כללי - שאל את הרב

חזרה בתשובה בימות המשיח

י' אדר התשע"ח | 25.02.18 00:00

שאלה

שלום רב,
ברצוני לדעת האם בזמן בוא המשיח תהיה אפשרות להתקדם עוד?
תודה רבה מראש!

תשובה

שלום רב,

אחרי ביאת המשיח לא יהיה ניתן יותר לחזור בתשובה, וכמו שכתב אחד מגדולי רבותינו הראשונים המהרי"ל (הלכות עשרת ימי תשובה) וזה לשונו: בכל יום יעשה אדם תשובה דכתיב שוב יום אחד לפני מיתתך, כל יום ישוב בו וידאג שמא ימות למחר. ועוד ראיה שאדם חייב לשוב בכל יום משום דלימות המשיח אין מקבלין בתשובה. ודוגמת זה אין מקבלין גרים אז, דהמתגייר אז אין עושה מאהבת ה' יתברך רק לשמוח בשמחת ישראל. ומאחר שאנו מצפין לישועה בכל יום מי שאינו שב ויבוא משיח במהרה בימינו שוב לא מצי שב וישאר ח"ו בחטאיו. ומתי שיבקש אדם לשוב מקרב הגאולה שנאמר ובא לציון גואל ולשבי פשע, עד כאן דברי קדשו (וע"ע בשו"ת משנה הלכות חלק יא' סימן תצט).

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר