תורה ומדע

האם חז"ל ידעו שהעולם עגול

  • כ"ה תשרי התשע"ה
אא

שאלה

האם יש דעה בגמרא על היות העולם שטוח ואם דעות אלו מובאות בזהר הקדוש ? בברכה , יגאל

שלום רב , האם הזהר הקדוש הזכיר את מי מחכמי יון במאמר שכתב על היות העולם עגול כגון את אריסטו וכו' ?

תשובה

ס"ד
 
שלום וברכה,
 
אין מקום בגמרא או בזוהר שטוען שהעולם שטוח.
 
לגבי חכמי יוון, אני מעתיק מתשובתי הקודמת:
 
היוונים הבודדים (שניים למעשה) אשר טענו שהעולם הוא כדור, לא זאת בלבד שניחושם המלומד לא היה מקובל על היוונים בתקופתם, אלא שהוא גם ננטש לחלוטין אחרי מותם. אפילו בתקופת משה די-לאון (המאה ה-12) עדיין היו סוברים בני-האדם שהעולם הוא קדמון ושטוח, וניצב על קרקע מוצקה (איש לא דמיין את הארץ ככדור המרחף בחלל). גם יוונים לא ניחשו את כח המשיכה, או חשבו שבני-אדם מתגוררים בתחתית הארץ ולא נופלים. יוונים גם לא יכלו לדעת שהיצורים והאנשים בחלקי הכדור נראים שונים אלו מאלו, או מהו הגורם לכך. שום יווני לא טען שהעולם מסתובב, או שהסיבוב של העולם הוא מה שגורם לתופעת היום והלילה. נראה שגם איש מהם לא חשב על הרעיון שהעולם מסתובב סביב השמש וכאשר יום ליושבים בצד אחד של הכדור - יש חושך בצד השני של הכדור. (מי שרוצה לטעון שרבי משה די-לאון המציא טענות אלו לפני 800 שנה, יעמוד גם הוא לפני פלא גדול מאוד, שעדיין מהווה חיזוק לטענה על מקורה האלוקי של התורה או לפחות על ידע אלוקי שהועבר בין חכמי ישראל ומקובלים שהיו בקשר שמימי).
אך גם היוונים הבודדים שניחשו כי העולם עגול לא הציגו כל כך הרבה ידיעות נכונות עליו (איש מהם לא גילה כל כך הרבה ידיעות על טבע העולם ויושביו). גם איש מהם לא הוצג בידי יוונים כמי שהשיג ידיעה מוחלטת על טבע העולם. גם אחרי מותם היו עוד אינספור השערות אחרות בדבר צורת העולם וטבעו, וטענתם נשכחה כטיפה בים. אם מישהו היה מזכיר את הרעיון שהעולם עגול לפני מאות שנים, היו מתייחסים לטענתו בחיוך, או אם כבר - כרעיון פילוסופי מעניין, ניחוש נוסף מתוך רבים. אך איש לא הציג טענות כה רבות על העולם כאמת מוחלטת שהתקבלה ממסורה אלוקית, ואכן צדק.
 
ידוע הדבר כי היוונים היו מנסים לחשב חשבונות שונים וכל יווני הגיע למסקנה הפוכה מחבירו. גם יוונים בודדים אשר סברו מתוך חישובים שונים שהעולם הוא כדור - נשכחו במהלך ההיסטוריה ומרבית היוונים התעלמו מההשערות של חכמים אלו לחלוטין. איש לא היה מתייחס בעבר לטענות שכאלו כאמת מוחלטת על העולם, וגם שום אדם לא גילה כל כך הרבה ידיעות שונות על העולם והיצורים שעליו, כמו גם על הטענה לכח המשיכה.
למעשה יהיה זה די קשה להתייחס ברצינות או אפילו רק להתפעל מטענות על טבע העולם אצל יוונים, זאת מכיוון שהיוונים עסקו רבות בניחושים וחישובים על טבע הולם ומהותו. החוקר את התרבות היוונית יגלה שכל יווני היה טוען משהו הפוך לחבירו, והסברות והניחושים היו רבים מסבור. זו גם הסיבה שאיש לא היה מתייחס לטענות שכאלו כאמת מוחלטת בעבר. לפני שהתבססו נתונים אלו באמצעי המדע, איש לא היה מתייחס לטענות אלו כעובדות. גם בעניין כדוריות העולם או "על מה העולם נשען" - כל יווני האמין במשהו אחר לגמרי, ואף לא דעה אחת היתה מקובלת בין כל היוונים. זו מהותם של פילוסופים - הם מתפלספים על כל דבר, וממציאים אינספור רעיונות דמיוניים וחישובים שונים ומשונים ומגיעים לכל מיני מסקנות מרחיקות לכת. זה טבעי לחלוטין למצוא יווני אחד שחישב שהעולם עגול בשל אור השמש, יווני אחר שחישב שהעולם בעצם שטוח או בצורת כיפה, או יווני שחישב מדוע העולם עומד בעצם על אינספור עולמות תחתוניים יותר. היו אפילו יוונים שהאמינו שיש מתחת לפני הארץ שלנו עולמות נוספים. כשיש לך כל כך הרבה תיאוריות שונות, "מחשבי חישובים" ומתפלספים שונים שלא מסכימים אפילו על דבר אחד, האם זה באמת יהיה פלא גדול לגלות שאחד מהם צדק בדבר מה?
ביהדות לעומת זאת רעיונות שכאלו נאמרו כמסורת חכמים ותורה מסיני, ולא מתוך חישובים ופילוסופיה. כאשר נאמר בתלמוד מולד הלבנה, הוא לא נאמר מתוך חישוב או חשבון כלשהו. לא היו עליו אפילו חולקים בין חכמי היהודים - נתונים אלו נאמרו כמסורה שעברה מדור לדור, מסורת שאין עליה חולק. וניתן לראות גם על כמה התייחסו חכמי ישראל ברצינות למסורת זו - הרי הם קבעו הלכות לפיה.
 
מה שמפליא בטענות אלו, אינן הטענות עצמן. יתכן שחכם כלשהו היה מצליח להתחקות אחרי אחת או שתיים מהן באמצעות חישוב או ניחוש מוצלח. מה שהופך את הטענות הללו למעניינות במיוחד הוא שלשה נתונים עיקריים שלא ניתן להתעלם מהם:
1) עצם העובדה החכמים לא הסתפקו בידיעות אלו כלל, אלא הציגו אותן כאמת ברורה אשר הועברה במסורה תורנית מדורי דורות. בימים בהם נכתבו דברים אלו, נחשבו הם לסברות וניחושים, חלקם אפילו לא היו מקובלים בכלל בזמן שהם נכתבו, אך חכמי ישראל הציגו אותם כאמת ידועה. ואכן, הטענות הרבות בהן בחרו חכמי היהודים להאמין מכח המסורה, נתבררו ברבות השנים כאמת. 
2) עצם העובדה שהזוהר הציג טענות כה רבות ושונות במהותן (צורת העולם, סיבובו, האור והלילה, השתנות היצורים, האקלים השונה וכן הלאה), אשר כולן התבררו כאמת. קשה לראות בכך צירוף מקרים, או ניחוש מוצלח של טבע העולם.
3) עצם העובדה שחכמי ישראל הציגו טענות אשר נראה כי היו יכולים להתקבל גם באמצעות תצפית - גם בתקופות בהן טרם נערכו תצפיות מדעיות שכאלה. כך היא הטענה שבזמן שחושך לארץ אחת - אור בארץ אחרת, שיש מקום בעולם שמואר רוב השנה, או לדוגמה הטענה שיצורים משתנים, שיש לכולם אבות זהים, והשינויים נגרמים מן התנאים בסביבה החיצונית. טענות אלו התבססו מבחינה מדעית רק ברבות השנים ואפילו אחת מהן לא הוצגה כעובדה לפני כן.
 
גם כאשר רבי משה די-לאון פרסם את הזוהר מאות שנים לפני שהקיפו את העולם, נאמר בו שהעולם עגול ואנשים נמצאים סביבותיו - וידע זה לא נמסר כ"חישוב", רעיון או פילוסופיה אלא כ"חכמה אלוקית שנמסרה לחכמים". זה מה שמפליא ביהדות, שכל חכמי ישראל דבקו בכוונת הדברים גם ללא חשבון, אך ורק מתוך מסורה, והכל הסכימו עליה - עד אשר התגלה שמסורה זו היא אכן אמיתית ונכונה.
גם לו היו חכמי ישראל מעתיקים שמועות מיוונים, מה היה הסיכוי שחכמי ישראל יעתיקו מאינספור הדעות והניחושים השונים והמשונים דווקא את הטענות הנכונות והאמיתיות ביותר? מה עוד שחכמי ישראל היו ישרים מאוד, ואינספור הדיונים בתלמוד מעידים על כך, ובכל זאת לא העלה חכם את הטענה שמסורת זו הועתקה מעם אחר (ומתי שכן השתמשו בחוכמות הגויים - נאמר הדבר במפורש). אך לא כך היה הדבר בכל הקשור למולד הלבנה או כדוריות העולם - חכמי התלמוד הציגו זאת כידע שעבר מאבותיהם שלהם מדורי דורות. הזוהר נטען להימסר מדורי דורות, הרבה לפני שפורסם במאה ה-12, והוא מיוחס לרבי שמעון בר-יוחאי, אשר חי לפני 1800 שנה בקירוב. מה שהופך טענות אלו למרשימות אף יותר.
 
ראה המאמר המלא:
 
בברכה,
דניאל בלס

להרחבה ושאלות נוספות, ניתן לפנות אל רבני שו"ת הידברות במייל rav2@htv.co.il
תגיות:

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה