שאל את הרב - כללי

מוחמד בתורה

א' טבת התשע"ה | 23.12.14 23:34

שאלה

לכבוד הרב דניאל בלס דברים יח יח ישעיה כט יב על מי הפסוקים לעיל מספרים. (אם אפשר מקורות) אולי על מוחמד. מי הם אחיהם? בפסוק יח, אולי הישמעאלים מה כבוד הרב אומר על הקליפ הזה https://www.youtube.com/watch?v=8KPEiGqDQHg נראה שגם הקוראן מכילה דברים נפלאים. ישנה מסורת בידי יהודה תימן שיהודי כתב את הקוראן האם זה נכון? אם כן למה הוא הכניס שם שנאה כלפי היהודים. תודה

תשובה

 
בס"ד
 
שלום וברכה,
 
(דברים יח, יח): "נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך" -
פירוש הדבר שהקב"ה יקים לעם ישראל נביאים יהודים מזרע ישראל. לכן נאמר "אחיהם" וגם נאמר "כמוך". כי להדגיש שהנביא יהיה יהודי מזרע ישראל. (דוגמה נוספת לכך היא בביטוי "ואהבת לרעך כמוך", שפירושו שצריך לאהוב יהודים כמו שאתה אוהב את עצמך, אך אין חיוב מהתורה לאהוב את הגוי כמו שאתה אוהב את עצמך).
נבואה זו סותרת את טענתו של מוחמד, כי הוא לא היה יהודי.
 
בהמשך גם נאמר (דברים יח, יט) שאסור לנביא לומר דבר בניגוד לתורה. כי אז נדע בוודאות שהוא נביא שקר.
אך עובדה שמוחמד סתר את התורה, הוא לא דרש ממאמיניו לשמור שבת וגם לא לקיים תורה ומצוות. במילא, מוכח מכאן שוב שמדובר בנביא שקר.
 
 (ישעיה כט, יא-יב): "ותהיה לכם חזות הכל כדברי הספר החתום, אשר יתנו אותו אל יודע הספר לאמור, קרא נא זה, ואמר לא אוכל כי חתום הוא. וניתן הספר על אשר לא ידע ספר לאמור, קרא נא זה, ואמר לא ידעתי ספר, ויאמר אדוני: יען כי ניגש העם הזה בפיו ובשפתיו כבדוני, ולבו רחק ממני, ותהיה יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. לכן הנני יוסף להפליא את העם הזה הפלא ופלא, ואבדה חכמת חכמיו ובינת נבוניו תסתתר".
- כפי שקל לראות, נבואת ישעיהו בפרק זה עוסקת במשלים וחידות מתחילתם ועד סופם, ומובן שאיננו אמורים להבין משלים כפשוטם.
- משל זה מתאר כי באחרית הימים יהיה קושי ללמוד את ספרי הנביאים ולהשיג את כוונתם, ואף החכמים יתקשו בה ויאמרו שספרם חתום (כך מבאר רש"י).
- כפי שקל להבין מהפסוקים הבאים, לא מדובר כאן באדם בודד שלא יודע ספר, אלא בכל חכמי העם שיאמרו כי קשה להם ללמוד, כך נאמר "יען כי ניגש העם הזה.. ולבו רחק ממני... ואבדה חכמת חכמיו". הנמשל כאן הוא על העם, ולא על אדם בודד.
- לא כתוב כאן על מישהו שלא יידע קרוא וכתוב, אלא כתוב שהספר יהיה "חתום" וקשה לפיענוח. להבדיל מדברים אלה, מוחמד פשוט לא ידע קרוא וכתוב... אם היינו נאלצים לפרש משל זה כפשוטו, אז הייתי אומר שיש בדברים אלה רמז ליחזקאל, שהתבקש בחזיונו לאכול מגילה, ורק אז נפתחו לו שערי חכמה.
- זהו דבר ידוע שכותבי הברית החדשה של הנוצרים השתמשו בפסוקים מהתנ"ך כדי להתאים נבואות לעצמם. כך לדוגמה, הנוצרים כינו את ספרם בשם "הברית החדשה" בגלל פסוק בנביא ירמיהו שכותב שהקב"ה יכרות עם בני ישראל ברית נוספת באחרית הימים. גם מוחמד למד מהיהודים והכיר את התנ"ך, כך שהוא או הבאים אחריו יכלו לנסות ולהתאים פסוקים בתנ"ך למוחמד, בדיוק כפי שעשו כותבי "הברית החדשה".
 
הסרטון מפנה להרצאה שעוסקת במשחקי מילים, ורוצה ללמוד מקשר בין מילים בקוראן שהקוראן אלוהי... זהו לא טיעון רציני. בבקשה ראה:
שני מאמרים אלה יסבירו לך מדוע הנצרות והקוראן לא יכולים להיות אמיתיים.
 
בברכה,
דניאל בלס

כותרות מומלצות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה