שבת

הטמנה בשבת

כ' סיון התשפ"א | 31.05.21 00:00

שאלה

מרן השולחן ערוך פסק אדם שעבר והטמין בין בשוגג בין במזיד התבשיל אסור מה כוונתו שאסור עולמית הוא עד מוצש .אם זה כמו שבת בישול בשבת דינו שבמזיד מותר במוצש ובשוגג מותר אפילו בשבת לכן שאלתי מה דינו בשוגג ובמזיד לעניין קנס

תשובה

שלום וברכה

שולחן ערוך הרב אורח חיים הלכות שבת סימן רנז 

סעיף א
הבא לסלק קדרה מעל גבי כירה ולהטמינה כדי שלא תצטנן אסור לו להטמינה בדבר המוסיף הבל אפילו מבעוד יום גזרה שמא יטמין ברמץ דהיינו אפר שמעורב בו גחלים ואח"כ בשבת ישכח ויחתה בגחלים ואם עבר והטמין אפילו בשוגג התבשיל אסור בין לו בין לאחרים עד למוצאי שבת אם הוא מצטמק ויפה לו או שהיה צונן ונתחמם ע"י הטמנה זו אבל אם הוא עומד בחמימותו כשעה הראשונה והוא דבר שמצטמק ורע לו מותר שהרי אינו נהנה כלל מן האיסור אבל לכתחלה אסור אפילו הוא מצטמק ורע לו.

בהצלחה,

בנימין שמואלי
 

כותרות מומלצות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה