נשים

האם מותר לנשים ללמוד דף היומי ומשניות?

כ"ט שבט התשפ"א | 11.02.21 00:00

שאלה

האם מותר לנשים ללמוד דף היומי ומשניות?
ואם כן/לא מה הטעם?
תודה רבה

תשובה

שלום רב,

אסור ללמד נשים משנה וגמרא, אולם אם הן לומדות בעצמן אין בזה איסור ויקבלו שכר בתורת אינן מצוות ועושות.

אמנם מותר ללמד נשים משניות של פרקי אבות משום שהן כוללות ענייני מוסר והנהגות טובות.

מקורות: עצם הדין שאסור ללמד נשים תורה שבעל פה מבואר בשלחן ערוך יורה דעה (סימן רמו סעיף ו). ובספר שלחן גבוה חלק יורה דעה (סימן רמו אות יט) כתב לאסור גם לימוד עצמי בתורה שבעל פה לנשים. וכ"כ בספר נהורא דאורייתא (מאמר ג' פרק י אות ג). וכן פסק בשו"ת שבט הלוי חלק ו' (סימן קנ) וחלק ח' (סימן ריא).

אולם בשו"ת מהרי"ל החדשות (סימן מה) כתב, שדווקא ללמד את בתו אסור, אבל היא שלמדה בעצמה יש לה שכר כאינה מצווה ועושה שהיא מכוונת לטובה. וכן כתבו מדנפשייהו בספר אבי עזרי (הלכות תלמוד תורה פרק א הלכה יג) ובשו"ת ציץ אליעזר חלק ט' (סימן ג) ובשו"ת אז נדברו חלק י"ד (סימן ג אות ז) ובשו"ת משנה הלכות חלק י' (סימן קסא). וזכו לכוון לדברי חד מרבוותא קמאי ה"ה המהרי"ל זיע"א. 

ולכל הדעות מותר לנשים ללמוד מסכת אבות (ואף מותר ללמד אותן) וכמבואר בשו"ת אגרות משה חלק יורה דעה חלק ג' (סימן פז) ובשו"ת שרגא המאיר חלק ז' (סימן כו אות ג). 

בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה