "כבי
הילולא דמיא, חטוף ואכול, חטוף ושתה".

48
00:04:11,088 --> 00:04:15,211
כלומר, כל זמן שאתה עכשיו כאן
אתה יכול לחטוף ולאכול, לחטוף ולשתות.

49
00:04:15,311 --> 00:04:19,866
איחרת את הזמן, אתה בא אחר כך,
מגיע הזמן שאדם צריך לעזוב את העולם,

50
00:04:19,866 --> 00:04:24,934
הוא לא יכול עכשיו לומר "נזכרתי,
לא שמתי לב, עכשיו אני רוצה".

51
00:04:24,980 --> 00:04:28,444
זה היית צריך לחשוב לפני כן
כשהיית עדיין בעולם הזה.

52
00:04:28,510 --> 00:04:34,306
זה אומר שלמה המלך כאן גם לאדם
שמצד אחד אתה חי בעולם, תחיה טוב,

53
00:04:34,330 --> 00:04:39,088
תהיה מאושר, אבל אל תשכח
את העולם הרוחני שלך, תשקיע ותבנה,

54
00:04:39,088 --> 00:04:42,700
תעלה ותצליח - כך יש לך
גם את זה וגם את זה.

55
00:04:43,622 --> 00:04:47,944
יש סיפור ישן, מופיע בספרים עתיקים
מלפני מאות שנים,

56
00:04:50,488 --> 00:04:54,866
אז היו קוראים לקטבים,
לא היו יודעים בדיוק מה הולך שם,

57
00:04:54,866 --> 00:05:00,166
היו קוראים לזה "מעבר להרי החושך",
היו יודעים שיש שם חודשים רבים של חושך.

58
00:05:00,244 --> 00:05:02,577
הקוטב הצפוני, הקוטב הדרומי,

59
00:05:02,644 --> 00:05:08,244
יש מקומות שכמה חודשים ברצף אור
וכמה חודשים ברצף חושך

60
00:05:08,244 --> 00:05:13,011
אז היו קוראים למקומות המוזרים האלה
"מעבר להרי החושך".

61
00:05:13,933 --> 00:05:20,788
אז שם מספרים שאדם אחד
נקלע לאזור ההוא בלי שהתכוון לכך.

62
00:05:21,666 --> 00:05:23,566
לא הייתה פרנסה בביתו.

63
00:05:24,022 --> 00:05:29,188
הוא נניח, לא כתוב מה, נגיד מהנדס,
יודע להיות מהנדס

64
00:05:29,822 --> 00:05:34,811
אבל בעירו היו המון מהנדסים
ואף אחד לא צריך אותו.

65
00:05:36,377 --> 00:05:40,400
ואשתו, כדי שיוכלו להתפרנס
הייתה מכבסת בגדים בידיים

66
00:05:40,400 --> 00:05:46,466
כדי שהמשפחה תוכל להתקיים, עם ילדים.
והוא רוצה לעבוד, אבל לא מוצא.

67
00:05:46,466 --> 00:05:51,722
מחפש במקצוע שהוא בקי בו,
שהוא מומחה בו - אין פרנסה.

68
00:05:52,377 --> 00:05:56,355
פנה לאשתו ואמר לה: תרשי לי,
אני אצא למסע מעיר לעיר,

69
00:05:56,355 --> 00:06:01,711
ממדינה למדינה עד שאמצא מקום
שבאמת צריכים אותי.

70
00:06:01,711 --> 00:06:07,244
אני אתעכב שם אולי כמה שנים
אבל אעשה כסף, אני אחזור.

71
00:06:07,244 --> 00:06:08,944
לא נעים לי לחיות על חשבונך.

72
00:06:10,088 --> 00:06:11,288
אשתו לא כל כך רצתה.

73
00:06:11,288 --> 00:06:15,500
לאחר כמה חודשים נוספים,
אמרה לו: טוב, לך והשם יעזור.

74
00:06:17,200 --> 00:06:23,700
יצא משם, גם כך הוא מרגיש כמו נטל בבית,
פנה לאיזה עגלון של הימים ההם,

75
00:06:24,111 --> 00:06:27,233
אין לו כסף לשלם על הנסיעה,
אמר לו: אני אעבוד אצלך.

76
00:06:27,377 --> 00:06:31,611
מה שאתה צריך אני אסחב, ארים.
במקום תשלום אני אעבוד.

77
00:06:32,311 --> 00:06:35,188
"לאיפה אתה צריך ללכת?"
הוא אומר: לא משנה, העיקר לצאת מכאן.

78
00:06:36,022 --> 00:06:39,755
הגיע לעיר אחרת שאל שם אם זקוקים לו -
לא זקוקים.

79
00:06:39,755 --> 00:06:42,744
עבר לעיר אחרת, למדינה אחרת,
עלה לאוניות,

80
00:06:42,866 --> 00:06:46,555
בכל מקום משכיר את עצמו לעבודה
תמורת כלכלה, אבל אמר:

81
00:06:46,555 --> 00:06:48,211
אני חייב לחזור עשיר.

82
00:06:49,911 --> 00:06:57,433
והנה באחת ההפלגות פרצה סערה בים,
האונייה עפה ממקום למקום.

83
00:06:57,433 --> 00:07:02,722
וכשהסערה נרגעה, רב החובל, המלחים,
אף אחד לא ידע איפה הוא נמצא.

84
00:07:03,550 --> 00:07:08,700
ראו חוף, התקרבו לשם, מה התברר?
לאיפה הגיעו? לאחד הקטבים שם,

85
00:07:09,244 --> 00:07:12,344
מקום שכמה חודשים אור וכמה חודשים חושך.

86
00:07:13,088 --> 00:07:17,222
כשירדו מהאונייה ראו
שיש שם איזה יישוב, שיפצו, תיקנו.

87
00:07:17,222 --> 00:07:20,722
והוא כרגיל, בכל מקום שהוא מגיע שואל:
אתם צריכים מהנדס?

88
00:07:21,177 --> 00:07:24,788
אמרו לו: ודאי. פה בקושי
אנשים באים לגור כאן

89
00:07:26,111 --> 00:07:28,155
כי לא נוח, כמה חודשים חושך.

90
00:07:28,155 --> 00:07:33,388
אם תישאר איתנו ותעזור לנו
במקצוע שאתה כל כך מומחה בו,

91
00:07:33,622 --> 00:07:35,755
ניתן לך משכורת גבוהה לחודש.

92
00:07:35,755 --> 00:07:37,788
שמע את הסכום, התלהב.

93
00:07:38,400 --> 00:07:42,722
נשאר שם חודש, חודשיים, חצי שנה,
שנה, שנתיים, הוא חוסך כסף.

94
00:07:43,355 --> 00:07:48,288
לאחר מספר שנים ראה שכבר התעשר,
יש לו אוצרות של כסף, אמר להם:

95
00:07:48,288 --> 00:07:52,211
אני רוצה לחזור, יש לי אישה, ילדים.
איך יוצאים מכאן?

96
00:07:53,488 --> 00:07:57,522
אמרו לו: כמו שאתה לא יודע איך הגעת,
אתה גם לא יודע איך יוצאים מפה.

97
00:07:57,911 --> 00:08:01,433
אתה צריך להמתין שאיזו אונייה
תיקלע לסערה בים,

98
00:08:01,755 --> 00:08:05,022
תעגון כאן כדי להתארגן
ואז מי שרוצה יוצא איתם.

99
00:08:05,022 --> 00:08:08,660
אבל אין נסיעות מסודרות,
איזה שיירות, סוסים, אין כלום,

100
00:08:08,670 --> 00:08:09,588
מקום נידח.

101
00:08:10,466 --> 00:08:13,788
אמר להם: כשתגיע לכאן אונייה
תעדכנו אותי.

102
00:08:14,222 --> 00:08:17,677
לאחר מספר חודשים הודיעו לו:
אונייה עגנה.

103
00:08:18,466 --> 00:08:22,933
מיד רץ לרב החובל, ביקש להצטרף,
"אני אשלם לך".

104
00:08:22,933 --> 00:08:25,633
המסע עבר באזור של המדינה שלו - מצוין.

105
00:08:26,466 --> 00:08:29,877
שילם יותר כדי שיעגון
במקום שהוא צריך לרדת.

106
00:08:31,244 --> 00:08:36,455
אבל חשב לעצמו, אמר:
לקחת מפה כסף וללכת לשם?

107
00:08:37,555 --> 00:08:41,077
צריך להיות חכם.
מהכסף הזה לייצר יותר כסף.

108
00:08:41,577 --> 00:08:44,766
אני אקנה את הסחורה הכי יקרה שיש כאן,

109
00:08:44,977 --> 00:08:50,011
כי סחורה זולה - מחסנים,
סחורה יקרה - המקום מצומצם,

110
00:08:50,422 --> 00:08:55,377
ואני אמכור אותה בעיר שלי
במחיר יותר גבוה כי פה אני אקנה כמות.

111
00:08:55,377 --> 00:08:58,011
וכך מהכסף נעשה עוד כסף.

112
00:08:58,844 --> 00:09:04,122
שאל את האנשים שם: מה הסחורה הכי יקרה
שיש כאן? זהב?

113
00:09:04,822 --> 00:09:12,233
אמרו לו: כאן יש דבר שהוא שווה
יותר מזהב, והדבר הזה קוראים לו שומן,

114
00:09:12,750 --> 00:09:13,955
שומן של בעלי חיים.

115
00:09:13,955 --> 00:09:17,277
כי אז לא היה חשמל,
היו משתמשים בנרות.

116
00:09:17,733 --> 00:09:20,544
כמה חודשים של חושך,
הם לא ישנו כמה חודשים,

117
00:09:20,977 --> 00:09:25,133
אז כשצריכים לישון ישנים,
כשקמים מדליקים את השומן

118
00:09:25,133 --> 00:09:35,655
שעושים ממנו נרות, השומן מאוד יקר.
שני קילו זהב מקבילים לקילו של שומן.

119
00:09:36,711 --> 00:09:37,655
אמר "טוב".

120
00:09:37,655 --> 00:09:41,666
מרוב שהיה שם כבר שכח מאיפה שהגיע,
אמר "שומן כל כך יקר",

121
00:09:41,666 --> 00:09:48,933
הוא באמת זוכר כל השנים שהוא היה שם
כמה השומן הזה טוב, רכש 70 חביות של שומן,

122
00:09:48,933 --> 00:09:54,411
עם כל הכסף שחסך קנה את החביות האלה,
העמיס אותן על האונייה

123
00:09:55,755 --> 00:09:58,855
והחליט שהוא יתעשר מהדבר הזה.

124
00:10:00,555 --> 00:10:05,766
כשראה את הפועלים מסדרים
את הסחורה על האונייה, זה המון כסף,

125
00:10:05,766 --> 00:10:09,100
ראה שקושרים, מהדקים, יש סערות בים.

126
00:10:10,022 --> 00:10:17,300
ראה שיש מקומות באונייה שקצת הרצפה שם
עקומה והחבית לא עומדת יציבה,

127
00:10:17,711 --> 00:10:21,733
ירד לחוף, היו שם המון
אבנים צבעוניות מושלכות בחוף, כמו צדפים,

128
00:10:21,733 --> 00:10:26,644
אבל אבנים צבעוניות, לקח כמה אבנים,
עלה לשם, הכניס מתחת למקומות

129
00:10:26,644 --> 00:10:29,633
שיש חביות רעועות והאונייה יצאה לדרך.

130
00:10:30,266 --> 00:10:34,944
לאחר חודשים, טלטלות,
עגנה במקום שהוא מתגורר.

131
00:10:35,200 --> 00:10:37,511
שלח מיד הודעה לבני ביתו, למשפחה:

132
00:10:37,511 --> 00:10:41,188
"הגעתי. אין מה לדאוג, יש הרבה כסף,
אתם מסודרים".

133
00:10:41,866 --> 00:10:45,400
אשתו מיד באה עם הילדים,
ראתה אותו לבוש בגדי עשירים,

134
00:10:45,400 --> 00:10:47,366
שמחה מאוד, אדם עשיר.

135
00:10:50,511 --> 00:10:54,300
לאחר ההתרגשות הגדולה,
המכס פותח את החביות.

136
00:10:55,355 --> 00:10:58,788
מה קורה לחבית של שומן
שנמצאת כמה חודשים בים?

137
00:10:59,577 --> 00:11:00,788
אי אפשר להריח.

138
00:11:01,600 --> 00:11:04,500
פתחו, אמרו: תגיד, אתה נורמלי? מה הבאת?

139
00:11:04,777 --> 00:11:08,788
פתאום קלט, הייתי שם כמה שנים,
כבר שכחתי מאיפה באתי.

140
00:11:10,266 --> 00:11:12,277
אמר: אבל זו סחורה יקרה.

141
00:11:12,622 --> 00:11:15,766
אמרו לו: טיפש, שם זו סחורה יקרה,
פה מה יש לעשות עם זה?

142
00:11:16,911 --> 00:11:19,577
לקחו את כל החביות,
השליכו אחת אחת לתוך הים,

143
00:11:19,577 --> 00:11:20,922
והוא עומד ובוכה.

144
00:11:21,577 --> 00:11:24,944
חזר לביתו עני ואביון כמו שהוא יצא.

145
00:11:25,422 --> 00:11:31,811
אבל האבנים שהשאיר מתחת החביות,
אבנים צבעוניות, אין בעיר שלו אבנים כאלה,

146
00:11:32,266 --> 00:11:35,511
אמר: לפחות הילדים ישחקו חמש אבנים,
אפילו מתנות לא הבאתי להם.

147
00:11:35,511 --> 00:11:37,811
חשבתי לקנות כאן,
אבל אין כלום.

148
00:11:37,955 --> 00:11:39,400
אז שישחקו עם האבנים האלה.

149
00:11:39,400 --> 00:11:43,088
שם בכיס, הלך לביתו,
ישב לאכול ארוחת ערב,

150
00:11:43,088 --> 00:11:47,255
על חשבון מי? על חשבון אשתו.
כמו שיצא כך חזר.

151
00:11:49,000 --> 00:11:53,922
השכן היה צורף,
גם הוא יושב עם אשתו לארוחת ערב.

152
00:11:54,555 --> 00:12:00,355
הוא אומר: שמעת על הטיפש הזה?
הלך הביא שומן? טיפת דעת אין לו.

153
00:12:00,355 --> 00:12:01,788
את הכול השליכו לים.

154
00:12:02,311 --> 00:12:05,766
תוך כדי שהוא מדבר איתה,
הוא מסתכל מהחלון,

155
00:12:06,177 --> 00:12:09,433
הוא רואה בחלון של השכן אורות מרצדים.

156
00:12:09,430 --> 00:12:13,322
הילדים היו משחקים שם באבנים,
וכמו זהרורים בוקעים.

157
00:12:14,333 --> 00:12:17,722
אמר לאשתו: אני צורף,
הבן אדם הזה עבד על כולם.

158
00:12:17,720 --> 00:12:20,855
הוא הביא אבנים יקרות.
כנראה עכשיו מראה לאשתו.

159
00:12:21,066 --> 00:12:25,455
פחד שכל העניים יעמדו בתור,
אז הוא המציא סיפור של חביות.

160
00:12:25,800 --> 00:12:28,811
אבל אני אראה לו שעליי אי אפשר לעבוד.

161
00:12:30,811 --> 00:12:35,211
הלך, נקש בדלת.
ההוא פותח את הדלת עם פנים של תשעה באב.

162
00:12:36,266 --> 00:12:40,900
הצורף אומר בלב: הוא שחקן מקצועי,
יודע לשחק באמת עצוב.

163
00:12:42,133 --> 00:12:46,277
שלום, שכני היקר, לא נפגשנו
הרבה שנים. מה שלומך?

164
00:12:47,066 --> 00:12:50,733
אמר לו: אתה יודע, אולי שמעת,
אולי לא, איזו טעות עשיתי,

165
00:12:50,733 --> 00:12:52,500
הבאתי שומן, זרקו את הכול.

166
00:12:52,688 --> 00:12:55,522
הוא אומר בלב: תעבוד על אחרים.

167
00:12:56,177 --> 00:13:01,211
הוא שואל אותו: תגיד לי,
מה זה האורות המרצדים שראיתי מהחלון?

168
00:13:01,911 --> 00:13:04,511
אמר לו: זה כמה אבנים,
הבאתי לילדים, משחקים.

169
00:13:04,511 --> 00:13:06,100
אפשר לראות אבן אחת?

170
00:13:07,222 --> 00:13:12,155
קרא לילדים, נתן לו אבן.
הוא הסתכל באבן הזו, אמר לו:

171
00:13:12,155 --> 00:13:17,477
יהלום כזה הוא גדול יותר
מהיהלום שבכתרו של המלך.

172
00:13:18,866 --> 00:13:23,655
זה לבד שווה כמה מיליוני דולר, אני מסופק
אם המלך יוכל לקנות את זה ממך.

173
00:13:24,288 --> 00:13:26,366
שמע את הדברים, התעלף במקום.

174
00:13:27,844 --> 00:13:30,077
העירו אותו עם מים, שוב מתעלף.

175
00:13:30,822 --> 00:13:35,755
מנסים להרגיע אותו: אדוני, אתה עשיר.
באבנים האלה אתה מסודר לכל החיים.

176
00:13:35,822 --> 00:13:37,900
למה אתה עצוב? למה אתה בוכה?

177
00:13:39,422 --> 00:13:46,211
אמר להם: תבינו, כשיצאתי משם
עם החביות שהבאתי

178
00:13:46,622 --> 00:13:52,044
היה בידי למלא את כל החביות
במקום בשומן שהלך למצולת ים,

179
00:13:52,044 --> 00:13:53,944
הייתי יכול למלא באבנים האלה.

180
00:13:54,711 --> 00:13:57,188
ואני כזה טיפש, הבאתי שומן.

181
00:13:58,622 --> 00:14:02,322
אם אתה אומר לי שחמש-שש אבנים
הפכו אותי לאדם עשיר,

182
00:14:02,733 --> 00:14:05,533
מה היה קורה אם הייתי
ממלא בהן את כל החביות?

183
00:14:05,533 --> 00:14:06,888
אבל עכשיו מאוחר.

184
00:14:06,888 --> 00:14:09,855
אני לא יודע איך הגעתי
לשם, אני לא יודע איך חוזרים לשם.

185
00:14:11,177 --> 00:14:17,100
הסיפור הזה מסופר מאות שנים
בעם ישראל עם מוסר השכל גדול.

186
00:14:17,622 --> 00:14:19,733
אדם בא לעולם, איך כתוב בפסוק:

187
00:14:19,733 --> 00:14:24,188
"ימי שנותינו בהם שבעים שנה,
ואם בגבורות שמונים שנה".

188
00:14:24,288 --> 00:14:27,244
רוב האנשים מקבלים
פחות או יותר 70 חביות

189
00:14:27,260 --> 00:14:31,188
שיכולים למלא אותן,
השאלה במה האדם ממלא אותן?

190
00:14:31,511 --> 00:14:35,988
יש אדם, מגיע מעבר להרי החושך,
בא לכדור הארץ,

191
00:14:36,133 --> 00:14:39,822
חושב שמה שיש כאן זה מה שחשוב,
ממלא את החביות בשטויות,

192
00:14:39,822 --> 00:14:42,122
במעשים שאין בהם שום תועלת.

193
00:14:42,200 --> 00:14:45,311
מגיע לעולם האמת -
הוא רואה שזה שומן,

194
00:14:45,311 --> 00:14:47,243
כלום לא יוצא מזה.
זורקים את הכול.

195
00:14:47,310 --> 00:14:52,500
על מה הוא בזבז את הזמן? על סרטים
ועל דברי הבל ועל פטפוטים של שטויות.

196
00:14:52,911 --> 00:14:59,388
יש אדם שממלא את החביות בתוכן,
עובד על המידות להתגבר על כעסים,

197
00:14:59,733 --> 00:15:03,788
להיות אדם יותר מאושר,
להסתכל נכון על החיים,

198
00:15:03,933 --> 00:15:06,433
לראות מה עיקר, מה טפל בחיים.

199
00:15:06,755 --> 00:15:08,844
הולך לשיעורי תורה, מחזק את עצמו,

200
00:15:08,844 --> 00:15:12,944
מעשים טובים, מצוות שבין אדם לחברו,
מצוות שבין אדם למקום.

201
00:15:13,066 --> 00:15:18,255
אדם כזה מגיע לעולם האמת - הוא רואה
שבעים חביות מלאות באבנים טובות

202
00:15:18,577 --> 00:15:20,555
כי הוא ידע לנצל את הזמן.

203
00:15:20,777 --> 00:15:27,166
זה מה שכתוב על אברהם אבינו, "ואברהם זקן
בא בימים וה' בירך את אברהם בכול".

204
00:15:27,400 --> 00:15:30,100
מה פירוש "בא בימים"?
"אברהם זקן" מובן.

205
00:15:30,244 --> 00:15:35,411
"בא בימים" - אומרים חז"ל:
כל ימיו באים איתו.

206
00:15:35,622 --> 00:15:37,433
הוא בא ביחד עם הימים.

207
00:15:37,600 --> 00:15:42,044
יש אדם שעבר יום, בסוף היום
הוא משאיר את היום מאחור כי כלום

208
00:15:42,044 --> 00:15:44,811
לא יצא לו מהיום הזה, יום ריק,
לא עשה בו שום דבר,

209
00:15:44,950 --> 00:15:49,922
אז היום הזה כאילו הוא לא חי בו.
מה עשה? אכל, שתה, ישן, לא עשה שום דבר.

210
00:15:50,333 --> 00:15:53,608
יש אדם שהיום בא איתו ביחד.

211
00:15:53,650 --> 00:15:58,422
אם ביום הזה הוא עשה חסד עם בן אדם,
אם ביום הזה הוא קיים מצווה מסוימת,

212
00:15:58,422 --> 00:16:02,711
קרא פסוק, ענה "אמן", למד תורה,
היום הזה ממשיך איתו כי זה ציוד,

213
00:16:02,711 --> 00:16:07,255
זה צידה לדרך שמלווה אותו
לאורך כל החיים לעתיד, לנצח.

214
00:16:08,000 --> 00:16:11,944
ואצל אברהם המעלה שלו הייתה
שכל ימיו באים איתו,

215
00:16:11,944 --> 00:16:15,877
כל יום שעובר נצמד אליו,
צועד איתו הלאה, מלווה אותו.

216
00:16:16,022 --> 00:16:21,833
מגיע לעולם האמת - "והלך לפניך צדקך",
מקבל שכרו על כל המעשים שעשה.

217
00:16:22,111 --> 00:16:24,007
לכן אומר כאן שלמה המלך:

218
00:16:29,311 --> 00:16:33,122
כל מה שאתה מוצא, מזדמן לך
לעשות דברים טובים - תעשה.

219
00:16:39,155 --> 00:16:42,077
שאול, כמו שאמרנו,
זה המקום של הקבר.

220
00:16:43,133 --> 00:16:44,600
ממשיך שלמה המלך ואומר:

221
00:17:02,044 --> 00:17:10,211
אומר שלמה: כל אדם צריך לדעת,
יש אנשים שקיבלו איזה כישורים מסוימים,

222
00:17:10,533 --> 00:17:11,488
כמו שהוא מזכיר כאן,

223
00:17:11,488 --> 00:17:16,533
יש אדם שהוא קליל והוא מרגיש
שאם אני כזה קליל, יכול לרוץ במהירות,

224
00:17:16,533 --> 00:17:18,611
אז אני אהיה אלוף העולם בריצה.

225
00:17:19,222 --> 00:17:23,134
אבל הוא אומר: תדע לך, 
מהניסיון שלי, של שלמה,

226
00:17:23,144 --> 00:17:25,983
שהיה חכם וגם רואה 
את מה שקורה מסביב,

227
00:17:26,488 --> 00:17:30,244
"שבתי וראה תחת השמש
כי לא לקלים המרוץ" -

228
00:17:30,244 --> 00:17:34,911
כלומר, לא מובטח לאדם קליל
שהוא באמת יהיה מוצלח בסופו של דבר,

229
00:17:34,911 --> 00:17:36,855
יהיה אלוף בריצה.

230
00:17:37,244 --> 00:17:41,133
"ולא לגיבורים המלחמה" -
לא תמיד מי שחזק וגיבור

231
00:17:41,133 --> 00:17:43,433
הוא זה שיכול לנצח במלחמה.

232
00:17:44,111 --> 00:17:46,233
שלמה המלך ראה את זה אצל אביו.

233
00:17:46,377 --> 00:17:51,800
מה היה דוד מול גולית?
גולית היה ענק וגיבור וחזק.

234
00:17:51,800 --> 00:17:53,233
מי יכול על אדם כזה?

235
00:17:55,111 --> 00:17:57,822
ומלבד הגבורה שלו, היה לו גם נער

236
00:17:57,822 --> 00:18:01,766
שהולך איתו, נושא את הכלים,
את החרב, את החנית.

237
00:18:02,644 --> 00:18:05,155
ודוד בא אליו עם מה?
בסך הכול עם אבן

238
00:18:05,155 --> 00:18:09,655
וקליעה אחת מוטט אותו לחלוטין.

239
00:18:10,266 --> 00:18:16,200
הוא אומר "לא לגיבורים המלחמה" -
לא תמיד הגיבור הוא זה שינצח במלחמה,

240
00:18:16,200 --> 00:18:23,477
כלומר אל תהיה בטוח שאם קיבלת את הכישרון
בדבר מסוים אתה בוודאי תגיע לפסגה.

241
00:18:24,155 --> 00:18:27,255
חשוב לדעת את זה,
בפרט בדור שלנו אצל הצעירים,

242
00:18:27,533 --> 00:18:33,066
יש הרבה צעירים שיש להם מעלה מסוימת
וכבר מדמיינים שהם מגיעים לפסגה,

243
00:18:33,066 --> 00:18:37,455
"אני אהיה שחקן, אני אהיה דוגמן,
אני אהיה אלוף העולם במשהו",

244
00:18:38,177 --> 00:18:43,100
ואחר כך כשרואים שזה לא מצליח,
מה קורה להם? נשברים לחלוטין.

245
00:18:43,555 --> 00:18:49,822
רוב אלה שהלכו לכל התוכניות שיש היום
בערוצים השונים שאומרים שהכוכב הזה נולד

246
00:18:49,822 --> 00:18:56,500
והכוכב הזה נפל והכוכב ההוא עלה,
נותנים לאנשים תקוות כאלה ודמיונות,

247
00:18:56,733 --> 00:19:01,611
וצעירים הולכים בהתלהבות
ובטוחים שהם הולכים לכבוש את הפסגה.

248
00:19:01,888 --> 00:19:05,933
וכשמגיעים לאכזבה בסופו של דבר,
אומרים לעצמם:

249
00:19:05,933 --> 00:19:08,677
היה עדיף לי בכלל לא להיכנס
לכל הסיפור הזה.

250
00:19:10,444 --> 00:19:15,766
אפילו אותם שזכו,
הגיעו לאיזו פסגה,

251
00:19:16,977 --> 00:19:21,777
בודדים מהם נשארו
לאחר מכן רגועים ובריאים

252
00:19:21,777 --> 00:19:29,319
כמו שהיו צריכים להיות באופן טבעי,
כי החלום הזה ופתאום לפרוץ לכותרות

253
00:19:29,350 --> 00:19:33,544
ואחר כך ליפול מהכול
אלה תנודות שהן לא בריאות.

254
00:19:34,088 --> 00:19:37,744
אומר שלמה המלך לאדם הצעיר:
תשמע לעצה שלי,

255
00:19:38,044 --> 00:19:40,066
אל תכניס את עצמך לדמיונות.

256
00:19:40,066 --> 00:19:45,744
גם אם קיבלת כישורים מסוימים,
יש לך מעלה - תישאר עם הענווה שלך.

257
00:19:46,466 --> 00:19:48,677
יש לזה כמה השלכות.
נראה את דבריו.

258
00:19:49,644 --> 00:19:52,866
"שבתי וראה תחת השמש
כי לא לקלים המרוץ

259
00:19:52,866 --> 00:19:57,300
"ולא לגיבורים המלחמה
וגם לא לחכמים לחם".

260
00:19:57,400 --> 00:20:00,249
אדם חכם אומר: ודאי,
לפחות תהיה לי פרנסה בסיסית,

261
00:20:00,280 --> 00:20:02,122
לחם הכוונה פרנסה.

262
00:20:02,860 --> 00:20:04,455
הוא אומר: אל תהיה בטוח.

263
00:20:04,688 --> 00:20:08,366
"ולא לנבונים עושר".
יש חכם ויש נבון.

264
00:20:08,666 --> 00:20:15,044
חכם - מה שהוא לומד הוא יודע,
נבון הוא אדם שהוא מתבונן בפרטים,

265
00:20:15,044 --> 00:20:17,655
לכן נקרא נבון ובונה רעיון חדש.

266
00:20:17,755 --> 00:20:19,344
נבון זה יותר מחכם.

267
00:20:19,644 --> 00:20:24,866
חכם, מה שמלמדים אותו יודע.
נבון הוא בעוצמות יותר גבוהות.

268
00:20:24,866 --> 00:20:26,811
אגב, חשוב לדעת את ההגדרות האלה.

269
00:20:26,977 --> 00:20:30,888
אדם שמחפש עובד למפעל,
אתה צריך לבדוק מה אתה מחפש -

270
00:20:30,888 --> 00:20:32,366
חכם או נבון?

271
00:20:32,511 --> 00:20:37,211
אם אתה רוצה אדם שיעבוד בסרט נע,
ייקח מפה, ישים שם - מספיק חכם,

272
00:20:37,211 --> 00:20:38,855
תלמד אותו מה צריך, הוא יעשה.

273
00:20:39,177 --> 00:20:43,844
אם אתה צריך תפקיד ניהולי
של אדם עם מעוף, עם חשיבה קדימה -

274
00:20:43,844 --> 00:20:46,877
תחפש אדם שהוא גם נבון, לא רק חכם.

275
00:20:47,022 --> 00:20:48,877
בתנ"ך המילים מאוד מדויקות.

276
00:20:48,877 --> 00:20:53,066
אצל פרעה כתוב שכשיוסף פתר לו
את החלומות, אמר לו:

277
00:20:53,066 --> 00:20:56,111
עוד מעט יהיו שנות שבע
ואחר כך שנות רעב,

278
00:20:56,111 --> 00:20:57,922
פרעה נבהל: אז מה עושים?

279
00:20:58,400 --> 00:21:05,433
אמר לו: "ועתה יראה פרעה
איש נבון וחכם וישיתיהו על ארץ מצרים".

280
00:21:05,711 --> 00:21:10,222
כל מילה מדויקת, הוא אומר לו:
אל תחפש רק חכם, תחפש אדם שהוא גם נבון,

281
00:21:10,333 --> 00:21:13,307
ושהנבון יהיה לפני החכם,
"איש נבון וחכם",

282
00:21:13,330 --> 00:21:18,355
ותמנה אותו על ארץ מצרים,
שהוא ידע איך לאסוף את תבואה בשנות השבע,

283
00:21:18,355 --> 00:21:20,933
איך לאחסן אותה בצורה
שהיא לא תתקלקל,

284
00:21:20,933 --> 00:21:24,844
איך ליצור את החלוקה אחר כך
שהיא תספיק לשבע שנים נוספות.

285
00:21:24,844 --> 00:21:28,655
אתה צריך אדם לא רק חכם,
עם מעוף, עם חשיבה.

286
00:21:28,933 --> 00:21:33,688
כך גם בזוגיות, אישה מחפשת בן זוג,
בעל מחפש בת זוג, תמיד צריך לחשוב

287
00:21:33,688 --> 00:21:37,172
מה אני מחפש, האם אדם
שהוא רק חכם או שיהיה נבון.

288
00:21:40,955 --> 00:21:45,744
כלומר, ההיגיון אומר
שאדם חכם תהיה לו לפחות פרנסה,

289
00:21:45,822 --> 00:21:48,877
ואדם נבון, ההיגיון אומר
שהוא יהיה עשיר.

290
00:21:50,111 --> 00:21:55,866
אומר שלמה המלך: מהניסיון ראיתי,
מהחוכמה שלי, שזה לא בהכרח,

291
00:21:55,866 --> 00:21:58,211
יכול להיות אדם חכם
ואין לו מה לאכול,

292
00:21:58,422 --> 00:22:00,511
יכול להיות אדם נבון והוא לא עשיר.

293
00:22:02,333 --> 00:22:08,277
"וגם לא ליודעים חן" - אדם שיש לו ידיעות
נרחבות הוא מוצא חן בעיני אנשים

294
00:22:08,466 --> 00:22:11,611
כי כל דבר שמתייעצים איתו
הוא יודע מה לומר,

295
00:22:12,400 --> 00:22:14,233
גם זה אל תהיה בטוח.

296
00:22:14,488 --> 00:22:18,666
גם אדם שיש לו ידיעות רבות,
המסקנות שלו מאוד נכונות,

297
00:22:18,666 --> 00:22:21,766
מי ששם לב, הוא נקט כאן חוכמה,
בינה ודעת.

298
00:22:22,000 --> 00:22:26,466
היודעים זה דעת,
זה המסקנות שאדם מסיק מתוך היגיון.

299
00:22:26,466 --> 00:22:28,411
"וגם לא ליודעים חן" -

300
00:22:29,622 --> 00:22:33,585
מה מתכוון שלמה המלך לומר בכל אלה?
כמה דברים הוא רוצה לומר.

301
00:22:33,620 --> 00:22:38,566
דבר ראשון, כמו שהזכרנו קודם,
שאדם שקיבל מעלות מסוימות,

302
00:22:39,000 --> 00:22:43,477
שלא יאמר לעצמו "אני בטוח מצליח"
ואז כשהוא מתאכזב זו קריסה.

303
00:22:43,733 --> 00:22:46,811
כגודל הציפיות של האדם
כך גודל האכזבות.

304
00:22:47,400 --> 00:22:49,966
וזה דבר שהוא נכון
לא רק בעניינים האלה,

305
00:22:50,377 --> 00:22:54,844
בכלל, אפילו אנשים רגילים,
אדם שיתבונן מה גורם לו לעצבות

306
00:22:54,844 --> 00:22:57,700
במהלך החיים, מה גורם לאנשים
להיות עצובים?

307
00:22:58,355 --> 00:23:04,144
שהם מצפים לדברים מסוימים
ורואים תוצאה אחרת אז מגיעים לאכזבה.

308
00:23:04,530 --> 00:23:09,066
אבל כשאדם אומר לעצמו:
אין לי שום ציפיות מהעולם הזה.

309
00:23:09,066 --> 00:23:10,700
אני עושה את ההשתדלות שלי.

310
00:23:10,700 --> 00:23:13,866
צריך לחיות טוב - אז אני משתדל
שתהיה לי פרנסה,

311
00:23:13,866 --> 00:23:15,577
דירה - משתדל שתהיה דירה.

312
00:23:15,577 --> 00:23:17,700
אבל אני יודע שזו לא התכלית,
זו לא המטרה.

313
00:23:18,600 --> 00:23:23,711
גם אם הדירה לא תהיה כמו שרציתי,
רציתי ארבעה, יש שלושה, יש שני חדרים -

314
00:23:23,774 --> 00:23:27,788
גם זה בסדר,
מה שהקב"ה נותן לי זה טוב לתיקון שלי.

315
00:23:28,088 --> 00:23:31,933
אז אני עושה את ההשתדלות
אבל אם זה לא הלך אז בסדר,

316
00:23:31,933 --> 00:23:33,211
העולם הזה ארעי.

317
00:23:33,822 --> 00:23:35,977
אדם כזה הוא חי תמיד בשמחה.

318
00:23:35,977 --> 00:23:42,044
לכן מי ששם לב, איזה חג הכי שמח
שיש לנו ביהדות שעל החג הזה אומרת התורה

319
00:23:42,044 --> 00:23:45,033
"ושמחת בחגך" יותר מכל החגים האחרים?

320
00:23:45,244 --> 00:23:46,522
חג הסוכות.

321
00:23:47,177 --> 00:23:51,522
וזה פלא, סוכות היה אמור להיות
החג הכי לא שמח.

322
00:23:52,444 --> 00:23:55,044
פסח, למשל, הגיוני שזה יהיה חג הכי שמח.

323
00:23:55,044 --> 00:23:59,444
אתה יושב ליד השולחן, בני חורין,
יצאנו ממצרים, יש מצווה בהלכה

324
00:23:59,444 --> 00:24:03,077
להוציא את הכלים הכי יפים.
יש לך כלי כסף - שים אותם על השולחן,

325
00:24:03,266 --> 00:24:10,788
איזו מערכת כלים הכי יפה שיש לכבוד פסח,
שיהיה כשר לפסח, שים אותה על השולחן.

326
00:24:11,220 --> 00:24:13,355
תפאר את השולחן, תלבש בגדים יפים.

327
00:24:13,355 --> 00:24:18,766
יש כאלה מקפידים עם כרית רקומה
להישען עליה, מסבים כבני מלכים.

328
00:24:19,266 --> 00:24:20,933
לכאורה, זה היה צריך להיות החג השמח.

329
00:24:20,933 --> 00:24:27,477
סוכות זה חג שאנשים שיש להם בית יפה,
מסודר, הולכים גרים בצריף מתחת ענפים.

330
00:24:28,377 --> 00:24:30,122
זה צריך להיות החג השמח?

331
00:24:30,822 --> 00:24:36,500
אבל התשובה היא: דווקא אדם
שמבין שהעולם הזה ארעי, כמו הסוכה,

332
00:24:36,933 --> 00:24:41,344
הוא באמת אדם שמח
כי אדם כזה לא עושה עניין מכל דבר.

333
00:24:41,577 --> 00:24:42,688
"ההוא אמר לי, נפגעתי".

334
00:24:42,688 --> 00:24:47,222
יש אנשים על פגיעה ועל עלבון
שבן אדם אמר, הבן אדם ננעל לשבוע,

335
00:24:47,311 --> 00:24:51,500
אי אפשר לדבר איתו, נכנס לעצבות
"כי ההוא אמר לי, ההיא אמרה".

336
00:24:52,177 --> 00:24:55,766
אבל אדם שאומר לעצמו:
מה העיקר בחיים?

337
00:24:56,266 --> 00:25:00,033
שאנשים יגידו עליי
או שאני אמצא חן בעיני הקב"ה?

338
00:25:01,955 --> 00:25:05,466
אז אמרו עליי שאני לא יפה,
אמרו שאני שמן, אמרו שאני רזה,

339
00:25:05,466 --> 00:25:09,622
אמרו - אז אמרו.
אבל אני לא חי בשביל אנשים.

340
00:25:09,622 --> 00:25:14,088
אדם שחי בשביל אנשים,
כלומר הוא חי כשתמיד המחשבות שלו

341
00:25:14,088 --> 00:25:19,333
"מה חושבים עליי",
זה אדם שבלי להרגיש הוא עבד לבני אדם.

342
00:25:19,333 --> 00:25:23,100
במקום שיהיה עבד של אלוקים,
הוא נעשה משועבד לבני אדם.

343
00:25:23,222 --> 00:25:26,333
תמיד במעקב, מה האופנה שעכשיו הולכת,
מחליף את הבגדים.

344
00:25:26,333 --> 00:25:27,566
יש לו בגדים יפים.

345
00:25:27,566 --> 00:25:31,655
קנה עכשיו משקפיים - לא, אבל עכשיו
המשקפיים האלה יצאו מהאופנה

346
00:25:31,655 --> 00:25:33,366
אז צריך לקנות משקפיים אחרים.

347
00:25:33,644 --> 00:25:37,811
ומה חושבים ומה יגידו ואיזה רכב
יש לי ואיך הסלון שלי נראה.

348
00:25:37,811 --> 00:25:41,433
זה שעבוד, אדם כזה משועבד לבני אדם.

349
00:25:41,688 --> 00:25:46,255
אדם שהוא בן חורין
זה אדם שרואה את העולם הזה כארעי,

350
00:25:46,622 --> 00:25:50,355
בודק מה עיקר, מה טפל בחיים -
אני צריך לעשות טוב לאנשים,

351
00:25:50,355 --> 00:25:55,933
לעשות טוב לעצמי לא מצד
שיגידו עליי אלא מצד שיש מצווה של חסד,

352
00:25:55,933 --> 00:25:57,522
של עזרה, של נתינה.

353
00:25:58,000 --> 00:25:59,566
הוא חי בצורה כזאת,

354
00:25:59,688 --> 00:26:03,877
האדם הזה נעשה משוחרר,
נעשה שלו ומאושר.

355
00:26:04,288 --> 00:26:12,433
אז אומר שלמה המלך: ראיתי בעולם
שכל אלה שיש להם מעלות מסוימות,

356
00:26:12,533 --> 00:26:18,188
אם הם מצפים יותר מדי הם מתאכזבים
"כי לא לקלים המרוץ ולא לגיבורים" וכו'.

357
00:26:18,933 --> 00:26:24,300
יחד עם זאת, יש משנה מעניינת בפרקי אבות
שלכאורה היא סותרת את הדברים.

358
00:26:24,622 --> 00:26:31,777
במשנה כתוב: "יהודה בן תימא אומר
הווי עז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי

359
00:26:31,777 --> 00:26:35,266
"וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים".

360
00:26:35,266 --> 00:26:39,211
הנה, שם הוא אומר תהיה קל,
תהיה עז, תהיה חזק, תהיה גיבור.

361
00:26:39,600 --> 00:26:41,633
ופה נראה כאילו שלמה מייאש אותנו.

362
00:26:42,600 --> 00:26:45,688
אבל התשובה פשוטה,
מה כתוב שם במשנה?

363
00:26:45,688 --> 00:26:47,800
"לעשות רצון אביך שבשמיים".

364
00:26:47,800 --> 00:26:48,966
פה נמצאת התשובה.

365
00:26:49,511 --> 00:26:54,266
אדם שהוא עז כנמר, כלומר הוא אומר
אם זו האמת אז אני הולך איתה

366
00:26:54,266 --> 00:26:56,988
גם אם לועגים לי, גם אם צוחקים עליי.

367
00:26:58,222 --> 00:27:03,455
לפעמים בחברה רואים שיש כמה,
אצל צעירים זה נפוץ,

368
00:27:03,777 --> 00:27:07,155
פתאום תופסים את אחד הנערים
או את אחד הבחורים בצבא או משהו

369
00:27:07,155 --> 00:27:09,811
ויורדים עליו, קוטלים אותו.

370
00:27:10,955 --> 00:27:16,088
והוא מכווץ בתוך עצמו ויושב שם אחד
שהוא מתקומם נגד זה אבל הוא מפחד,

371
00:27:16,088 --> 00:27:20,322
"אני אגיד משהו כולם יתנפלו עליי",
אז הוא שותק.

372
00:27:20,600 --> 00:27:22,000
כאן "הווי עז כנמר".

373
00:27:22,000 --> 00:27:27,288
אתה יכול לעזור לבן אדם הזה
שנמצא במצוקה? תעזור לו, תהיה עז כנמר.

374
00:27:27,288 --> 00:27:29,011
"אבל לא נעים לי, יגידו..."

375
00:27:30,066 --> 00:27:34,988
"לעשות רצון אביך שבשמיים" -
אתה עושה דבר נכון, אל תתייחס למה יגידו.

376
00:27:35,800 --> 00:27:41,100
"וקל כנשר ורץ כצבי" -
מה זה "קל כנשר"?

377
00:27:41,100 --> 00:27:46,233
הנשר הוא עוף גדול,
מוטת הכנפיים שלו יכולה להגיע למטרים.

378
00:27:48,044 --> 00:27:51,966
והנה אתה רואה נשר כזה גדול
נמצא כאן,

379
00:27:52,422 --> 00:27:57,133
ברגע שהוא מחליט להתרומם
פתאום הוא מתעופף ומגיע תוך שניות

380
00:27:57,133 --> 00:27:58,433
לגבהים עצומים.

381
00:27:59,022 --> 00:28:00,677
זה נקרא "קל כנשר".

382
00:28:01,133 --> 00:28:04,322
כשאתה צריך להתרומם, תתרומם ותעוף.

383
00:28:04,622 --> 00:28:06,122
מתי צריך להתרומם?

384
00:28:06,970 --> 00:28:12,533
כשאתה רואה שהחברה שאתה נמצא בה
מושכת אותך למקום לא טוב,

385
00:28:12,533 --> 00:28:14,888
"בוא נעשן את זה,
נלך לשם, תעשה ככה".

386
00:28:14,888 --> 00:28:15,855
אתה יודע "זה לא טוב".

387
00:28:16,488 --> 00:28:19,833
תהיה כמו נשר קליל להתעופף משם.

388
00:28:20,711 --> 00:28:26,422
או דבר עבירה, אתה נמצא עכשיו בניסיון,
פתאום יש יצר גדול שאדם נאבק עם עצמו:

389
00:28:26,422 --> 00:28:29,922
"אני אעשה את זה, לא אעשה את זה?
אסתכל על זה, לא אסתכל? אגע, לא אגע?"

390
00:28:30,088 --> 00:28:31,566
נאבק עם עצמו.

391
00:28:31,933 --> 00:28:36,333
תהיה כמו יוסף הצדיק -
"ויעזוב בגדו בידה וינוס ויצא החוצה".

392
00:28:36,333 --> 00:28:40,588
זה נקרא "קל כנשר",
אתה עף משם בקלות כמו נשר.

393
00:28:41,622 --> 00:28:47,666
"ורץ כצבי" - כאן זה בדיוק הפוך.
"קל כנשר" זה להסתלק.

394
00:28:47,666 --> 00:28:52,744
רץ כצבי, כשיש דבר מצווה לפניך -
תרוץ לכיוון של המצווה.

395
00:28:53,466 --> 00:28:59,177
כמו שהצבי, אתה רואה אותו כזה קליל,
פתאום רץ במהירות, כך תהיה רץ כצבי.

396
00:28:59,177 --> 00:29:04,000
"וגיבור כארי" - כשצריך גבורה
לעשות איזה דבר,

397
00:29:04,000 --> 00:29:06,000
איזה דבר טוב שאתה יודע
שצריך לעשות,

398
00:29:06,000 --> 00:29:09,177
למשל לקום בבוקר בזמן,
אפילו שאתה עייף,

399
00:29:09,177 --> 00:29:12,488
אתה יודע: אם אני אקום מאוחר
אני אחרי זה אלך לעבודה בלי תפילה

400
00:29:12,488 --> 00:29:19,344
אז אני אהיה גיבור כארי לקום בזמן
"לעשות רצון אביך שבשמיים". פה זו מעלה.

401
00:29:20,066 --> 00:29:26,022
למה באמת התנא שם דיבר על בעלי חיים?
היה יכול לתת הרבה דוגמאות אחרות,

402
00:29:26,022 --> 00:29:30,811
למה מבעלי חיים? יש הרבה דברים
קלים בעולם ויש הרבה דברים מהירים.

403
00:29:32,555 --> 00:29:38,033
אבל הוא רצה לרמוז לאדם:
כשאתה עובד לתקן את עצמך

404
00:29:39,800 --> 00:29:45,744
תתאמץ בזה עד שזה יהפוך להיות
טבע אצלך כמו אצל בעלי החיים.

405
00:29:47,177 --> 00:29:51,444
הנשר, כשהוא רוצה להתרומם
הוא לא צריך עבודת המידות, מחליט -

406
00:29:51,444 --> 00:29:52,788
הוא מיד מתרומם.

407
00:29:53,422 --> 00:29:57,355
כך, הוא אומר, תדע,
אם תרגיל את עצמך לדבר טוב,

408
00:29:57,355 --> 00:29:59,577
זה יהפוך להיות אצלך טבע גמור,

409
00:29:59,577 --> 00:30:04,766
יהפוך להיות חלק ממהותך
ואז תראה שאתה בקלות, הכול נעשה קל.

410
00:30:05,244 --> 00:30:09,422
למה הידיעה הזאת חשובה?
כי אדם שרוצה להשתנות במשהו, לתקן משהו,

411
00:30:09,440 --> 00:30:13,200
בהתחלה הוא מרגיש קושי,
יש לו התמודדויות והוא מרגיש

412
00:30:13,200 --> 00:30:16,155
"ניסיתי, נפלתי ועוד פעם ניסיתי
וקשה לי".

413
00:30:16,155 --> 00:30:22,855
אל תדאג, אתה תעשה את המאמץ שלך
לצאת מההרגל הלא טוב שהיה בעבר,

414
00:30:23,155 --> 00:30:25,488
זה בכל תחום - עישון,
לא משנה מה,

415
00:30:25,488 --> 00:30:27,788
אתה רוצה לצאת,
בהתחלה זה מאבק.

416
00:30:28,022 --> 00:30:30,944
אחרי שאתה תצא מזה
תראה פתאום שזה רץ,

417
00:30:31,244 --> 00:30:32,800
זה נהיה חלק ממך.

418
00:30:32,800 --> 00:30:35,733
רק מישהו שם, אתה רואה דבר לא טוב -
אתה כבר מתעופף,

419
00:30:35,733 --> 00:30:37,733
אתה רואה דבר מצווה - אתה מיד רץ.

420
00:30:37,733 --> 00:30:40,355
צריך להגן על מישהו - אתה "עז כנמר".

421
00:30:40,355 --> 00:30:44,244
כי המעלה הפכה להיות חלק ממך.

422
00:30:44,244 --> 00:30:48,666
זה מה שכתוב שם בשיר השירים
"מושכני אחריך נרוצה".

423
00:30:48,666 --> 00:30:51,833
הפסוק הזה לא מובן:
אם אחריך נרוצה למה צריך למשוך?

424
00:30:52,488 --> 00:30:57,822
אבל התשובה: כולנו מחוברים
לתאוות של העולם הזה, אז מבקשים מהקב"ה:

425
00:30:57,822 --> 00:31:01,444
אתה רק תוציא אותנו מכוח המשיכה,
אתה תמשוך אותנו מכאן -

426
00:31:01,444 --> 00:31:03,322
פתאום תראה ש"אחריך נרוצה".

427
00:31:04,244 --> 00:31:07,244
הרב פינקוס זצ"ל אמר:
משל למה הדבר דומה?

428
00:31:07,244 --> 00:31:10,766
אדם שרוצה לתקן משהו, הוא מרגיש
"זה גדול עליי, איך אני אצליח?"

429
00:31:11,150 --> 00:31:12,566
היעד נראה רחוק.

430
00:31:13,288 --> 00:31:16,944
הוא אמר: כשרוצים לשלוח חלילית לירח

431
00:31:18,133 --> 00:31:22,700
יש בהתחלה טיל שאמור
להוציא את החללית מכוח המשיכה,

432
00:31:23,866 --> 00:31:26,633
והטיל הזה יש בו דלק.

433
00:31:27,133 --> 00:31:33,433
אם היה צריך להכניס דלק
שיספיק לכל הדרך עד הירח,

434
00:31:33,644 --> 00:31:36,711
היו צריכים לקחת אולי חבית
בגודל של כל תל אביב

435
00:31:36,711 --> 00:31:40,388
עם דלק רק כדי שהדלק יספיק
כדי להגיע לירח.

436
00:31:40,688 --> 00:31:44,133
אבל בעצם מה צריך?
צריך בסך הכול טיל

437
00:31:44,133 --> 00:31:46,433
שיוציא את החללית מכוח המשיכה.

438
00:31:46,666 --> 00:31:50,488
אחרי שהיא יצאה מכוח המשיכה,
החללית יכולה להתנתק מהטיל,

439
00:31:50,488 --> 00:31:54,688
היא ממשיכה אוטומטית,
היא מגיעה ליעד. כי צריך להתנתק.

440
00:31:54,688 --> 00:31:58,455
כך הוא אמר, כל העולם הזה,
התאוות של העולם זה כוח משיכה.

441
00:31:58,822 --> 00:32:02,966
והקב"ה סידר שאתה תתאמץ
לצאת מכוח המשיכה.

442
00:32:03,200 --> 00:32:05,711
כשאתה יוצא, אומר אלוקים
"אני כבר אמשיך לך את זה",

443
00:32:05,711 --> 00:32:08,188
אתה תראה שזה רץ בקלות,
זה נהיה חלק ממך.

444
00:32:09,666 --> 00:32:13,988
זה מה שכתוב בפסוק
"אקרא לאלוהים עליון, לאל גומר עליי".

445
00:32:14,155 --> 00:32:17,800
אני עושה את שלי ואז הקב"ה
כבר גומר את המלאכה,

446
00:32:17,800 --> 00:32:20,433
מעיף את האדם לגבהים.

447
00:32:22,111 --> 00:32:24,033
נחזור שוב לפסוק הזה:

448
00:32:36,622 --> 00:32:42,111
הוא אומר: תדע לך שכל האנשים,
עם כל המעלות שלהם, כל אחד מגיע זמנו,

449
00:32:42,111 --> 00:32:46,077
כל אחד הקב"ה נותן לו
לפי מה שבאמת הוא צריך.

450
00:32:46,444 --> 00:32:52,400
ולכן המסקנה של שלמה המלך:
גם אם קיבלת כישורים מסוימים,

451
00:32:52,400 --> 00:32:55,511
קודם כול, אל תצפה יותר מדי שלא תתאכזב.

452
00:32:55,511 --> 00:33:01,233
ב', אל תבזבז את זמנך על דברים
שלא יצא לך מהם שום דבר בסופו של דבר.

453
00:33:01,488 --> 00:33:07,166
כי נניח שבאמת אתה נהיית
ספורטאי מצטיין והפכת להיות אלוף העולם,

454
00:33:07,911 --> 00:33:09,944
כמה זמן התהילה הזאת תחזיק?

455
00:33:11,177 --> 00:33:14,144
מה קיבלת מזה לחיי נצח
של העולם הבא שלך?

456
00:33:14,577 --> 00:33:19,633
לכן הוא אומר: מראש תזכור שבסוף
"עת ופגע יקרה לכולם".

457
00:33:19,955 --> 00:33:24,433
מה שאין כן דברים רוחניים
מלווים את האדם לנצח והוא לא מפסיד.

458
00:33:24,660 --> 00:33:27,422
לכן הוא ממשיך בפסוק הבא
לתת עוד חיזוק לאדם

459
00:33:27,422 --> 00:33:31,555
שתנצל את הזמן כשאתה צעיר,
אתה רענן, תנצל את הזמן

460
00:33:31,555 --> 00:33:35,866
לבנות את העולם הרוחני שלך
ולא תגיד: "טוב, עכשיו אני קצת

461
00:33:35,866 --> 00:33:39,444
"אעשה שטויות ואחר כך אני אהיה בסדר,
אחר כך אני אתאזן".

462
00:33:39,444 --> 00:33:43,922
אני שומע את זה לפעמים מצעירים,
"תן לי עכשיו זה, אחר כך אני אסתדר".

463
00:33:44,177 --> 00:33:47,855
וזו טעות גדולה. קודם כול,
חבל על הזמן של עכשיו.

464
00:33:48,133 --> 00:33:50,411
אתה יכול לנצל את הזמן של עכשיו.

465
00:33:51,800 --> 00:33:58,900
מלבד זאת, כשאדם עושה שטויות בצעירותו,
הצלקות שנשארות לו אחר כך בנפש,

466
00:33:59,600 --> 00:34:01,544
קשה לו אחר כך להיפטר מהן.

467
00:34:02,755 --> 00:34:08,273
כמה כאלה שדיברו איתם, צעירים,
"תעזוב את הטיול בחו"ל, תשקיע בעצמך".

468
00:34:08,330 --> 00:34:13,455
לא, כאילו יש מצוות עשה דאורייתא
אחרי הצבא טיול בחו"ל. חייב לצאת.

469
00:34:14,177 --> 00:34:16,588
ו"לא, סמוך עליי, אני אשמור על עצמי".

470
00:34:16,933 --> 00:34:22,400
כמה מהם אחר כך, בני המשפחה
היו צריכים ללכת לשם כדי להחזיר אותם לארץ

471
00:34:22,400 --> 00:34:27,711
כי מה שעישנו שם ומה שאכלו ו...
סיבך אותם לחלוטין.

472
00:34:27,711 --> 00:34:31,577
אני יודע על כמה כאלה,
מאושפזים היום בבתי חולים לחולי נפש

473
00:34:31,577 --> 00:34:36,688
והמשפחה שבורה, ובחור חכם, משכיל,
עם תואר, יכל היה להצליח בחיים.

474
00:34:36,765 --> 00:34:41,144
הלך לשם, הרגיש שהוא לא בסביבה שלו
אז אפשר לעשות שם מה שרוצים.

475
00:34:41,444 --> 00:34:46,077
הוא לא חשב אפילו, כשהיה כאן
הוא לא חלם שיגיע לשפל כזה,

476
00:34:46,077 --> 00:34:47,944
אבל גמר לעצמו את כל החיים.

477
00:34:49,022 --> 00:34:54,688
אז אומר שלמה המלך: תשמור על עצמך
בגיל צעיר, תשקיע במה שצריך להשקיע.

478
00:34:54,726 --> 00:34:58,877
וכאן הוא מוסיף בפסוק הבא
עוד נקודה מעניינת, גם נקודה למחשבה:

479
00:34:59,244 --> 00:35:01,988
"כי גם לא ידע האדם את עיתו" -

480
00:35:02,333 --> 00:35:05,733
האדם לא יכול להגיד "תן לי עכשיו
לעשות שטויות, יום יבוא, אני אתאזן".

481
00:35:05,733 --> 00:35:08,155
מי אמר לך שיבוא היום הזה?
וכי האדם יודע

482
00:35:08,155 --> 00:35:10,322
מתי העת שבה הוא עוזב את העולם?

483
00:35:10,822 --> 00:35:14,866
יש כאלה בגיל 90, יש בגיל 50,
יש בגיל 30, יש בגיל 20,

484
00:35:14,866 --> 00:35:17,166
אף אחד לא יכול לדעת מתי מגיעה עיתו.

485
00:35:28,570 --> 00:35:31,133
הוא אומר, כמו שהדג נתפס במצודה רעה.

486
00:35:31,133 --> 00:35:35,444
המפרשים כאן כותבים,
חכה מהי בסך הכול?

487
00:35:35,444 --> 00:35:39,600
חוט שבראשה יש קרס.
אבל הקרס הקטן הזה

488
00:35:39,600 --> 00:35:41,911
יכול לגמור חיים של דג גדול.

489
00:35:41,911 --> 00:35:46,111
דג נאחז בו, שלפו אותו החוצה -
נגמרו לו החיים.

490
00:35:46,111 --> 00:35:47,977
תשאל את הדג "מה אתה אומר על הקרס?"

491
00:35:47,977 --> 00:35:50,794
הוא יגיד "זה כלום",
אבל זה יכול לגמור לו את החיים.

492
00:35:50,840 --> 00:35:53,444
"וכציפורים" - הדוגמה השנייה.

493
00:35:53,444 --> 00:35:56,555
למה הוא מביא שתי דוגמאות?
דוגמה של דגים, דוגמה של ציפורים?

494
00:35:57,222 --> 00:36:01,044
הוא אומר: הציפורים, ציפור עפה,
פתאום נלכדת במלכודת,

495
00:36:01,044 --> 00:36:03,188
איזו רשת נוחתת עליה, תופסת אותה.

496
00:36:04,377 --> 00:36:09,955
הוא נתן שתי דוגמאות לומר
שהאדם לא יכול לדעת מתי הוא יעזוב

497
00:36:09,955 --> 00:36:15,588
את העולם כי מכה קטנה
יכולה לסיים את הכול

498
00:36:15,777 --> 00:36:20,088
וגם זה יכול לבוא פתאום,
כמו הציפור שעפה, היא בטוחה,

499
00:36:20,088 --> 00:36:23,111
היא מתכננת עכשיו ללכת לקן שלה.

500
00:36:23,111 --> 00:36:25,911
אבל הרשת תפסה אותה,
היא בכלל לא תכננה

501
00:36:25,911 --> 00:36:27,433
שהיא הולכת למקום אחר.

502
00:36:27,555 --> 00:36:30,000
כך אומר שלמה,
אדם צריך להיות חכם,

503
00:36:30,000 --> 00:36:35,088
"כי גם לא ידע האדם את עיתו כדגים
שנאחזים במצודה רעה

504
00:36:35,088 --> 00:36:41,177
"וכציפורים האחוזות בפח" -
פח זה מלכודת, "כהם" - כמותם,

505
00:36:41,177 --> 00:36:43,777
"יוקשים בני האדם לעת רעה".

506
00:36:43,777 --> 00:36:48,600
יוקשים כמו מוקש,
"לעת רעה כשתיפול עליהם פתאום".

507
00:36:48,600 --> 00:36:51,277
חס ושלום קורה משהו -
זה כבר לא בידי האדם.

508
00:36:52,711 --> 00:36:54,203
ממשיך שלמה ואומר:

509
00:36:58,800 --> 00:37:00,622
עכשיו הוא ממשיך ואומר "ראיתי..."

510
00:37:00,622 --> 00:37:05,288
זה ביטוי יחיד בכל הספר
שהוא משתמש במילים "וגדולה היא אליי".

511
00:37:05,288 --> 00:37:08,655
כלומר, זה דבר שאני מתפעל ממנו
בצורה מדהימה.

512
00:37:08,977 --> 00:37:13,022
שלמה המלך, לא קל לרגש אותו
שיתפעל מאיזה דבר,

513
00:37:13,022 --> 00:37:15,711
אבל הוא אומר:
יש עוד דבר שראיתי בעולם

514
00:37:15,711 --> 00:37:19,011
ובשבילי זה דבר גדול,
זה גורם לי להתפעלות עצומה.

515
00:37:19,511 --> 00:37:20,788
מה הדבר הזה?

516
00:37:45,644 --> 00:37:47,577
כל מי שקורא את זה
מיד מבין שזה משל,

517
00:37:47,577 --> 00:37:52,622
כשהוא מדבר על עיר שיש בה אנשים מעט
ובא מלך לתקוף אותה והיה איזה חכם

518
00:37:52,622 --> 00:37:53,800
שהציל אותה, זה משל.

519
00:37:53,800 --> 00:37:58,022
אבל מה בעצם כתוב כאן?
אומר שלמה המלך:

520
00:37:58,022 --> 00:38:03,688
התפעלתי מדבר מדהים,
מהצורה שהקב"ה ברא את העולם

521
00:38:03,688 --> 00:38:07,800
עם גוף ונשמה,
יצר הטוב ויצר הרע,

522
00:38:07,800 --> 00:38:10,777
ואיך המערכת בנויה בצורה
כל כך נפלאה

523
00:38:10,777 --> 00:38:13,677
ומתוחכמת שרק אלוקים יכול לעשות דבר כזה.

524
00:38:14,977 --> 00:38:18,594
כי באמת, האדם, כולנו,
ממה אנחנו עשויים?

525
00:38:18,640 --> 00:38:21,100
איך אלוקים ברא אותנו?
פסוק מפורש בתורה:

526
00:38:21,488 --> 00:38:27,329
"וייצר ה' אלוקים את האדם
עפר מן האדמה וייפח באפיו נשמת חיים

527
00:38:27,361 --> 00:38:29,166
"ויהי האדם לנפש חיה".

528
00:38:31,466 --> 00:38:38,877
כלומר, כשהקב"ה ברא את האדם,
הוא ברא אותו בשני שלבים.

529
00:38:39,355 --> 00:38:41,655
שלב ראשון, עפר מן האדמה.

530
00:38:42,488 --> 00:38:45,888
עשה צורה של בן אדם,
אבל זה עפר, עפר רגיל,

531
00:38:45,888 --> 00:38:49,500
כמו שילדים יכולים לעשות מבוץ
צורה של אדם.

532
00:38:51,500 --> 00:38:54,611
בובת אדמה לא יכולה ללכת,
לדבר, לזוז.

533
00:38:55,000 --> 00:38:58,222
בשלב השני
"וייפח באפיו נשמת חיים" -

534
00:38:58,222 --> 00:39:02,222
דרך האף הכניס לו לתוך הגוף
נשמת חיים, ואז מה התוצאה?

535
00:39:02,222 --> 00:39:04,177
"ויהי האדם לנפש חיה".

536
00:39:04,177 --> 00:39:06,477
כעת אתה רואה הגוף הזה קם,
מתחיל לתפקד.

537
00:39:06,955 --> 00:39:10,933
בספר "שערי קדושה" כותב מהרח"ו,
אחד מגדולי המקובלים,

538
00:39:10,933 --> 00:39:14,344
שצורת הגוף היא בדיוק כצורת הנשמה.

539
00:39:14,800 --> 00:39:18,844
כלומר, איך המערכות שלנו בפנים פלאיות,

540
00:39:18,844 --> 00:39:24,811
לב, ריאות, עורקים, ורידים,
מערכת עצבים, שרירים? זה מדהים.

541
00:39:25,400 --> 00:39:28,555
אם יש מדריך כושר שלא חוזר בתשובה
זו קושיה גדולה עליו,

542
00:39:28,555 --> 00:39:31,822
אתה רואה מערכת של שרירים
איך היא בנויה, דבר כזה יהיה לבד?

543
00:39:31,822 --> 00:39:34,200
אתה רואה את אלוקים
רק ממערכת השרירים,

544
00:39:34,200 --> 00:39:36,955
איך התחבושות האלה עוטפות
אחת את השנייה,

545
00:39:36,955 --> 00:39:40,277
ואיך זה מזיז את הרגל וזה את היד,
דברים מדהימים.

546
00:39:40,480 --> 00:39:44,388
זה רק שרירים.
מה עם די-אן-איי, מערכת חיסון?

547
00:39:44,622 --> 00:39:49,477
כל המערכות שיש לנו בגוף
הן בעצם מקבילות למערכות שיש בנשמה.

548
00:39:49,733 --> 00:39:52,088
כלומר, לנשמה יש לב, הכול רוחני,

549
00:39:52,088 --> 00:39:55,966
לב, ריאות, מערכת של ורידים,
גידים, נימים. הכול.

550
00:39:56,600 --> 00:40:01,900
וכשהנשמה נכנסה בתוך הגוש של העפר,
העפר קיבל את הצורה של הנשמה.

551
00:40:03,333 --> 00:40:11,200
לכן אומרים חכמי הקבלה
שגוף האדם עשוי מ-248 איברים, 365 גידים

552
00:40:11,200 --> 00:40:13,500
כי זו הצורה של הנשמה, אותו מספר.

553
00:40:13,930 --> 00:40:21,388
והנשמה עשויה כי בתורה
יש 248 מצוות עשה, 365 מצוות לא תעשה.

554
00:40:21,777 --> 00:40:26,888
כל מצווה שאדם עושה, מניח תפילין -
נותן אור בנשמה בחלק שקשור לאותו עניין,

555
00:40:26,888 --> 00:40:32,511
זה משפיע על כל הגוף, אבל הריכוז.
אישה מכינה בצק, הפרשת חלה,

556
00:40:32,511 --> 00:40:37,388
מבשלת לשבת, עושה תיקון רוחני
בידיים שלה, בפעילות שהיא עושה.

557
00:40:37,755 --> 00:40:41,533
אדם מסתכל בספר תורה,
אגב, זו סגולה לבריאות גדולה,

558
00:40:41,533 --> 00:40:46,633
כשמרימים ספר תורה בבית כנסת,
בפרט אדם שיש לו בעיות בעיניים, בראייה,

559
00:40:46,755 --> 00:40:51,000
יעמוד קרוב לספר תורה
ויסתכל באותיות של הספר תורה

560
00:40:51,000 --> 00:40:54,544
כשפותחים ואומרים "וזאת התורה
אשר שם משה לפני בני ישראל".

561
00:40:54,844 --> 00:41:01,377
האר"י הקדוש כותב שכשפותחים את הספר תורה
ומסובבים לעיני הציבור, בוקע אור,

562
00:41:01,377 --> 00:41:03,844
כלומר בעברית של היום, קרינה.

563
00:41:03,844 --> 00:41:09,222
יש קרינה מבריאה שבוקעת מהספר תורה
אצל אדם שמצליח לראות את האותיות

564
00:41:09,222 --> 00:41:12,955
של הספר תורה, משפיע עליו לבריאות,
בפרט בעיניים.

565
00:41:12,955 --> 00:41:15,166
דבר שהוא טוב לכל הגוף.

566
00:41:15,666 --> 00:41:18,077
האדם עשוי מגוף ונשמה.

567
00:41:18,755 --> 00:41:22,355
הגוף החיצוני קיבל את המבנה
של הנשמה הפנימית,

568
00:41:22,355 --> 00:41:25,988
כל פעולה שאנחנו עושים בגוף
משפיעה על הנשמה.

569
00:41:26,622 --> 00:41:33,300
אומר שלמה המלך: אני כל כך מתפעל
מהמערכת הזו, איך שהקב"ה ברא את העולם,

570
00:41:33,711 --> 00:41:38,888
כי גם את העולם הוא עשה בעצם חומרי
עם פנימיות רוחנית.

571
00:41:38,888 --> 00:41:44,544
כל המערכות של הבריאה בנויות
על ידי מערכת גשמית שבתוכן יש רוחניות.

572
00:41:44,822 --> 00:41:48,744
אפילו בדומם, כותב האר"י ז"ל,
אפילו בדומם יש נפש.

573
00:41:49,266 --> 00:41:52,833
פעם לא הבינו אותו.
איך יכול להיות שבדומם יש נפש?

574
00:41:53,244 --> 00:41:56,544
נפש אתה צריך לראות תזוזה.
והדומם, למה קוראים לו דומם?

575
00:41:56,666 --> 00:41:58,144
עומד דום, הוא לא זז.

576
00:41:59,155 --> 00:42:04,222
אבל הוא אומר: תדע שגם בדומם
יש נפש שהיא זו שמחברת את חלקיו

577
00:42:04,222 --> 00:42:09,777
של הדומם כי בלי הנפש שבדומם
לא הייתה מציאות לדומם.

578
00:42:09,777 --> 00:42:12,866
כלומר, אין מצב שתהיה גשמיות
בלי פנימיות רוחנית.

579
00:42:12,866 --> 00:42:15,166
אם אתה רואה גשמיות - יש בזה רוחניות.

580
00:42:15,711 --> 00:42:18,700
היום המדע כבר מבין מה שכתב האר"י ז"ל.

581
00:42:18,911 --> 00:42:24,577
לפני 100 שנה גילו שהחלקיק הכי קטן
של החומר, שזה האטום, כך היו בטוחים,

582
00:42:24,577 --> 00:42:26,877
שהחלקיק הכי קטן של החומר זה האטום.

583
00:42:27,066 --> 00:42:33,188
התברר שהאטום עצמו מורכב מגרעין פנימי
ואלקטרונים שנעים סביבו במהירות.

584
00:42:33,600 --> 00:42:40,511
כלומר, אם היינו לוקחים עכשיו נניח
חלקיק של אטום,

585
00:42:40,511 --> 00:42:45,255
אי אפשר לראות אותו בעין רגילה,
אבל נניח, ניקח עכשיו אבן,

586
00:42:45,800 --> 00:42:49,055
אבן שיש בה מיליארדים,
ביליונים של אטומים,

587
00:42:49,355 --> 00:42:54,522
ניקח אבן קטנה של חצץ ונגדיל אותה
פי כמה מיליארדים עד אין קץ

588
00:42:55,222 --> 00:42:57,111
ונראה מה קורה שם באמת,

589
00:42:57,111 --> 00:43:00,266
אנחנו נראה את כל האלקטרונים
שזזים במהירות.

590
00:43:00,266 --> 00:43:04,688
במילים אחרות, אנחנו נראה
שהאבן הזאת היא רוחשת פעילות,

591
00:43:04,688 --> 00:43:06,255
יש לה חיות, היא זזה.

592
00:43:06,911 --> 00:43:10,592
רק אנחנו, בגלל המהירות של האלקטרונים,
כך טוענים החוקרים,

593
00:43:10,664 --> 00:43:14,533
כמו כנפיים של מאוורר
שהן מסתובבות במהירות,

594
00:43:14,533 --> 00:43:17,888
אתה רואה כמו צלחת.
זו לא צלחת, יש פה כנפיים,

595
00:43:17,888 --> 00:43:20,555
אבל מרוב מהירות יש אשליה של צלחת.

596
00:43:20,555 --> 00:43:25,288
כך האלקטרונים נעים במהירות
ויוצרים את המעטפת של האטום

597
00:43:25,288 --> 00:43:27,588
וצירוף אטומים יוצר את כל הדומם.

598
00:43:27,933 --> 00:43:30,677
אבל אין מציאות גשמית שאין לה רוחניות.

599
00:43:33,533 --> 00:43:38,711
אומר האר"י ז"ל:
כשאתה רואה אדם, גוף של אדם,

600
00:43:38,711 --> 00:43:41,622
אתה רואה את הבגדים שלו,
לא אותו בעצמו.

601
00:43:41,622 --> 00:43:43,522
האדם האמיתי זו הנשמה.

602
00:43:43,711 --> 00:43:49,355
אתה רואה גשמיות, אתה רואה עצים,
רואה כל מה שקשור לעולם החומרי,

603
00:43:49,355 --> 00:43:52,133
אתה רואה חומר -
יש שם פנימיות רוחנית,

604
00:43:52,133 --> 00:43:55,188
אתה רואה את המעטפת,
לא את הפנימיות הרוחנית שקיימת.

605
00:43:55,666 --> 00:44:02,733
והקב"ה סידר את העולם מלשון העלם,
שהעולם מעלים מהאדם איך לחיות נכון

606
00:44:02,733 --> 00:44:05,322
ואיך ליהנות מהחיים בעולם הזה.

607
00:44:06,133 --> 00:44:10,155
כי אדם שרואה חומר, הוא מבין:
אם אני רוצה ליהנות, מה אני צריך?

608
00:44:10,155 --> 00:44:13,922
צריך חומר, תאוות,
יצרים זה מה שיעשה לי טוב.

609
00:44:14,466 --> 00:44:18,844
ואלוקים אומר לו תיהנה מכל מה שבראתי,
כל זה עשיתי בשבילך, לא רק בעולם הבא,

610
00:44:18,844 --> 00:44:22,866
גם בעולם הזה אני רוצה שתיהנה,
אבל אני שם לך מסגרת:

611
00:44:22,866 --> 00:44:24,544
תיהנה מכאן ועד כאן.

612
00:44:25,044 --> 00:44:32,344
אם האדם נהנה מהמסגרת שאלוקים נתן לו,
הוא מגלה שהוא בעצם נהנה כל החיים.

613
00:44:32,688 --> 00:44:36,155
יש כאלה פורצים את המסגרת,
רוצים ליהנות ממה שאסור,

614
00:44:36,244 --> 00:44:39,355
אז נהנו עוד מטר-שלושה,
פתאום נופלים בבור,

615
00:44:39,355 --> 00:44:44,100
בתחום שרצו ליהנות ממנו באיסור
סובלים ממנו כל החיים.

616
00:44:44,288 --> 00:44:47,244
אבל אם האדם נהנה במסגרת הנכונה,

617
00:44:47,244 --> 00:44:50,033
אלוקים אומר: אני בראתי אותך,
אני יודע בדיוק כמה אתה צריך.

618
00:44:50,466 --> 00:44:55,533
שש ימים תעבוד, ביום השביעי תשבות;
אתה רווק, רווקה - שמירת נגיעה;

619
00:44:55,533 --> 00:45:01,322
חתונה - טהרת משפחה; אוכל - תאכל,
אבל בעלי חיים טמאים, מאוסים אל תאכל,

620
00:45:01,322 --> 00:45:07,455
רק אותם שניזונים מהצומח והם עדינים,
כמו כל הגדרים ההלכתיים שהתורה נתנה.

621
00:45:07,777 --> 00:45:12,822
אדם שחי עם הגדרים האלה הוא מגלה
שאלוקים נתן לו את מה שהוא צריך

622
00:45:12,822 --> 00:45:15,144
במינון המדויק,
הוא לא צריך יותר מזה,

623
00:45:15,533 --> 00:45:17,788
הוא יכול ליהנות כל החיים ברצף.

624
00:45:18,022 --> 00:45:21,066
יש אדם שאומר "רגע, למה ליהנות מהמסגרת?

625
00:45:21,066 --> 00:45:23,766
"אני רוצה לפרוץ את המסגרת,
ליהנות ממה שאסור".

626
00:45:24,088 --> 00:45:28,800
אבל תבין, אם אלוקים שם פה את הגדר,
כי אחר כך יש בור, ואם תיפול בבור

627
00:45:28,800 --> 00:45:33,033
אתה לא תיהנה. מזה מתפעל שלמה המלך,
כפי שנראה מיד.

628
00:45:33,288 --> 00:45:38,366
אומר שלמה המלך: תראה איזה יופי,
אלוקים יצר עולם עם נשמה בתוך גוף,

629
00:45:38,600 --> 00:45:44,311
עם מנגנונים של יצר הטוב ויצר הרע,
עם מאבק ביניהם, נתן לאדם את הכוח

630
00:45:44,311 --> 00:45:48,144
להשתלט על היצר הרע ואז הוא מגלה
שהוא נהנה כל החיים.

631
00:45:48,420 --> 00:45:53,222
אם הוא שומע ליצר הטוב,
הוא נהנה כל החיים.

632
00:45:53,222 --> 00:45:59,644
שומע ליצר הרע -
הוא מגלה לפתע שבהנאה האסורה

633
00:45:59,644 --> 00:46:04,611
טמון מנגנון הרס פנימי,
שהמנגנון הזה פתאום מתפוצץ עליו.

634
00:46:04,844 --> 00:46:13,755
כמו שיש מערכות בעולם הטבע
שבטכנולוגיה מפחדים לפעמים שייכנס אויב

635
00:46:13,755 --> 00:46:17,888
אז מסדרים מנגנון הרס פנימי
שאם מישהו יפלוש יתפוצץ מבפנים

636
00:46:17,888 --> 00:46:22,255
או שהתוכנה תמחק את עצמה,
מסדרים מערכות כאלה.

637
00:46:22,377 --> 00:46:29,044
כך הקב"ה סידר בכל ההנאות שבעולם,
כל זמן שהאדם נהנה במסגרת של הוראות יצרן,

638
00:46:29,044 --> 00:46:30,411
הוא נהנה כל החיים.

639
00:46:30,777 --> 00:46:34,111
אבל כשהוא עובר את הגבול אז הוא ייהנה
עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת -

640
00:46:34,111 --> 00:46:37,888
עד שהמנגנון מופעל עליו,
בתחום שהוא רצה ליהנות באיסור

641
00:46:37,888 --> 00:46:41,644
משם הוא סובל אחר כך
במשך כל ימי חייו, דבר שהוא בדוק.

642
00:46:41,711 --> 00:46:43,122
עכשיו נראה את דברי שלמה:

643
00:46:43,977 --> 00:46:47,288
"גם זו ראיתי חוכמה תחת השמש
וגדולה היא אליי" -

644
00:46:47,288 --> 00:46:49,588
הוא אומר: אני מאוד תפעל מהדבר הזה.

645
00:46:50,155 --> 00:46:53,322
"עיר קטנה" זה גוף האדם,

646
00:46:54,000 --> 00:46:56,311
"ואנשים בה מעט" אלה האיברים.

647
00:46:56,311 --> 00:47:00,166
יש לאדם את האיברים שמתפעלים את הגוף,
"אנשים בה מעט".

648
00:47:00,511 --> 00:47:02,466
"ובא אליה מלך גדול" -

649
00:47:02,866 --> 00:47:08,155
מי זה המלך הזה? היצר הרע,
שהוא בא עם צבא גדול, הוא חזק,

650
00:47:08,155 --> 00:47:12,877
יש לו את כל העולם הזה לצידו,
כל התאוות שבעולם, "בא אליה מלך גדול".

651
00:47:13,066 --> 00:47:18,600
"וסבב אותה" - מקיף את האדם בחומריות,
ביצרים וזה נראה שהוא הולך ליפול,

652
00:47:18,600 --> 00:47:20,544
שאין סיכוי שהאדם הזה יצליח,

653
00:47:21,222 --> 00:47:23,411
"ובנה עליה מצודים גדולים" -

654
00:47:24,155 --> 00:47:28,211
מצודים מלשון מצודה, מלשון מלכודת.

655
00:47:28,644 --> 00:47:32,422
בקיצור, היצר הרע בא בהרגשה
שהוא בטוח בניצחון שלו.

656
00:47:32,422 --> 00:47:34,477
הנה, הוא הולך עכשיו להכניע את האדם.

657
00:47:35,266 --> 00:47:37,722
"ומצא בה איש מסכן חכם" -

658
00:47:39,622 --> 00:47:43,733
כשהוא בא ונכנס לתוך העיר,
לתוך גוף האדם, מה הוא מגלה?

659
00:47:43,733 --> 00:47:46,833
שיש בפנים איש מסכן וחכם.

660
00:47:48,511 --> 00:47:52,722
למה מסכן? כי לא כל כך
מתייחסים אליו, ליצר הטוב.

661
00:47:53,244 --> 00:47:56,622
למה הוא חכם? כי הוא היצר הטוב,
שהוא יודע לתת עצות נכונות לאדם,

662
00:47:56,622 --> 00:47:59,211
מה טוב, מה נכון, מה לא נכון לעשות.

663
00:47:59,422 --> 00:48:02,833
אבל היצר הרע בא עם עוצמות,
עם הרבה רעש מסביב.

664
00:48:02,977 --> 00:48:05,488
אבל כשהוא חודר לאדם -
הוא "מוצא בה".

665
00:48:05,488 --> 00:48:09,322
צריך לדעת, הקב"ה נתן לכל אדם בפנים
את היצר הטוב שלו.

666
00:48:09,888 --> 00:48:12,122
"ומצא בה איש מסכן חכם".

667
00:48:13,222 --> 00:48:17,655
מסכן - כי לא מתייחסים אליו כל כך,
וחכם על שם התובנות שלו.

668
00:48:17,866 --> 00:48:20,677
"ומילט הוא את העיר בחוכמתו" -

669
00:48:22,266 --> 00:48:29,533
בחוכמה שלו הוא יכול להציל את האדם
מליפול ברשת של המלך הגיבור והחזק הזה,

670
00:48:29,533 --> 00:48:33,255
היצר הרע, שבעצם כולו
דמיונות שמבלבל את האדם.

671
00:48:33,977 --> 00:48:35,555
מסיים שלמה את הפסוק:

672
00:48:35,555 --> 00:48:38,522
"ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא" -

673
00:48:38,522 --> 00:48:43,711
הערה מאוד מעניינת, אומר שלמה:
תראה דבר מעניין, אדם שנכשל בעבירה -

674
00:48:43,711 --> 00:48:47,966
את מי הוא מאשים? את היצר הרע.
"היצר הרע הפיל אותי".

675
00:48:48,488 --> 00:48:52,833
כשהוא מתגבר על היצר הרע,
לזכות מי הוא זוקף את הניצחון?

676
00:48:53,044 --> 00:48:54,877
"אני ניצחתי את היצר הרע".

677
00:48:55,200 --> 00:48:57,722
מה עם היצר הטוב?
אף אחד לא מזכיר אותו,

678
00:48:58,000 --> 00:49:01,566
לכן אומר שלמה
"ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא".

679
00:49:01,800 --> 00:49:06,300
כשהוא נכשל מפיל את זה על אחרים,
כשהוא מצליח, אומר "אני הצלחתי".

680
00:49:07,355 --> 00:49:12,377
איך אומרים? שלהצלחה יש אבות רבים
והכישלון יתום, אין לו אף אבא,

681
00:49:12,377 --> 00:49:14,055
אף אחד לא מוכן לקחת אחריות.

682
00:49:15,288 --> 00:49:17,700
"ואמרתי אני", אומר שלמה,

683
00:49:17,955 --> 00:49:19,866
"טובה חוכמה מגבורה" -

684
00:49:19,977 --> 00:49:25,477
החוכמה של היצר הטוב יותר טובה
מהגבורה של היצר הרע, יצר הרע בא ברעש.

685
00:49:26,711 --> 00:49:28,900
"וחוכמת המסכן בזויה" -

686
00:49:29,000 --> 00:49:32,977
החוכמה של היצר הטוב,
תראה איך אנשים מזלזלים בה,

687
00:49:32,977 --> 00:49:38,066
אבל הוא יכול להציל אותך,
הוא יצר טוב, תשמע לו, אתה תרוויח.

688
00:49:38,066 --> 00:49:41,488
"וחוכמת המסכן בזויה
ודבריו אינם נשמעים" -

689
00:49:41,488 --> 00:49:43,788
רוב העולם לא מתייחס ליצר הטוב.

690
00:49:45,555 --> 00:49:46,622
ממשיך שלמה:

691
00:49:52,444 --> 00:49:56,577
הוא אומר: תשמע עצה טובה,
כשיש לך בלבולים בפנים

692
00:49:56,577 --> 00:50:01,388
ואתה לא יודע מה לעשות, תזכור:
העצות של היצר הטוב באות בנחת,

693
00:50:01,577 --> 00:50:06,455
העצות של היצר הרע "זעקת מושל בכסילים",
כך הוא קורא ליצר הרע.

694
00:50:07,511 --> 00:50:10,355
היצר הרע הוא כמו מלך, הוא מושל,
אבל במי הוא מושל?

695
00:50:10,355 --> 00:50:13,355
בכסילים, בטיפשים,
אלה שנכנעים אליו,

696
00:50:13,355 --> 00:50:15,911
שבגלל כל הרעש שהוא עושה
הם לא מפעילים את ההיגיון.

697
00:50:15,911 --> 00:50:18,788
אתה יודע שאתה הולך למקום לא טוב,
למה אתה ממשיך בדרך הזאת?

698
00:50:20,311 --> 00:50:23,144
למה, כי היצר בא עם רעש?
אז זה נקרא כסיל.

699
00:50:24,200 --> 00:50:27,355
המושל בכסילים הוא בא בזעקות.

700
00:50:27,355 --> 00:50:31,100
אומר שלמה: תשמע לעצה שלי,
"דברי חכמים בנחת נשמעים",

701
00:50:31,266 --> 00:50:34,777
תשמע את העצה שבאה בנחת,
את העצה שבאה בחוכמה,

702
00:50:34,777 --> 00:50:39,211
בתבונה של היצר הטוב
שמדריך אותך איך ללכת, מה לעשות -

703
00:50:39,866 --> 00:50:41,455
תדע שזה הרבה יותר טוב.

704
00:50:42,333 --> 00:50:45,044
המשפט הזה,
"דברי חכמים בנחת נשמעים",

705
00:50:45,044 --> 00:50:47,444
שומעים אותו הרבה,
מצטטים אותו הרבה.

706
00:50:47,444 --> 00:50:51,366
אבל פה זה ההקשר המקורי
איך זה נכנס בתוך כל הפסוקים,

707
00:50:52,111 --> 00:50:55,277
בלפני ואחרי, אבל יש לזה
גם משמעות מצד עצמה.

708
00:50:55,660 --> 00:50:57,840
מה זה "דברי חכמים בנחת נשמעים"?
זה נכון גם...

709
00:50:57,903 --> 00:51:00,990
פה הוא מדבר על היצר הטוב,
אבל מזה נלמד גם לעצמנו.

710
00:51:01,600 --> 00:51:03,644
הורה מדבר עם הילדים, בעל מדבר...

711
00:51:03,644 --> 00:51:07,711
יש ביקורת, יש לבעל ביקורת על אשתו,
אישה יש לה ביקורת על בעלה.

712
00:51:07,711 --> 00:51:11,944
איך לדבר? אומר שלמה
"דברי חכמים בנחת נשמעים".

713
00:51:12,711 --> 00:51:16,633
אם אתה צורח על אשתך
סימן שאתה לא חכם, זה נקרא כסיל.

714
00:51:17,000 --> 00:51:20,144
אם את צורחת על בעלך את לא חכמה.

715
00:51:20,577 --> 00:51:25,444
אדם שהוא חכם מדבר בנחת
כי הוא יודע להסביר את עצמו בצורה נכונה,

716
00:51:25,444 --> 00:51:31,955
בענווה בלי להשתמש בשיטות
של היצר הרע, של הכעס והעצבים.

717
00:51:31,955 --> 00:51:35,788
תדבר בנחת, תסביר מה כואב לך,
השני ישתדל ללכת למענך.

718
00:51:36,044 --> 00:51:39,055
לפעמים, כותב הרמב"ם,
צריך להראות כעס הפנים.

719
00:51:40,155 --> 00:51:42,677
כשאתה רואה שזה לא עוזר
תראה כאילו אתה כועס,

720
00:51:42,822 --> 00:51:45,888
אבל כשאדם מראה כאילו הוא כועס
זה עדיין בגבולות.

721
00:51:45,888 --> 00:51:48,566
אם הוא כועס באמת זה כסיל.

722
00:51:49,755 --> 00:51:53,033
כמו שראינו למעלה,
שהכעס בחיק כסילים,

723
00:51:53,200 --> 00:51:56,255
הכעס הונח בחיק של הכסילים,
ישר שולף אותו,

724
00:51:57,177 --> 00:51:59,433
אבל "דברי חכמים בנחת נשמעים".

725
00:51:59,933 --> 00:52:02,466
המילים האלה,
דברי חכמים בנחת נשמעים,

726
00:52:02,466 --> 00:52:04,011
נקראות בעוד צורה.

727
00:52:04,955 --> 00:52:09,877
קריאה אחת כמו שאמרנו עכשיו:
"דברי חכמים, בנחת נשמעים". תדבר בנחת.

728
00:52:10,200 --> 00:52:15,366
אבל אם כך, אם רק לזה התכוון שלמה,
היה צריך לומר "דברי חכמים בנחת נאמרים"

729
00:52:16,866 --> 00:52:20,177
כי אתה מדבר על מי שמדבר,
אז דברי חכמים בנחת נאמרים.

730
00:52:20,177 --> 00:52:21,622
למה הוא אומר נשמעים?

731
00:52:21,622 --> 00:52:25,033
בחוכמתו הוא ניסח דברים
שיהיו כמה משמעויות.

732
00:52:25,511 --> 00:52:32,077
"דברי חכמים בנחת, נשמעים" -
למי הם נשמעים? לזה ששומע.

733
00:52:32,266 --> 00:52:36,166
אם אתה מדבר בנחת אנשים יסכימו לעשות
את מה שאתה מבקש.

734
00:52:36,533 --> 00:52:38,788
תדבר בעצבים - אתה רק מרחיק אותם.

735
00:52:39,155 --> 00:52:42,088
בפרט נערים בגיל ההתבגרות,
נערות בגיל ההתבגרות,

736
00:52:42,088 --> 00:52:47,477
אם ההורים הולכים איתם בקשיים,
זה גורם להתפרצויות, להתנגדויות.

737
00:52:47,644 --> 00:52:51,488
מדברים בנחת, באהבה, בכאב,
מחמיאים, משבחים, מדריכים -

738
00:52:51,488 --> 00:52:54,100
אנשים יותר פתוחים לקבל את הדברים.

739
00:52:54,488 --> 00:52:56,744
והפסוק האחרון לפרק הזה:

740
00:53:02,660 --> 00:53:05,822
מסכם שלמה, הוא אומר:
תדע, טובה חוכמה של היצר הטוב

741
00:53:05,822 --> 00:53:07,822
מכל כלי הקרב של היצר הרע.

742
00:53:07,822 --> 00:53:11,022
יש לו כלי קרב.
מועדון, מי שנכנס למועדון,

743
00:53:11,022 --> 00:53:17,188
כמה כלי קרב יש שם ליצר הרע?
הרעש והאורות והבלגן והמסביב והאנשים,

744
00:53:17,400 --> 00:53:19,211
כל הרעש הזה זה כלי קרב.

745
00:53:19,533 --> 00:53:23,422
אדם הולך לשיעור תורה
הוא שומע מה יצר הטוב יש לו לומר,

746
00:53:23,422 --> 00:53:26,311
מה ההדרכה הנכונה,
אין את כל הבלגן הזה שיש שם,

747
00:53:26,311 --> 00:53:27,622
אבל אתה מקבל עצות.

748
00:53:27,622 --> 00:53:32,933
אומר שלמה "טובה חוכמה מכלי קרב" -
אל תתלהב מכלי הקרב שהם מרשימים מאוד.

749
00:53:32,933 --> 00:53:36,177
תדע, זה כלי מלחמה של היצר הרע -
נגד מי? נגדך.

750
00:53:36,177 --> 00:53:38,877
אז למה תלך עם הכלי קרב הזה?

751
00:53:39,444 --> 00:53:41,666
"וחוטא אחד יאבד טובה הרבה" -

752
00:53:41,666 --> 00:53:45,233
אומר שלמה: אל תגיד
"טוב, נעשה שטות אחת ואחר כך נסתדר".

753
00:53:45,533 --> 00:53:50,633
אפילו על חטא אחד אתה יכול לאבד
טובה הרבה גם לעצמך וגם לעולם כולו.

754
00:53:50,733 --> 00:53:55,044
נמצא בסיכומם של דברים,
אדם שלוקח את העצות הנפלאות האלה

755
00:53:55,044 --> 00:54:00,288
של שלמה, להיות מאוזן
במהלך ימי החיים בכל דבר ודבר,

756
00:54:00,288 --> 00:54:04,722
זוכה להגיע לחיים טובים ומאושרים
בעולם הזה ובעולם הבא.

757
00:54:05,200 --> 00:54:08,711
נסיים בברכה לכל הציבור
שהדברי תורה יהיו להצלחת כולם,

758
00:54:08,711 --> 00:54:12,977
להצלחת כל עם ישראל,
לשמירת חיילי ישראל בבריאות איתנה,

759
00:54:12,987 --> 00:54:18,626
פרנסה טובה, זיווגים הגונים,
שנזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן.

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה