הלכות ומנהגים - שאל את הרב

בדיקת דם בביצים

ז' תשרי התשע"ט | 16.09.18 00:00

שאלה

האם יש לבדוק ביצים המגיעות מהחנות מדם? ואם כן כיצד בודקים בביצים קשות?

תשובה

שלום רב,

מותר לאכול ביצים קשות ללא בדיקה אם יש בהם דם או לא משום שסומכים על רוב ביצים שאין בהם דם (יעויין שלחן ערוך יורה דעה סימן סו סעיף ח. וכן ראה בכף החיים שם ס"ק מא, ובן איש חי שנה ב' פרשת מצורע סעיף ח, שכן היה נוהג רבינו האר"י ז"ל).

אולם בביצים שעושים מהם מאכל כגון חביתה נוהגים לראות ולעיין בעת ששוברים אותם אם יש בהם דם או לא, כי היות וניתן לבדוק ביצים אלו, נהגו שלא לסמוך בזה על הרוב (יעויין ברמ"א ובכף החיים ובבן איש חי שם).

בברכה,

הלל מאירס

 

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר