x
הרב ברוך רוזנבלום

הדרך לכסא הכבוד - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

על מה דיברו יתרו ומשה בפגישתם הראשונה? האם כל הקשיים שלנו בחיים נובעים מאהבת ה' אלינו או משנאתו? ומה קרה למשה רבנו כל הדרך עד לכסא הכבוד?