הלכות ומנהגים - שאל את הרב

גרושה שהתאלמנה מבעלה השני האם מותרת להנשא לכהן?

ל' חשון התשע"ט | 08.11.18 00:00

שאלה

אישה יהודיה שהתחתנה עם יהודי כשר והתגרשה ממנו, ואחרי תקופה התחתנה שוב (עם יהודי שהוא לא כהן) והתאלמנה, האם היא נחשבת אלמנה ומותר לה להתחתן עם כהן או שהיא עדיין נחשבה גרושה ואסור לה להתחתן עם כהן.
אני מבקש שתצרפו לי בתשובה שלכם מקורות מהגמרא. תודה מראש.

תשובה

שלום רב,

ודאי שאסור לאשה זאת להתחתן עם כהן, ובאמת שהוא פשוט וברור ואין צריך שום ראיה ומקור לזה, וכבר התייחס לנושא זה הגאון רבי שלמה קלוגר זצ"ל (נפטר לפני 150 שנה) בחיבורו חכמת שלמה על השלחן ערוך אבן העזר (סימן ו סעיף א) וזה לשונו : ראיתי להזכיר כאן דבר אחד הגם שאנחנו אין צריכים לזה, מכל מקום צריכין גם אנחנו לקיים דברי חז"ל דע מה שתשיב וכו', לכן אמרתי להעלות פה על הספר, והוא דודאי אין חילוק אם נתגרשה עתה ובין היתה גרושה מכבר ונשאת ונתאלמנה אף דעתה הוי אלמנה גם כן אסורה לכהן כיון דנאסרה פעם אחת תו לא מהני מה שנשאת אחר כך ונתאלמנה, והדבר פשוט לכל איש, אך למחות אבן הטועים נראה לי ראיה ברורה מן הש"ס דיבמות דף ק עמוד ב וכו', עיין שם עוד בדברי קדשו.

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר