הלכות ומנהגים - שאל את הרב

האם מותר ללמד קבלה לגויים?

כ"ח חשון התשע"ט | 06.11.18 00:00

שאלה

שלום כבוד הרב,
יש רב אחד בחו"ל שמלמד סתרי תורה (קבלה) לגויים.
הוא טוען שכל אחד שמרגיש משיכה לזו יכולה ללמוד גם יהודים וגם גויים.
לפי מה שידוע לי יש איסור ללמד תורה לגויים והרמ"ק אמר שאסור ללמד סתרי תורה לגויים. האם באמת אסור?
והאם יש איסור לשמוע למישהו כזה?
תודה רבה

תשובה

שלום רב,

פשוט וברור שאסור ללמד קבלה לגויים, שהרי זה בכלל דברי תורה שאסור ללמדם, וכדברי הגמרא במסכת חגיגה (דף יג עמוד א) אין מוסרין דברי תורה לעובד כוכבים שנאמר (תהלים פרק קמז פסוק כ) "לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום".

ואפילו אצל יהודים לא ניתן ללמד חכמה זו לכל דורש ולכל מבקש אלא בתנאי שאותו אדם מילא כריסו בש"ס ופוסקים, ורווק אפילו אם מילא כריסו בש"ס ופוסקים, עדיין אינו רשאי ללמוד קבלה אלא אם כן יראת חטאו קודמת לחכמתו, ושוקד על לימודו, ומתנהג ביראת ה' ובקדושה, וגם הוא חכם ומבין מדעתו, ויודע להרחיק ההגשמה ח"ו (שו"ת יביע אומר חלק עשירי חלק יורה דעה סימן כג).

ואודות השאלה אם מותר לשמוע שיעורים מרב כזה, כבר נשאל על כיוצא בזה הרב עובדיה יוסף זצ"ל בשו"ת יחוה דעת חלק ד' (סימן מז) מה היא דעת תורה לגבי הפרסומים בכלי התקשורת ובעתונים, על ידי גורמים שונים, הקוראים לקהל הרחב להצטרף בהמוניהם ללימוד תורת הקבלה, ולהפצתה ברבים?

והשיב: שקודם כל רק תלמיד חכם שיראת ה' היא אוצרו, וכבר מילא כריסו בש"ס ובפוסקים, הוא שיכול לגשת ללימוד הקבלה. וגם צריך שמי שמלמד את תורת הקבלה יהיה ראוי לכך. ולכן מה שנמסר שהוקם בארץ מכון להפצת תורת הקבלה, ובראשם עומדים אנשים שאינם מוחזקים ליראי ה' וחושבי שמו, יש להתרחק מהם על פי מה שאמרו חז"ל (חגיגה דף טו עמוד ב) על הפסוק "כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבאו-ת הוא", אם הרב דומה למלאך ה' צבאו-ת יבקשו תורה מפיהו, ואם לאו אל יבקשו תורה מפיהו. ומכל שכן בתורת הקבלה, שצריך לדקדק בדבר יותר ויותר שיהיה המלמד תלמיד חכם מקובל אמיתי ויראת ה' היא אוצרו.

והוסיף וכתב שם: ובפרט לפי מה שנמסר לנו שהתלמידים לומדים שם בצוותא בחורים ובחורות יחדיו מכל הגילים. ואם כן למותר לציין את חילול השם שבדבר, ההופכים ללענה משפט. ויש לקרוא עליהם מקרא שכתוב "הרחק מעליה דרכך ואל תקרב אל פתח ביתה". ומצוה רבה להזהיר לרבים למנוע רגלם מנתיבתם. והמזהיר והנזהר ירבה שלומם כנהר, ועלינו יערה רוח הבורא, ע"ש. 

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר