הלכות ומנהגים - שאל את הרב

למה אסור לאכול בשר ודגים ביחד?

כ"ו חשון התשע"ט | 04.11.18 00:00

שאלה

מה הסיבה הבריאותית - גופנית לאיסור אכילת בשר ודגים יחד?

תשובה

שלום רב 

הגמרא במסכת פסחים (דף עו עמוד ב, וברש"י שם) אומרת שאכילת בשר ודגים ביחד יכולה לגרום לצרעת. 

ואמנם בזמנינו יתכן ונשתנו הטבעים ואין בזה חשש צרעת, וכמו שכתב המשנה ברורה (סימן קעג סק"ג) בשם המגן אברהם, דאפשר דבזמננו אין סכנה כל כך, דבכמה דברים נשתנו הטבעים, ע"ש. מכל מקום היות וחז"ל אסרו דבר זה על ידי בית דין אין בידינו כח להתירו, ולכן גם בזמנינו יש להיזהר בזה וכמבואר בשו"ת חתם סופר (חלק יורה דעה סימן קא). וע"ע בכף החיים (סימן קעג סק"ט).

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר