x
הרב גואל אלקריף

איך זוכים לגילוי שכינה? - הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף

מה ההבדל בין גמילות חסדים להכנסת אורחים? איך זוכים להתקרב לבורא עולם? הרב גואל אלקריף בשיעור מרתק לפרשת וירא