x
הרב גואל אלקריף

שידוך מבית הכנסת - הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף

מי האורח המיוחד הנמצא לצידו של כל חולה?

איזו הבטחה יש למי שמברך את בניו בשבת?

כיצד יתכן שיעקב אבינו קרא לבנו יששכר בשם "חמור"?

איזה נס מיוחד קרה לרב זאיד בשבת בנתיבות?

כיצד התגלגל אחד המכשירים הרפואיים היקרים ביותר לביתו של יהודי בחו"ל וגרם להצלתו?

למה בירך יעקב את פרעו וכיצד יצא מזה קידוש ה' גדול מאות שנים לאחר מכן?

איזה מסר מלמדת אותנו התורה מ.. ענבים?

מהיכן הגיע בדרך ניסיתתקציב לבניית אחד הבניינים של סמינר אור החיים בבני ברק?

ואיזו מצוה גורמת לבריאת מלאך שמלווה את האדם תמיד?

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)