חברה והשקפה

הוכחת אמיתות גן העדן וגיהנום

  • כ"ו אדר א' התשע"ד
אא

שאלה

איך ניתן להוכיח שגן עדן וגיהנום,הקב"ה והשטן,העולם הבא כולם שייכים לשורש ולנשמת הדת העברית(כיום:היהדות)ואין השפעות של דתות אחרות על היהדות,כגון הדת הזרטוסטראית שהייתה הדת של כורש מלך פרס שהתיר ליהודים לחזור לארצם. יש כ"כ הרבה דברים מקבילים בין שתי הדתות הללו,היהדות וזרטוסטרא שממש יגרמו לחלשי האמונה פשוט לחשוב שאכן יש דת יהודית עברית של בית ראשון שהיא דבר שונה לגמרי מהיהדות בת זמננו. לדוגמא,השטן ואלהים הם סוג של מקבילה לאלהים טוב ואלהים רע,בהבדל קטן שאצלנו השטן הוא נברא של אלהים ולא חס וחלילה אלהים שני.

תשובה

בס"ד
שלום וברכה,
דת זרתוסטרה לא דומה ליהדות אפילו מעט.
1) העיקר מספר אחד של היהדות, שמהווה גם את יסוד ההבדל בין תורת ישראל לשאר הדתות, זו האמונה בא-לוהים אחד ויחיד. "שמע ישראל ה' א-לוהינו ה' אחד". בראשית ברא א-לוהים את השמים ואת הארץ. "אין עוד מלבדו". (השטן הוא רק שליח, מלאך של הבורא האחד שיצר את הכל). לפי הזרתוסטראים יש שני אלילים, אליל טוב ואליל רע והם נלחמים ביניהם. זוהי אמונה אלילית מובהקת שאינה שונה מהאמונות הנפוצות ברומא ויוון על אלילים העושים ביניהם מלחמות. למעשה יש תשובה ביהדות לדת זרתוסרה, וכך אמר הנביא ישעיהו בשם ה' לכורש הפרסי (ישעיהו, פרק מה, א): "כה אמר ה' למשיחו לכורש... כי אפס בלעדי, אני ה' ואין עוד. יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני ה' עושה כל אלה".

2) דת זו גם אינה הגיונית, מכיוון שאין בעולם הזה טוב מוחלט או רע מוחלט. לדוגמה, רחמים זה לכאורה דבר טוב, אך זה רע מאוד לרחם על אדם אכזר ורשע כמו רוצח המונים. כעס הוא דבר רע, אך הוא למעשה דבר טוב כאשר משתמשים בו להרחיק אדם ממעשה רע. אפילו רצח שהוא הדבר הגרוע ביותר, יכול להיות חיובי בזמן מלחמה כאשר רוצחים את האוייב על מנת להציל את בני עמך. מי שמביט על העולם הזה בהגיון בריא מבין שכל הדברים למעשה קשורים אלו באלו, כי יוצר אחד לכולם. אין אל המפקח על הטוב ואל המפקח על הרע, כי הטוב והרע קשורים זה בזה, ורק המצבים והחוקים ומוסר משנים את ההתייחסות אליהם.
ע"פ ויקיפדיה "על בסיס תורות חדשות אלו קמה כמורה נרחבת, שסידרה את הדוקטרינות שלהן, ביצעה את הפולחן וחוקקה חוקים מדויקים לטיהור וניקיון של הגוף והנפש.", וכאן רואים עוד הבדל עצום בין החוקים המוסריים של תורת ישראל לבין חוקי הדת הדו-אלילית של זרתוסרה:
1) לפי חוקי זרתוסטרה "המתים הושמו במקומות מסוימים ונחשפו לציפורים הטורפות ולחיות בר" - חולני ממש. לפי דת זרתוסטרה: "את המתים לא ניתן לקבור באדמה, כי זה יטמא את האדמה. לא ניתן להשליך אותם לנהר או לים, כי זה יטמא את המים. לא ניתן לשרוף אותם, כי זה יטמא את האש. גוויית האדם המת נלקחת למבנה חסר גג, ועוף השמיים אוכל את בשר המת". לפי היהדות כידוע קוברים את המת באדמה. "כי מעפר באת ואל עפר תשוב". האם יתכן הבדל יותר גדול מזה? הדת האלילית של זרתוסטרה מחללת את המתים להרקב בטבע ולהאכל על ידי חיות טורפות. ולזה הם קוראים כבוד המת.

2) אך זה רק ההתחלה, כי ההתייחסות שלהם למחזור החודשי של האשה הפך לפולחן טומאה ברמה של שדים ושתן של פרות... כך כתוב בויקיפדיה: "על פי הזורואסטריות, הוסת היא המצאה של אהרימן, הישות הרעה. היא נבראה על מנת להחליש את הנשים כדי שלא יילחמו ברוע. בזמן הוסת, האישה נתונה לשליטתו של אהרימן ולכן היא טמאה. נידות היו סגורות בבקתה נפרדת או בחדר נפרד, ללא חלונות כדי שמבטן לא יטמא את השמש, הירח והכוכבים. אסור היה להן ללבוש את בגדיהן הרגילים אלא רק תכריכים. כדי שלא יהיו חזקות בזמן זה, היה עליהן לאכול מעט מאוד, בכפפות, מצלחת מתכת (שאינה יסוד מקודש). את השיירים היו משמידים". אך גם בזה לא הסתיים העניין כי "יומיים לאחר תום הוסת, או תשעה ימים לאחר הופעתה, היה על האישה להיטהר באמצעות טבילה ב"גומז" - שתן של פר שעמד חצי שנה בשמש לשם טיהור".

3) כמו כן "לוח השנה הזורואסטרי הוא לוח שנה שמשי", שוב פעם בניגוד גמור לשנה היהודית המשתמש במחזור הירח ומחזור השמש.
אך מלבד החוקים המטורפים של זרתוסטרה, מתברר שהם שינו את דתם והעתיקו מנהגים ורעיונות מתורתנו הקדושה:
1) עובדי האלילים של כת זרתוסטרה העתיקו דברים רבים מן היהדות לאחר מות זרתוסטרה, כך לדוגמה: "סוף העולם נדחה ל־3000 שנה לאחר מות זרתוסטרה, כש"משיח" חדש יוולד משושלתו של זרתוסטרה, המתים ישובו לתחייה ועולם חדש ושלם יתחיל מחדש". מוכר, לא? כמו שהנוצרים והמוסלמים גנבו את האמונה על המשיח מן היהדות, כך עשו גם הפרסים, ומכאן מגיע הדמיון על אחרית הימים...

2) עובדי האלילים של כת זרתוסטרה כבר נכחדו למעשה כי הם נטשו את האמונה האלילית בשני אלים ועברו לאמונה בא-לוהים אחד. לפחות שהגניבה שלהם מהיהדות תהיה שלמה, הם העתיקו לעצמם את המונותאיזם המקובל גם באיסלאם (אבותיהם עובדי האלילים לא היו מתגאים בהם). וכך כתוב עליהם: "הכיבוש המוסלמי של איראן ב־636, עם הרדיפות הנוראות במאות שאחריו, היווה מכה קשה מאוד לזורואסטריאניזם. באיראן עצמה ניתן למצוא רק קומץ מאמינים, בקרמן וביזד. הפרסיים בסביבות מומבאי מחזיקים מזרתוסטרה כנביאם, ועדיין הולכים בדרכי הדת הישנה, אך הדוקטרינה שלהם היא של מונותאיזם טהור. כיום מאמינים בדת זו כ־140,000 בני אדם.
אך ההבדל הגדול ביותר בין היהדות לבין דת זרתוסטרה טמונה כמובן בהתגלות האלוקית.
מלבד העובדה שדת זו נוסדה אחרי היהדות. היא כלל לא מתארת התגלות אלוקית להמונים. כל מוסד פסיכיאטרי שמכבד את עצמו מחזיק לפחות עשרה אנשים הטוענים שהם מדברים עם אלים, מפלצות וחייזרים מהחלל החיצון... האם תתייחס לכל אחד מהם?

כל דת מציעה איזה נביא, ישו או מוחמד, שטוען שאלוקים נגלה אליו בסתר ונתן לו תורה. אך טענה כזאת כל אחד יכול לטעון. ברור שמי שברא את היקום והאדם בגאוניות כל כך אדירה, לא ימסור ספר הדרכה לאדם בדרך שכל אחד יכול לפברק.

תורת ישראל היא התורה היחידה בעולם הטוענת למעמד רם ונישא בו נכח כל העם היהודי ללא יוצא מן הכלל, וקיבל את התורה מבורא עולם בכבודו ובעצמו. כל עם ישראל קיבל את התורה, ולא רק משה בסיני!

ומאז ועד היום, עיני כל העולם נשואות כלפי העם היהודי. שתי הדתות הגדולות ביותר בעולם חיקו את התורה היהודית. אין ספק שתורת ישראל אמת ושונה מכל תורה אחרת!
בספר דברים (ד) אומר ה' את ההבדל בין הדת היהודית לכל דת אחרת בעולם: "כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא א-לוהים אדם על הארץ, ולמקצה השמים ועד קצה השמים, הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמהו (?!), השמע עם קול א-לוהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי (?!), או הניסה א-לוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות, באתות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדלים ככל אשר עשה לכם ה' אלוהיכם במצרים לעיניך (?!). אתה הראת לדעת כי ה' הוא הא-לוהים, אין עוד מלבדו, מן השמים השמיעך את קולו ליסרך ועל הארץ הראך את אשו הגדולה, ודבריו שמעת מתוך האש, ותחת כי אהב את אבותיך ויבחר בזרעו אחריו ויוצאך בפניו בכוחו הגדל ממצרים להוריש גוים גדלים ועצמים ממך מפניך, להביאך לתת לך את ארצם נחלה כיום הזה, וידעת היום והשבת אל לבבך כי ה' הוא הא-לוהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד, ושמרת את חוקיו ואת מצותיו אשר אנכי מצוך היום, אשר ייטב לך ולבניך אחריך ולמען תאריך ימים על האדמה אשר ה' אלהיך נתן לך כל הימים".
ובשפה פשוטה: "לך ותשאל על הימים הראשונים שהיו לפניך, מהיום שבו ברא א-לוהים את האדם על הארץ, ובכל רחבי העולם - האם היה דבר גדול כזה או אפילו רק נשמע כמוהו (?!), האם היה עוד עם ששמע את קול הא-לוהים מדבר אליו מתוך האש כמו שאתה שמעת וחיית (?!), או האם ניסה א-לוהים לבוא ולקחת לו עוד עם בנסים גדולים ועצומים כמו שעשה לכם ה' אלוהיכם במצרים לעיני כולכם (?!). אתה ראית וידעת כי ה' הוא הא-לוהים, אין עוד מלבדו, מן השמים השמיע הא-לוהים את קולו ללמדך, ועל הארץ הראה לך הא-לוהים את כוחו הגדול, ושמעת את הדברים שאמר מתוך האש, ובגלל שא-לוהים אהב את אבותיך הוא בחר בצאצאים שלהם והוציא אותך בכוחו הגדול ממצרים כדי שתירש עמים גדולים וחזקים ממך, להביא לך את ארצם של הגויים כדי לשבת בה, וידעת היום והבנת בלבך כי ה' הוא הא-לוהים בשמים ובארץ, חוץ ממנו אין עוד, ושמרת את החוקים ואת המצוות אותם אני מצווה אותך היום, כדי שיהיה טוב לך ולבנים שלך אחריך, כדי שתחיה זמן רב על האדמה אותה ה' א-לוהיך נותן לך לתמיד".
וכך כתב הרמב"ם (אגרת תימן):
"שהדבר הגדול הזה שנראה במציאות שהעידו עליו מבחר העדים שלא היה כמוהו וכן לא יהיה אחריו כמוהו, והוא שתשמע אומה אחת בכללה דבור הקב"ה, ושתראה כבודו עין בעין ודבר זה היה שתתחזק האמונה חזוק שלא ישנהו משנה ויגיע לנו על ידו האמת, כדי להעמיד רגלנו לבל ימעדו אשורינו".


אגב, אברהם אבינו חי לפני 4000 שנה בקירוב, וכתוב במפורש שהוא היה מסתובב ברחבי המדינות ומלמד אנשים על קיום הא-לוהים והמצוות. מסיבה זו היו גם גויים שעשו ברית מילה ושמרו על ימי הנידה.


בברכה,

דניאל בלס.
תגיות:

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה