הלכות ומנהגים - שאל את הרב

האם מותר לגזור ציפורניים בלילה

כ"א אדר התשע"ח | 08.03.18 00:00

שאלה

האם מותר לגזור ציפורניים בלילה ?

תשובה

שלום רב,

אכן יש שנמנעו מלגזוז ציפורניים בלילה על פי הקבלה. אולם על פי ההלכה מותר לגזוז ציפורניים בלילה. וגם על פי הקבלה רבים סוברים שאין בכך כל חשש. 
 
מקורות: ראה להגר"ע יוסף זצ"ל בשו"ת יחוה דעת חלק ד' (סימן כ). וכן נהג הגר"ע יוסף זצ"ל בעצמו לגזוז ציפורניים בלילה - ראה בספר מנהגי הראש"ל חלק ב' (עמוד 96). וע"ע בשו"ת וישב הים חלק ג' (סימן טז) ושו"ת שבט הקהתי חלק ו' (סימן תעב) ושו"ת יצחק ירנן חלק ב' (סימן טו) וספר ישראל והזמנים חלק א' (סימן יז אות יד-טו).

בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר