תפילה וברכות - שאל את הרב

האם אפשר להגיד אשר יצר בישיבה? 

ט' אדר א' התשע"ט | 14.02.19 00:00

שאלה

האם אפשר להגיד אשר יצר בישיבה? 

תודה

תשובה

שלום רב,

אפשר לברך "אשר יצר" בישיבה. אמנם יש הידור לברך בעמידה.

מקורות: יעויין בפרי מגדים (פתיחה להלכות ברכות אות יח) שכל ברכות השבח רשאי לברך בישיבה לבד מברכת הלבנה. אולם בסידור היעב"ץ (הלכות ברכות השחר אות א) כתב, שיש לעמוד בברכות השבח. וע"ע בשו"ת ציץ אליעזר חלק ט"ז (סימן ב אות ב) ובשו"ת תשובות והנהגות חלק ג' (סימן עו ד"ה והדרך) ובספר אשרי האיש חלק א' (פרק מ סעיף ב) ובספר עלינו לשבח חלק ב' (בסוף הספר תשובה כ"ז) ובספר שער העין (פרק א' סעיף כ והערה מד, ופרק ד' סעיף כ ובהערות שם). וכן ראה עוד בספר הליכות שלמה חלק א' (פרק כ' הערה 104) שהגרש"ז אויערבאך זצ"ל דקדק לברך "אשר יצר" מעומד דוקא.

בברכה,

הלל מאירס

 

דרגו את השאלה:

ממוצע 0 (0 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר