אמונה

גוג ומגוג - האם בהכרח תהיה מלחמה?

  • כ"ה אדר א' התשע"ד
אא

שאלה

שלום, הייתי רוצה לקבל מידע על גוג ומגוג, ולדעת האם בכל מקרה מלחמה זו תהיה? 

תשובה

שלום וברכה,

השאלה אם יש אפשרות שמלחמה זו לא תהיה בכלל, והתשובה היא שאכן כך.

כתוב בכמה ספרים שאחד מהצדיקים הכי גדולים שהיו בדורות האחרונים הרה"ק הרבי רבי אלימלך מליזענסק זי"ע ביטל את הצרות שנגזרו על ישראל בחבלי משיח, וככתוב בספר נתיב מצוותיך מהגה"ק מקאמרנא ששמע מחמיו הרה"ק ר` אברהם מרדכי מפינטשוב ששמע מפיו שאמר חידוש הוא לי על התנאים שצפו ברוח קדשם עד סוף כל הדורות וכתבו כל כך גזירות רעות ויסורים שיהיו קודם ביאת המשיח עד שאחד מהם אף אמר ייתי ולא אחמיניה, ולא ראו שאלימלך יהיה בעולם וכל אלו הרעות והגזירות כבר המתיק אותם וביטל אותם אלימלך, עכ"ל.

וכן מבואר בספר תולדות אדם פרשת עקב. ובספר מלבוש לשבת ויו"ט כתוב יותר מזה ששמע מזקנו מהרי"א מזידטשוב שהרבי רבי אלימלך אמר שהגם שנאמרו כמה פסוקים אשר בשעת ביאת המשיח יהיו מלחמות גדולות ומלחמות גוג ומגוג אמנם הוא פעל בתפילתו שלא יהיו אז מלחמות רק המוכר קמח יעמוד בהמידה וימכור הקמח, והמוכר סחורה על המלבוש יעמוד אם אמתו וימדוד, ופתאום יבוא אליהו ויבשר ויאמר אשר משיח בא. ובפרי צדיק פרשת נשא כתוב בנוסח אחר וז"ל: בספר דברי אמת מהרבי מלובלין זצ"ל כתב כי משיח בן יוסף לא יהרג שכבר נתקיים בר` שמשון אסטראפאליער. ודבר זה הוא מה שרצה הוא לפעול זה בדיבורו.

ובספר גבורות ה` מהגה"ק מקאזניץ זצ"ל כתב דגם מלחמת גוג ומגוג לא יהיה עוד [גוג ומגוג הן שיירי עמלק כמבואר בספה"ק והיינו שהקב"ה ימחם כמו רגע בלא מלחמה]. והוא גם כן מה שבא הוא לפעול ולהיות צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים". ובספר משנה למלך כתב ששמע מהדברי חיים שכל מה שכתוב היה לפני עבודתם של הצדיקים בדורות האחרונים, אבל אחרי עבודתם במסירות נפש והרבה שמתו על קידוש ה` ואורך הגלות וקושי השעבוד במיסים וארנוניות כבר נמתק הכל. ושכן שמע כמ"פ מהדברי חיים שמשיח יבוא בלא צער כלל שיקדים לו.

והאמת שכל דברים אלו היו בעיני חידוש עצום שיוכלו לומר כך על פסוקים מפורשים שלא יתקיימו בפועל, אולם לאחרונה ראיתי בספר קדושת לוי (פרשת בהעלותך) תשובה המניחה את הדעת. ואקדים לדבריו כמה ידיעות, מבואר ברמב"ם שנבואה לרעה יכולה להתבטל על ידי מעשים ותשובה וכמו שבא הרבה פעמים בדברי הנביאים (ירמיהו יח) (ז) רגע אדבר על גוי ועל ממלכה לנתוש ולנתוץ ולהאביד: (ח) ושב הגוי ההוא מרעתו אשר דברתי עליו ונחמתי על הרעה אשר חשבתי לעשות לו: ואין הנביא נבחן באמיתות נביאותו כי אם בנבואה לטובה, ואפי` בנבואה לטובה יסד הצל"ח שזהו רק בנבואה לאחרים אבל בנבואה פרטית אפשר להתבטל, ובכך ביאר מה שחשש יעקב שמא יגרום החטא אף שהיה לו נבואה לטובה שיהיה ה` אלוקים עמו ושמרו בכל אשר ילך, שכיון שאינו ידוע לאחרים ואינו נבחן בה לנביא יכול להתבטל לסיבות הידועות. ולפי זה כתב הקדושת לוי: עה"פ ויאמר אדני משה כלאם ויאמר משה כו` מי יתן והיה כל עם ה` נביאים כו`.

"הנה הצדיקים יכולין לבטל הגזירה ולהפוך מרעה לטובה ובאמת אינם יכולין לבטל הגזירה, רק כל זמן שלא נכתב הנבואה מהגזירה בהנביא, אבל אם כבר נכתב הנבואה אז אי אפשר לבטל כדי שלא יאמרו שקר ניבא הנביא וכתב, והנה לכאורה איך יכולין להתפלל לבטל חבלי משיח הכתובים בנביא, רק התירוץ, כי הרמב"ם כתב בספר המדע ובהלכות מלכים שאין מובן מהנביאים איך יהיה קודם ביאת הגואל במהרה בימינו, והנה כיון שאינו מובן בנביאים החבלי משיח לזה אנו יכולין להתפלל לבטל כיון שאינו מפורש בפירוש בדברי הנביאים,

ואם כן הוא ממה נפשך, אם אין כתוב ומרומז בהם אזי אנו יכולין לבקש לבטל, ואם כתוב ורמוז בהנביאים חבלי משיח כעת אין אנו יכולין להבין בדברי הנביאים רק כשיבוא משיח צדקינו במהרה בימינו ואז ילמוד אותנו הפירוש מהנביאים. והנה אפילו אם כתוב בהם חבלי משיח הלא כשיבא משיח צדקינו כל ישראל יהיו נביאים כמאמר הכתוב ונבאו בניכם ובנותיכם כולם ידעו כו`, ונמצא אנו יכולין לבקש לבטל אותם, כי כיון שיהיו כל ישראל נביאים אז אין חשש שיאמרו שקר ניבא הנביא כיון שיהיו כל ישראל נביאים ידעו שבאמת ניבא הנביא רק שהצדיקים שהיו בדור קודם ביאת הגואל בטלו זה הגזירה. והנה יהושע אמר למשה כלאם, ומשום שניבאו משה מת יהושע מכניס, ולבטל אי אפשר מחמת שנכתב בתורה.

לזה אמר לו משה מי יתן והיה כל עם ה` נביאים, כלומר כשיהיו כל ישראל נביאים אז יכולין לבטל הגזירה אפילו אם נכתב כיון שכל ישראל יהיו נביאים יבינו זאת שצדיקים יכולין לבטל הגזירה אפילו אם נאמר להנביא מן ה` הצדיקים יכולין לבטל. וזהו שדרשו רבותינו ז"ל (דב"ר ג) על פסוק (דברים ט,א) אתה עובר היום את הירדן כו`, שמשה פתח להם פתח שיבקשו עליו רחמים שיכנס לארץ, אף שאמר הנה אנכי מת, היינו שבנביאות משה האמינו כל ישראל שבוודאי נבואתו אמת. ונמצא אפילו אם ישראל יבקשו לבטל הגזירה ממשה רבינו עם כל זה לא יהרהרו חס ושלום אחר נבואתו, כי בוודאי ישראל יאמרו שנבואתו היה אמת רק שישראל בתפילתם בטלו הגזירה להפוך לטובה: ובאמת שיש כאן חידושים ביסודי הדת מבית מדרשו של הקדושת לוי זי"ע ועכ"י אמן.

חנוכה שמח - מנשה ישראל


להרחבה ושאלות נוספות, ניתן לפנות אל רבני שו"ת הידברות במייל rav2@htv.co.il
תגיות:גוג ומגוגמלחמה

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה