הרב בועז שלום

הרב בועז שלום - פרשת בהר: כמה שווה צערו של הזולת?

הרב בועז שלום

חכמים העבירו את ר"ג מנשיאותו, אך לא מינו במקומו את האדם המתאים – רבי יהושע, מדוע? הצדיק ממנשסטר מוותר על נטילת ידיים של שחרית בקערה וספל ליד המיטה – מאיזו סיבה? רבי ישראל מסלנט משנה את סדר יומו וקם בשעה מאוחרת יותר, מה הביאו לכך? ומה גרם למר עוקבא ואשתו לברוח מפני העני מקבל הצדקה?