הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - הסיפור שלא נגמר

הרב הרצל חודר

מצווה לספר ביציאת מצרים - מתי ואיך? מה הלימוד מחמץ ומצה? מהי מצוות קידוש לבנה, ומי חייב בה? מי חייב בפדיון הבן? הרב הרצל חודר בשיעור מרתק לפרשת בא