הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - ביאור ההגדה של פסח: חלק ג’

הרב זמיר כהן

עיקר המצווה בליל הסדר היא מצוות 'והגדת לבנך', כלומר להעביר לדור הבא את סיפור יציאת מצרים, ולכן ההגדה של פסח נקראת הגדה, מלשון "והגדת לבנך". הרב זמיר כהן בביאור להגדת פסח, לפניכם החלק השלישי של ההרצאה.