תפילה וברכות - שאל את הרב

האם צריך לומר אשרי ועלינו לשבח עם הציבור?

כ"א אדר א' התשע"ט | 26.02.19 00:00

שאלה

שלום הרב, אשמח לקבל עזרה:

שמעתי שאדם שהתפלל והוא נמצא בבית כנסת שמתפללים כעת אזי יש קטעים שבכל זאת צריך לומר עימם כמו שמע ישראל ועלינו לשבח, האם זה נכון? האם קיים עוד דברים שצריך לומר עימם?

בתודה מראש!

תשובה

שלום רב,

אכן מי שכבר התפלל, ונכנס לבית הכנסת ושמע את הציבור קורין קריאת שמע, טוב שיקרא איתם כל קריאת שמע (שלחן ערוך אורח חיים סימן סה סעיף ג. ודעת הרמ"א שם שמספיק לקרוא פסוק ראשון. וכתב המשנה ברורה סק"י שיאמר גם "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד". ודעת הגר"א בבאורו שצריך לקרות עמהם כל קריאת שמע).

וכן מידת דרך ארץ לומר עם הציבור "אשרי" ו"עלינו לשבח" (משנה ברורה סק"ט. וע"ע בתשובת הגר"ח קניבסקי שליט"א בספר דעת נוטה חלק א', הלכות קריאת שמע, תשובה מד, ובשו"ת עולת יצחק חלק ב' סימן פד).

כמו כן יש חיוב לומר קדושה עם הציבור גם אם הוא עצמו כבר התפלל ואמר קדושה מקודם (הרמ"א אורח חיים סימן קכה סעיף ב בשם תשובת הרשב"א). ומנהג העולם לומר גם י"ג מידות עם הציבור גם באופן שהוא עצמו כבר התפלל ואמר י"ג מידות מקודם (שו"ת אגרות משה חלק אורח חיים חלק ג' סימן פט).

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 0 (0 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר