הרב דוד נתן גלר

הרב דוד נתן גלר - עבודה זרה או עבודה עצמית

הרב דוד נתן גלר

מה בין כעס לעבודה זרה, ובין עבודת המידות לאמונה באלוקים ?