הלכות ומנהגים - שאל את הרב

האם אפשר להתחתן בעשרת ימי תשובה?

א' אלול התשע"ח | 12.08.18 00:00

שאלה

האם יש בעיה או שלא כדאי להתחתן בעשרת ימי תשובה?

תשובה

שלום רב,

המנהג המצוי אצל האשכנזים הוא להימנע מעריכת נישואין בעשרת ימי תשובה. ומכל מקום בשעת הצורך אפשר להקל בזה.

ודעת הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שאף שיש נוהגים להימנע מנישואין בעשרת ימי תשובה, מכל מקום הרוצים לעשות נישואין בעשרת ימי תשובה ראויים לעידוד כדי להקדים כל מה שאפשר, שזריזים מקדימים למצוות. ואם הגיע החתן לגיל עשרים שנה, אין לו להחמיר בזה כלל, אלא יעשה הנישואין בעשרת ימי תשובה. וישא ברכה מאת ה'.

מקורות: לגבי מנהג האשכנזים ראה במטה אפרים (סימן תרב סעיף ה) ובחכמת שלמה (שם) ובקיצור שלחן ערוך (סימן קל סעיף ד) ובספר שערי הלכה ומנהג (חלק אבן העזר עמוד צח). 

אמנם במדינת גרמניה לא נהגו להקפיד בזה, ראה בשו"ת רבי עזריאל הילדסהיימר (חלק אורח חיים דף קנז עמוד ב) ובשו"ת מלמד להועיל (חלק אבן העזר סימן א). ושם במלמד להועיל כתב, שנישואיו נערכו ביום ו' תשרי, ומר חמיו הרב הצדיק זצ"ל התייעץ עם גדולי הדור ופסקו להתיר, ואדרבה ראויה מצוה זו להכריע לכף זכות את החתן והכלה, ע"ש.

וע"ע בספר מעשה איש חלק ב' (עמוד ריא) שהחזון איש זצ"ל הורה להגאון ר' פנחס שרייבר זצ"ל שיכול להינשא באחד מעשרת ימי תשובה. וכן ע"ע בספר מנחה לחיים (סימן טו סעיף קטז) ששאל את הגר"ח קניבסקי שליט"א, האם יש מקום להמנע לכתחילה מלהנשא בעשרת ימי תשובה, באופן שיכול להנשא אחריהם, והשיב : מותר, ע"כ. וכן ראה עוד בשמו בספר דרך שיחה חלק א' (עמוד תרכ).

ודעת הרב עובדיה יוסף זצ"ל נמצאת בספרו שו"ת יחוה דעת חלק א' (סימן מח).

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר