x
הרב ברוך רוזנבלום

איך בוחרים מנהיג? - הרב ברוך רוזנבלום - פרשת פנחס תשע"ה

הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום בחידושים נפלאים מתוך הפרשה, והשבוע: כמה נהרגו מבני ישראל בגלל עצתו של בלעם? מה תבע משה רבנו בכח מהקדוש ברוך הוא? כיצד קיבל עלי הכהן את בשורת מיתת 2 בניו ואיזו בשורה אחרת גרמה למותו? האם משה רבנו רצה להנהיג את ישראל? מתי נודע למשה רבנו שיהושוע עתיד להחליפו? כיצד הכיר משה את יהושוע בן נון? מה היתה זכותו המיוחדת של יהושוע? מהו עסק התורה? כיצד זכה אביו של רש"י לבן כזה? ולמה נבחר רבי יוחנן בן זכאי להיות נשיא ישראל?