שאל את הרב - כללי

עד אברהם לא היתה זקנה

ה' חשון התשפ"א | 23.10.20 00:00

שאלה

בסנהדרין (דף קז:) איתא, עד אברהם לא היתה זקנה, כל הרואה אברהם אמר הוא יצחק וכל שראה יצחק אמר שהוא אברהם, ביקש אברהם רחמים שירד זקנה לעולם, ונענה כדכתיב ואברהם זקן בא בימים. עיי"ש. וצריך ביאור טובא, הא לעיל (יח, יב) מצינו שאמרה שרה "אחרי היתה לי עדנה ואדוני זקן", הרי דמלבד מה שהעידה ש"אדוני זקן" אמרה שבלה בשרה, ובבבא מציעא (דף פז ע"א) מצינו דהיינו שבלה הבשר ורבו הקמטין, ולאחר מכן נעשה לה נס נתעדן הבשר ונתפשטו הקמטין וחזר היופי למקומו, וכן מצינו שהעידה התורה (שם פסוק יא) "ואברהם ושרה זקנים", וכן במעשה דלוט כתיב (לעיל יט, ד) "מנער ועד זקן", נמצינו דאף קודם היתה זקנה בעולם, ואף נשתנה עור האדם והבשר מחמת זה, ומה ביאור הזקנה שנתווספה הכא לאחר בקשת אברהם.

תודה רבה מראש על תשובתכם

תשובה

שלום רב,

שאלה טובה, ועמד בזה רבנו המהרש"א (בבא מציעא דף פז עמוד א), וכתב להסביר, דודאי הזקנה על שם רוב שנים היה כבר בעולם, אלא שלא היה בעולם הזקנה הניכרת בליבון שיער. ועל זה ביקש רחמים להיות הזקנה ניכרת בליבון שיער. ע"ש. והבן יהוידע שם הרחיב דבריו, ששאר סימני זקנה שיש בכחש הבשר ורבוי הקמטים, היו באברהם אבינו גם קודם לכן כמו כל אדם, ולכן פסוק ואברהם ושרה זקנים, אפשר לפרשו על סימני זקנה שיש בבשר האדם, ולא על ליבון שערות, ולכן הגמרא הביאה את הפסוק ואברהם זקן בא בימים, דכאן מוכרח אתה לפרש, דבא הכתוב ללמדינו שהתחיל ליבון הזקן מאברהם, כי אם נפרש שמדובר על שאר סימני זקנה שבבשר האדם, הנה זאת ידענו מהפסוק ואברהם ושרה זקנים שנכתב קודם. יעו"ש עוד בדבריו. וע"ע בתורה תמימה (בראשית כד אות ב).

בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה