הרב ברוך רוזנבלום

הסוד של מערת המכפלה - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

למה הרג השטן את שרה דווקא בחברון? מה היה ההספד של אברהם אבינו על אישתו הצדקת? ומדוע התורה כל כך "מחזיקה" ממערת המכפלה?