הרב ירון אשכנזי

הרב ירון אשכנזי: סגולות חנוכה - יושב בסתר עליון

הרב ירון אשכנזי

סגולה לשמירה בכל השנה: איזה מזמור תהילים טוב להגיד כל ערב לאחר הדלקת נרות חנוכה?