הלכות ומנהגים - שאל את הרב

דין הילדים בנישואי כהן עם גרושה

כ"ד תשרי התשע"ט | 03.10.18 00:00

שאלה

מה דין הילדים כאשר גרושה מביאה ילדים עם כהן?

תשובה

שלום רב,

דינם כדלהלן :

בן שנולד כתוצאה מקשר אסור זה הוא חלל (יעויין שלחן ערוך אבן העזר סימן ז סעיף יב), והכוונה היא שהוא נתחלל מקדושת כהונה ודינו כישראל, ולכן מותר לו לשאת גרושה ולהיטמא למתים (שלחן ערוך שם סעיף כ).

כמו כן היות והילד הזה נתחלל מקדושת כהונה הוא לא יכול לשאת את כפיו בברכת כהנים (שלחן ערוך אורח חיים סימן קכח סעיף מב, ומשנה ברורה שם). ולא יכול לעלות לתורה בתור כהן (ראה גיטין דף נט סוף עמוד ב), ולא יכול לשמש כהן בפדיון הבן (יעויין לדוגמא בשו"ת חות יאיר סימן קיג).

ואם תיוולד בת כתוצאה מקשר אסור זה היא תהיה חללה, ויהיה אסור לה להתחתן עם כהן (שלחן ערוך אבן העזר שם סעיף טז). אולם מותר לה להתחתן עם כל יהודי אחר.

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר