הרב גואל אלקריף

אל תשבור את הכלים - הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף

למה כל השבטים הוגלו על ידי סנחריב ונעלמו ואילו יהודה ובנימין קיימים עד היום?
מתי עושים בשמים "מבצע" ומוציאים רשעים מהגיהנום לגן עדן?
למה העביר הרב שך זצ"ל את השם של הילד הגדול לתינוק החולה?
למה שלח יוסף ליעקב אביו עשרה חמורים?
מדוע ביקש הרב מהבעל להשתדל להרגיז את אשתו בכוונה תחילה?
למה נקרא סדר "נזיקין" בש"ס בשם סדר "ישועות"?
וכיצד כיסה האברך חובות עתק ואפילו הרוויח דירה חדשה?