הלכות ומנהגים - שאל את הרב

טבילה בבריכת שחייה עם חומרי חיטוי

י' תשרי התשע"ט | 19.09.18 00:00

שאלה

האם אפשר לעשות טבילה בבריכת שחייה שיש בה חומרי חיטוי כגון כלור ?

תשובה

שלום רב,

אישה בודאי לא יכולה לטבול בשום בריכת שחייה (גם ללא חומרי חיטוי), כי המים בבריכה שאובים, ומים שאובים פסולים לגמרי לטבילת נשים. אמנם גבר יכול לטבול בבריכת שחייה (אפילו עם חומרי חיטוי) היות ומים שאובים כשרים לטבילת גברים.

מקורות: כן הוא בשלחן ערוך יורה דעה (סימן רא סעיף ג) שמים שאובים פסולים לטבילת אישה, ע"ש. ולפי זה בודאי אסור לאישה לטבול בבריכת שחייה. וע"ע בספר הליכות עולם חלק ה' (עמודים קמב-קמז).

אמנם לגבי גברים הרי כתב המשנה ברורה (סימן פח סק"ד) בשם האחרונים שארבעים סאה מים שאובים כשרים לטבילת גברים, ע"ש. ולפי זה גבר יכול לטבול בבריכת שחייה. וכן יעויין בשו"ת מנחת יצחק חלק ג' (סימן סד) ובשו"ת תשובות והנהגות חלק א' (סימן קכג).

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר