הלכות ומנהגים - שאל את הרב

האם מותר לאישה פרודה להיות בקשר טלפוני עם גבר אחר?

ט"ז אלול התשע"ח | 27.08.18 00:00

שאלה

האם מותר לאישה פרודה לנהל שיחות טלפון בלי להיפגש עם גבר אחר.
תודה

תשובה

שלום רב,

אישה פרודה שעוד לא קיבלה גט מבעלה אסורה בהחלט לנהל שום קשר - אפילו טלפוני - עם גבר אחר. ורק לאחר שתקבל גט פיטורין כדת וכדין תוכל להתחיל ביצירת קשר עם אותו גבר למטרת נישואין.

מקורות: יעויין להנצי"ב זצ"ל בספרו העמק דבר בספר דברים (פרק כד פסוק ב) על הפסוק "ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר", דלכאורה המילים "ויצאה" "והלכה" מיותרות, ומה מקרא חסר "ושלחה מביתו והיתה לאיש אחר". אלא בא ללמדנו דרך ארץ, דהליכה זו היינו השתדלות לבא לאיש אחר, ולימד הכתוב שכל זמן שלא נתגרשה ויצאה מבית אישה ממש, לא תלך לראות איש אחר, אף על גב שיודעת שהולכת להפטר מבעלה, מכל מקום היא פריצות, וכדאיתא בשוחר טוב שמואל, שנתגנתה אביגיל במה שנתנה עיניה על דוד בעוד נבל אישה חי, אף על גב שידעה שימות, מכל מקום הוא פגם, ע"ש.

ועל פי דבריו אלו השיב הגר"י זילברשטיין שליט"א בספר עלינו לשבח חלק ו' (עמוד שסא) במעשה שהיה באישה שהיתה בהליכי גירושין, ושאלה האם מותר לה כבר עתה, עוד בטרם ניתן לה הגט, להפגש עם אדם שמציעים לה לשידוכין, היות ואדם זה נמצא עתה בארץ ישראל, ובעוד שבוע הוא אמור לשוב לארץ מגוריו, ולכן היא מעונינת כבר עתה להפגש עימו, כשהוא נמצא בארץ, והשיב לאסור על פי דברי ההעמק דבר הנ"ל, ע"ש. וכן ראה עוד בשו"ת אשר חנן חלק ג' (סימן סז).

בשורות טובות,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר