תפילה וברכות - שאל את הרב

השלמת מאה ברכות כל יום

כ"ה אב התשע"ח | 06.08.18 00:00

שאלה

למדתי בעלון של פרשת "עקב", על 100 ברכות
ביום, אני לא מסופק שגם אחרי 3 תפילות ביום, וגם כשאני אוכל משהו באמצע היום, זה יוצא 100.
האם אני יכול להגיד בעצמי ברכות עם שם ה'?
כמו: ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שנתת לי זה וזה.. (דוגמה)

תשובה

שלום רב,

ודאי שאסור להמציא ברכות שלא תיקנו אותם חז"ל. 

הדרך להשלים מאה ברכות היא כמו שכתב המשנה ברורה (סימן מו ס"ק יד) שבלילה כשהולך לישן מברך המפיל, ובשחר מברך על נטילת ידיים ואשר יצר, ועוד ט"ז ברכות בברכת השחר, וג' ברכות על התורה (לדעת הרמ"א בסימן מז סעיף ו), הרי כ"ב ברכות, וברכת ציצית ותפילין הרי עוד שלש למנהג האשכנזים שמברכין שתים על התפילין, הרי כ"ה ברכות, וברוך שאמר וישתבח הרי עוד שתים, וברכת קריאת שמע שחרית וערבית עם ברכת יראו עינינו זה עוד שמונה, הרי ל"ה ברכות, ונ"ז ברכות של ג' תפילות שמונה עשרה, הרי צ"ב ברכות, ובשתי סעודות שסועד אחת ערבית ואחת שחרית יש ט"ז ברכות, כי בכל סעודה יש ח' ברכות על נטילת ידיים והמוציא וד' ברכות שבברכת המזון וכשהוא שותה כוס בברכת המזון מברך לפניו ולאחריו הרי בסך הכל ק"ח ברכות, ע"ש.

והנה גם לפי מנהג הספרדים שברכות התורה נחשבות רק לשתי ברכות (ראה שלחן ערוך סימן מז סעיף ו) ושאין מברכים על התפילין אלא ברכה אחת בלבד, וכן לפי המנהג שאין מברכים בארץ ישראל ברכת יראו עינינו, וכן לפי המנהג שאין מברכים על הכוס בברכת המזון ביום חול, עדיין יש מאה ואחד ברכות כל יום.

ובשבת חסרים י"ג ברכות ויש להשלימם במיני פירות ומגדים. ואם אין לו יוצא על ידי הדחק במה שיכוון לשמוע ברכת התורה והמפטיר ויענה אמן (משנה ברורה שם).

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר