אמונה - שאל את הרב

מה נשים עושות בגן עדן

ו' תמוז התשע"ח | 19.06.18 00:00

שאלה

שלום כבוד הרב
שמעתי שלעתיד לבוא בעולם הבא הבנים ילמדו תורה ויתענגו עליה עם כל הצדיקים
רציתי לשאול מה נשים תעשינה בגן עדן?

תשובה

לכבוד השואלת, 

סליחה על האיחור בתשובה. 

כותב הרמב"ם: בהלכות תשובה פרק ח' - ג':

העולם הבא--אין בו גוף וגווייה, אלא נפשות הצדיקים בלבד, בלא גוף כמלאכי השרת.  הואיל ואין בו גווייות, אין בו לא אכילה ולא שתייה ולא דבר מכל הדברים שגופות בני האדם" צריכין להן בעולם הזה.  ולא יארע בו דבר מן הדברים שמאורעין לגופות בעולם הזה, כגון ישיבה ועמידה ושינה ומיתה ועצב ושחוק וכיוצא בהן.  כך אמרו חכמים הראשונים, העולם הבא--אין בו לא אכילה ולא שתייה ולא תשמיש, אלא צדיקים יושבין ועטרותיהם בראשיהם ונהנין מזיו השכינה.

הרי נתברר לך שאין שם גוף, לפי שאין שם אכילה ושתייה.  וזה שאמרו צדיקים יושבין, על דרך החידה--כלומר נפשות הצדיקים מצויין שם, בלא עמל ולא יגע...

ומה הוא זה שאמרו, ונהנין מזיו השכינה--שיודעין ומשיגין מאמיתת הקדוש ברוך הוא, מה שאינן יודעין והן בגוף האפל השפל."

הרי שאינם אמורים הדברים של "הבנים ילמדו תורה ויתענגו עליה" אלא כמשל בעלמא, וכדי שהבנים יבינו את העונג כפי הבנתם. אבל עיקר ענין העונג אינו שייך כלל לצורת לימוד גשמי אלא להשיג מאמיתת מציאותו של הקדוש ברוך הוא; שזה שייך בשוה לנשמות הנשים גם כן. 

בברכה, 

רב נחום

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר